Lähtisinkö opettaja- ja/tai tutkijavaihtoon?

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tästä ohjeesta saat tietoa opettaja- ja tutkijavaihdon periaatteista ja vaihdon hyödyistä.

Lähtisinkö opettajavaihtoon?

Opettajavaihdossa voit kehittää pedagogisia taitojasi, saada kokemusta vieraskielisestä opetuksesta, voit verkostoitua ja luoda kontakteja partnerikorkeakouluissa toimiviin kollegoihin ja voit tutustua partnerikorkeakoulun opetuskulttuuriin ja opetusmenetelmiin omalla oppialallasi.

Opettajavaihto tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia oman opetuksen kehittämiseen ja yksikön opetustarjonnan rikastamiseen sekä yhteistyön vahvistamiseen partneriyliopistojen kanssa. Erasmus-opettajavaihto toimii vastavuoroisuusperiaatteella, jolloin Helsingin yliopiston opettajana pääset tutustumaan partnerikorkeakoulun opetuskulttuuriin ja lisäksi Helsingin yliopiston yksikkö tai koulutusohjelma saa opetusresurssia partnerikorkeakoulusta opettajavaihdon myötä.

Erasmus-opettajavaihto on ollut opettajilta saadun vaihtopalautteen mukaan hyvin monelle Helsingin yliopiston opettajalle myönteinen ja omaa osaamista kehittävä oppimiskokemus.
Lue lisää opettajien ja tutkijoiden vaihtokokemuksista

Mitä Erasmus-opettajavaihto on?

Erasmus on Euroopan unionin rahoittama korkeakouluille suunnattu vaihto-ohjelma, jonka kautta Helsingin yliopiston opetushenkilökunta voi lähteä vaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opettaja voi hakea liikkuvuuspalveluista matkatukea vaihdon majoitus- ja matkakulujen kattamiseksi. Opettajavaihdon matkan kulut korvataan yliopiston matkustusohjeen  mukaisesti, kun matkatukea on haettu hyvissä ajoin ennen suunniteltua vaihtomatkaa. Erasmus-matkatuen suuruus lasketaan kohdemaan ja vaihtojakson keston mukaan.

Erasmus ja Erasmus Global -opettajavaihto-ohjelmat perustuvat korkeakoulujen solmimiin yksikkökohtaisiin vaihtosopimuksiin. Opettajavaihtoon lähdön edellytyksenä on se, että korkeakoulujen välillä on yksikkö- tai tiedekuntatasolla solmittu kahdenkeskinen opettajavaihtosopimus ja se, että vaihtopaikkoja kyseiselle kaudelle on jäljellä. Voit tiedustella vaihtopaikkoja liikkuvuuspalveluista. Erasmus-matkatuen myöntäminen edellyttää, että vaihtoon lähtevällä opettajalla on työsuhde Helsingin yliopistoon voimassa.

Lähtisinkö opettaja- ja tutkijavaihtoon EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Helsingin yliopistolla on ulkomaisten EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevien yliopistojen kanssa noin 60 kahdenvälistä yhteistyösopimusta, joihin kuuluu opettaja- ja/tai tutkijavaihto. (EU-/ETA-alueen ulkopuolelle voi lähteä  myös First+ opettajavaihtoon tai Erasmus+ Global opettajavaihtoon).

Helsingin yliopiston opetus ja tutkimushenkilökunta voi hakea Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin enintään kahden viikon pituiseen opettaja-tai tutkijavaihtoon. Vaihto voi sisältää tutkimus- ja/tai opetustyötä sekä monenlaista muuta molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä partneriyliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa.

Lue lisätietoa vaihtokohteista EU/ETA-alueen ulkopuolella. Voit myös ottaa yhteyttä liikkuvuuspalveluihin tiedustellaksesi lisää vaihtokohteista.

Mikä First+ ohjelma on?

FIRST+ -ohjelma (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Programme) edistää Suomen ja Venäjän välistä korkeakouluyhteistyötä. Ohjelmalla tuetaan Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta. Ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Helsingin yliopiston opetushenkilökunta voi hakea First+ opettajavaihtoon kuluvan lukuvuoden opettajavaihtopaikkoihin Venäjälle. Lue lisää First+ ohjelmasta hakukuulutuksestavaihtopaikoista ja First+ ohjelman erityisehdoista.