Koronaviruksen vaikutus opetukseen: kysymyksiä ja vastauksia

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Sivu päivitetty 24.9. klo 11.45.

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat erityisesti opetusta ja opettajan työtä. Opiskelijoiden usein kysytyt kysymykset löydät Opiskelijan ohjeista.

Yliopisto noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Ajantasaista tiedotusta voit seurata ensisijaisesti yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Seuraava infotilaisuus koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta pidetään maanantaina 25.10.2021 klo 9.00–10.00.

Tämänhetkinen tilanne

 • Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronavirustilanteessa kesän kiihtymisvaiheen jälkeen uudelleen leviämisvaiheen. Helsingin yliopistossa pysytään palautumissuunnitelman mukaisesti rajoitustasolla 2.
 • Opetus ja tentit toteutetaan ensimmäisessä periodissa aiemmin suunnitellusti lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä. Tästä voidaan edelleen poiketa tilannekeskuksen päätöksellä. 
 • Kun rajoituksia poistetaan kansallisesti, lähiopetusta lisätään mahdollisuuksien mukaan toisessa periodissa. 
 • Rakennukset ja opetustilat ovat lähtökohtaisesti avoinna normaalisti. Itseopiskelutiloja on avattu ja niitä avataan lisää mahdollisuuksien mukaan. 
 • Yliopiston sisätiloissa järjestettäviin yli kymmenen hengen tilaisuuksiin voidaan ottaa osallistujia enintään 50 % normaalista käytettävissä olevista istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuden järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysistä kontaktia toisiinsa. Edellä esitetyt henkilömäärät edellyttävät, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja että turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Huom! Opetusta koskevat omat rajoitukset).
 • Kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelujen toiminta jatkuu kesän linjausten mukaisesti. Ajantasaiset tiedot kirjastojen aukioloajoista ja palveluista löydät kirjaston omilta verkkosivuilta.
 • Väitökset voi suunnitella ja järjestää lähiväitöksinä elokuusta alkaen, mutta tilaisuus pitää pystyä vaihtamaan etäväitökseksi tilanteen niin vaatiessa.
 • Etätyösuositus päättyy 30.9.2021.
 • Kannustamme yliopistolaisia ottamaan koronarokotuksen, koska laaja yleinen rokotuskattavuus mahdollistaa kohtaamiset ja yliopiston normaalin toiminnan. Rokotetiedot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia terveystietoja, joita esihenkilöt tai opettajat eivät voi vaatia työntekijöiltä tai opiskelijoilta, eikä näitä tietoja voi kerätä mihinkään. Rokotetiedoista voidaan toki vapaaehtoisesti keskustella työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken.
 • Yliopiston tiloissa käytetään maskia, pidetään riittävää etäisyyttä ja huolehditaan käsihygieniasta. Yliopiston tilojen käyttäjillä on oikeus kokea tilojen olevan turvalliset.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkein koronaa ehkäisevä teko:

 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 
 • Anna tilaa muille ja vältä lähikontaktia aina, kun se vain on mahdollista. 
 • Älä kättele tai halaa. 
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin. 
 • Yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville yliopistolaisille, vierailijoille ja asiakaspalvelujen käyttäjille (ml. ruokalat, museot, kirjastot ja liikuntatilat) suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Lähiopetus- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia. Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille. Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Sairastuminen tai altistuminen

Tunnen itseni sairaaksi. Miten toimin? 

Katso toimintaohjeet yliopiston yleiseltä koronavirustilannesivulta kohdasta sairastaminen, työterveys ja karanteeni.

Kurssini opiskelija on sairastunut koronavirukseen. Miten toimin?

 1. Jos kunnan sosiaali- ja terveystoimen viranomainen (epidemiologinen toimintoyksikkö) on sinuun yhteydessä opiskelija-altistumisten jäljittämiseksi, pyydä viranomaista olemaan yhteydessä tiedekuntasi opintoasiainpäällikköön. Lähetä opintoasiainpäällikölle sähköpostitse kurssillesi ilmoittautuneiden opiskelijoiden yhteystiedot. Saat kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot Sisusta.
 2. Ole välittömästi myös itse yhteydessä opintoasiainpäällikköön, jolta saat lisäohjeet. Huom! Tartunnan saaneen henkilöllisyys on salassapidettävää tietoa, sitä ei saa tiedottaa altistuneille.
 3. Jos opiskelija on sinuun yhteydessä ja kertoo saaneensa positiivisen korontatestituloksen, kiitä yhteydenotosta ja kysy milloin opiskelija on osallistunut lähiopetukseen. Kerro opiskelijalle, että altistuneisiin ollaan yhteydessä kertomatta sairastuneen opiskelijan henkilöllisyyttä. Informoi tässäkin tapauksessa opintoasiainpäällikköä.
 4. Varaudu järjestämään koronaan sairastuneelle sekä altistuneille opiskelijoille lähiopetusta korvaava suoritustapa tai korvaavia tehtäviä. Mikäli opetus on välttämätöntä perua, siitä päättää tiedekunnan tilannekeskus.

Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. Opiskelijat voivat olla omalla ilmoituksellaan poissa lähiopetuksesta. Riittää, että opiskelija ilmoittaa poissaolostaan kurssiensa opettajille. Yliopisto ei edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti kirjoita.  Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Kerätäänkö lähiopetuksessa läsnäololistoja altistumisten varalta?

Mahdollisissa altistumistapauksissa jäljitys tehdään ensisijaisesti Sisu-ilmoittautumisten perusteella, eikä erillisiä läsnäololistoja tarvitse kerätä. Opiskelijoille kannattaa siis korostaa, että kursseille on ilmoittauduttava ajoissa ja ilmoittautuminen on tarvittaessa muistettava perua.

Jos jostain poikkeuksellisesta syystä läsnäololistoja on tarpeen kerätä, listan kierrättämistä opiskelijoilla on vältettävä tietoturva- ja hygieniasyistä. Läsnäololistat on tuhottava kolme viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.

Opetus syksyllä 2021

Opetus ja tentit ajalla 13.9.-31.10.2021 (ensimmäinen periodi) 

Kampuksilla järjestetään lähiopetusta rajatuissa ryhmissä ja niin, että lähikontakteja voi välttää. Suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään etäopetuksena.  

Ensimmäisen periodin opetus ja tentit toteutetaan suunnitellusti.

 • Tiedot opetustilojen kapasiteeteista löytyvät Flammasta Excel-tiedostona ja lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimesta (vaativat kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) sekä yhteiskäyttöisten opetustilojen osalta tilojen esittelysivuilta
 • Lähiopetuksen suunnittelussa on priorisoitu pienryhmäopetusta. Massaluennot järjestetään lähtökohtaisesti etäopetuksena.   
 • Lähiopetuksen suunnittelussa on priorisoitu erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä 2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita. 
 • Lähiopetus on suunniteltu järjestettäväksi enintään 50 opiskelijan ryhmissä ottaen huomioon tilojen turvavälilliset paikkamäärät. Tiedekunnan tai muun opetusta antavan yksikön tilannekeskus voi nostaa opiskelijamäärää. 
 • Jo suunnitellut lähitentit voidaan järjestää siten, että samassa tilassa saa olla yli 50 opiskelijaa ottaen huomioon tilan turvavälillinen paikkamäärä. 
 • Mikäli kaikkea suunniteltua lähiopetusta ei pystytä järjestämään turvallisesti, tilannekeskus tekee lähiopetuksen priorisoinnit. 

Opetus ja tentit ajalla 1.11.-31.12.2021 (toinen periodi) 

Kun rajoituksia poistetaan kansallisesti, lähiopetusta lisätään mahdollisuuksien mukaan.  

 • Lähiopiskelua mahdollistetaan esimerkiksi kasvattamalla ryhmäkokoja tilakapasiteetin lisääntyessä. 
 • Suunnitellut opetusajat pidetään voimassa ja suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään suunnitellusti etäopetuksena. Muuta etäopetusta voidaan harkinnan mukaan muuttaa lähiopetukseksi. Hybridiopetuksessa voidaan lisätä lähiopetukseen osallistuvien määrää tai muuttaa opetus kokonaan lähiopetukseksi. 
 • Muutokset voidaan suunnitella sillä oletuksella, että salien paikkamäärät ovat normaalitilanteen mukaiset.  
 • Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää myös yli 50 hengen ryhmissä. 
 • Opetuksen muutoksia suunniteltaessa huomioidaan opettajien ja opiskelijoiden jo tekemät suunnitelmat sekä saatavilla olevat opetustilat. 
 • Tiedekunnat antavat tarvittaessa koulutusohjelmille tarkempia ohjeita muutoksista ja aikataulusta.  
 • Opettajat päivittävät tarvittaessa toteutustapaan liittyvät muutokset kurssisivulle ennen ilmoittautumisaikojen alkamista. Mikäli kurssin tietoihin joudutaan tekemään merkittäviä muutoksia ilmoittautumisaikojen alettua, opettaja ilmoittaa niistä ilmoittautuneille opiskelijoille.
Esimerkkejä opetukseen tehtävistä muutoksista 

Esimerkkejä muutoksista, jotka voidaan tehdä joko olemassa olevan tilavarauksen puitteissa tai vaihtamalla tilavaraus toiseen tilaan, mikäli soveltuva opetustila on vapaana: 

 • Hybridiopetuksessa voidaan lisätä lähiopetukseen osallistuvien määrää tai muuttaa hybridiopetus kokonaan lähiopetukseksi. 
 • Etäopetukseksi suunniteltu kurssi voidaan muuttaa täysin tai osin lähiopetukseksi.  
 • Mikäli opetuksen tai tentin enimmäisosallistujamäärä on määräytynyt varatun opetustilan turvavälillisen paikkamäärän mukaan, voidaan osallistujamäärää suurentaa.
Opetustilojen paikkamäärät 

On huomioitava, että 2. periodin alkuun eli 1.11.2021 asti järjestelmissä on näkyvissä myös turvavälilliset paikkamäärät. Opetustilojen normaalit ja turvavälilliset paikkamäärät näkyvät opetustilojen esittelysivuilta.  

Normaali paikkamäärä näkyy kohdassa ”paikkamäärä” ja turvavälillinen paikkamäärä näkyy suluissa tilan nimen perässä. Paikkamäärät näkyvät myös Optimessa (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla). Paikkamäärät näkyvät Optimessa esimerkiksi tilan kalenterissa muodossa "Metsätalo, sali 12 (17) (44)", jossa 17 on tilan turvavälillinen paikkamäärä ja 44 tilan normaali paikkamäärä.) 

Voidaanko opetuksessa vaatia läsnäoloa? 

 • Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelut, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat.  
 • Mikäli riskiryhmään kuuluva opiskelija arvioi, ettei voi osallistua lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä kurssin opettajaan mahdollisimman ajoissa. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja, mikäli opettaja arvioi, että esim. kurssin sisältö ja osaamistavoitteet tämän mahdollistavat. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.
 • Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.
 • Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. 

Mitä jos en terveydellisistä syistä pysty käyttämään maskia tai kurssini opiskelija ei käytä maskia?

Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Maskin käyttösuositus on voimassa toistaiseksi. Jos et pysty käyttämään maskia, suosittelemme visiirin käyttöä. Jos opiskelija ei pysty käyttämään maskia, hänelle voi suositella visiirin käyttöä. Mikäli tarvitset tulkinta-apua maskin käyttösuosituksesta, ota yhteyttä tiedekuntasi tilannekeskukseen.

Mitä lähiopetuksen ja -tenttien suunnittelussa ja järjestämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon?  

 • Opetustiloissa toimimisen ohjeet  
 • Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden siirtymiset päivän aikana etäopetuksesta lähiopetukseen.   
 • Kasvomaskisuositus   
 • Opetusta voidaan järjestää monimuotoisena esim. siten, että opintojaksolla voi olla sekä lähi- että etäopetuskertoja.    
 • Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. 

Väitökset

Ajantasaiset ohjeet väitöstilaisuuksien järjestämisestä poikkeustilanteessa löydät sivulta Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne.

Väitökset voi suunnitella ja järjestää lähiväitöksinä elokuusta alkaen, mutta tilaisuus pitää pystyä vaihtamaan etäväitökseksi tilanteen niin vaatiessa.

Etäopetus, hybridiopetus ja etäohjaus

Mistä löydän ohjeita etäopetuksen järjestämiseen?

Etäopetukseen liittyvistä asioista ohjeistetaan sivuilla:

Jos tarvitset etäopetuksen pitämistä varten omaan käyttöösi laitteita (esim. kameran tai mikrofonin), katso hankintaohjeet Flamman sivulta Näin hankit IT-tarvikkeita (vaatii kirjautumisen).

Mistä löydän ohjeita hybridiopetuksen järjestämiseen?

Hybridiopetuksella tarkoitetaan opetustilannetta, jossa osa opiskelijoista on paikalla opetustilassa ja osa osallistuu opetukseen etäyhteyden kautta.

Etäopetuksen ohjeita voi soveltaa myös hybridiopetukseen, ks. ohjeet Miten muutan kurssin tai tentin etä- tai hybridiopetukseksi sekä Miten toteuttaa etäopetus poikkeustilanteessa: pedagogiset ohjeet. Hybridiopetukseen soveltuvista opetustiloista löydät tietoa sivulta Opetuksessa käytettävät tilat ja videoviestinnästä sivulta Zoom, suoratoisto ja opetusvideot

Hybridi- ja etäopetuksessa käytettävien työvälineiden ja tilojen tukipalvelut:

Pedagogiikkaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä yliopistopedagogiikan keskukseen (HYPE). ​

Minulle ei ole varattu Optimessa mitään opetustiloja. Tarkoittaako se, että minun kuuluu pitää kaikki opetukseni etänä? 

Kurssien toteutustavoista on päätetty koulutusohjelman johtoryhmässä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, olethan yhteydessä koulutusohjelmasi lukujärjestyssuunnittelijaan (lukujärjestyssuunnittelijoiden yhteystiedot Flammassa, vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla). He hoitavat myös opetustilojen varaukset ja muutokset. 

Opetustiloista löydät lisätietoa Opetuksessa käytettävät tilat -sivulta

Täytyykö myös esim. tutkielmien ohjaustapaamiset järjestää etänä?

Etäohjausta suositellaan. Harkinnan mukaan esimerkiksi uusien opiskelijoiden HOPS-ohjausta voidaan järjestää lähiohjauksena riskiryhmät ja turvavälit huomioiden.

Onko tenttitulokset julkaistava kuukauden sisällä myös poikkeustilanteessa?

Kuulustelujen tai muiden opintosuorituksen tulokset on yliopiston poikkeustilanteessakin julkaistava viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta tai muun palautuksen viimeisestä päivämäärästä.

Vain erityisestä perustellusta syystä (esim. oman tai perheenjäsenen sairastumisen vuoksi) julkaisuaika voi olla 6 viikkoa. Tämä poikkeus on voimassa vain yliopiston koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen ajan. Tulosten julkaisun viivästymisestä on ilmoitettava opiskelijoille mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta.

Opetus keväällä 2022 

Opetus suunnitellaan ilman pandemian aiheuttamia rajoituksia. 

Opetuksen suunnittelu perustuu koulutusohjelman opetussuunnitelmaan, keväällä 2021 koulutusohjelmien johtoryhmissä tehtyihin päätöksiin opetusohjelmasta ja opettajan pedagogiseen arvioon soveltuvasta toteutustavasta. Opetus suunnitellaan lähtökohtaisesti siten, että kurssit tai sen eri opetuskerrat pidetään joko lähi- tai etäopetuksena (ei hybridi). Opetus suunnitellaan siten, että opetusohjelmat toteutustapatietoineen voidaan julkaista opiskelijoille marraskuun loppuun mennessä. Koulutusohjelmat tiedottavat opettajiaan kevään opetuksen suunnittelusta ja aikataulusta.

Alustavat opetusohjelmat keväälle 2022 löytyvät Opiskelijan ohjeista.

Opiskelijoiden kysymykset

Opiskelija tarvitsee tukea etäopiskeluun sekä hyvinvointiin poikkeustilanteessa. Minne ohjaan hänet? 

Voit ohjata opiskelijan Mielen hyvinvointi -ohjeeseen, johon on listattu erilaisia tukipalveluja tässä poikkeustilanteessa. Opintopsykologien koostamassa Opiskelun tueksi-sivulle on koostettu vinkkejä etäopiskeluun. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia Ohjauskulman Hyvinvointitiistain tapahtumissa. Lue lisää Hyvinvointitiistain ohjeesta.

Mistä opiskelija tietää, miten kurssi järjestetään syksyllä?

Kandi-, maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoriohjelmien sekä Kielikeskuksen lopulliset opetusohjelmat julkaistaan Sisussa ja Opintotarjonnassa koronavirustilanteen vuoksi poikkeuksellisella aikataululla: syyslukukauden 2021 opetusohjelmat julkaistaan heinäkuun ja kevätlukukauden 2022 marraskuun loppuun mennessä. Lopullinen opetusohjelma sisältää tiedot aikatauluista, tiloista, opettajista ja ilmoittautumisista sekä tarvittaessa opetussuunnitelmaa tarkentavia tietoja. 

Opetusohjelmien julkaisun tarkka ajankohta vaihtelee, koulutusohjelmat ja Kielikeskus tiedottavat asiasta tarvittaessa erikseen. 

Huomioitavaa on, että sekä alustavaan että lopulliseen opetusohjelmaan saatetaan koronatilanteen vuoksi joutua tekemään tavallista enemmän muutoksia. 

Mikäli Sisussa ja kurssisivulla ei ole opetuksen aikataulun yhteydessä opetustilaa, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että opetus pidetään etänä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, opiskelija ohjataan tarkistamaan kurssisivu ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedot. Tarvittaessa opiskelija voi ottaa yhteyttä opettajaan.

Muistathan tiedottaa opiskelijoita hyvissä ajoin opetuksen toteutustavasta kurssisivulla tai Moodlessa. 

Kuinka suuri osa opiskelijoista on syksyllä etänä ja kuinka suuri osa lähiopetuksessa?

 • Yliopiston opetuksen suunnittelussa ei ole suljettu mitään opiskelijaryhmää pois lähiopetuksesta. Ehtona lähiopetuksen järjestämisessä on ainoastaan väljempi tilasuunnittelu ja pienet ryhmät, jotta turvavälejä voidaan pitää.
 • Pedagogisesti on siis voitu tehdä ratkaisuja, joiden avulla kurssista osa järjestetään lähiopetuksena ja osa verkossa. Näin on voitu mahdollistaa pienryhmäopiskelua myös niissä tapauksissa, joissa kurssille osallistuvien opiskelijoiden kokonaismäärä on suuri.

Painotetaanko lähiopetusta johonkin opiskelijaryhmään (esim. fuksit, toisen vuoden opiskelijat)?

Lähiopetuksessa priorisoidaan tarpeen mukaan erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä 2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita.

Ovatko muutokset järjestelyihin lyhyellä varoitusajalla vielä mahdollisia, esimerkiksi tautitilanteen muuttuessa pahemmaksi?

Mikäli tautitilanne muuttuisi pahemmaksi niin, että viranomaisten ohjeistuksen mukaan tulisi sulkea tiloja ja siirtyä etäopetukseen, tehdään opetukseen tarvittavat muutokset. Tämä on tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä.

Voiko opiskelija mennä suorittamaan tenttiä Examinariumiin?

Examinarium-tenttejä on mahdollista järjestää kevään opetusohjelman mukaisesti. Tenttitiloissa on puolet koneista käytössä (korkeintaan kahdeksan konetta tilaa kohti). Vahtimestari avaa tarvittaessa oven tenttijöille. Jos opiskelijoilla on Examinarium-tentteihin liittyviä kysymyksiä, voit ohjata hänet olemaan yhteydessä tenttipalveluihin.

Keskustakampuksen (Aleksandrian) Examinarium-tiloihin pääsee sisään soittamalla vahtimestarille. Ohjeet ja puhelinnumerot löytyvät Kaisa-talon aulasta ja Fabianinkadun puoleisesta portista. Kumpulan Examinarium-tilaan pääsee normaalisti ja Viikin tilaan pääsee sisään soittamalla vahtimestarille, ohje ja numero löytyvät ovesta.

Yliopiston kiinteistöjen ulko-ovilta löytyy vahtimestarin puhelunnumero, jos on vaikeuksia päästä tilaan sisään.

Tenttitiloista löytyy käsidesejä ja -pyyhkeitä. Tenttiin on hyvä ottaa mukaan oma kasvomaski. Tarvittaessa maskeja saa vahtimestarilta / tiloista Helsingissä kampuksesta riippuen.

Mistä opiskelijat löytävät tietoa itseopiskelutiloista?

Opiskelijoille on kaikilla kampuksilla avoinna itseopiskelutiloja. Syksyllä 2021 avattiin itseopiskeluun myös opetustiloja niiden varausaikojen puitteissa. Lisätietoja itseopiskelutiloista löytyy Opiskelijan ohjeista.

Opiskelijat kyselevät opiskelijavaihtojen tilanteesta. Minne ohjaan heidät?

Ohjaa opiskelijat seuraamaan Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden sivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanne muuttuu.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt

Koronavirus-sähköposti yliopistolaisille

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi . Postiin vastaavat henkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien, tietotekniikkakeskuksen sekä opetus- ja opintoasioiden asiantuntijat.

Lue lisää koronavirustilanteesta

Yhteyshenkilöt

Keskustakampus:

 • Humanistinen ja teologinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Anu Holvikivi, p. 02941 23351
 • Kasvatustieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Virpi Kiljunen, p. 02941 28013 
 • Oikeustieteellinen tiedekunta ja Kielikeskus: opintoasiainpäällikkö Johanna Harju, p. 02941 24038
 • Valtiotieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen, p. 02941 24806

Kumpulan kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Anne Palo, p. 02941 50061

Meilahden kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Terhi Kemilä, p. 02941 26627

Viikin kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Maika Strömberg, p. 02941 58021
 • opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen, p. 02941 50601

Liikkuvuuspalvelut:

 • päällikkö Minna Koutaniemi, p. 02941 22939

Hakijapalvelut:

 • Hakijapalveluiden ja hakuneuvonnan päällikkönä toimii Karolina Kokko-Uusitalo, p. 02941 28332
 • Hakijapalvelut ja opiskelijavalinnat (päähaku) päällikkönä toimii Maarit Kallio, p. 02941 22774
 • Hakijapalvelut ja opiskelijavalinnat (muut haut) päällikkönä toimii Riitta Heinsalo, p. 02941 22353 

Avoin yliopisto:

 • koulutusasiantuntija Sanna Saari-Salomeri, Avoin yliopisto, p. 02941 02947

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.