Koronaviruksen vaikutus opetukseen: kysymyksiä ja vastauksia

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Sivu päivitetty 29.5. klo 15.40.

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat erityisesti opetusta ja opettajan työtä. Opiskelijoiden usein kysytyt kysymykset löydät Opiskelijan ohjeista.

Yliopisto noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Ajantasaista tiedotusta voit seurata ensisijaisesti yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tämänhetkinen tilanne

Yliopisto on aloittanut asteittaisen palautumisen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Palautumisen ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään muun muassa aikakriittistä tutkimustoimintaa. Palautumissuunnitelman toisessa vaiheessa 1.6.2020 lähtien myös esimerkiksi valmistumisen kannalta kriittiset tentit ja kriittiset kenttäkurssit voidaan järjestää. Päätöksistä viestitään sitä mukaa, kuin niitä tarkennetaan kevään ja syksyn aikana. 

Opetus syyslukukaudella 2020

Syksyn opetus suunnitellaan tällä hetkellä todennäköisellä oletuksella, että yliopisto voi 17.8. alkaen siirtyä palautussuunnitelman vaiheeseen kolme. Tällöin opetuksessa ei järjestetä massatilaisuuksia, huolehditaan turvaväleistä ja ohjeistetaan välttämään kontakteja:

 • Etäopetusta ja -ohjausta suositellaan 
 • Lähiopetusta voidaan järjestää enintään 50 henkilön ryhmässä turvamääräysten mukaisesti  
 • Itseopiskeluvaihtoehtoa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan riskiryhmään kuuluville  
 • Itseopiskelutilojen käyttöä rajoitetaan osallistujamäärien suhteen. 

Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti: 

 • Opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena 
 • Hyvin rajattua lähiopetusta voidaan järjestää esimerkiksi laboratorio-opetuksessa  
 • Itseopiskelutilat eivät ole käytössä. 

Tunnen itseni sairaaksi. Miten toimin?

Katso toimintaohjeet yliopiston yleiseltä koronavirustilannesivulta kohdasta sairastaminen, työterveys ja karanteeni.

Miten järjestän opetukseni etänä?

Lähiopetuksen voi korvata esimerkiksi verkko-opetuksella, kotitentillä tai kirjallisella oppimistehtävällä. Opettajana voit päättää kurssin uusista pedagogisista ratkaisuista. Tiedota uudesta toteutus- ja suoritustavasta opiskelijoille kurssisivun kautta (ks. kurssisivun käyttöohjeet) ja informoi asiasta koulutusohjelmasta vastaava suunnittelijaa tai asiantuntijaa. Jos kyse on Avoimen yliopiston opetuksesta, ota yhteyttä opinnoista vastaavaan koulutusasiantuntijaan.

Jos päätät pitää etäopetusta, on ensisijainen suositus järjestää se kotoa käsin. Etäopetusta voi tällä hetkellä myös järjestää tietyissä yliopiston tiloissa, tarkemmat tiedot ao. ohjeessa.

Miten muutan kurssin tai tentin etäopetukseksi?

 • käytännön ohjeet: etäopetustilat, tiedotus, Moodlen käyttö etäopetuksessa
 • pedagogisia ohjeita etäopetukseen

Opetusvideot ja luentojen suoratoistaminen

 • teknisiä ohjeita etäopetusvälineen valintaan ja käyttöön

Jos tarvitset omaan käyttöösi lainaan laitteita (kameran ja mikrofonin), voit tilata laitteita Helpdeskistä, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Joudutaanko opetusta, tenttejä ja väitöstilaisuuksia perumaan?

Eäopetuksen järjestämistä suositellaan jatkamaan kevätlukukauden loppuun, ja etäopetusta suositellaan myös syyslukukaudeksi 2020.

Opetusta voidaan joutua myös perumaan. Opetusperiodeja voidaan tarvittaessa pidentää perutun opetuksen järjestämiseksi siirtämällä kevätlukukauden opetusta kesäkaudelle 2020. Tiedekunnat tekevät tarvittaessa erillispäätökset ja ohjeistavat koulutusohjelmia. 

Oppimiskeskus Aleksandria sekä Aleksandrian Examinarium-tenttitila ovat suljettuina 16.8. saakka. Muut tenttiakvaariot pyritään pitämään auki. 

Väitöstilaisuudet voidaan järjestää, kun noudatetaan (1.6. alkaen) 50 hengen kokoontumisrajoituksia. Vastaväittäjä voi tarvittaessa osallistua etänä. Lisäksi tulee mahdollistaa etäyhteyksin yleisön osallistuminen ja kysymysten esittäminen. Tiedekunta voi tarvittaessa siirtää väitöstilaisuuden ajankohtaa, jos sen järjestäminen ei ole mahdollista. Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi koordinoi yhteistyössä tiedekuntien kanssa väitösten porrastamista, jotta tilaisuudet on mahdollista teknisesti järjestää.  Ks. myös tiedote Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne.

Missä tapauksissa lähiopetusta voidaan järjestää?

Mikäli on opiskelijan valmistumisen kannalta täysin välttämätöntä, tiedekunta voi antaa yksittäistapauksissa etäopetusohjeista poikkeavia ohjeita. Myös lääketieteellisen ja eläinlääketieteellisen käytännön opinnot voidaan järjestää poikkeavalla tavalla. 

Palautumissuunnitelman toisessa vaiheessa 1.6.2020 lähtien esimerkiksi valmistumisen kannalta kriittiset tentit ja kriittiset kenttäkurssit voidaan järjestää.

Kaikissa tapauksissa tulee turvata henkilökunnan ja opiskelijan turvallisuus huolehtimalla tila- ja hygieniajärjestelyistä ja varmistaa, ettei 50 henkilön kokoontumisille asetettu yläraja ylity.

Täytyykö myös esim. tutkielmien ohjaustapaamiset järjestää etänä?

Kyllä, opiskelijoiden ohjausta ja neuvontaa annetaan etänä ainakin kevätlukukauden loppuun asti. Etäohjausta suositellaan myös syyslukukaudella.

Voinko matkustaa ulkomaille opettamaan?

Työtehtävissä matkustamista ulkomaille tulee välttää ulkoministeriön suositusten mukaisesti. 

Ulkomailta paluun jälkeen on oltava etätöissä paluun jälkeisen 14 vuorokauden ajan. Yliopiston tiloissa työskentely ja opiskelu on kielletty tänä aikana.

Ne, joiden työnteko tai opiskelu vaikuttaa HUSin toimintaan, noudattavat HUSin ohjeita ja lääketieteellisen tiedekunnan tarkennuksia. Eläinsairaalan toiminnan turvaamisen osalta ohjeet antaa dekaani.

Kurssini opiskelija ilmoittaa olevansa karanteenissa koronaviruksen takia. Miten toimin?

Opiskelija voi tällä hetkellä olla omalla ilmoituksellaan poissa (etä)opetuksesta. Riittää, että opiskelija ilmoittaa sairastumisestaan kurssiensa opettajille. Yliopisto ei edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti kirjoita. Varaudu mahdollisuuksien mukaan järjestämään opiskelijalle korvaava suoritustapa tai korvaavia tehtäviä.

Miten poikkeustilanne vaikuttaa tutkinnonuudistuksen aikatauluun?

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymistä siirretään siten, että viimeinen päivä, jona opiskelija voi jättää tutkintotodistuspyynnön vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetusta tutkinnosta, on 18.12.2020. Tiedekunnat suunnittelevat tämän mukaisesti aikataulut pro gradu -tutkielmien tarkastamiseen ja hyväksymiseen.

Miten poikkeustilanne vaikuttaa valintakokeisiin?

Koronavirustilanteen aiheuttamista valintaperusteiden muutoksista on julkaistu tietosivu Helsingin yliopistoon hakeneille. Sivulle päivitetään kaikkien tiedekuntien ja koulutusohjelmien muuttuneet valintatiedot ja ne päivitetään 30.4.2020 mennessä.

Opiskelijat kyselevät opiskelijavaihtojen tilanteesta. Minne ohjaan heidät?

Ohjaa opiskelijat seuraamaan Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden tiedotetta koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Tiedotetta päivitetään sitä mukaa, kun tilanne muuttuu.

Onko tenttitulokset julkaistava kuukauden sisällä myös poikkeustilanteessa?

Kuulustelujen tai muiden opintosuorituksen tulokset on yliopiston poikkeustilanteessakin julkaistava viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta tai muun palautuksen viimeisestä päivämäärästä.

Vain erityisestä perustellusta syystä (esim. oman tai perheenjäsenen sairastumisen vuoksi) julkaisuaika voi olla 6 viikkoa. Tämä poikkeus on voimassa vain yliopiston koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen ajan. Tulosten julkaisun viivästymisestä on ilmoitettava opiskelijoille mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta.

Opiskelija tarvitsee tukea etäopiskeluun sekä hyvinvointiin poikkeustilanteessa. Minne ohjaan hänet?

Voit ohjata opiskelijan Mielen hyvinvointi -ohjeeseen, johon on listattu erilaisia tukipalveluja tässä poikkeustilanteessa. Opintopsykologien koostamassa Opiskelun tueksi-sivulle on koostettu vinkkejä etäopiskeluun. Lisäksi tiedotetta Hyvinvointitapahtumia verkossa päivitetään säännöllisesti.

Koronavirus-sähköposti yliopistolaisille

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi . Postiin vastaavat henkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien, tietotekniikkakeskuksen sekä opetus- ja opinto-asioiden asiantuntijat.

Lue lisää tilanteesta

Lisätietoa antavat

Keskustakampus

 • Humanistinen ja teologinen tiedekunta:
  opintoasiainpäällikkö Anu Holvikivi, p. 02941 23351
 • Kasvatustieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Virpi Kiljunen, p. 02941 28013 ( 6.-13.3.20 koulutussuunnittelija Christa Koski, p. 02941 20549)
 • Oikeustieteellinen tiedekunta ja Kielikeskus:
  opintoasiainpäällikkö Johanna Harju, p. 02941 24038
 •  Valtiotieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen, p. 02941 24806

Kumpulan kampus

 • opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kauppi, p. 02941 50061

Meilahden kampus

 • opintoasiainpäällikkö Linnea Lindh, p. 02941 26627

Viikin kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Maika Strömberg, p. 02941 58021
 • opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen, p. 02941 50601

Liikkuvuuspalvelut:

 • päällikkö Minna Koutaniemi, p. 02941 22939

Avoin yliopisto

 • koulutusasiantuntija Sanna Saari-Salomeri, Avoin yliopisto, p. 02941 02947

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.