Koronaviruksen vaikutus opetukseen: kysymyksiä ja vastauksia

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Sivu päivitetty 14.9. klo 15.15 (ohjeet läsnäololistojen keräämisestä lisätty)

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat erityisesti opetusta ja opettajan työtä. Opiskelijoiden usein kysytyt kysymykset löydät Opiskelijan ohjeista.

Yliopisto noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Ajantasaista tiedotusta voit seurata ensisijaisesti yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tämänhetkinen tilanne

 • Vallitsevan koronatilanteen takia yliopisto ei vielä 17.8. siirry kattavasti palautumissuunnitelman 3. vaiheeseen. Palautumissuunnitelman vaiheet (pdf)
 • Opetuksessa ja ohjauksessa noudatetaan kesäkuussa annettuja syksyä koskevia ohjeita: etäopetusta ja -ohjausta suositellaan, eikä massatilaisuuksia järjestetä.
 • Lähiopetusta voidaan harkinnan mukaan järjestää turvallisuusvaatimukset huomioiden. Erityisesti pyritään järjestämään ensimmäisen vuoden opiskelijoille mahdollisuuksia myös kohdata kampuksilla opetus- ja ohjaustilanteissa. 

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on edelleen tärkein koronaa ehkäisevä teko:

Tunnen itseni sairaaksi. Miten toimin?

Katso toimintaohjeet yliopiston yleiseltä koronavirustilannesivulta kohdasta sairastaminen, työterveys ja karanteeni.

Kurssini opiskelija on sairastunut koronavirukseen. Miten toimin?

 1. Jos kunnan sosiaali- ja terveystoimen viranomainen (epidemiologinen toimintoyksikkö) on sinuun yhteydessä opiskelija-altistumisten jäljittämiseksi, pyydä viranomaista olemaan yhteydessä tiedekuntasi opintoasiainpäällikköön. Lähetä opintoasiainpäällikölle sähköpostitse kurssillesi ilmoittautuneiden opiskelijoiden yhteystiedot. Saat kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot WebOodista kohdasta ”Oma opetus”. Valitse Excel-muotoinen osallistujalista lisätiedoilla, jotta listalle tulee myös opiskelijoiden yhteystiedot.
 2. Ole välittömästi myös itse yhteydessä opintoasiainpäällikköön, jolta saat lisäohjeet. Huom! Tartunnan saaneen henkilöllisyys on salassapidettävää tietoa, sitä ei saa tiedottaa altistuneille.
 3. Mikäli opiskelija ehtii olla sinuun yhteydessä ennen viranomaista ja kertoo saaneensa positiivisen korontatestituloksen, kiitä yhteydenotosta ja kysy milloin opiskelija on osallistunut lähiopetukseen. Kerro opiskelijalle, että terveysviranomaisen yhteydenoton jälkeen altistuneisiin ollaan yhteydessä kertomatta sairastuneen opiskelijan henkilöllisyyttä. Informoi tässäkin tapauksessa opintoasiainpäällikköä.
 4. Varaudu järjestämään koronaan sairastuneelle sekä altistuneille opiskelijoille lähiopetusta korvaava suoritustapa tai korvaavia tehtäviä. Mikäli opetus on välttämätöntä perua, siitä päättää tiedekunnan tilannekeskus.

Opiskelijat voivat tällä hetkellä olla omalla ilmoituksellaan poissa lähiopetuksesta. Riittää, että opiskelija ilmoittaa poissaolostaan kurssiensa opettajille. Yliopisto ei edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti kirjoita.

Kerätäänkö lähiopetuksessa läsnäololistoja altistumisten varalta?

Mahdollisissa altistumistapauksissa jäljitys tehdään ensisijaisesti WebOodi-ilmoittautumisten perusteella, eikä erillisiä läsnäololistoja tarvitse kerätä. Opiskelijoille kannattaa siis korostaa, että kursseille on ilmoittauduttava ajoissa ja ilmoittautuminen on tarvittaessa muistettava perua.

Jos jostain poikkeuksellisesta syystä läsnäololistoja on tarpeen kerätä, listan kierrättämistä opiskelijoilla on vältettävä tietoturva- ja hygieniasyistä. Läsnäololistat on tuhottava kolme viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.

Miten opetus, tentit ja väitöstilaisuudet järjestetään syksyllä?

Syksyn opetusta suunnitellaan ja toteutetaan kesällä tehdyn suunnitelman mukaisesti

 • Etäopetusta ja -ohjausta suositellaan
 • Lähiopetusta voidaan järjestää pääasiassa alle 50 hengen ryhmissä turvamääräysten mukaisesti. Tarvittaessa tilannekeskus arvioi lähiopetustarpeen ja tekee priorisointeja. Katso myös ohjeet opetustilojen turvallisesta käytöstä.
 • Lukujärjestysten ja tilojen suunnittelussa otetaan huomioon turvavälien vaikutukset opetustilojen paikkamäärään (esim. porrastetut alkamisajat ja väljemmät tilat). Tiedot opetustilojen kapasiteetista turvavälein on päivitetty lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimeen (vaatii kirjautumisen) ja tilojen esittelysivuille. Paikkamäärät ja tilojen muut tiedot löytyvät myös Flammasta Excel-tiedostona (vaatii kirjautumisen.)
 • Lähiopetusjaksoa suositellaan uusille opiskelijoille jossain muodossa opintojen käynnistymisen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tueksi ensimmäisen periodin aikana.
 • Harjoitteluja voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen tilannekeskusten harkinnan mukaan.
 • Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.
 • Itseopiskelutilojen käyttöä rajoitetaan osallistujamäärien suhteen, jotta voidaan mahdollistaa turvavälien toteutuminen.

Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti:

 • Opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena 
 • Hyvin rajattua lähiopetusta voidaan järjestää esimerkiksi laboratorio-opetuksessa  
 • Itseopiskelutilat eivät ole käytössä

Kansainväliset koulutusohjelmat päättävät itsenäisesti tai tiedekunnan linjausten mukaisesti siitä, millaisia opiskeluvaihtoehtoja ne tarjoavat opiskelijoille syksyllä 2020 (etäopetus, opetuksen aloituksen siirtäminen tms.).

Myös tenttien järjestämistä etänä suositellaan. 1.6. lähtien esimerkiksi kriittiset tentit voidaan kuitenkin järjestää lähiopetuksena tiedekunnan päätöksellä. Oppimiskeskus Aleksandria sekä Aleksandrian Examinarium-tenttitila aukeavat turvallisuusjärjestelyin 17.8.  Tarkista tenttitilojen aukiolotilanne Examinariumin omalta sivulta. 

Väitöstilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi edelleen etänä. Mikäli väitöstilaisuus järjestetään yliopiston tiloissa, voi yleisöä olla paikalla enintään puolet salin sallitusta yleisömäärästä huomioiden 1-2 metrin turvavälit ja muut turvaohjeistukset. Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta.

Miten järjestän opetukseni etänä?

Lähiopetuksen voi korvata esimerkiksi verkko-opetuksella, kotitentillä tai kirjallisella oppimistehtävällä. Opettajana voit päättää kurssin uusista pedagogisista ratkaisuista. Opettajana olet vastuussa myös kurssin suoritustavan tiedottamisesta opiskelijoille. Tiedota uudesta toteutus- ja suoritustavasta opiskelijoille kurssisivun kautta ja informoi asiasta koulutusohjelmasta vastaava suunnittelijaa tai asiantuntijaa. Jos kyse on Avoimen yliopiston opetuksesta, ota yhteyttä opinnoista vastaavaan koulutusasiantuntijaan.

Jos päätät pitää etäopetusta, on ensisijainen suositus järjestää se kotoa käsin. Etäopetusta voi tällä hetkellä myös järjestää tietyissä yliopiston tiloissa, tarkemmat tiedot ao. ohjeessa.

Miten muutan kurssin tai tentin etäopetukseksi?

 • käytännön ohjeet: etäopetustilat, tiedotus, Moodlen käyttö etäopetuksessa
 • pedagogisia ohjeita etäopetukseen

Opetusvideot ja luentojen suoratoistaminen

 • teknisiä ohjeita etäopetusvälineen valintaan ja käyttöön

Jos tarvitset omaan käyttöösi laitteita (kameran ja mikrofonin), voit tilata laitteita Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Missä tapauksissa lähiopetusta voidaan järjestää?

Lähiopetusta voidaan järjestää pääasiassa alle 50 hengen ryhmissä turvamääräysten mukaisesti. Tarvittaessa tilannekeskus arvioi lähiopetustarpeen ja tekee priorisointeja. 

Uusille opiskelijoille suositellaan lähiopetusjaksoa jossain muodossa opintojen käynnistymisen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tueksi ensimmäisen periodin aikana.

Kaikissa tapauksissa tulee turvata henkilökunnan ja opiskelijoiden turvallisuus. Katso ohjeet opetustilojen turvallisesta käytöstä poikkeustilanteessa.

Täytyykö myös esim. tutkielmien ohjaustapaamiset järjestää etänä?

Etäohjausta suositellaan myös syyslukukaudella. Harkinnan mukaan esimerkiksi uusien opiskelijoiden HOPS-ohjausta voidaan järjestää lähiohjauksena riskiryhmät ja turvavälit huomioiden.

Voinko matkustaa ulkomaille?

Matkustamista ulkomailla tai kotimaassa on rajoitettava välttämättömiin matkoihin. Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkavarausta ja matkustamista.

Mikäli matkustaminen matkustusrajoitusalueelle on aivan välttämätöntä, tulee myös työskentelyn osalta noudattaa karanteenia. Työpaikalle ei voi tulla ennen kuin 14 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen. Koronatesti ei vapauta karanteenista.

Jos joudut yksityisasioissa matkustamaan matkustusrajoitusalueelle, sovi etukäteen esihenkilösi kanssa etätyöstä, lomasta tai palkattomasta työstä vapautuksesta karanteenin (14 vrk) ajalle.

Ne, joiden työnteko tai opiskelu vaikuttaa HUSin toimintaan, noudattavat HUSin ohjeita ja lääketieteellisen tiedekunnan tarkennuksia. Eläinsairaalan toiminnan turvaamisen osalta ohjeet antaa dekaani.

Miten poikkeustilanne vaikuttaa tutkinnonuudistuksen aikatauluun?

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymistä siirretään siten, että viimeinen päivä, jona opiskelija voi jättää tutkintotodistuspyynnön vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetusta tutkinnosta, on 18.12.2020. Tiedekunnat suunnittelevat tämän mukaisesti aikataulut pro gradu -tutkielmien tarkastamiseen ja hyväksymiseen.

Opiskelijat kyselevät opiskelijavaihtojen tilanteesta. Minne ohjaan heidät?

Ohjaa opiskelijat seuraamaan Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden tiedotetta koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Tiedotetta päivitetään sitä mukaa, kun tilanne muuttuu.

Onko tenttitulokset julkaistava kuukauden sisällä myös poikkeustilanteessa?

Kuulustelujen tai muiden opintosuorituksen tulokset on yliopiston poikkeustilanteessakin julkaistava viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta tai muun palautuksen viimeisestä päivämäärästä.

Vain erityisestä perustellusta syystä (esim. oman tai perheenjäsenen sairastumisen vuoksi) julkaisuaika voi olla 6 viikkoa. Tämä poikkeus on voimassa vain yliopiston koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen ajan. Tulosten julkaisun viivästymisestä on ilmoitettava opiskelijoille mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta.

Opiskelija tarvitsee tukea etäopiskeluun sekä hyvinvointiin poikkeustilanteessa. Minne ohjaan hänet?

Voit ohjata opiskelijan Mielen hyvinvointi -ohjeeseen, johon on listattu erilaisia tukipalveluja tässä poikkeustilanteessa. Opintopsykologien koostamassa Opiskelun tueksi-sivulle on koostettu vinkkejä etäopiskeluun. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia Ohjauskulman Hyvinvointitiistain tapahtumissa. Lue lisää Hyvinvointitiistain ohjeesta.

Koronavirus-sähköposti yliopistolaisille

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi . Postiin vastaavat henkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien, tietotekniikkakeskuksen sekä opetus- ja opintoasioiden asiantuntijat.

Lue lisää tilanteesta

Lisätietoa antavat

Keskustakampus

 • Humanistinen ja teologinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Anu Holvikivi, p. 02941 23351
 • Kasvatustieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Virpi Kiljunen, p. 02941 28013 
 • Oikeustieteellinen tiedekunta ja Kielikeskus: opintoasiainpäällikkö Johanna Harju, p. 02941 24038
 • Valtiotieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen, p. 02941 24806

Kumpulan kampus

 • opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kauppi, p. 02941 50061

Meilahden kampus

 • opintoasiainpäällikkö Linnea Lindh, p. 02941 26627

Viikin kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Maika Strömberg, p. 02941 58021
 • opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen, p. 02941 50601

Liikkuvuuspalvelut:

 • päällikkö Minna Koutaniemi, p. 02941 22939

Hakijapalvelut:

 • päällikkö Sini Saarenheimo, p. 02941 22219

Avoin yliopisto

 • koulutusasiantuntija Sanna Saari-Salomeri, Avoin yliopisto, p. 02941 02947

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.