Koronaviruksen vaikutus opetukseen: kysymyksiä ja vastauksia

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Sivu päivitetty 14.1. klo 14.55

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat erityisesti opetusta ja opettajan työtä. Opiskelijoiden usein kysytyt kysymykset löydät Opiskelijan ohjeista.

Yliopisto noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Ajantasaista tiedotusta voit seurata ensisijaisesti yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Seuraava koronakyselytunti pidetään ma 24.1.2022 klo 9–10.

Tämänhetkinen tilanne

Kriisin johtoryhmän päätökset 14.1.2022

 • Omaehtoisen karanteenin kansalliset kriteerit ovat muuttuneet. Niiden mukaan oireeton altistunut voi tulla yliopistolle, mikäli etätyöskentely tai -opiskelu ei ole mahdollista. Jos saa kotitestissä positiivisen koronatestituloksen tai on oireinen, ei voi tulla yliopistolle.
 • Yliopistolla noudatetaan THL:n 13.1.2022 antamia ohjeita:
  • Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa:
   • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
   • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
   • Jää etätöihin tai -opiskeluun, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit tulla yliopistolle kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen.
 • Tilannekeskuksia pyydetään varautumaan lähiopetuksen ja -ohjauksen lisäämiseen yhdessä koulutusohjelmien kanssa, kun koronatilanne sen sallii.

Kriisin johtoryhmän päätökset 11.1.2022

 • Opetus järjestetään kolmannen periodin ajan pääasiassa etäopetuksena. Tiedekuntien tilannekeskukset päättävät välttämättömästä lähiopetuksesta, kuten laboratorio- ja taitokursseista. Lähiopetusta voi järjestää enintään 25 hlön ryhmissä.
 • Mikäli kriisin johtoryhmä toteaa helmikuussa pandemiatilanteen helpottuneen, on mahdollista järjestää myös ohjausta, opetusta ja lähitapaamisia pienissä ryhmissä (enintään 25 henkilöä) koulutusohjelman tai ohjauksen toteuttajan harkinnan mukaan.
 • Opiskelijoille varmistetaan riittävät ja väljät itseopiskelutilat kaikilla kampuksilla.
 • Tentit voidaan järjestää suunnitellusti lähi- tai etätentteinä. Lähitenteissä huolehditaan tenttitilojen riittävästä väljyydestä ja osallistujamäärää rajataan tarvittaessa enintään 50 henkilöön samassa tilassa.
 • Opetuksen toteutuksen linjauksia voidaan joutua muuttamaan, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön, valtioneuvoston tai aluehallintoviraston päätökset sitä edellyttävät.
 • Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin.
 • Kaikki väitökset tulee järjestää etäväitöksinä 31.1.2022 asti.
 • Tutkimus, joka edellyttää läsnäoloa, voidaan tehdä työpaikalla. Laboratorioissa tulee kiinnittää erityistä huomiota terveysturvallisuuteen ja kriisinjohtoryhmä suosittelee ottamaan jälleen käyttöön laboratorioiden varausjärjestelmän.
 • Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi kaikissa niissä tehtävissä, joissa tehtävät on mahdollista järjestää etätyönä.
 • Itseopiskelutilat pidetään avoimina terveysturvallisuudesta ja väljyydestä huolehtien.  Itseopiskeluun tarkoitetut opetustilat ovat toistaiseksi suljettu, poikkeukset on listattu Opiskelijan ohjeiden koronasivulle.
 • Tartuntatautilain hygieniavaatimukset ovat voimassa asiakas-, yleisö- ja  opetustiloissa (muttei työtiloissa). 
 • Kannustamme yliopistolaisia ottamaan koronarokotuksen, koska laaja yleinen rokotuskattavuus mahdollistaa kohtaamiset ja yliopiston normaalin toiminnan. Rokotetiedot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia terveystietoja, joita esihenkilöt tai opettajat eivät voi vaatia työntekijöiltä tai opiskelijoilta, eikä näitä tietoja voi kerätä mihinkään. Rokotetiedoista voidaan toki vapaaehtoisesti keskustella työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkein koronaa ehkäisevä teko:

 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 
 • Vältä lähikontaktia. 
 • Älä kättele tai halaa. 
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin. 
 • Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.

Sairastuminen tai altistuminen

Tunnen itseni sairaaksi. Miten toimin? 

Katso toimintaohjeet yliopiston yleiseltä koronavirustilannesivulta kohdasta sairastaminen, työterveys ja karanteeni.

Kurssini opiskelija on sairastunut koronavirukseen. Miten toimin?

 1. Jos opiskelija on sinuun yhteydessä ja kertoo saaneensa positiivisen korontatestituloksen, kiitä yhteydenotosta ja kysy milloin opiskelija on osallistunut lähiopetukseen. Kerro opiskelijalle, että altistuneisiin ollaan yhteydessä kertomatta sairastuneen opiskelijan henkilöllisyyttä. Tartunnan saaneen henkilöllisyys on salassapidettävää tietoa, sitä ei saa tiedottaa altistuneille.
 2. Ole yhteydessä opintoasiainpäällikköön, jolta saat lisäohjeet. Lähetä opintoasiainpäällikölle sähköpostitse kurssillesi ilmoittautuneiden opiskelijoiden yhteystiedot. Saat kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot Sisusta.
 3. Sairaana opiskelija ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Sairaana ei saa osallistua lähiopetukseen. Opiskelijat voivat olla omalla ilmoituksellaan poissa lähiopetuksesta. Riittää, että opiskelija ilmoittaa poissaolostaan kurssiensa opettajille. Yliopisto ei edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti kirjoita.  Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Karanteeni

Omaehtoisen karanteenin kansalliset kriteerit ovat muuttuneet. Niiden mukaan oireeton altistunut voi tulla yliopistolle, mikäli etätyöskentely tai -opiskelu ei ole mahdollista. Jos saa kotitestissä positiivisen koronatestituloksen tai on oireinen, ei voi tulla yliopistolle.

Yliopistolla noudatetaan THL:n 13.1.2022 antamia ohjeita:

Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
 • Jää etätöihin tai -opiskeluun, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit tulla yliopistolle kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen.

Kerätäänkö lähiopetuksessa läsnäololistoja altistumisten varalta?

Mahdollisissa altistumistapauksissa jäljitys tehdään ensisijaisesti Sisu-ilmoittautumisten perusteella, eikä erillisiä läsnäololistoja tarvitse kerätä. Opiskelijoille kannattaa siis korostaa, että kursseille on ilmoittauduttava ajoissa ja ilmoittautuminen on tarvittaessa muistettava perua.

Jos jostain poikkeuksellisesta syystä läsnäololistoja on tarpeen kerätä, listan kierrättämistä opiskelijoilla on vältettävä tietoturva- ja hygieniasyistä. Läsnäololistat on tuhottava kolme viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.

Opetus keväällä 2022 

Kolmannen periodin opetus ja tentit

Opetus järjestetään kolmannen periodin ajan pääasiassa etäopetuksena. Tiedekuntien tilannekeskukset päättävät välttämättömästä lähiopetuksesta, kuten laboratorio- ja taitokursseista. Lähiopetusta voi järjestää enintään 25 hlön ryhmissä.

Mikäli kriisin johtoryhmä toteaa helmikuussa pandemiatilanteen helpottuneen, on mahdollista järjestää myös ohjausta, opetusta ja lähitapaamisia pienissä ryhmissä (enintään 25 henkilöä) koulutusohjelman tai ohjauksen toteuttajan harkinnan mukaan.

Opiskelijoille varmistetaan riittävät ja väljät itseopiskelutilat kaikilla kampuksilla.

Tentit voidaan järjestää suunnitellusti lähi- tai etätentteinä. Lähitenteissä huolehditaan tenttitilojen riittävästä väljyydestä ja osallistujamäärää rajataan tarvittaessa enintään 50 henkilöön samassa tilassa.

Opetuksen toteutuksen linjauksia voidaan joutua muuttamaan, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön, valtioneuvoston tai aluehallintoviraston päätökset sitä edellyttävät.

Opetus suunnitellaan lähtökohtaisesti siten, että kurssit tai sen eri opetuskerrat pidetään joko lähi- tai etäopetuksena. Lähi- ja etäopetus voi vuorotella saman kurssin aikana. Hybridiopetusta eli opetusta, jossa osa opiskelijoista on paikalla opetustilassa ja osa osallistuu opetukseen etäyhteydellä, ei suositella.

Opetusohjelmat löytyvät Sisusta ja Opintotarjonnasta.

Voidaanko opetuksessa vaatia läsnäoloa? 

 • Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelut, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Lähiopetuksessa voidaan lisäksi edellyttää opetussuunnitelman mukaista läsnäoloa, jos koulutusohjelman hyväksyttyjen oppimistavoitteiden toteuttaminen sitä edellyttää.
 • Niillä kursseilla, joilla suoritustapa vaatii läsnäoloa, mahdolliset korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa.
 • Koronan vuoksi poissaoleville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan antaa korvaavia tehtäviä.
 • Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.
 • Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.
 • Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Jos opetustilanteessa ei voida välttää lähikontakteja, miten toimitaan maskin kanssa?

Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Kasvomaskia käytetään myös kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin.

Mitä lähiopetuksen ja -tenttien suunnittelussa ja järjestämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon?  

 • Opetustiloissa toimimisen ohjeet  
 • Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden siirtymiset päivän aikana etäopetuksesta lähiopetukseen.   
 • Opetusta voidaan järjestää monimuotoisena esim. siten, että opintojaksolla voi olla sekä lähi- että etäopetuskertoja.

Väitökset

Kaikki väitökset tulee järjestää etäväitöksinä 31.1.2022 asti.

Voit lukea lisää väitöstilaisuuksien järjestämisestä päivittyvästä tiedotteesta

Vaaditaanko yliopistolla koronapassia?

Opetukseen osallistujilta ei edellytetä koronapassia.

Koronapassia voi koronarajoitusten välttämiseksi edellyttää niissä yliopiston tilaisuuksissa, jotka eivät ole opetusta tai tutkimusta tai muuten sisäistä normaalia toimintaa, kuten toimielinten kokoukset tai virallisia tilaisuuksia kuten avajaiset ja promootiot.

Ohjeita opetukseen ja ohjaukseen

Mistä löydän ohjeita opetuksen järjestämiseen?

Kevätlukukauden 2022 opetus suunnitellaan lähtökohtaisesti siten, että kurssit tai sen eri opetuskerrat pidetään joko lähi- tai etäopetuksena. Hybridiopetusta eli opetusta, jossa osa opiskelijoista on paikalla opetustilassa ja osa osallistuu opetukseen etäyhteydellä, ei suositella. Sen sijaan lähi- ja etäopetuksen vuorottelu on suositeltavaa.

Opetustilat

Laitteet ja ohjelmistot

Minulle ei ole varattu Optimessa mitään opetustiloja. Tarkoittaako se, että minun kuuluu pitää kaikki opetukseni etänä? 

Kurssien toteutustavoista on päätetty koulutusohjelman johtoryhmässä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, olethan yhteydessä koulutusohjelmasi lukujärjestyssuunnittelijaan (lukujärjestyssuunnittelijoiden yhteystiedot Flammassa, vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla). He hoitavat myös opetustilojen varaukset ja muutokset. 

Opetustiloista löydät lisätietoa Opetuksessa käytettävät tilat -sivulta.

Onko tenttitulokset julkaistava kuukauden sisällä myös poikkeustilanteessa?

Kuulustelujen tai muiden opintosuorituksen tulokset on yliopiston poikkeustilanteessakin julkaistava viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta tai muun palautuksen viimeisestä päivämäärästä.

Vain erityisestä perustellusta syystä (esim. oman tai perheenjäsenen sairastumisen vuoksi) julkaisuaika voi olla 6 viikkoa. Tämä poikkeus on voimassa vain yliopiston koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen ajan. Tulosten julkaisun viivästymisestä on ilmoitettava opiskelijoille mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta.

Opiskelijoiden kysymykset

Opiskelija tarvitsee tukea etäopiskeluun sekä hyvinvointiin poikkeustilanteessa. Minne ohjaan hänet? 

Voit ohjata opiskelijan Mielen hyvinvointi -ohjeeseen, johon on listattu erilaisia tukipalveluja tässä poikkeustilanteessa. Opintopsykologien koostamassa Opiskelun tueksi-sivulle on koostettu vinkkejä etäopiskeluun. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia Ohjauskulman Hyvinvointitiistain tapahtumissa. Lue lisää Hyvinvointitiistain ohjeesta.

Mistä opiskelija tietää, miten kurssi järjestetään?

Opetustiedot voi tarkistaa: 

Huomioitavaa on, että opetusohjelmaan saatetaan koronatilanteen vuoksi joutua tekemään tavallista enemmän muutoksia. 

Mikäli Sisussa ja kurssisivulla ei ole opetuksen aikataulun yhteydessä opetustilaa, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että opetus pidetään etänä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, opiskelija ohjataan tarkistamaan kurssisivu ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedot. Tarvittaessa opiskelija voi ottaa yhteyttä opettajaan.

Muistathan tiedottaa opiskelijoita hyvissä ajoin opetuksen toteutustavasta kurssisivulla tai Moodlessa. 

Ovatko muutokset järjestelyihin lyhyellä varoitusajalla vielä mahdollisia, esimerkiksi tautitilanteen muuttuessa pahemmaksi?

Mikäli tautitilanne muuttuisi pahemmaksi niin, että viranomaisten ohjeistuksen mukaan tulisi sulkea tiloja ja siirtyä etäopetukseen, tehdään opetukseen tarvittavat muutokset.

Voiko opiskelija mennä suorittamaan tenttiä Examinariumiin?

Kaikkien kampuksien Examinarium-tilat ovat auki ja Examinarium-tenttejä on mahdollista järjestää opetusohjelman mukaisesti. Jos opiskelijoilla on Examinarium-tentteihin liittyviä kysymyksiä, voit ohjata hänet olemaan yhteydessä tenttipalveluihin.

Tenttitiloista löytyy käsidesejä ja -pyyhkeitä. Kaikkien tulee tenttilassa käyttää kasvomaskia, jos tilassa on muita henkilöitä. Tarvittaessa maskeja saa vahtimestarilta / tiloista Helsingissä kampuksesta riippuen.

Mistä opiskelijat löytävät tietoa itseopiskelutiloista?

Lisätietoja opiskelijoiden itseopiskelutiloista löytyy Opiskelijan ohjeiden koronasivulta.

Opiskelijat kyselevät opiskelijavaihtojen tilanteesta. Minne ohjaan heidät?

Ohjaa opiskelijat seuraamaan Helsingin yliopiston Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden sivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanne muuttuu.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt

Koronavirus-sähköposti yliopistolaisille

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi . Postiin vastaavat henkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien, tietotekniikkakeskuksen sekä opetus- ja opintoasioiden asiantuntijat.

Lue lisää koronavirustilanteesta

Yhteyshenkilöt

Keskustakampus:

 • Humanistinen ja teologinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Anu Holvikivi, p. 02941 23351
 • Kasvatustieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Virpi Kiljunen, p. 02941 28013 
 • Oikeustieteellinen tiedekunta ja Kielikeskus: opintoasiainpäällikkö Johanna Harju, p. 02941 24038
 • Valtiotieteellinen tiedekunta: opintoasiainpäällikkö Marianne Järveläinen, p. 02941 24807

Kumpulan kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Anne Palo, p. 02941 50061

Meilahden kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Terhi Kemilä, p. 02941 26627

Viikin kampus:

 • opintoasiainpäällikkö Maika Strömberg, p. 02941 58021
 • opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen, p. 02941 50601

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut:

 • päällikkö Minna Koutaniemi, p. 02941 22939

Hakijapalvelut:

 • Hakijapalveluiden ja hakuneuvonnan päällikkönä toimii Karolina Kokko-Uusitalo, p. 02941 28332
 • Hakijapalvelut ja opiskelijavalinnat (päähaku) päällikkönä toimii Maarit Kallio, p. 02941 22774
 • Hakijapalvelut ja opiskelijavalinnat (muut haut) päällikkönä toimii Riitta Heinsalo, p. 02941 22353 

Avoin yliopisto:

 • koulutusasiantuntija Sanna Saari-Salomeri, Avoin yliopisto, p. 02941 02947

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.