Koronaviruksen vaikutus opetukseen: kysymyksiä ja vastauksia

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Sivu päivitetty 15.6. klo 8.15.

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat erityisesti opetusta ja opettajan työtä. Opiskelijoiden usein kysytyt kysymykset löydät Opiskelijan ohjeista.

Yliopisto noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Ajantasaista tiedotusta voit seurata ensisijaisesti yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tämänhetkinen tilanne

Kriisin johtoryhmän päätökset 14.6.

 • Helsingin yliopistossa siirrytään palautumissuunnitelman mukaisesti rajoitustasolta 3 rajoitustasolle 2
 • Kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelut voidaan avata 15.6. alkaen. Tarvittavia itseopiskelutiloja voidaan avata tilannekeskuksen, tietotekniikkakeskuksen ja tilatoimialan yhteisellä suunnittelulla tavallisin kesäaukioloajoin. Ajantasaiset tiedot kirjastojen aukioloajoista ja palveluista löydät kirjaston omilta verkkosivuilta.
 • Yliopiston tiloja avataan tarvittavin osin välttämättömän opetuksen, ravintolapalveluiden ja tilannekeskusten välttämättöminä pitämien palveluiden järjestämiseksi. Kesäaukioloajat ovat käytössä 15.8 asti.
 • 10 henkilön kokoontumisrajoitus sisätiloissa ja 50 henkilön kokoontumisrajoitus ulkotiloissa poistuu 15.6. lähtien. Vaikka tapahtumissa ja tapaamisissa ei ole henkilömääriin sidottuja kokoontumisrajoituksia, on niissä noudatettava annettuja terveysturvallisuusohjeita kuten turvavälejä ja muita määräyksiä.
 • Kesän opetus, tentit sekä väitöstilaisuudet toteutetaan aiemmin suunnitellusti. Tästä voidaan edelleen poiketa tilannekeskuksen päätöksellä. 
 • Etätyösuositus jatkuu 29.8.2021 asti.
 • Etäopetusta jatketaan 31.7.2021 asti siten, että vain välttämätön opetus on tilannekeskuksen luvalla mahdollista tehdä lähiopetuksena. Opetustilat avataan tilannekeskusten ilmoittamien tarpeiden mukaisesti.
 • Yliopiston tiloissa käytetään maskia, pidetään riittävää etäisyyttä ja huolehditaan käsihygieniasta. Yliopiston tilojen käyttäjillä on oikeus kokea tilojen olevan turvalliset.
 • Uuden lukuvuoden alkuun liittyvistä asioista tiedotetaan viimeistään 13.8.2021. Tavoitteena on päästä aloittamaan kampuksilla yliopiston normaalia toimintaa tarvittavien terveysturvallisien toimien avulla.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkein koronaa ehkäisevä teko:

 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 
 • Anna tilaa muille ja pidä turvaväli 1-2 m aina, kun se vain on mahdollista. 
 • Älä kättele tai halaa. 
 • Vältä turhia kontakteja. 
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin. 
 • Yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville yliopistolaisille, vierailijoille ja asiakaspalvelujen käyttäjille (ml. ruokalat, museot, kirjastot ja liikuntatilat) suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Lähiopetus- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia. Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille. Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Sairastuminen tai altistuminen

Tunnen itseni sairaaksi. Miten toimin? 

Katso toimintaohjeet yliopiston yleiseltä koronavirustilannesivulta kohdasta sairastaminen, työterveys ja karanteeni.

Kurssini opiskelija on sairastunut koronavirukseen. Miten toimin?

 1. Jos kunnan sosiaali- ja terveystoimen viranomainen (epidemiologinen toimintoyksikkö) on sinuun yhteydessä opiskelija-altistumisten jäljittämiseksi, pyydä viranomaista olemaan yhteydessä tiedekuntasi opintoasiainpäällikköön. Lähetä opintoasiainpäällikölle sähköpostitse kurssillesi ilmoittautuneiden opiskelijoiden yhteystiedot. Saat kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot WebOodista kohdasta ”Oma opetus”. Valitse Excel-muotoinen osallistujalista lisätiedoilla, jotta listalle tulee myös opiskelijoiden yhteystiedot.
 2. Ole välittömästi myös itse yhteydessä opintoasiainpäällikköön, jolta saat lisäohjeet. Huom! Tartunnan saaneen henkilöllisyys on salassapidettävää tietoa, sitä ei saa tiedottaa altistuneille.
 3. Mikäli opiskelija ehtii olla sinuun yhteydessä ennen viranomaista ja kertoo saaneensa positiivisen korontatestituloksen, kiitä yhteydenotosta ja kysy milloin opiskelija on osallistunut lähiopetukseen. Kerro opiskelijalle, että terveysviranomaisen yhteydenoton jälkeen altistuneisiin ollaan yhteydessä kertomatta sairastuneen opiskelijan henkilöllisyyttä. Informoi tässäkin tapauksessa opintoasiainpäällikköä.
 4. Varaudu järjestämään koronaan sairastuneelle sekä altistuneille opiskelijoille lähiopetusta korvaava suoritustapa tai korvaavia tehtäviä. Mikäli opetus on välttämätöntä perua, siitä päättää tiedekunnan tilannekeskus.

Opiskelijat voivat tällä hetkellä olla omalla ilmoituksellaan poissa lähiopetuksesta. Riittää, että opiskelija ilmoittaa poissaolostaan kurssiensa opettajille. Yliopisto ei edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti kirjoita.

Kerätäänkö lähiopetuksessa läsnäololistoja altistumisten varalta?

Mahdollisissa altistumistapauksissa jäljitys tehdään ensisijaisesti WebOodi-ilmoittautumisten perusteella, eikä erillisiä läsnäololistoja tarvitse kerätä. Opiskelijoille kannattaa siis korostaa, että kursseille on ilmoittauduttava ajoissa ja ilmoittautuminen on tarvittaessa muistettava perua.

Jos jostain poikkeuksellisesta syystä läsnäololistoja on tarpeen kerätä, listan kierrättämistä opiskelijoilla on vältettävä tietoturva- ja hygieniasyistä. Läsnäololistat on tuhottava kolme viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.

Opetus keväällä 2021

Miten toiminta yliopistolla järjestetään 31.7.2021 asti?

Yliopiston tiloissa ei järjestetä tilaisuuksia ja kokoontumisia. Tämä ei koske välttämättömiä opetus- ja tenttitilaisuuksia tilannekeskusten luvalla. Pienryhmäopetus ja välttämättömät tentit mahdollistetaan avaamalla kiinteistöjä tilannekeskuksen ilmoittamien tarpeiden mukaisesti. Vaikka aluehallintoviraston ryhmäkoon rajoitus ei koskekaan opetusta, on syytä pyrkiä mahdollisimman pieneen ryhmäkokoon.

Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin.  

Tarkempia tietoja opetustilojen käytöstä löytyy yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta

Examinarium-tenttejä on mahdollista järjestää kevään opetusohjelman mukaisesti kuitenkin siten, että ryhmäkoista tulee huolehtia. Lisätietoa kohdasta Opiskelijoiden kysymykset.

Kokoontumisrajoitusten vuoksi väitökset järjestetään ja suunnitellaan toistaiseksi pidettäväksi etäväitöksinä. Lähiväitöstilaisuuksia ei ole mahdollista järjestää. Etäväitöstilaisuudessa voi paikan päällä väitössalissa olla vain väittelijä, vastaväittäjä, kustos, mahdolliset muut arvosanalautakunnan jäsenet, av-tukihenkilö sekä väittelijän läheiset.

Fyysisen väitöstilaisuuden voi pitää vain tilannekeskuksen poikkeusluvalla.

Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta.

Mitä koko kevätlukukautta 2021 koskevia ohjeita ja päätöksiä tulisi noudattaa?

Turvamääräyksiä tulee noudattaa: on huolehdittava turvaväleistä, maskien käytöstä ja käsihygieniasta sekä siitä, että kampuksille ei tulla sairaana.

Opetukseen osallistuminen

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat. 

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

Mitä lähiopetuksen ja -tenttien järjestämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon? 

Lähiopetuksesta ja -tenteistä päätettäessä ja sitä järjestettäessä tulee huomioida edellisten lisäksi seuraavaa:  

 • Opetustiloissa toimimisen ohjeet 
 • Turvavälien vaikutukset opetustilojen paikkamäärään (esim. porrastetut alkamisajat ja väljemmät tilat)  
 • Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden siirtymiset päivän aikana etäopetuksesta lähiopetukseen  
 • Kasvomaskisuositus  
 • Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.   

Opetusmuodoista päätetään pääsääntöisesti ennen ilmoittautumisaikojen alkamista. Opetukseen ei lähtökohtaisesti tehdä tämän jälkeen muutoksia, vaikka koronapandemiatilanne helpottuisikin. Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.  

Etä- ja lähiopetus pidetään lähtökohtaisesti jo opetukselle suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.   

Opetusta voidaan järjestää monimuotoisena esim. siten, että opintojaksolla voi olla sekä lähi- että etäopetuskertoja.   

Yleisiä ohjeita kevään opetuksen järjestämisestä

Kurssien vastuuopettajien tulee huolehtia siitä, että opiskelijoilla on tarvittavat tiedot opetuksesta sekä ennen ilmoittautumisajan alkamista, että hyvissä ajoin ennen opetuksen alkamista.    

Tarkemmat ohjeet opetuksen järjestämisestä laaditaan opetusta järjestävissä tiedekunnissa/koulutusohjelmissa/yksiköissä.   

Harjoitteluja voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen tilannekeskusten harkinnan mukaan.  

Itseopiskelutilojen käyttöä rajoitetaan osallistujamäärien suhteen, jotta voidaan mahdollistaa turvavälien toteutuminen. Katso kirjastojen ja oppimiskeskusten aukioloajat ja tenttitilojen aukiolot.  

Voidaanko opetuksessa vaatia läsnäoloa? 

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa. Pakollisesta osallistumisesta päätettäessä tulee myös päättää, edellytetäänkö osallistumista 100, 90 vai 75 %:iin opetuksesta. 

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Niillä kursseilla, joilla suoritustapa vaatii läsnäoloa, mahdolliset korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa.  

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.  

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

Opetus syksyllä 2021

Mitä syksyn opetuksesta ja sen suunnittelusta on linjattu? 

Syyslukukauden 2021 opetuksen suunnittelun linjausten lähtökohtana on mahdollistaa lähiopetus turvallisesti.  Syksyn opetuksen suunnittelu etenee siten, että virustilanteesta ja rokotekattavuudesta riippumatta kampuksilla voidaan järjestää lähiopetusta turvavälein ja rajatuissa ryhmissä. Suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään etäopetuksena.  

Uuden lukuvuoden alkuun liittyvistä asioista tiedotetaan viimeistään 13.8.2021. Tavoitteena on päästä aloittamaan kampuksilla yliopiston normaalia toimintaa tarvittavien terveysturvallisien toimien avulla.

 • Opetus ja tentit suunnitellaan tavallista väljemmin, jotta tiloissa voidaan noudattaa turvavälejä.  
 • Suunnittelussa käytetään kesällä 2020 laskettuja tilojen turvavälit (1-2 m) huomioivia paikkamääriä, jotka löytyvät Flammasta Excel-tiedostona ja lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimesta (vaativat kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) sekä yhteiskäyttöisten opetustilojen osalta tilojen esittelysivuilta.
 • Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää enintään 50 opiskelijan ryhmissä ottaen huomioon tilojen paikkamäärät ja kulloinkin voimassa olevat turvamääräykset. Tiedekunnan tai muun opetusta antavan yksikön tilannekeskus voi painavista syistä nostaa opiskelijamäärää. 
 • Lähiopetuksessa priorisoidaan pienryhmäopetusta. Massaluennot järjestetään lähtökohtaisesti etäopetuksena.   
 • Lähiopetuksessa priorisoidaan erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä 2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden tilanne arvioidaan erikseen.  
 • Lähiopetusjaksoja porrastetaan koulutusohjelmissa mahdollisuuksien mukaan.  
 • Orientoivan jakson tilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan kaikkia syyslukukauden opetuksen järjestämisen periaatteita priorisoiden pienryhmien lähitapaamisia ja järjestämällä suuret tilaisuudet etänä.
 • Mikäli kaikkea suunniteltua lähiopetusta ei pystytä järjestämään turvallisesti, tilannekeskus tekee lähiopetuksen priorisoinnit.  

Tämän hetkisen arvion mukaan noin 1/3 opetettavista opintojaksoista voidaan toteuttaa turvallisesti lähiopetuksena yliopiston tiloissa. 

Voidaanko opetuksessa vaatia läsnäoloa? 

 • Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat.  
 • Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus. 
 • Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. 

Mitä lähiopetuksen ja -tenttien suunnittelussa ja järjestämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon?  

 • Opetustiloissa toimimisen ohjeet  
 • Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden siirtymiset päivän aikana etäopetuksesta lähiopetukseen.   
 • Kasvomaskisuositus   
 • Opetusta voidaan järjestää monimuotoisena esim. siten, että opintojaksolla voi olla sekä lähi- että etäopetuskertoja.    
 • Opetukseen ei lähtökohtaisesti tehdä opetusohjelman julkistamisen jälkeen muutoksia, vaikka koronapandemiatilanne helpottuisikin. Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. 

Väitökset

Ajantasaiset ohjeet väitöstilaisuuksien järjestämisestä poikkeustilanteessa löydät sivulta Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne.

Etäopetus ja -ohjaus

Miten järjestän opetukseni etänä?

Lähiopetuksen voi korvata esimerkiksi verkko-opetuksella, kotitentillä tai kirjallisella oppimistehtävällä. Opettajana voit päättää kurssin uusista pedagogisista ratkaisuista. Opettajana olet vastuussa myös kurssin suoritustavan tiedottamisesta opiskelijoille. Tiedota uudesta toteutus- ja suoritustavasta opiskelijoille kurssisivun kautta ja informoi asiasta koulutusohjelmasta vastaava suunnittelijaa tai asiantuntijaa. Jos kyse on Avoimen yliopiston opetuksesta, ota yhteyttä opinnoista vastaavaan koulutusasiantuntijaan.

Jos päätät pitää etäopetusta, on ensisijainen suositus järjestää se kotoa käsin. Etäopetusta voi tällä hetkellä myös järjestää tietyissä yliopiston tiloissa, tarkemmat tiedot ao. ohjeessa.

Miten muutan kurssin tai tentin etäopetukseksi?

 • käytännön ohjeet: etäopetustilat, tiedotus, Moodlen käyttö etäopetuksessa
 • pedagogisia ohjeita etäopetukseen
 • tietosuojaohjeet etätenttien valvontaan

Opetusvideot ja luentojen suoratoistaminen

 • teknisiä ohjeita etäopetusvälineen valintaan ja käyttöön

Jos tarvitset omaan käyttöösi laitteita (kameran ja mikrofonin), voit tilata laitteita Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Täytyykö myös esim. tutkielmien ohjaustapaamiset järjestää etänä?

Etäohjausta suositellaan. Harkinnan mukaan esimerkiksi uusien opiskelijoiden HOPS-ohjausta voidaan järjestää lähiohjauksena riskiryhmät ja turvavälit huomioiden.

Onko tenttitulokset julkaistava kuukauden sisällä myös poikkeustilanteessa?

Kuulustelujen tai muiden opintosuorituksen tulokset on yliopiston poikkeustilanteessakin julkaistava viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta tai muun palautuksen viimeisestä päivämäärästä.

Vain erityisestä perustellusta syystä (esim. oman tai perheenjäsenen sairastumisen vuoksi) julkaisuaika voi olla 6 viikkoa. Tämä poikkeus on voimassa vain yliopiston koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen ajan. Tulosten julkaisun viivästymisestä on ilmoitettava opiskelijoille mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta.

Opiskelijoiden kysymykset

Opiskelija tarvitsee tukea etäopiskeluun sekä hyvinvointiin poikkeustilanteessa. Minne ohjaan hänet? 

Voit ohjata opiskelijan Mielen hyvinvointi -ohjeeseen, johon on listattu erilaisia tukipalveluja tässä poikkeustilanteessa. Opintopsykologien koostamassa Opiskelun tueksi-sivulle on koostettu vinkkejä etäopiskeluun. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia Ohjauskulman Hyvinvointitiistain tapahtumissa. Lue lisää Hyvinvointitiistain ohjeesta.

Opiskelijat kyselevät opiskelijavaihtojen tilanteesta. Minne ohjaan heidät?

Ohjaa opiskelijat seuraamaan Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden sivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanne muuttuu.

Voiko opiskelija mennä suorittamaan tenttiä Examinariumiin?

Examinarium-tenttejä on mahdollista järjestää kevään opetusohjelman mukaisesti. Tenttitiloissa on puolet koneista käytössä (korkeintaan kahdeksan konetta tilaa kohti). Vahtimestari avaa tarvittaessa oven tenttijöille. Jos opiskelijoilla on Examinarium-tentteihin liittyviä kysymyksiä, voit ohjata hänet olemaan yhteydessä tenttipalveluihin.

Keskustakampuksen (Aleksandrian) Examinarium-tiloihin pääsee sisään soittamalla vahtimestarille. Ohjeet ja puhelinnumerot löytyvät Kaisa-talon aulasta ja Fabianinkadun puoleisesta portista. Kumpulan Examinarium-tilaan pääsee normaalisti ja Viikin tilaan pääsee sisään soittamalla vahtimestarille, ohje ja numero löytyvät ovesta.

Yliopiston kiinteistöjen ulko-ovilta löytyy vahtimestarin puhelunnumero, jos on vaikeuksia päästä tilaan sisään.

Tenttitiloista löytyy käsidesejä ja -pyyhkeitä. Tenttiin on hyvä ottaa mukaan oma kasvomaski. Tarvittaessa maskeja saa vahtimestarilta / tiloista Helsingissä kampuksesta riippuen.

Matkustaminen

Voinko matkustaa ulkomaille?

Matkustamista ulkomailla tai kotimaassa on rajoitettava välttämättömiin matkoihin. Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkavarausta ja matkustamista.

Mikäli matkustaminen matkustusrajoitusalueelle on aivan välttämätöntä, tulee myös työskentelyn osalta noudattaa karanteenia. Työpaikalle ei voi tulla ennen kuin 14 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen. Koronatesti ei vapauta karanteenista.

Jos joudut yksityisasioissa matkustamaan matkustusrajoitusalueelle, sovi etukäteen esihenkilösi kanssa etätyöstä, lomasta tai palkattomasta työstä vapautuksesta karanteenin (14 vrk) ajalle.

Ne, joiden työnteko tai opiskelu vaikuttaa HUSin toimintaan, noudattavat HUSin ohjeita ja lääketieteellisen tiedekunnan tarkennuksia. Eläinsairaalan toiminnan turvaamisen osalta ohjeet antaa dekaani.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt

Koronavirus-sähköposti yliopistolaisille

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi . Postiin vastaavat henkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien, tietotekniikkakeskuksen sekä opetus- ja opintoasioiden asiantuntijat.

Lue lisää koronavirustilanteesta

Yhteyshenkilöt

Keskustakampus:

 • Humanistinen ja teologinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Anu Holvikivi, p. 02941 23351
 • Kasvatustieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Virpi Kiljunen, p. 02941 28013 
 • Oikeustieteellinen tiedekunta ja Kielikeskus: opintoasiainpäällikkö Johanna Harju, p. 02941 24038
 • Valtiotieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen, p. 02941 24806

Kumpulan kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kauppi, p. 02941 50061

Meilahden kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Terhi Kemilä, p. 02941 26627

Viikin kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Maika Strömberg, p. 02941 58021
 • opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen, p. 02941 50601

Liikkuvuuspalvelut:

 • päällikkö Minna Koutaniemi, p. 02941 22939

Hakijapalvelut:

 • päällikkö Sini Saarenheimo, p. 02941 22219

Avoin yliopisto:

 • koulutusasiantuntija Sanna Saari-Salomeri, Avoin yliopisto, p. 02941 02947

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.