UNDERVISNINGSVIDEOR OCH DIREKTUPPSPELNING AV FÖRELÄSNINGAR

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Här hittar du instruktioner för att skapa undervisningssvideor och streamingföreläsningar.

Videor i distansundervisningen

I distansundervisningen kan du använda videor på olika sätt. Du kan spela in och spara materialet på förhand med det verktyg du väljer och sedan dela det till studenterna på den plattform du använder för undervisningen. Du kan också direktsända (streama) din föreläsning i realtid, och då kan du använda dig av olika slag av interaktiva egenskaper beroende på vilket verktyg du valt. 
 
Med Screencast-O-Matic eller Zoom kan du t.ex. göra inspelningar i förväg. För att göra videor räcker det i de flesta fall med en bärbar dator. I Unitube-salarna och studiorna kan du spela in tekniskt högklassiga videor med studiornas egen utrustning. Det går också att spela in korta undervisningsvideor med din egen mobila enhet, om andra tekniska lösningar känns som en utmaning. 

För att möjliggöra interaktiv distansundervisning har universitetet skaffat verktyget Zoom, med vilket undervisning kan direktsändas också till en större publik (max. 300 deltagare). Sessionen kan också bandas i Zoom och delas till kursdeltagarna i efterhand. För att förbindelsen under direktsändningen ska vara så pålitlig och högklassig som möjligt lönar det sig att använda en dator som är ansluten till ett fast nät, och gärna använda en extern mikrofon eller ett headset. Med en separat webbkamera kan du ytterligare förbättra videons bildkvalitet. 

OBS! Koppla bort möjliga VPN-förbindelser om du använder dessa. Zoom och andra videoförbindelser kräver inte VPN och det kan skapa en flaskhals i internetuppkopplingen.

Det går lätt att göra enkelriktade sändningar i Unitube-salarna och studiorna. Som tillägg rekommenderas en bakgrundskanal som möjliggör interaktion, t.ex. Flinga eller Presemo.
 
Vid universitetet är det enklast att dela videor via Unitube-uppladdningssajten Lataamo där du kan skapa en egen serie för kursen, med länkar till Moodle.

På sidan hittar du närmare information om vilka verktyg som står till buds vid universitetet.  

Användarsupport

Zoom

Med Zoom kan du undervisa på distans eller streama och spara dina föreläsningar inklusive material. Zoom erbjuder deltagarspecifikt anpassningsbara vyer och en mångsidig uppsättning aktiverande verktyg, t.ex. chatt, enkäter (polls), whiteboard, anteckning i delade filer och fildelning.    

Zoom kräver mikrofon (och en webbkamera för video). Vi rekommenderar att du använder Zoom-appen och en fast internetuppkoppling. Att använda Zoom via webbläsaren försvårar planeringen och undervisningsarrangemangen avsevärt, eftersom funktionaliteten varierar enligt vilken webbläsare man använder och Zoom meddelar inte om din webbläsare inte stöder funktionen du försöker använda.

Helsingfors universitets personal och studenter kan skapa och administrera Zoom-möten. 

Av säkerhetsskäl är numera alla Zoom-möten lösenordsskyddade (se Flamma-nyheten)

Instruktionsmaterial

Zoom-instruktionsvideor från HU:s inledande webbinarium (på finska):

Bra att veta om Zoom: hur undviker jag onödigt strul? 

Nedan har vi sammanställt vanliga orsaker till att det uppstår problem med Zoom. De gäller i hög grad också för andra program för distansmöten.  (Uppdaterad 20.4.2020). Listan kompletteras efter behov)

  • Om du har rollen som Host (värd) ska du kontrollera att du säkert är inloggad med ditt HU-användarnamn, antingen på appen eller via sidan helsinki.fi/zoom, innan du försöker ansluta till ett möte via en ID-kod, kalenderinbjudan eller länk.
  • Det lönar sig inte att ha VPN påkopplad medan du använder Zoom. Det skapar en flaskhals för fjärranslutningen. 
  • Det är bäst om datorn du använder är ansluten till ett fast nätverk. Trådlösa nätverk är känsligare för störningar och ofta är de också långsammare. Ett stabilt fast nätverk gagnar också deltagarna. Om nätet är instabilt påverkar det genast Zoom även om det inte skulle märkas vid normalt nätsurfande.
  • Vi rekommenderar att du använder Zoom-appen när du undervisar. Webbläsarversionen är snarare en reservlösning om det inte går att installera appen. Av webbläsarna fungerar Chrome bäst. Internet Explorer rekommenderas inte.
  • Om det uppstår problem med uppkopplingen lönar det sig att stänga av webbkamerorna. På så sätt kan man i teorin spara på bredbandet, och i en problemsituation kan detta stabilisera förbindelsen. 
  • Det lönar sig att välja ”Enable join before host” i Zoom-mötets inställningar. På så sätt blir inte deltagarna utestängda ur distansmötet om det uppstår problem som gäller mötets host.   
  • Det är mycket viktigt att hörbarheten är god. Problem på den punkten brukar bero på mikrofonen som används och hur den används. Kontrollera i mikrofonens inställningar i Zoom att du har valt önskad mikrofon. Håll dig nära mikrofonen och försök tala i riktning mot den.  
  • Om det bara är en del av deltagarna som har problem med hörbarheten är det sannolikt att problemet beror på deras utrustning. Då ska de kontrollera sina ljudinställningar i sin egen Zoom-vy, eventuellt också datorns ljudinställningar, och om de använder webbläsarversionen av Zoom ska de se till att de använder en webbläsare som stöder programmet (med Internet Explorer t.ex. fungerar inte ljudet). 

 

Screencast-O-Matic

Programmet används bl.a. för att skapa skärminspelningsvideor och uppgifter i videoformat samt för lätt redigering, inspelning av ljudklipp och textning av videor. På detta sätt tillgodoser verktyget också kraven på tillgänglighet till exempel i fråga om videornas textning.

Med Screencast-O-Matic kan du spela in både det som syns på skärmen och det som syns i webbkameran. Inspelningens ljudkvalitet förbättras om du använder en separat mikrofon i stället för datorns inbyggda mikrofon och väljer ett så tyst rum som möjligt för den egentliga inspelningen.

Ytterligare information

Undertexter

På Unitube hittar du en instruktionsvideo (på finska) för hur du gör öppna undertexter (open captions) med Screencast-O-Matic.
Helpdesks anvisningar för hur du gör undertexter till videor finns här.

Thinglink

Med Thinglink kan du skapa interaktivt bild- och videomaterial genom att infoga tilläggsinformation som stöder observationer och lärande (t.ex. bilder, videoklipp, text, ljud eller länkar). Thinglink stöder också 360-bilder och 360-videor. I det fallet kan du använda programmets inbyggda VR-funktion. Med Tour Creator-funktionen kan du sammanlänka flera bilder till en bildserie för att t.ex. skapa visuella rundturer och olika slag av interaktiva berättelser. Skollicensen ger både anställda och studenter tillgång till programmet.

Thinglink är integrerat i universitetets Office365-paket. Nedan följer instruktioner (på finska) för hur man tar i bruk programmet, loggar in första gången och lägger till programmet i Office365-menyn.

Denna Thinglink-bildserie ger dig ett smakprov på 360-innehåll. Den första bilden visar olika former av inbäddat innehåll. Med de gröna pilarna kan du röra dig mellan bilderna. 

Videoinspelning av Helsingfors universitets Thinglink-startwebbinarium.

Thinglinks anvisningar för innehållsproduktion.
 
Thinglink-anvisningar:

En kollegial stödgrupp för Thinglink-användare finns på universitetets Yammer.

Unitube – universitetets egen videotjänst

I Unitubes tjänster ingår lagringsutrymme för föreläsningar, självbetjäningsstudior samt en plattform där du kan publicera och se på videor.

Unitube-salarna

Vissa av HU:s undervisningslokaler är försedda med Unitubes utrustning som möjliggör inspelning och direktuppspelning av föreläsningar. Utrustningen kan inte tidsinställas på distans, utan arrangören måste själv starta och stoppa den. Förteckning över salarna.

Unitube-studiorna

I Unitube-studiorna kan du spela in undervisningsvideor, presentationer och/eller gruppdiskussioner. 

Studiorna bokas via Office365-kalendern. De kan användas av alla Helsingfors universitets anställda. Bokningen är avgiftsfri. Visa hänsyn när du bokar: gör inga onödiga bokningar och annullera din bokning om du får förhinder.

Studion i Aleksandria i centrum (A-studion): kalender
Studion i Exactum i Gumtäkt (K-studion): kalender
Studion i Infocenter Korona i Vik (V-studion): kalender

Anvisningar för Unitube-studiorna.

Publicera en video 

Via Unitubes uppladdningssajt Lataamo kan du dela dina videor/ljudinspelningar offentligt eller till studenterna på en viss kurs i Moodle. Uppladdningssajten finns på adressen http://lataamo.helsinki.fi/. Inspelningen kan t.ex. vara en video som filmats med en datorplatta, mobiltelefon eller videokamera. Inspelningar som gjorts i Unitube-salarna och studiorna sparas i sajtens inbox-mapp, och därifrån kan du dela dem på det sätt som passar dig.

På Unitubes visningsplattform Katsomo kan du se och lyssna på video- och ljudfiler, adress https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/unitube.

Ytterligare information:

Aktuellt om Unitube: Unitube i Yammer (kräver O365-molninloggning i HU)
Unitube-bruksanvisningar på Helpdesks webbplats.
Supportbegäranden: kontakta unitube@helsinki.fi

Teams

Helpdesks anvisningar för Office365

Microsofts instruktionsmaterial

 

Särskilda lokaler som lämpar sig för distansundervisning

Unitube-salarna och vissa specialutrustade undervisningssalar som lämpar sig för distansundervisning (Forsthuset sal 12, Chemicum A128 och Biomedicums mötesrum 2) är försedda med MediaPort-utrustning med vilken rummets kameror och mikrofoner kan kopplas till salens egen dator eller en medhavd dator.

Salens dator är färdigt kopplad till Mediaport. Du ansluter din egen dator till Mediaport med hjälp av en USB-kabel som är färdigt kopplad till anordningen. Kabeln är märkt VIDEOVIESTINTÄ eller SKYPE (e.d.). På så sätt kan den anslutna datorn använda sig av rummets kameror och mikrofoner tillsammans med t.ex. Zoom eller Screencast-O-Matic.

Via salens styrpanel styr du kameran, justerar mikrofonerna och väljer vilken dator som ska användas (salens dator/din egen laptop). Kom ihåg att välja Mediaport som bild- och ljudkälla i programmet du använder (t.ex. Zoom). Vanligtvis står det Mediaport 200 eller Extron 200.

För direktsändningar och inspelningar kan videokommunikationstekniken i mötesrummet (t.ex. SoundBar) användas på samma sätt genom att koppla datorn du ska använda till anordningen med hjälp av en USB-kabel.

I Unitube-salarna behöver du också identifiera dig med ett utskriftskort för att t.ex. kunna styra kameran. 

Unitube-studiorna har ingen Mediaport-utrustning, och i dem kan du endast använda Unitubes direktuppspelnings- och inspelningsfunktioner.

Jämförelse av verktygen

Verktyg Ändamål Egenskaper Utrustning  Antal deltagare Ytterligare information
(Adobe Connect) *endast* Öppna universitetet och Soc & kom Distansundervisning, Webbkonferens, Inspelning  Grupprum
Interaktiva funktioner (chatt, enkäter, m.m.)
Omedelbar interaktion (ljud, bild, text)
Inspelning
Direktuppspelning*

Deltagande utan inloggning

Kamera och mikrofon

Appen Adobe Connect Add-In (installeras automatiskt), rekommenderad Webbläsare: Firefox

Cirka 100 Om du bokar en Unitube-sal eller distansundervisningssal kan du använda salens egen kamera och eget ljudsystem i distansundervisningen eller webbmötet.

Insticksprogrammet Flash eller appen Adobe Connect
Mobilt: appen Adobe Connect

Molninspelningar syns inte mobilt (Flash).

Zoom Distansundervisning, Webbkonferens, Inspelning Grupprum
Interaktiva funktioner (enkäter, m.m.)
Omedelbar interaktion (ljud, bild, text)
Inspelning

Deltagande utan inloggning

Kamera och mikrofon

Zoom skrivbordsappen rekommenderas (laddas ner automatiskt på hemdatorer), rekommenderad webbläsare: Chrome

300
(webbinarier: 500)
Om du bokar en Unitube-sal eller distansundervisningssal kan du använda salens egen kamera och eget ljudsystem i distansundervisningen eller webbmötet.

För närvarande lokal lagring på dator; molnlagring möjlig från och med våren 2020.

Zoom för datorer rekommenderas, mobilt Zoom App.

Unitube-salarna Distansundervisning, Inspelning Inspelning
Direktuppspelning
Fördröjning (ca 1 min.) Direktuppspelning = föreläsningen eller mötet sänds i realtid 

Deltagande utan inloggning
   

Kräver i regel inte inloggning Inga begränsningar Interaktion kräver ett separat program (t.ex. Flinga, Presemo)
Skype for business Webbkonferens, Inspelning Chatt
Omedelbar interaktion (ljud, bild, text)
Inspelning

Deltagande kräver ett Microsoft- eller Office365-konto.

Kamera och mikrofon
Skrivbordsapp eller app
50  
LifeSize Webbkonferens, (Inspelning) Omedelbar interaktion (ljud, bild, text)
Inspelning

Rekommenderad webbläsare: Chrome 

Deltagande utan inloggning   

  25 Kamera och mikrofon
** (eller Unitube-sal, Distansundervisningssal)
Mobilt: LifeSize-webbappen
Teams Webbmöte,
Distansundervisning för små grupper
Inspelning
Chatt
Omedelbar interaktion (ljud, bild, text)
Inspelning

Deltagande kräver ett Microsoft- eller Office365-konto.

Kamera och mikrofon

Skrivbordsapp eller app

250 Utmärkta verktyg för arbete med Office-dokument och i grupp
Unitube-studio Inspelning
(Distansundervisning)
Inspelning av undervisningsvideor i självbetjäningsstudio

Möjlighet till Unitube-direktuppspelning (se Unitube-salar)

   

Studions utrustning är lätt att använda (2 kameror, mikrofoner, dator, belysning) Inga begränsningar Du kan använda din egen laptop i studion