Coronavirusets påverkan på undervisning: frågor och svar

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Sidan uppdaterad 12.5 kl. 8.20. 

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor och svar om coronaviruset covid-19 som gäller i synnerhet lärare. Studenternas vanliga frågor finns i Instruktioner för studerande.

Universitetet följer alltid i första hand myndigheternas anvisningar. Följ uppdaterad information primärt på Helsinki.fi.

Situationen nu

 • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp.
 • Kirurgiska munskydd, munskydd av tyg och FFP2-andningsskydd finns fortfarande tillgängliga för personalen och studenterna.
 • Mer information om riktlinjerna för karantän finns under rubriken Insjuknande eller exponering för coronaviruset.
 • Vi rekommenderar att alla vaccinerar sig.

Viktigt att vi alla följer de gemensamma spelreglerna för att förebygga smitta:

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus. Bedöm ditt behov av coronatest enligt din hemorts anvisningar (inom HUS-området på Koronabotti) och gör ett hemtest vid behov.
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Ge utrymme till andra alltid när det är möjligt.
 • Se Rekommendation om munskydd.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Planera de fysiska mötena tillsammans med din arbetsgemenskap enligt arbetsuppgifterna.
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Vi rekommenderar att alla vaccinerar sig.

Insjuknande eller exponering för coronaviruset

Jag känner mig sjuk. Vad ska jag göra? 

Se instruktioner på sidan: Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet

En student på min kurs har insjuknat i coronaviruset. Vad gör jag?

Om studenten är sjuk får hen inte delta i närundervisningen. En student som blivit sjuk kan med egen anmälan bli borta från undervisningen. Studenten informerar kursens lärare om att hen insjuknat. Universitetet kräver inga sjukintyg och studenthälsovården skriver i regel inte heller ut sjukintyg. I dessa fall bör studenten kontakta läraren som bedömer om det är möjligt att ordna självstudiealternativ för frånvarotiden.

Karantän

Vid universitetet följs de nationella kriterierna för frivillig karantän. Enligt de aktuella kriterierna kan en symptomfri person som exponerats för smitta komma till universitetet om hen inte har möjlighet att arbeta eller studera på distans. Den som får ett positivt testresultat i ett hemtest eller har symptom kan inte komma till universitetet.

Vid universitetet iakttas de anvisningar som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) 14.4.2022:

Om du bor i samma hushåll som en person som fått ett positivt resultat i ett hemtest, eller om du bor eller på annat sätt har haft nära kontakt med en person som fått ett positivt provsvar i ett test som tagits inom hälso- och sjukvården:

 • Undvik kontakter utanför hemmet i den mån det är möjligt.
 • Använd munskydd utanför hemmet.
 • Övergå till att studera eller jobba på distans, om möjligt. Om du är fullständigt symptomfri kan du komma till universitetet förutsatt att du använder munskydd och undviker kontakter.

Samlar man in deltagarlistor i närundervisningen om gruppen exponeras?

Det samlas inte längre in några deltagarlistor i närundervisningen.

Undervisning

Utgångspunkten är att kursen eller de enskilda undervisningsgångerna planeras så att kurserna antingen ordnas som närundervisning eller som distansundervisning. När- och distansundervisningen kan också alternera under kursens gång. Hybridundervisning, det vill säga undervisning där en del av studenterna är på plats i undervisningslokalen och en del deltar i undervisningen på distans, rekommenderas inte. 

Undervisningsprogrammen finns i Sisu och i Studieutbud. På sidan för lärare på Flamma (kräver inloggning) ser du en lista på dina egna undervisningshändelser och vid behov kan du uppdatera kurssidorna. Ytterligare information om hur du administerar din egen undervisning hittar du i Instruktioner för undervisningen. Instruktioner för studerande finns på sidan Var hittar jag studieutbudet? 

Kan man kräva närvaro i undervisningen?

 • Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte närundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, möten med patienter, färdighetskurser). I närundervisningen kan det därtill förutsättas att studenten är närvarande på det sätt som anges i undervisningsplanen, om utbildningsprogrammets fastställda kunskapsmål kräver det.
 • Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande arrangemang på de kurser vars prestationssätt kräver närvaro.
 • Studenter som är frånvarande på grund av coronaviruset (sjukdom, exponering, karantän) ska ges ersättande uppgifter i den utsträckning det är möjligt.
 • Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.
 • Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.
 • Om studenten är sjuk eller försatt i karantän får hen inte delta i närundervisningen. I dessa fall bör studenten kontakta läraren som bedömer om det är möjligt att ordna självstudiealternativ för frånvarotiden.

Om närkontakt inte kan undvikas i en undervisningssituation, hur skall man gå till väga med munskydd?

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp. 

Kirurgiska munskydd, munskydd av tyg och FFP2-andningsskydd finns fortfarande tillgängliga för personalen och studenterna.   

Vad bör man beakta då man ordnar kontaktundervisning och fysiska tentamina? 

 • Instruktioner för användning av undervisningslokaler
 • I mån av möjlighet att studenterna kan flytta sig från distansundervisning till kontaktundervisning under dagens lopp.
 • Man kan ordna flerformsundervisning t.ex. så att studieavsnittet kan innehålla både kontakt- och distansundervisning.

Disputationer

Disputationer kan ordnas utan restriktioner. Beredskap för att ordna disputationer på distans behövs inte längre.

Du kan läsa mer om att organisera disputationer i meddelandet som uppdateras (på finska och engelska).

Instruktioner för undervisning och handledning

Var hittar jag instruktioner för hur jag ordnar min undervisning?

Kurserna eller de enskilda undervisningsgångerna under våren 2022 har planerats så att kurserna antingen ordnas som närundervisning eller som distansundervisning. Hybridundervisning, det vill säga undervisning där en del av studenterna är på plats i undervisningslokalen och en del deltar i undervisningen på distans, rekommenderas inte. I stället rekommenderas att när- och distansundervisningen alternerar under kursens gång.

Undervisningslokaler

Utrustning och programvara

Det finns inga undervisningsutrymmen bokade för mig i Optime. Betyder det att jag måste ordna all min undervisning på distans?

Prestationssätten för de olika kurserna har bestämts av utbildningsprogrammets ledningsgrupp. Om det är något oklart med prestationssättet, kontakta schemaplaneraren vid ditt utbildningsprogram (se Flamma för kontaktuppgifter). De bokar och ombokar de lokaler som används för undervisning.

Du hittar ytterligare information om undervisningslokalerna på sidan Lokaler för undervisning.

Måste tentresultaten publiceras inom en månad också under undantagssituationen?

Resultat för förhör och andra studieprestationer måste publiceras senast en månad från datumet för förhöret eller prestationens sista inlämningsdag också under undantagstillståndet.

Publiceringstiden kan förlängas till sex veckor ifall det finns en mycket välmotiverad orsak (t.ex. att man själv eller en familjemedlem blivit sjuk). Det här undantaget är i kraft endast under undantagstillståndet på universitetet som orsakats av coronaviruset. Ifall publiceringen av resultaten försenas, måste det meddelas åt studerandena i möjligast god tid, senast en månad efter förhöret.

Studenternas frågor

Studerande behöver stöd till distansstudier och välbefinnande i undantagssituationen. Vart kan jag hänvisa dem?

Du kan hänvisa studeranden till Psykiskt välbefinnande -instruktionen i vilken har man listat olika stödservice i denna undantagssituation. På sidan Till stöd för studierna gjort av studiepsykologerna har man samlat tips för distansstudier. Dessutom erbjuder vi under Handledningshörnans Hälsotisdagar evenemang som stöder studenternas studieförmåga och välmående. Se mer i Handledningshörnans sida.

Hur vet studenterna hur kurserna ordnas?

Informationen om undervisningen kan kollas: 

Ifall det i Sisu och på kurssidan inte finns uppgett ett undervisningsutrymme i samband med kurstidtabellen betyder det oftast att undervisningen ordnas på distans. Ifall det är något oklart med prestationssättet, ombedes studenterna att kontrollera informationen på kurssidan och i Moodle (ifall Moodle används på kursen). Vid behov kan studenten kontakta läraren.

Kom ihåg i tid att informera studenterna om kursens prestationssätt antingen på kurssidan eller i Moodle.

Kan en student delta i Examinarium-tenter även om universitetets lokaler är stängda?

På alla kampus Examinarium-tentlokalen är öppna. Examinarium-tentamina kan ordnas enligt undervisningsprogrammet. Om studenten har frågor om Examinarium-tentamina kan hen kontakta tentamensservicen.

Det finns handdesinfektionsmedel och desinficerande dukar i tentlokalerna. Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Vid behov får studenten ett munskydd av vaktmästaren / i lokalen i Helsingfors beroende på campus.

Var kan studenterna hitta information om självstudielokaler?

 Ytterligare information om självstudielokaler för studenter finns i Instruktioner för studerande.

Studerande frågar om situationen med studerandeutbyte, vart kan jag hänvisa dem?

Följ med Helsingfors universitets Service för internationellt utbildningssamarbete information om hur coronaviruset påverkar studerandeutbyten. Informationen uppdateras då läget förändras.

Ytterligare information och kontaktpersoner

Coronavirus-epostadress

Ifall du har frågor gällande universitets åtgärder till följd av coronaviruset, så kan du skriva till e-postadressen coronavirus@helsinki.fi. Experter inom undervisnings- och studieärenden, sakkunnig personal och arbetshälsovården, IT-enheten, utrymmesärenden och städtjänster samt konferens- och evenemangsexperter svarar på meddelandena.

Läs mera om situationen

Ytterligare information får du av

Centrumcampus

 • Humanistiska och Teologiska fakulteten:studiechef Anu Holvikivi, tfn 02941 23351
 • Pedagogiska fakulteten: studiechef Virpi Kiljunen, tfn 02941 28013 
 • Juridiska fakulteten och Språkcentrum: studiechef Johanna Harju, tfn 02941 24038
 • Statsvetenskapliga fakulteten: studiechef Marianne Järveläinen, p. 02941 24807

Campus Gumtäkt: studiechef Anne Palo, tfn 02941 50061

Campus Mejlans: studiechef Linnéa Lindh, tfn 02941 26627

Campus Vik:

 • studiechef Maika Strömberg, tfn 02941 58021
 • studiechef Pia Saarinen, tfn 02941 50601

Servicen för internationellt utbildningssamarbete: chef Minna Koutaniemi, tfn 02941 22939

Antagningsservicen:

 • Studentantagning: Riitta Heinsalo, tfn 02941 28332  
 • Studentantagning: Anna-Liisa Kuusela, tfn 02941 26624  
 • Rådgivning för sökande: Karolina Kokko-Uusitalo, tfn  02941 22353 

Öppna universitetet: specialist Sanna Saari-Salomeri, tfn 02941 02947