Undervisningsvideor och direktuppspelning av föreläsningar

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Här hittar du instruktioner för att skapa undervisningsvideo och streamade föreläsningar.

Video i distansundervisning

I distansundervisningen kan du utnyttja videor på olika sätt. Du kan spela in och spara materialet på förhand med det verktyg du är mest bekväm med och sedan dela det till studenterna på den plattform du använder för undervisningen. Du kan också direktsända (streama) din föreläsning i realtid, då du kan använda dig av olika slag av interaktiva egenskaper beroende på vilket verktyg du valt. 
 
T.ex. med ScreenPal eller Zoom kan du göra inspelningar i förväg. För att göra en enkel video räcker det i de flesta fall med en bärbar dator. I Unitube-salarna och studiorna kan du spela in tekniskt högklassiga videor med studiornas egen utrustning. Det går även att spela in korta undervisningsvideor med din egen mobila enhet, om andra tekniska lösningar känns som en utmaning. 

För att möjliggöra interaktiv distansundervisning erbjuder universitetet servicen Zoom, med vilket undervisning kan direktsändas också till en större publik (max. 300 deltagare). Sessionen kan också spelas in med Zoom och delas till kursdeltagarna i efterhand. För att förbindelsen under direktsändningen ska vara så pålitlig och högklassig som möjligt lönar det sig att använda en dator som är ansluten till nätverket med nätverkskabel, och gärna använda en extern mikrofon eller ett headset. Med en separat webbkamera kan du ytterligare förbättra videons bildkvalitet. 

OBS! Det lönar sig alltid att koppla bort möjliga VPN-förbindelser då du kör video över nätet. Zoom och andra videoförbindelser kräver inte VPN och det kan i vissa situationer skapa en flaskhals i internetuppkopplingen.

Det går lätt att göra enkelriktade sändningar i Unitube-salarna och studiorna. Som tillägg rekommenderas en bakgrundskanal som möjliggör interaktion, t.ex. Flinga eller Presemo.
 
Vid universitetet är det enklast att dela videor via Unitube-uppladdningssajten Lataamo där du kan skapa en egen serie för kursen, med länkar till Moodle.

På sidan hittar du närmare information om vilka verktyg som står till buds vid universitetet.  

Användarsupport

Zoom

Med Zoom kan du undervisa på distans eller streama och spara dina föreläsningar inklusive det material du vill visa från datorskärmen. Zoom erbjuder deltagarspecifikt anpassningsbara vyer och en mångsidig uppsättning aktiverande verktyg, t.ex. chatt, enkäter (polls), whiteboard, anteckning i delade filer samt fildelning.    

Zoom kräver mikrofon (och en webbkamera för video). Vi rekommenderar att du använder Zoom-appen och en trådburen internetuppkoppling. 

Helsingfors universitets personal och studenter kan skapa samt administrera Zoom-möten. 

Lärarnas Zoom-guide

  • I Lärarnas Zoom-guide (Opettajien Zoom-opas, finns tillsvidare bara på finska) granskas användning av Zoom uttryckligen från undervisningens synvinkel. Guiden innåehåller även tekniska instruktioner om Zooms funktioner som är länkade till de pedagogiska instruktionerna i guiden.

Speciallicenser

Instruktionsmaterial

 

ScreenPal

Programmet används bl.a. för att skapa skärminspelningsvideor och uppgifter i videoformat samt för lätt redigering, inspelning av ljudklipp och textning av videor. På detta sätt tillgodoser verktyget också kraven på tillgänglighet till exempel i fråga om videornas textning.

Med ScreenPal kan du spela in både det som syns på skärmen och det som syns i webbkameran. Inspelningens ljudkvalitet förbättras om du använder en separat mikrofon i stället för datorns inbyggda mikrofon och väljer ett så tyst rum som möjligt för den egentliga inspelningen.

Ytterligare information

Undertexter

På Unitube hittar du en instruktionsvideo (på finska) för hur du gör öppna undertexter (open captions) med ScreenPal.
Helpdesks anvisningar för hur du gör undertexter till videor finns här.

Thinglink

Med Thinglink kan du skapa interaktivt bild- och videomaterial genom att infoga tilläggsinformation som stöder observationer och lärande (t.ex. bilder, videoklipp, text, ljud eller länkar). Thinglink stöder också 360-bilder och 360-videor. I det fallet kan du använda programmets inbyggda VR-funktion. Med Tour Creator-funktionen kan du sammanlänka flera bilder till en bildserie för att t.ex. skapa visuella rundturer och olika slag av interaktiva berättelser. Skollicensen ger både anställda och studenter tillgång till programmet.

Thinglink är integrerat i universitetets Office365-paket. Nedan följer instruktioner (på engelska) för hur man tar i bruk programmet, loggar in första gången och lägger till programmet i Office365-menyn.

Denna Thinglink-bildserie ger dig ett smakprov på 360-innehåll. Den första bilden visar olika former av inbäddat innehåll. Med de gröna pilarna kan du röra dig mellan bilderna. 

Videoinspelning av Helsingfors universitets Thinglink-startwebbinarium.

Thinglinks anvisningar för innehållsproduktion.
 
Thinglink-anvisningar:

En kollegial stödgrupp för Thinglink-användare finns på universitetets Yammer.

Unitube – universitetets egen videotjänst

I Unitubes tjänster ingår uppladdningssajt för egna videon, självbetjäningsstudior samt en plattform där du kan publicera och se på videor.

Unitube-salarna

Vissa av HU:s undervisningslokaler är försedda med Unitubes utrustning som möjliggör inspelning och direktuppspelning av föreläsningar. Utrustningen kan inte tidsinställas på distans, utan arrangören måste själv starta och stoppa den. Förteckning över salarna.

Unitube-studiorna

I Unitube-studiorna kan du spela in undervisningsvideor, presentationer och/eller gruppdiskussioner. 

Studiorna bokas via Office365-kalendern. De kan användas av alla Helsingfors universitets anställda. Bokningen är avgiftsfri. Visa hänsyn när du bokar: gör inga onödiga bokningar och annullera din bokning om du får förhinder.

Studion i Aleksandria i centrum (A-studion): kalender
Studion i Exactum i Gumtäkt (K-studion): kalender
Studion i Infocenter Korona i Vik (V-studion): kalender

Anvisningar för Unitube-studiorna.

Publicera en video 

Via Unitubes uppladdningssajt Lataamo kan du dela dina videor/ljudinspelningar offentligt eller till studenterna på en viss kurs i Moodle. Uppladdningssajten finns på adressen http://lataamo.helsinki.fi/. Inspelningen kan t.ex. vara en video som filmats med en datorplatta, mobiltelefon eller videokamera. Inspelningar som gjorts i Unitube-salarna och studiorna sparas i sajtens inbox-mapp, och därifrån kan du dela dem på det sätt som passar dig.

På Unitubes visningsplattform Katsomo kan du se och lyssna på video- och ljudfiler, adress https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/unitube.

Ytterligare information:

Aktuellt om Unitube: Unitube i Yammer (kräver O365-molninloggning i HU)
Unitube-bruksanvisningar på Helpdesks webbplats.
Supportbegäranden: kontakta unitube@helsinki.fi

Podcast rummet

På centrumcampuset finns i Aleksandrias mötesrum 430 tillsvidare även specialutrustning för inspelning av poddar och andra ljudinspelningar. Ta en 360-graders titt i utrymmet!

Utrustningen (Rode Podcaster) är lätt att ta i bruk och klarar av att spela in ljud från fyra mikrofoner samt även via USB och Bluetooth, så deltagarnas ljud kan även spelas in på distans via telefon eller t.ex. Zoom. Man kan spela in antingen på apparaturens SD-minneskort eller med USB-kabel på sin egen dator, ifall man har en med sig. Ifall man spelar in på minneskortet sparas varje ljudspår som sin egna fil, vilket hjälper med att editera helheten efteråt. Spelar man in på datorn beror egenskaperna på programmet som man använder. Bekanta dig med utrustningens bruksanvisning.

Man reserverar utrymmet via Outlook-kalendern (finns även på rumskalenderlistan). Adressen i Outlook är aleksandria.430@helsinki.fi. Ifall du får en anmälan att du inte har tillåtelse att göra reservationer, ta kontakt med Mikael Kivelään.

Obs. Rummet är inte försett med studioljus, Unitube-inspelning eller övrig utrustning för inspelning av video.

Läs även kommunikationsenhetens Podcast-instruktioner i Flamma.

Teams

Helpdesks anvisningar för Office365

Microsofts instruktionsmaterial

 

Särskilda lokaler som lämpar sig för distansundervisning

Unitube-salarna och vissa specialutrustade undervisningssalar som lämpar sig för distansundervisning (Forsthuset sal 12, Chemicum A128 och Biomedicums mötesrum 2) är försedda med MediaPort-utrustning med vilken rummets kameror och mikrofoner kan kopplas till salens egen dator eller en medhavd dator.

Salens dator är färdigt kopplad till Mediaport. Du ansluter din egen dator till Mediaport med hjälp av en USB-kabel som är färdigt kopplad till anordningen. Kabeln är märkt VIDEOVIESTINTÄ eller SKYPE (e.d.). På så sätt kan den anslutna datorn använda sig av rummets kameror och mikrofoner tillsammans med t.ex. Zoom eller ScreenPal.

Via salens styrpanel styr du kameran, justerar mikrofonerna och väljer vilken dator som ska användas (salens dator/din egen laptop). Kom ihåg att välja Mediaport som bild- och ljudkälla i programmet du använder (t.ex. Zoom). Vanligtvis står det Mediaport 200 eller Extron 200.

För direktsändningar och inspelningar kan videokommunikationstekniken i mötesrummet (t.ex. SoundBar) användas på samma sätt genom att koppla datorn du ska använda till anordningen med hjälp av en USB-kabel.

I Unitube-salarna behöver du också identifiera dig med ett utskriftskort för att t.ex. kunna styra kameran. 

Unitube-studiorna har ingen Mediaport-utrustning, och i dem kan du endast använda Unitubes direktuppspelnings- och inspelningsfunktioner.

Ytterligare information:

Lokaler för undervisning webbplats

Jämförelse av verktygen

Verktyg Ändamål Egenskaper Utrustning  Antal deltagare Ytterligare information
 
Zoom Distansundervisning, Webbkonferens, Inspelning Grupprum
Interaktiva funktioner (enkäter, m.m.)
Omedelbar interaktion (ljud, bild, text)
Inspelning

Deltagande utan inloggning

Kamera och mikrofon

Zoom skrivbordsappen rekommenderas (laddas ner automatiskt på hemdatorer), rekommenderad webbläsare: Chrome

Normal 300
Large Meeting 500
Webbinarier 1000 och 3000
Om du bokar en Unitube-sal eller distansundervisningssal kan du använda salens egen kamera och eget ljudsystem i distansundervisningen eller webbmötet.

För närvarande lokal lagring på dator; molnlagring möjlig från och med våren 2020.

Zoom för datorer rekommenderas, mobilt Zoom App.

Unitube-salarna Distansundervisning, Inspelning Inspelning
Direktuppspelning
Fördröjning (ca 1 min.) Direktuppspelning = föreläsningen eller mötet sänds i realtid 

Deltagande utan inloggning
   

Kräver i regel inte inloggning Inga begränsningar Interaktion kräver ett separat program (t.ex. Flinga, Presemo)
Skype for business Webbkonferens, Inspelning Chatt
Omedelbar interaktion (ljud, bild, text)
Inspelning

Deltagande kräver ett Microsoft- eller Office365-konto.

Kamera och mikrofon
Skrivbordsapp eller app
50  
LifeSize Webbkonferens, (Inspelning) Omedelbar interaktion (ljud, bild, text)
Inspelning

Rekommenderad webbläsare: Chrome 

Deltagande utan inloggning   

  25 Kamera och mikrofon
** (eller Unitube-sal, Distansundervisningssal)
Mobilt: LifeSize-webbappen
Teams Webbmöte,
Distansundervisning för små grupper
Inspelning
Chatt
Omedelbar interaktion (ljud, bild, text)
Inspelning

Deltagande kräver ett Microsoft- eller Office365-konto.

Kamera och mikrofon

Skrivbordsapp eller app

250 Utmärkta verktyg för arbete med Office-dokument och i grupp
Unitube-studio Inspelning
(Distansundervisning)
Inspelning av undervisningsvideor i självbetjäningsstudio

Möjlighet till Unitube-direktuppspelning (se Unitube-salar)

   

Studions utrustning är lätt att använda (2 kameror, mikrofoner, dator, belysning) Inga begränsningar Du kan använda din egen laptop i studion