Koronaviruksen vaikutus opetukseen: kysymyksiä ja vastauksia

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Sivu päivitetty 12.5. klo 8.10

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat erityisesti opetusta ja opettajan työtä. Opiskelijoiden usein kysytyt kysymykset löydät Opiskelijan ohjeista.

Yliopisto noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Ajantasaista tiedotusta voit seurata ensisijaisesti yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tämänhetkinen tilanne

 • Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Käyttämällä maskia suojaat itseäsi ja muita ruuhkaisissa tilanteissa. Harkitse maskin käyttöä oman terveytesi ja turvallisuutesi perusteella etenkin, jos kuulut riskiryhmään.
 • Kirurgisia maskeja, kangasmaskeja sekä FFP2 –hengityksensuojaimia on edelleen saatavilla henkilöstölle sekä opiskelijoille.  
 • Lisätietoja karanteenin liittyvistä linjauksista löydät kohdasta Sairastuminen tai altistuminen.
 • Suosittelemme ottamaan koronarokotteen.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkein koronaa ehkäisevä teko:

 • Älä tule sairaana tai korona-oireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve oman kotipaikkakuntasi ohjeista (HUS-aluella Koronabotti-palvelu) ja tee tarvittaessa kotitesti.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Anna tilaa muille aina, kun se vain on mahdollista.
 • Katso Kasvomaskisuositus.
 • Älä kättele tai halaa.
 • Suunnittele fyysiset tapaamiset yhdessä työyhteisösi kanssa työtehtävien mukaan.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin.
 • Suosittelemme ottamaan koronarokotteen.

Sairastuminen tai altistuminen

Tunnen itseni sairaaksi. Miten toimin? 

Katso toimintaohjeet yliopiston yleiseltä koronavirustilannesivulta kohdasta sairastaminen, työterveys ja karanteeni.

Kurssini opiskelija on sairastunut koronavirukseen. Miten toimin?

Sairaana ei saa osallistua lähiopetukseen. Opiskelijat voivat olla omalla ilmoituksellaan poissa lähiopetuksesta. Riittää, että opiskelija ilmoittaa poissaolostaan kurssiensa opettajille. Yliopisto ei edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti kirjoita.  Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Karanteeni

Yliopistolla noudatetaan omaehtoisen karanteenin kansallisia kriteereitä. Niiden mukaan oireeton altistunut voi tulla yliopistolle, mikäli etätyöskentely tai -opiskelu ei ole mahdollista. Jos saa kotitestissä positiivisen koronatestituloksen tai on oireinen, ei voi tulla yliopistolle.

Yliopistolla noudatetaan THL:n 14.4.2022 antamia ohjeita:

Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
 • Jää etätöihin tai -opiskeluun, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit tulla yliopistolle kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen.

Kerätäänkö lähiopetuksessa läsnäololistoja altistumisten varalta?

Läsnäololistoja ei enää kerätä lähiopetuksessa mahdollisissa altistumistapauksia varten.

Opetus

Opetus suunnitellaan lähtökohtaisesti siten, että kurssit tai sen eri opetuskerrat pidetään joko lähi- tai etäopetuksena. Lähi- ja etäopetus voi vuorotella saman kurssin aikana. Hybridiopetusta eli opetusta, jossa osa opiskelijoista on paikalla opetustilassa ja osa osallistuu opetukseen etäyhteydellä, ei suositella.

Opetusohjelmat löytyvät Sisusta ja Opintotarjonnasta. Flamman Opettaja-roolisivulla (vaatii kirjautumisen) näet oman opetuksesi kurssilistauksen ja pääset tarvittaessa muokkaamaan kurssisivuja. Lisätietoa opetuksen hallinnoinnista löytyy sivulta Oman opetuksen hallinnointi. Opiskelijoiden ohjeet löytyvät sivulta Mistä löydän opintotarjonnan?

Voidaanko opetuksessa vaatia läsnäoloa? 

 • Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelut, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Lähiopetuksessa voidaan lisäksi edellyttää opetussuunnitelman mukaista läsnäoloa, jos koulutusohjelman hyväksyttyjen oppimistavoitteiden toteuttaminen sitä edellyttää.
 • Niillä kursseilla, joilla suoritustapa vaatii läsnäoloa, mahdolliset korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa.
 • Koronan vuoksi poissaoleville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan antaa korvaavia tehtäviä.
 • Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.
 • Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.
 • Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Jos opetustilanteessa ei voida välttää lähikontakteja, miten toimitaan maskin kanssa?

Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Käyttämällä maskia suojaat itseäsi ja muita ruuhkaisissa tilanteissa. Harkitse maskin käyttöä oman terveytesi ja turvallisuutesi perusteella etenkin, jos kuulut riskiryhmään.

Kirurgisia maskeja, kangasmaskeja sekä FFP2 –hengityksensuojaimia on edelleen saatavilla henkilöstölle sekä opiskelijoille.

Mitä lähiopetuksen ja -tenttien suunnittelussa ja järjestämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon?  

 • Opetustiloissa toimimisen ohjeet  
 • Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden siirtymiset päivän aikana etäopetuksesta lähiopetukseen.   
 • Opetusta voidaan järjestää monimuotoisena esim. siten, että opintojaksolla voi olla sekä lähi- että etäopetuskertoja.

Väitökset

Väitöstilaisuuksia voidaan järjestää yliopiston tiloissa ilman mitään rajoituksia. Enää ei tarvitse varautua muuttamaan väitöstilaisuuksia etäväitöksiksi.

Voit lukea lisää väitöstilaisuuksien järjestämisestä päivittyvästä tiedotteesta.

Ohjeita opetukseen ja ohjaukseen

Mistä löydän ohjeita opetuksen järjestämiseen?

Kevätlukukauden 2022 opetus on lähtökohtaisesti suunniteltu siten, että kurssit tai sen eri opetuskerrat pidetään joko lähi- tai etäopetuksena. Hybridiopetusta eli opetusta, jossa osa opiskelijoista on paikalla opetustilassa ja osa osallistuu opetukseen etäyhteydellä, ei suositella. Sen sijaan lähi- ja etäopetuksen vuorottelu on suositeltavaa.

Opetustilat

Laitteet ja ohjelmistot

Minulle ei ole varattu Optimessa mitään opetustiloja. Tarkoittaako se, että minun kuuluu pitää kaikki opetukseni etänä? 

Kurssien toteutustavoista on päätetty koulutusohjelman johtoryhmässä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, olethan yhteydessä koulutusohjelmasi lukujärjestyssuunnittelijaan (lukujärjestyssuunnittelijoiden yhteystiedot Flammassa, vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla). He hoitavat myös opetustilojen varaukset ja muutokset. 

Opetustiloista löydät lisätietoa Opetuksessa käytettävät tilat -sivulta.

Onko tenttitulokset julkaistava kuukauden sisällä myös poikkeustilanteessa?

Kuulustelujen tai muiden opintosuorituksen tulokset on yliopiston poikkeustilanteessakin julkaistava viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta tai muun palautuksen viimeisestä päivämäärästä.

Vain erityisestä perustellusta syystä (esim. oman tai perheenjäsenen sairastumisen vuoksi) julkaisuaika voi olla 6 viikkoa. Tämä poikkeus on voimassa vain yliopiston koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen ajan. Tulosten julkaisun viivästymisestä on ilmoitettava opiskelijoille mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta.

Opiskelijoiden kysymykset

Opiskelija tarvitsee tukea etäopiskeluun sekä hyvinvointiin poikkeustilanteessa. Minne ohjaan hänet? 

Voit ohjata opiskelijan Mielen hyvinvointi -ohjeeseen, johon on listattu erilaisia tukipalveluja tässä poikkeustilanteessa. Opintopsykologien koostamassa Opiskelun tueksi-sivulle on koostettu vinkkejä etäopiskeluun. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia Ohjauskulman Hyvinvointitiistain tapahtumissa. Lue lisää Hyvinvointitiistain ohjeesta.

Mistä opiskelija tietää, miten kurssi järjestetään?

Opetustiedot voi tarkistaa: 

Mikäli Sisussa ja kurssisivulla ei ole opetuksen aikataulun yhteydessä opetustilaa, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että opetus pidetään etänä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, opiskelija ohjataan tarkistamaan kurssisivu ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedot. Tarvittaessa opiskelija voi ottaa yhteyttä opettajaan.

Muistathan tiedottaa opiskelijoita hyvissä ajoin opetuksen toteutustavasta kurssisivulla tai Moodlessa.

Voiko opiskelija mennä suorittamaan tenttiä Examinariumiin?

Kaikkien kampuksien Examinarium-tilat ovat auki ja Examinarium-tenttejä on mahdollista järjestää opetusohjelman mukaisesti. Jos opiskelijoilla on Examinarium-tentteihin liittyviä kysymyksiä, voit ohjata hänet olemaan yhteydessä tenttipalveluihin.

Tenttitiloista löytyy käsidesejä ja -pyyhkeitä. Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Tarvittaessa maskeja saa vahtimestarilta / tiloista Helsingissä kampuksesta riippuen.

Mistä opiskelijat löytävät tietoa itseopiskelutiloista?

Lisätietoja opiskelijoiden itseopiskelutiloista löytyy Opiskelijan ohjeiden koronasivulta.

Opiskelijat kyselevät opiskelijavaihtojen tilanteesta. Minne ohjaan heidät?

Ohjaa opiskelijat seuraamaan Helsingin yliopiston Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden sivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanne muuttuu.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt

Koronavirus-sähköposti yliopistolaisille

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi . Postiin vastaavat henkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien, tietotekniikkakeskuksen sekä opetus- ja opintoasioiden asiantuntijat.

Lue lisää koronavirustilanteesta

Yhteyshenkilöt

Keskustakampus:

 • Humanistinen ja teologinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Anu Holvikivi, p. 02941 23351
 • Kasvatustieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Christa Koski, p. 02941 20549
 • Oikeustieteellinen tiedekunta ja Kielikeskus: opintoasiainpäällikkö Johanna Harju, p. 02941 24038
 • Valtiotieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Marianne Järveläinen, p. 02941 24807

Kumpulan kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Anne Palo, p. 02941 50061

Meilahden kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Linnéa Lindh, p. 02941 26627

Viikin kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Maika Strömberg, p. 02941 58021
 • opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen, p. 02941 50601

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut:

 • päällikkö Minna Koutaniemi, p. 02941 22939

Hakijapalvelut:

 • Hakijapalveluiden ja hakuneuvonnan päällikkönä toimii Karolina Kokko-Uusitalo, p. 02941 28332
 • Hakijapalvelut ja opiskelijavalinnat (päähaku) päällikkönä toimii Anna-Liisa Kuusela, p. 02941 26624
 • Hakijapalvelut ja opiskelijavalinnat (muut haut) päällikkönä toimii Riitta Heinsalo, p. 02941 22353 

Avoin yliopisto:

 • koulutusasiantuntija Sanna Saari-Salomeri, Avoin yliopisto, p. 02941 02947

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.