Instruktioner för övergångsperioden

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Välj annan undervisningsarrangör

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017. Det är dock möjligt att studera enligt de gamla (2016-2017) examensfordringarna under en övergångsperiod fram till 18.12.2020. Obs! För vissa utbildningars del kan övergångsperioden vara kortare eller längre.

Som lärare är det viktigt att du vet om dina studenter studerar enligt de gamla eller de nya examensfordringarna. Det finns olika skillnader mellan examensfordringarna, t.ex. i de nya utbildningsprogrammen är reglerna för studiernas giltighetstid strängare än tidigare. Här finns mer information om vad har förändrats i de nya examina.

1.8.2020 flyttas alla studenter automatiskt till de nya utbildningsprogrammen. Studenter kan också välja att övergå till ett nytt utblindningsprogram tidigare. Information om övergången till de nya utbildningsprogrammen finns här.

Mer information om utbildningsreformen och övergångsperioden finns i Instruktioner för studerande: