Miten muutan kurssin tai tentin etäopetukseksi?

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Päivitetty 29.5. klo 16.20

Helsingin yliopiston lähiopetus keskytettiin 18.3.-13.5. Valtioneuvoston suositusten mukaan kriisin johtoryhmä on linjasi, että lähiopetusta ei järjestetä kevätlukukauden aikana. Etäopetusta suositellaan myös syyslukukaudeksi. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Lähiopetuksen voi korvata esimerkiksi verkko-opetuksella, etätentillä tai kirjallisella oppimistehtävällä. Opettajana voit päättää kurssin uusista pedagogisista ratkaisuista. Koska tilanteet voivat tulla vastaan hyvinkin nopeasti, yliopisto ei voi taata opetusteknologiaan tai pedagogisiin ratkaisuihin liittyvää tukea etäopetuksen järjestämiseen.

Kun muutat kurssin tai tentin suoritustapaa:

 1. Informoi asiasta koulutusohjelmasta vastaavaa suunnittelijaa tai asiantuntijaa (löydät palveluosoitteet Flammasta oman yksikkösi palvelutiimi-sivulta). Jos kyse on Avoimen yliopiston opetuksesta, ota yhteyttä opinnoista vastaavaan koulutusasiantuntijaan.
 2. Tiedota uudesta toteutus- ja suoritustavasta opiskelijoille kurssisivun kautta. Täältä löydät kurssisivun käyttöohjeet. Kurssisivun kautta voi Moodlen tavoin myös jakaa tehtäviä ja ohjeita. Jos opetat Avoimessa yliopistossa, sovi tiedotuksesta Avoimen yliopiston koulutusasiantuntijan kanssa. 

Huomioi toteutus- ja suoritustapaa valitessasi nämä pedagogiset perusperiaatteet:  

 1. Koulutusohjelman opetussuunnitelma ja erityisesti siinä opintojaksolle määritellyt tavoitteet ja sisällöt on otettu huomioon.
 2. Toteutustapa, sisällöt, opetus- ja arviointimenetelmät sekä oppimateriaalit tukevat kurssin keskeisten osaamistavoitteiden saavuttamista ja opiskelemisen mielekkyyttä.  
 3. Toteutustapa ohjaa opiskelijaa rakentamaan ja analysoimaan tietoa sen toistamisen sijaan. 
 4. Etäopetuksen toteutustapa mahdollistaa parhaimmillaan opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen.
 5. Toteutustavasta koituva työmäärä on oikein mitoitettu. Huomioi, että etäopiskelu on opiskelijalle vaativampaa kuin lähiopetus. Lisäksi opiskelija on koronakriisissä kokonaisvaltaisen kuormituksen alla. Ks. lisäohjeet: Opiskelijan työmäärän mitoitus ja opintopisteet  

Seuraathan koulutusohjelman, tiedekunnan ja yliopiston päivittyviä ohjeistuksia yliopiston verkkosivuilta sekä Opetustyön ohjeista.

Etäopetuksen toteuttaminen

Moodle etäopetuksessa

Lähiopetukseksi suunniteltu opetus on mahdollista toteuttaa etäopetuksena Moodlen kautta. Lähtökohtana toimii silloin lähiopetukseen suunniteltu opetus- ja oppimateriaali. Jotta etäopiskelu olisi opiskelijoille mielekästä ja mahdollistaisi korkeatasoisen oppimisen, sinun kannattaa tukea opiskelijoiden oppimista kysymysten ja tehtävänantojen kautta, ks. pedagoginen ohjeistus tämän sivun lopusta.

Opetusvideot ja luentojen suoratoistaminen

Etäopetukseen soveltuvat tilat

Ensisijainen suositus on järjestää etäopetus kotoa käsin. Etäopetusta voi tällä hetkellä myös pitää yliopiston siihen soveltuvissa tiloissa. Jos järjestät etäopetusta yliopiston tiloissa, pidäthän yliopiston henkilökortin tai henkilöllisyystodistuksen mukanasi. Huomioi myös poikkeustilanteen määräykset ja suositukset sekä seuraavat tilarajoitukset:

Opetustilat
 • Opetustiloja ei saa käyttää lukuunottamatta jo aiemmin varattuja Unitube-saleja ja etäopetukseen soveltuvia saleja. Lääketieteellisen ja eläinlääketieteellisen käytännön opintojen järjestämisestä yliopiston opetustiloissa on ohjeistettu tiedekunnissa erikseen.
 • Unitube-salit ja muut etäopetukseen soveltuvat opetustilat ovat käytettävissä arkisin klo 8-16 niille kursseille, joille tila on jo varattuna. Jos et tarvitse kurssillesi varattua tilaa, ei sinun tarvitse ilmoittaa siitä kenellekään.
 • Mikäli kurssillasi on tilavaraus klo 16 jälkeen tai tilavaraus on sellaiseen Unitube-saliin, joka joudutaan varaamaan väitöksiin keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, tulet saamaan asiasta henkilökohtaisen sähköpostiviestin.
 • Jotta pääset sisään sinulle varattuun saliin, ota yhteyttä rakennuksen vahtimestariin
 • Löydät listauksen Unitube-saleista Helpdeskin sivuilta. Näiden lisäksi etäopetukseen voi käyttää opetustiloja Metsätalon sali 12Biomedicumin kok. 2 ja Chemicumin sali A128
Muut tilat
 • Unitube-studiot ovat käytettävissä klo 8-16 ja niitä voi varata Outlook365-kalenterista. Löydät lisätietoa Unitube-studioista Unitube-studion käyttöohjeesta.
 • Myös Tiedekulma tarjoaa luentojen tallennusmahdollisuuden etäopetusta varten. Löydät lisätietoa Flammasta.

Etätentin järjestäminen Moodlessa

Salitenttien sijaan opettaja voi järjestää tentin verkossa tai muuten etänä. Keinoja etätentin järjestämiseen on monia, mutta suositeltavinta on käyttää Moodlea.

Jonkin verran on kyselty myös tenttien etävalvontaa. Helsingin yliopistolla ei ole etävalvontaan sopivaa välinettä. Opetusteknologiapalvelut ja Tenttipalvelut ovat testanneet zoom-valvonnan mahdollisuuksia. Lopputulos on, että Zoom ei sovellu etätenttien valvontavälineeksi (opiskelija tarvitsee irtokameran, valvonnan vaatima henkilöstömäärä, zoom-kokousten rakentamisen rajoitukset sekä tärkeimpänä, että valvonnalla ei voida estää vilppiä). Etävalvontaa ei siis suositella, vaan tenttikysymysten muuttamista soveltavaksi, jotta valvontatarvetta ei synny. 

Moodle on Helsingin yliopistolla käytettävä digitaalinen oppimisympäristö, jossa opettaja voi julkaista opetusmateriaaleja sekä tuottaa aktiviteetteja etäopetuksensa tueksi. Moodlessa on myös mahdollista seurata opiskelijoiden suoritusten edistymistä ja arvioida opiskelijoiden suorittamia aktiviteetteja. Mikäli Moodle ei ole sinulle vielä tuttu, tästä Moodle-uutisesta löydät tarvitsemasi informaation etäopetuksessa alkuun pääsemiseksi. 

Moodlessa etätentin voi toteuttaa monella eri tavalla, mutta helpoin ja yksinkertaisin keino on käyttää Moodlen Tehtävä-aktiviteettia. Tehtävä-aktiviteetista ja sen käytöstä etäopetuksessa löytyy kattava kuvaus Moodlen Opettajan oppaasta: Tehtävä-aktiviteetti. Moodlessa on myös muita etätenttimisen mahdollistavia työkaluja, joita voit tarkastella työkalutaulukossa

Huomioi, että etätentissä opiskelijalla on lähtökohtaisesti pääsy kaikenlaiseen materiaaliin. Siitä syystä tenttikysymysten ja tehtävänantojen tulee korostaa opintojaksolla opetettujen sisältöjen soveltamista, yhdistelyä ja/tai analysointia ulkoa muistamisen ja toistamisen sijaan. 

Moodlen opettajan oppaaseen on koottu pedagoginen tietopaketti etätenttimiseen liittyen: Millainen on hyvä etätentti. Ohjeet toimivat pedagogisena apuna etätentin suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi ohjeissa käsitellään erilaisia kysymystyyppejä, kuten soveltavat esseekysymykset, monivalintakysymykset ja suullinen tenttiminen sekä esitellään erilaisia ratkaisuja kysymysten toteuttamiseksi.

 

Mikäli etätenttiin on osallistumassa yli 100 opiskelijaa kerralla, ilmoita tulevasta tentistä tenttipalveluille, jotta liian moni samanaikainen tenttitapahtuma ei johda palvelimen kuormittumiseen. Tästä syystä kannattaa myös valmistautua siihen, että tentin alkamisaikaa täytyy sovitella palvelinruuhkan välttämiseksi kiireisimpinä tenttipäivinä. Tenttipalveluilta on myös mahdollista saada tukea opettajan rakentaman etätentin asetusten tarkistamiseen. Ole yhteydessä oman kampuksesi tenttipalveluihin: 

Keskustan tenttipalvelut: citycentre-exams@helsinki.fi 
Kumpulan tenttipalvelut: kumpula-exams@helsinki.fi 
Viikin tenttipalvelut: viikki-exams@helsinki.fi 
Meilahden tenttipalvelut: meilahti-exams@helsinki.fi , 

Tukea pedagogisiin ja teknisiin kysymyksiin: moodle@helsinki.fi 

Kirjallinen oppimistehtävä

Lähiopetuksen tai tentin voi korvata myös kirjallisella oppimistehtävällä. Oppimistehtävä voi olla esimerkiksi essee, referaatti, analyysi tai oppimispäiväkirja. Kirjallisen oppimistehtävän tehtävänannossa tulee huomioida opetuksen pedagogiset periaatteet (ks. alla) sekä tehtävän edellyttämän työmäärän oikea mitoitus.

Tehtävänannon tulisi siis korostaa opiskellun tiedon toistamisen sijaan sen käyttämistä, esimerkiksi soveltamista, yhdistelyä tai analyysiä. Huomioi opiskelijan opintojen vaihe: kandiopintojen tehtävät eivät voi olla yhtä vaativalla tasolla kuin maisteriopintojen tehtävät.

Erityisjärjestelyt etäopetuksessa

Poikkeustilanne itsessään ja sitä seuraava etäopiskelu asettavat opiskelijoille uudenlaisia vaatimuksia ja näiden huomioiminen kurssin rakentamisessa on keskeistä. Uusien opiskeluun liittyvien toimintatapojen omaksuminen voi viedä paljonkin aikaa ja resursseja. Kurssin työmäärän arvioiminen saattaa olla opettajallekin haastavaa. Lähtökohtaisesti etäopiskelu on opiskelijalle vaativampaa kuin lähiopetus. Tämä on hyvä muistaa kaikkien opiskelijoiden kohdalla.

Poikkeustilanteessa erityisjärjestelyt voivat näyttäytyä eri tavoin kuin tavallisesti. Ne opiskelijat, jotka ovat tarvinneet paperitentteihin lisäaikaa, tarvitsevat sitä todennäköisesti myös verkkotentteihin. Osassa kursseista suoritukset koostuvat tällä hetkellä erilaisista tehtävistä tenttien sijaan, jolloin voi syntyä tarve lisäajalle tehtävien palautuksiin.

Yksittäisen kurssin kohdalla aikataulu voi tuntua väljältä, mutta opiskelijalla voi olla monta kurssia yhtä aikaa. Siten jos kaikkiin on esimerkiksi viikoittaisia tehtäviä, lisäajan tarve syntyy tehtävien kokonaisuudesta.

Lisätietoa ja vinkkejä opettajille Erityisjärjestelyt-ohjeessa.

Pedagogisia ohjeita verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Selkiytä itsellesi tärkeimmät osaamistavoitteet, jotka opiskelijoiden tulee saavuttaa kurssilla. 

 • Lue kurssin kuvaus tarvittaessa opetussuunnitelmasta.  
 • Mitkä ovat olennaiset tiedot ja taidot, jotka opiskelijoiden tulee osata kurssin jälkeen? 

Valitse Moodle-alueelle sisällöt ja materiaalit, jotka tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista ja joihin opiskelijoilla on pääsy verkossa, esimerkiksi:

 • Luentokalvosi – voit harkita oman puheesi äänittämistä power point -kalvoihin (tämä on mahdollista power point -ohjelmassa
 • Olemassa olevia verkkoluentoja ja materiaaleja (etsi videoita, joita on saatavilla YouTubessa, eri materiaalipankeissa jne.) 
 • E-kirjat, e-artikkelit  
 • Muut verkkomateriaalit, joita opiskelijat voivat esim. analysoida
 • Voit myös livestriimata oman opetuksesi, erityisesti jos opetustilassa on jo valmiina striimauslaitteet
 • Zoom tai jokin muu väline, joka äänen ja kalvojen välittämisen lisäksi mahdollistaa vuorovaikutuksen opiskelijoiden kanssa.

Tee selkeä rakenne kurssille Moodleen, aikatauluta kurssi ja määrittele tehtävien palautuspäivät

 • Tee johdonmukainen kurssialue Moodleen, joka etenee kurssin aikataulun ja aiheiden mukaisesti. Linkitä omat luentokalvot ja materiaalit (mm. videot, artikkelit jne.) kurssin aikatauluun ja teemoihin.
 • Linkitä kaikki ohjeet niihin liittyviin materiaaleihin. Opiskelijoiden tulee löytää ohjeet ja materiaalit helposti.  
 • Anna selkeät ohjeet jokaiseen tehtävään. 
 • Määrittele aikataulu ja palautuspäivämäärä jokaiselle tehtävälle. 

Tue opiskelijoiden oppimista kysymyksin ja erilaisin tehtävin, jotka auttavat heitä keskittymään olennaisimpien asioiden oppimiseen ja ymmärtämiseen

 • Suunnittele kysymykset ja tehtävät, jotka auttavat opiskelijoita keskittymään olennaisimpiin asioihin suhteessa kurssin osaamistavoitteisiin.
 • Kannusta opiskelijoita pohtimaan opiskeltavia asioita omien kokemusten, havaintojen ja käsitysten kautta. Voit pyytää opiskelijoita kirjoittamaan omista kokemuksista ja sen jälkeen keskittymään erityisesti kurssin keskeisiin asioihin. 
 • Opiskelijoiden on olennaista työstää kurssilla opiskeltavia asioita jäsentämällä ja tuottamalla jotakin, esim. kirjoittamalla ja kommentoimalla lyhyitä tekstejä, jotka he lähettävät Moodlen keskustelualueelle (ks. seuraava kohta).

Pohdi voivatko opiskelijat työskennellä virtuaalisesti yhdessä tekemällä pieniä ryhmätehtäviä

 • Jaa opiskelijat pieniin ryhmiin. Laita ryhmät näkyviin Moodleen ja tee keskustelualue jokaiselle ryhmälle. 
 • Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan kokemuksistaan, havainnoistaan ja ajatuksistaan ryhmässä. Moodlen keskustelualuetta voi käyttää tässä. Pienryhmät voivat aloittaa omat keskusteluketjunsa ja keskustella ensisijaisesti niissä.
 • Anna selkeät ohjeet: kuinka monta viestiä jokaisen pitää lukea, kuinka monta kommenttia pitää kirjoittaa, mikä on aikataulu eri tehtäville. 
 • Pyydä opiskelijoita lähettämään viestejä ja kysymyksiä epäselvistä asioista. Osallistu opettajana keskusteluun ja vastaa kysymyksiin. 

Ole paikalla Moodlessa

 • Kerro opiskelijoille päivät ja aikataulut, jolloin olet paikalla Moodlessa. Seuraa keskusteluja ja kirjoita niihin viestejä. 
  Voit esim. olla paikalla Moodlessa alkuperäisinä kurssiajankohtina sekä silloin, kun opiskelijat palauttavat tehtäviä. 
 • Mieti, millä muilla keinoilla voit olla verkossa läsnä opiskelijoille. 

Tarkista alkuperäinen suunnitelmasi kurssin arvioinnista, mm. lopputehtävistä ja tentistä

 • Varmista että arviointisuunnitelmasi ja -kriteerit ovat linjassa muokatun kurssin kanssa. Onko arviointi linjassa keskeisten osaamistavoitteiden kanssa, jotka opiskelijoiden oli tarkoitus saavuttaa kurssilla? 
 • Mieti, millaiset tehtävät ja kysymykset antavat opiskelijoille mahdollisuuden osoittaa osaamistaan tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Kollegiaalinen tuki

 • Pyydä kollegaasi katsomaan ja kommentoimaan muuttuneita kurssisuunnitelmiasi, jotta ne ovat selkeät ja opiskelijoille ymmärrettävät. 
 • Voit ottaa yhteyttä Yliopistopedagogiikan keskuksen henkilöstöön (yliopistonlehtorit, professorit) ja pyytää apua. 

Ohjeet: Leena Ripatti-Torniainen, Minna Lakkala, Auli Toom (HYPE, 14.3.2020). Ohjeet myös Yliopistopedagogiikan keskus HYPE:n verkkosivuilla.