Koronaviruksen vaikutus opetukseen: kysymyksiä ja vastauksia

Sivu päivitetty 15.1. klo 15.30.

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat erityisesti opetusta ja opettajan työtä. Opiskelijoiden usein kysytyt kysymykset löydät Opiskelijan ohjeista.

Yliopisto noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Ajantasaista tiedotusta voit seurata ensisijaisesti yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tämänhetkinen tilanne

Kriisin johtoryhmän päätökset 5.1.2021 

Kriisin johtoryhmän tekemiä päätöksiä, jotka on tehty 10.1.2021 asti voimassa oleviksi, jatketaan 31.1.2021 asti.

 • Yliopiston tilat suljetaan. Henkilökunnan sähköiset kulkuoikeudet ovat toiminnassa. Jokaiselle kampukselle järjestetään kiinteistö, josta on saatavilla aulapalvelua. Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Itseopiskelutilat, Tiedekulma ja tietokoneluokat suljetaan. Digitaalisen opetuksen tuki on käytettävissä (Unitube-studiot).
 • Välttämättömät opetus- ja tenttitilaisuudet järjestetään 31.1.2021 asti tilannekeskusten luvalla.
 • Yliopiston tiloissa ei järjestetä tilaisuuksia ja kokoontumisia. Tämä ei koske välttämättömiä opetus- ja tenttitilaisuuksia tilannekeskusten luvalla eikä muita ehdottoman välttämättömiä korkeintaan 10 hengen kokouksia (esim. yhtiön lakisääteinen kokous). Pienryhmäopetus ja välttämättömät tentit mahdollistetaan avaamalla kiinteistöjä tilannekeskuksen ilmoittamien tarpeiden mukaisesti. 
 • Etätyötä tulee tehdä kaikissa sellaisissa työtehtävissä (mukaan lukien tutkimustyö), joissa se on mahdollista. Mikäli etätyötä ei kokopäiväisesti ole mahdollista tehdä, tulee esihenkilön kanssa keskustella osittaisen etätyöskentelyn mahdollisuudesta. Laboratoriotyöskentelyssä käytetään ilmoittautumismenettelyä ja edellytetään töiden suunnittelua siten, että turvallisuusohjeita voidaan noudattaa. Tilannekeskukset voivat antaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta koskevia tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. 
 • Lähiväitöstilaisuuksia ei ole mahdollista järjestää. Etäväitöstilaisuudessa voi paikan päällä väitössalissa olla vain väittelijä, vastaväittäjä, kustos, mahdolliset muut arvosanalautakunnan jäsenet, av-tukihenkilö sekä väittelijän läheiset. Tilassa voi olla samaan aikaan korkeintaan 10 henkilöä. 
 • Yliopiston kirjaston toimipisteet suljetaan Kaisa-kirjastoa lukuun ottamatta. Kaisa-kirjastoon ja Kansalliskirjastoon järjestetään noutoperiaatteella toimiva lainaus- ja palautuspalvelu. Muilta osin myös Kansalliskirjasto pidetään suljettuna. 
 • Yliopistomuseo ja Luomus suljetaan 31.1.2021 asti yleisöltä Kaisaniemen puutarhan ulkoaluetta lukuun ottamatta. Unisportin kaikki liikunta- ja asiakaspalvelutilat suljetaan 31.1.2021 asti.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkein koronaa ehkäisevä teko:

 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 
 • Anna tilaa muille ja pidä turvaväli 1-2 m aina, kun se vain on mahdollista. 
 • Älä kättele tai halaa. 
 • Vältä turhia kontakteja. 
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin. 
 • Yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville yliopistolaisille, vierailijoille ja asiakaspalvelujen käyttäjille (ml. ruokalat, museot, kirjastot ja liikuntatilat) suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Lähiopetus- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia. Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille. Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Sairastuminen tai altistuminen

Tunnen itseni sairaaksi. Miten toimin? 

Katso toimintaohjeet yliopiston yleiseltä koronavirustilannesivulta kohdasta sairastaminen, työterveys ja karanteeni.

Kurssini opiskelija on sairastunut koronavirukseen. Miten toimin?

 1. Jos kunnan sosiaali- ja terveystoimen viranomainen (epidemiologinen toimintoyksikkö) on sinuun yhteydessä opiskelija-altistumisten jäljittämiseksi, pyydä viranomaista olemaan yhteydessä tiedekuntasi opintoasiainpäällikköön. Lähetä opintoasiainpäällikölle sähköpostitse kurssillesi ilmoittautuneiden opiskelijoiden yhteystiedot. Saat kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot WebOodista kohdasta ”Oma opetus”. Valitse Excel-muotoinen osallistujalista lisätiedoilla, jotta listalle tulee myös opiskelijoiden yhteystiedot.
 2. Ole välittömästi myös itse yhteydessä opintoasiainpäällikköön, jolta saat lisäohjeet. Huom! Tartunnan saaneen henkilöllisyys on salassapidettävää tietoa, sitä ei saa tiedottaa altistuneille.
 3. Mikäli opiskelija ehtii olla sinuun yhteydessä ennen viranomaista ja kertoo saaneensa positiivisen korontatestituloksen, kiitä yhteydenotosta ja kysy milloin opiskelija on osallistunut lähiopetukseen. Kerro opiskelijalle, että terveysviranomaisen yhteydenoton jälkeen altistuneisiin ollaan yhteydessä kertomatta sairastuneen opiskelijan henkilöllisyyttä. Informoi tässäkin tapauksessa opintoasiainpäällikköä.
 4. Varaudu järjestämään koronaan sairastuneelle sekä altistuneille opiskelijoille lähiopetusta korvaava suoritustapa tai korvaavia tehtäviä. Mikäli opetus on välttämätöntä perua, siitä päättää tiedekunnan tilannekeskus.

Opiskelijat voivat tällä hetkellä olla omalla ilmoituksellaan poissa lähiopetuksesta. Riittää, että opiskelija ilmoittaa poissaolostaan kurssiensa opettajille. Yliopisto ei edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti kirjoita.

Kerätäänkö lähiopetuksessa läsnäololistoja altistumisten varalta?

Mahdollisissa altistumistapauksissa jäljitys tehdään ensisijaisesti WebOodi-ilmoittautumisten perusteella, eikä erillisiä läsnäololistoja tarvitse kerätä. Opiskelijoille kannattaa siis korostaa, että kursseille on ilmoittauduttava ajoissa ja ilmoittautuminen on tarvittaessa muistettava perua.

Jos jostain poikkeuksellisesta syystä läsnäololistoja on tarpeen kerätä, listan kierrättämistä opiskelijoilla on vältettävä tietoturva- ja hygieniasyistä. Läsnäololistat on tuhottava kolme viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.

Opetus keväällä 2021

Miten toiminta yliopistolla järjestetään 31.1.2021 asti?

Yliopiston tiloissa ei järjestetä tilaisuuksia ja kokoontumisia. Tämä ei koske välttämättömiä opetus- ja tenttitilaisuuksia tilannekeskusten luvalla. Opetuksessa ja tenteissä saa lähtökohtaisesti olla paikalla enintään kymmenen henkeä. Henkilömäärää voi painavista syistä nostaa tilannekeskuksen päätöksellä korkeintaan kahteenkymmeneen. Pienryhmäopetus ja välttämättömät tentit mahdollistetaan avaamalla kiinteistöjä tilannekeskuksen ilmoittamien tarpeiden mukaisesti.
Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin.  

Tarkempia tietoja opetustilojen käytöstä löytyy yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta

Opettajat eivät saa tehdä uusia tenttejä Examinariumiin. Mikäli on välttämätöntä tehdä tentti, opettajan tulee olla yhteydessä tilannekeskukseen, joka tarvittaessa voi myöntää luvan. Jo sovitut Examinarium-tentit on mahdollista pitää. Lisätietoa kohdasta Opiskelijoiden kysymykset.

Väitöstilaisuudet järjestetään etätilaisuuksina 31.1.2021 asti. Lähiväitöstilaisuuksia ei ole mahdollista järjestää. Etäväitöstilaisuudessa voi paikan päällä väitössalissa olla vain väittelijä, vastaväittäjä, kustos, mahdolliset muut arvosanalautakunnan jäsenet, av-tukihenkilö sekä väittelijän läheiset. Tilassa voi olla samaan aikaan korkeintaan 10 henkilöä.
Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta.

Miten opetus, ohjaus ja tentit järjestetään kevätlukukaudella 2021 (1.2.-31.7.2021)? 

Opetus, ohjaus ja tentit jatkuvat kevätlukukaudella 2021 pääsääntöisesti etänä. Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää pääasiassa enintään 50 hengen ryhmissä.

Lähiopetusta voidaan järjestää, jos opetusta ei voida toteuttaa etänä ilman, että laadukas oppiminen ja oppimistavoitteet olennaisesti kärsivät. Lähiopetuksen kokonaismäärä ei saa olla merkittävästi suurempi kuin syyslukukaudella 2020. Lähiopetuksen tarpeen arvioi tiedekunnan tilannekeskus, joka myös tekee priorisoinnit ja antaa tarvittavat ohjeet koulutusohjelmille.

Mitä koko kevätlukukautta 2021 koskevia ohjeita ja päätöksiä tulisi noudattaa?

Turvamääräyksiä tulee noudattaa: on huolehdittava turvaväleistä, maskien käytöstä ja käsihygieniasta sekä siitä, että kampuksille ei tulla sairaana.

Opetukseen osallistuminen

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat. 

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

Mitä lähiopetuksen ja -tenttien järjestämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon? 

Lähiopetuksesta ja -tenteistä päätettäessä ja sitä järjestettäessä tulee huomioida edellisten lisäksi seuraavaa:  

 • Opetustiloissa toimimisen ohjeet 
 • Turvavälien vaikutukset opetustilojen paikkamäärään (esim. porrastetut alkamisajat ja väljemmät tilat)  
 • Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden siirtymiset päivän aikana etäopetuksesta lähiopetukseen  
 • Kasvomaskisuositus  
 • Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.   

Opetusmuodoista päätetään pääsääntöisesti ennen ilmoittautumisaikojen alkamista. Opetukseen ei lähtökohtaisesti tehdä tämän jälkeen muutoksia, vaikka koronapandemiatilanne helpottuisikin. Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.  

Etä- ja lähiopetus pidetään lähtökohtaisesti jo opetukselle suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.   

Opetusta voidaan järjestää monimuotoisena esim. siten, että opintojaksolla voi olla sekä lähi- että etäopetuskertoja.   

Yleisiä ohjeita kevään opetuksen järjestämisestä

Kurssien vastuuopettajien tulee huolehtia siitä, että opiskelijoilla on tarvittavat tiedot opetuksesta sekä ennen ilmoittautumisajan alkamista, että hyvissä ajoin ennen opetuksen alkamista.    

Tarkemmat ohjeet opetuksen järjestämisestä laaditaan opetusta järjestävissä tiedekunnissa/koulutusohjelmissa/yksiköissä.   

Harjoitteluja voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen tilannekeskusten harkinnan mukaan.  

Itseopiskelutilojen käyttöä rajoitetaan osallistujamäärien suhteen, jotta voidaan mahdollistaa turvavälien toteutuminen. Katso kirjastojen ja oppimiskeskusten aukioloajat ja tenttitilojen aukiolot.  

Voidaanko opetuksessa vaatia läsnäoloa? 

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa. Pakollisesta osallistumisesta päätettäessä tulee myös päättää, edellytetäänkö osallistumista 100, 90 vai 75 %:iin opetuksesta. 

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Niillä kursseilla, joilla suoritustapa vaatii läsnäoloa, mahdolliset korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa.  

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.  

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

Etäopetus ja -ohjaus

Miten järjestän opetukseni etänä?

Lähiopetuksen voi korvata esimerkiksi verkko-opetuksella, kotitentillä tai kirjallisella oppimistehtävällä. Opettajana voit päättää kurssin uusista pedagogisista ratkaisuista. Opettajana olet vastuussa myös kurssin suoritustavan tiedottamisesta opiskelijoille. Tiedota uudesta toteutus- ja suoritustavasta opiskelijoille kurssisivun kautta ja informoi asiasta koulutusohjelmasta vastaava suunnittelijaa tai asiantuntijaa. Jos kyse on Avoimen yliopiston opetuksesta, ota yhteyttä opinnoista vastaavaan koulutusasiantuntijaan.

Jos päätät pitää etäopetusta, on ensisijainen suositus järjestää se kotoa käsin. Etäopetusta voi tällä hetkellä myös järjestää tietyissä yliopiston tiloissa, tarkemmat tiedot ao. ohjeessa.

Miten muutan kurssin tai tentin etäopetukseksi?

 • käytännön ohjeet: etäopetustilat, tiedotus, Moodlen käyttö etäopetuksessa
 • pedagogisia ohjeita etäopetukseen
 • tietosuojaohjeet etätenttien valvontaan

Opetusvideot ja luentojen suoratoistaminen

 • teknisiä ohjeita etäopetusvälineen valintaan ja käyttöön

Jos tarvitset omaan käyttöösi laitteita (kameran ja mikrofonin), voit tilata laitteita Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Täytyykö myös esim. tutkielmien ohjaustapaamiset järjestää etänä?

Etäohjausta suositellaan myös syyslukukaudella. Harkinnan mukaan esimerkiksi uusien opiskelijoiden HOPS-ohjausta voidaan järjestää lähiohjauksena riskiryhmät ja turvavälit huomioiden.

Onko tenttitulokset julkaistava kuukauden sisällä myös poikkeustilanteessa?

Kuulustelujen tai muiden opintosuorituksen tulokset on yliopiston poikkeustilanteessakin julkaistava viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta tai muun palautuksen viimeisestä päivämäärästä.

Vain erityisestä perustellusta syystä (esim. oman tai perheenjäsenen sairastumisen vuoksi) julkaisuaika voi olla 6 viikkoa. Tämä poikkeus on voimassa vain yliopiston koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen ajan. Tulosten julkaisun viivästymisestä on ilmoitettava opiskelijoille mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta.

Opiskelijoiden kysymykset

Opiskelija tarvitsee tukea etäopiskeluun sekä hyvinvointiin poikkeustilanteessa. Minne ohjaan hänet? 

Voit ohjata opiskelijan Mielen hyvinvointi -ohjeeseen, johon on listattu erilaisia tukipalveluja tässä poikkeustilanteessa. Opintopsykologien koostamassa Opiskelun tueksi-sivulle on koostettu vinkkejä etäopiskeluun. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia Ohjauskulman Hyvinvointitiistain tapahtumissa. Lue lisää Hyvinvointitiistain ohjeesta.

Opiskelijat kyselevät opiskelijavaihtojen tilanteesta. Minne ohjaan heidät?

Ohjaa opiskelijat seuraamaan Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden tiedotetta koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Tiedotetta päivitetään sitä mukaa, kun tilanne muuttuu.

Voiko opiskelija mennä suorittamaan (aiemmin sovittua) tenttiä Examinariumiin?

Jos opiskelija on varannut Examinarium-tentin ennen 30.11.2020 tämä tentti järjestetään sovitulla tavalla ja tenttitila avataan tentin suorittamista varten. Opiskelijat voivat myös varata aikoja jo olemassa oleviin tentteihin. Varauskalenterit ovat siis auki normaalisti. Jos opiskelijoilla on Examinarium-tentteihin liittyviä kysymyksiä, voit ohjata hänet olemaan yhteydessä tenttipalveluihin.

Keskustakampuksen (Aleksandrian) Examinarium-tiloihin pääsee sisään soittamalla vahtimestarille. Ohjeet ja puhelinnumerot löytyvät Kaisatalon aulasta ja Fabianinkadun puoleisesta portista. Kumpulan Examinarium-tilaan pääsee normaalisti ja Viikin tilaan pääsee sisään soittamalla vahtimestarille, ohje ja numero löytyvät ovesta.

Yliopiston kiinteistöjen ulko-ovilta löytyy vahtimestarin puhelunnumero, jos on vaikeuksia päästä tilaan sisään.

Tenttitiloista löytyy käsidesejä ja -pyyhkeitä. Tenttiin on hyvä ottaa mukaan oma kasvomaski. Tarvittaessa maskeja saa vahtimestarilta / tiloista Helsingissä kampuksesta riippuen.

Tutkinnonuudistus ja siirtymäaika

Miten poikkeustilanne vaikuttaa tutkinnonuudistuksen aikatauluun?

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymistä siirrettiin siten, että viimeinen päivä, jona opiskelija pystyi jättämään tutkintotodistuspyynnön vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetusta tutkinnosta, oli 18.12.2020.

Matkustaminen

Voinko matkustaa ulkomaille?

Matkustamista ulkomailla tai kotimaassa on rajoitettava välttämättömiin matkoihin. Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkavarausta ja matkustamista.

Mikäli matkustaminen matkustusrajoitusalueelle on aivan välttämätöntä, tulee myös työskentelyn osalta noudattaa karanteenia. Työpaikalle ei voi tulla ennen kuin 10 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen. Koronatesti ei vapauta karanteenista.

Jos joudut yksityisasioissa matkustamaan matkustusrajoitusalueelle, sovi etukäteen esihenkilösi kanssa etätyöstä, lomasta tai palkattomasta työstä vapautuksesta karanteenin (10 vrk) ajalle.

Ne, joiden työnteko tai opiskelu vaikuttaa HUSin toimintaan, noudattavat HUSin ohjeita ja lääketieteellisen tiedekunnan tarkennuksia. Eläinsairaalan toiminnan turvaamisen osalta ohjeet antaa dekaani.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt

Koronavirus-sähköposti yliopistolaisille

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi . Postiin vastaavat henkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien, tietotekniikkakeskuksen sekä opetus- ja opintoasioiden asiantuntijat.

Lue lisää koronavirustilanteesta

Yhteyshenkilöt

Keskustakampus:

 • Humanistinen ja teologinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Anu Holvikivi, p. 02941 23351
 • Kasvatustieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Virpi Kiljunen, p. 02941 28013 
 • Oikeustieteellinen tiedekunta ja Kielikeskus: opintoasiainpäällikkö Johanna Harju, p. 02941 24038
 • Valtiotieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen, p. 02941 24806

Kumpulan kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kauppi, p. 02941 50061

Meilahden kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Linnea Lindh, p. 02941 26627

Viikin kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Maika Strömberg, p. 02941 58021
 • opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen, p. 02941 50601

Liikkuvuuspalvelut:

 • päällikkö Minna Koutaniemi, p. 02941 22939

Hakijapalvelut:

 • päällikkö Sini Saarenheimo, p. 02941 22219

Avoin yliopisto:

 • koulutusasiantuntija Sanna Saari-Salomeri, Avoin yliopisto, p. 02941 02947

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.