Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistäminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Helsingin yliopistolla on käynnissä kaksivuotinen hanke, Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina, jolla pyritään edistämään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille ja vahvistamaan koulutusohjelmien yritysyhteistyötä. Hankkeen toteuttamisesta vastaa urapalvelut.

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanke

Kansainväliset osaajat kasvun vaihdittajina

Helsingin yliopiston urapalvelut on osatoteuttajana Helsingin kaupungin koordinoimassa Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeessa. Hankkeella on useita tavoitteita, mutta urapalveluissa keskitytään edistämään kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille. Hanke kestää vuoden 2021 kevääseen.

Hankkeen konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä ovat:

 • International Talent -ohjelman luominen
  Ohjelma yhdistää yritykset ja opiskelijat siten, että yritykset saavat valita ohjelmaan ilmoittautuneiden kv-opiskelijoiden joukosta oman ”kummiopiskelijansa”, joiden työllistymistä lähtevät tukemaan. Yrityksen omien toiveiden mukaisesti kummiopiskelijoita voi yksi tai useampi. Urapalvelut koordinoi koko ohjelmaa. International Talent -ohjelmaa pilotoidaan vuoden 2020 syksystä seuraavaan kevääseen yhdessä mukaan sitoutuneiden koulutusohjelmien kanssa. Tavoitteena on, että ohjelman päättyessä yritys tarjoaisi suojateilleen harjoittelu- tai kesätyöpaikan. Lisätietoja International Talent -ohjelmasta.
   
 • Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tavoitettavuuden parantaminen
  Helsingin yliopiston harjoittelu- ja työpaikkojen välitysjärjestelmä uusitaan ilmoitustaulusta uraportaaliksi, joka mahdollistaa myös opiskelijoiden tavoittamisen. Opiskelijat luovat portaalin oman työnhakuprofiilinsa. Alustaksi on valittu Jobteaser, ja se pyritään ottamaan käyttöön syksyllä 2020.
   
 • Yritysyhteistyön edistäminen
  Helsingin yliopistossa hankkeeseen sitoutuneiden koulutusohjelmien yhteistyötä yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa edistetään luomalla ”kummiyritys” -malli. Tavoitteena on kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työelämäkontaktien lisääminen sekä avoimien työ-, harjoittelu-, yhteiskehittämis- ja lopputyöpaikkojen löytäminen. Helsingin seudun kauppakamari sekä Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupungit auttavat näiden kontaktien löytymisessä.
   
 • Rekrytointi- ja verkostoitumistilaisuuksien sekä mentoroinnin järjestäminen
  Hankkeen aikana toteutetaan vuosittain 1-4 rekrytointi- ja verkostoitumistilaisuutta. Yksi näistä tilaisuuksista järjestettiin jo 26.11.2019, Matching and Networking Morning – ICT and Technology. Verkostoitumista edistetään tilaisuuksien lisäksi mentorointiohjelmin. Helsingin yliopiston oman ryhmämentorointiohjelman lisäksi Helsingin seudun kauppakamari pyörittää EntryPoint-mentorointiohjelmaa, josta hyviä käytänteitä jalkautetaan yliopistoihin.
   
 • Menestyvä monikulttuurinen yritys –kampanjan käynnistäminen
  Kevään 2020 aikana kampanjalla tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja sekä palkitaan työyhteisön monimuotoisuudessa ja kansainvälistymisessä kunnostautuneita yrityksiä ja organisaatioita. Kampanjan toteutuksesta vastaa Helsingin kaupunki.

Hanke käynnistyi Helsingin yliopistolla syksyllä 2019. Syksyn aikana palvelumuotoiluyritys Digitalist haastatteli koulutusohjelmien edustajia, alumneja ja muita sidosryhmiä. Haastattelun pohjalta julkaistiin Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina –väliraportti. Raportin pohjalta järjestetyissä työpajoissa on käynnistetty palvelujen muotoilua.

Lisätietoja:

Hankkeen toteuttajat ja mukana olevat koulutusohjelmat

Helsingin yliopistosta hankkeeseen ovat sitoutuneet seuraavat koulutusohjelmat:

 • Intercultural Encounters
 • Russian Studies
 • Urban Studies and Planning
 • Changing Education
 • Agricultural, Environmental and Resource Economics (AGERE)
 • Environmental Change and Global Sustainability (ECGS)
 • Materials Research (MATRES)
 • Data Science
 • Global Politics and Communication
 • Contemporary Societies
 • Translational Medicine (TRANSMED)

Hankkeen kaikki toteuttajat:

Hankkeen toteutukseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien lisäksi Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub sekä osa pääkaupunkiseudun yliopistoista Aalto-yliopisto, Svenska Handelhögskolan (Hanken), Helsingin yliopisto ja ammattikorkeakouluista (Haaga-Helia, Laurea, Metropolia). Hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös Business Finlandin, EK:n, Teknologiateollisuuden, Sivistystyönantajien, Uudenmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen sekä muiden hankkeen kannalta tärkeiden sidosryhmien kanssa. Hanketta ja sen puitteissa tapahtuvaa ekosysteemirakentamista johtaa Helsingin kaupunki.

Uudenmaan liitto ja Tekniikan Akateemiset TEK osallistuvat hankkeen rahoittamiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Hankkeen toteuttamisesta Helsingin yliopistolla vastaa urapalvelut.

Ota yhteyttä:
Project Specialist, Anna Storgårds
Sähköposti: anna.storgårds@helsinki.fi