Ohjeita siirtymäajalle

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

2016-2017 voimassaolleiden tutkintovaatimusten mukaisia tutkintoja voi suorittaa vielä 18.12.2020 asti (joissain koulutuksissa pidempään). Opettajana sinun on tärkeää tietää, opetatko ja ohjaatko nykyisten vai vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevaa opiskelijaa.

Vanhoissa tutkintovaatimuksissa esimerkiksi opintojaksojen ja -kokonaisuuksien ja tutkielmien laajuudet voivat poiketa nykyisistä. Lisäksi vanhoissa tutkintorakenteissa opiskelevia koskevat myös vanhat tiedekuntakohtaiset pysyväismääräykset, jotka vaikuttavat esimerkiksi opintojen vanhentumiseen, päivitysmahdollisuuksiin ja niin edelleen.

Siirtymäajan päättyessä vanhoilla tutkintovaatimuksilla opiskelevat siirretään nykyisiin koulutusohjelmiin. Opiskelija voi myös halutessaan siirtyä jo aiemmin uuteen koulutusohjelmaan siirtymäsääntöjen mukaisesti.

Lisätietoa siirtymäajan päättymisestä, siirtymäsäännöistä ja vanhojen ja nykyisten koulutusten eroista löydät Opiskelijan ohjeista:

Opiskelijan ohjeet: Perustutkintojen koulutusuudistus ja siirtymäaika

Opiskelijan ohjeet: Tohtorikoulutuksen koulutusuudistus ja siirtymäaika