Opetustilojen käyttö koronavirustilanteessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Tällä sivulla ohjeistetaan yliopiston opetustiloista poikkeustilanteen aikana. Ohjetta päivitetään tarvittaessa viranomaisten tai yliopiston uusien linjausten myötä. Viimeisimmät päivitykset on tehty 13.9.2021.

Opetustilat on kuvattu tilojen esittelysivuilla. Opetustilojen käytöstä, varaamisesta ja mm. varusteluista löytyy lisätietoa sivulta Opetuksessa käytettävät tilat.

Muista yliopiston tiloista poikkeustilanteen aikana ohjeistetaan yliopiston koronatiedotussivulla.

Tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet poikkeustilanteen aikana.

Poikkeusjärjestelyt opetustiloissa

Yliopiston tiloissa tulee toimia turvamääräysten mukaisesti: huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta, noudatetaan maskisuositusta sekä huolehditaan siitä, että sairaana ei tulla kampuksille.

Aukiolo

Paikkamäärät

 • Kaikille opetustiloille on määritelty turvavälit huomioivat paikkamäärät, jotka on merkitty
 • Tiloihin, joissa on kiinteät kalusteet, on merkitty paikat, joita ei tule käyttää.
 • Tiloissa, joissa on liikuteltavat kalusteet, käytetään pääsääntöisesti joka toista paikkaa huomioiden kuitenkin aina tilalle määritelty enimmäispaikkamäärä. Osassa tiloista on siirretty ylimääräiset tuolit sivuun. 
 • Syyslukukauden opetus on suunniteltu siten, että lähiopetusta ja -tenttejä järjestetään enintään 50 opiskelijan ryhmissä ottaen huomioon tilojen turvavälilliset paikkamäärät ja kulloinkin voimassa olevat turvamääräykset. Tiedekunnan tai muun opetusta antavan yksikön tilannekeskus voi painavista syistä nostaa opiskelijamäärää.
  • Tiloissa saa olla paikalla yhden opettajan lisäksi enintään kullekin tilalle määritellyn paikkamäärän verran henkilöitä. 
  • 2. periodille lisätään lähiopetusta mahdollisuuksien mukaan. (lisätty 13.9.2021)
   • Muutokset voidaan suunnitella sillä oletuksella, että salien paikkamäärät ovat normaalitilanteen mukaiset.
   • Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää myös yli 50 hengen ryhmissä.
   • Suunnitellut opetusajat pidetään voimassa ja suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään suunnitellusti etäopetuksena.
 • Yliopistolla järjestettävissä tilaisuuksissa ja tapaamisissa on tosiasiallisesti pystyttävä järjestämään terveysturvallisuuden mukaiset etäisyydet.
  • Yliopiston sisätiloissa järjestettäviin yli kymmenen hengen tilaisuuksiin voidaan ottaa osallistujia enintään 50 % normaalista käytettävissä olevista istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuden järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysistä kontaktia toisiinsa.
  • Edellä esitetyt henkilömäärät edellyttävät, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja että turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Opasteet, käsidesit ja puhdistuspyyhkeet

 • Rakennusten sisääntuloissa on tarjolla käsidesiä sekä näkyvillä opasteet muistuttamassa turvaväleistä ja hygieniasta.
 • Opetustilojen yhteyteen on merkitty tilan paikkamäärä turvavälein.
 • Opetustiloissa on käsidesiä ja näppäimistöjen puhdistusta varten puhdistuspyyhkeitä.   
 • Mikäli tiedekunnalla on ns. omia, kuukausiveloitteisia opetustiloja, vastaa se itse niiden paikkamäärätulosteista, mahdollisesti tarvittavista opasteista, käsideseistä ja puhdistuspyyhkeistä.
 • Tilojen siivousta on tehostettu.

Tilojen varaaminen

 • Opetustilojen varauksissa yliopiston opetuskäyttö on etusijalla.
 • Yliopiston tilat ovat varattavissa myös ulkopuolisille toimijoille (päivitetty 13.9.2021).
 • Tilat varataan normaalin käytännön mukaisesti.
  • Lukujärjestyssuunnittelijat tekevät opetukseen liittyvät tilavaraukset lukujärjestysten suunnittelun yhteydessä. Mikäli opettamasi opintojakson aikatauluun tai tilatarpeeseen tulee muutos, olethan yhteydessä lukujärjestystiimiin.
  • Väitösvarauksista ohjeistetaan Opiskelijan ohjeissa.
  • Mikäli opetustiloja tarvitaan muuhun kuin opetukseen tai väitöstilaisuuteen, teethän tilavarauspyynnön Optimella. Mikäli varaukseesi tulee muutos, olethan yhteydessä tilavaraukseen (tilavaraus@helsinki.fi).  
  • Ulkopuolisten toimijoiden varaukset hoidetaan tilavarauksessa (tilavaraus@helsinki.fi, puhelinaika ma-pe klo 12-13, puh. 02941 24500).

Opetustiloja käyttävien vastuut

Kuva turvallisuusohjeista

Opettajan/tilaisuuden järjestäjän vastuulla on:

 • toimia turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • muistuttaa tiloissa toimimisen ohjeistuksesta esim. heijastamalla seinälle tietokoneen taustakuvana olevaa ohjeistusta
 • valvoa, että tilassa on henkilöitä enintään sille määritellyn paikkamäärän ja/tai voimassa olevien määräysten/suositusten verran
 • huolehtia, että kalustus jätetään samaan järjestykseen kuin aloitettaessa
 • puhdistaa käyttämänsä yhteiskäyttöiset välineet (esim. näppäimistö)
 • käyttää kasvomaskia suosituksen mukaisesti. Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • osallistujalistan kerääminen ja säilyttäminen mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämistä varten seuraavasti:
  • opetuksessa riittää Sisussa oleva lista kurssille ilmoittautumisista
  • väitöstilaisuuksista ohjeistetaan Opiskelijan ohjeissa
  • muussa käytössä (esim. kokoukset ja muut tapaamiset) riittää tieto kalenterikutsun saaneista

Opiskelijan/osallistujan vastuulla on:

 • toimia turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • huomioida turvavälit opetustilan lisäksi myös aulatiloissa ja opetustilaan siirryttäessä
 • asettua tilaan istumaan siten, että jokaiselle paikalle pääsee kulkematta muiden ohi (esim. kiinteäkalusteisissa tiloissa rivit täytetään toisesta päädystä tai mikäli kulku on molemmilta reunoilta, keskeltä)
 • puhdistaa käyttämänsä yhteiskäyttöiset välineet (esim. näppäimistö)
 • käyttää kasvomaskia suosituksen mukaisesti. Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • Opiskelijoille suunnatut opetukseen liittyvät ohjeet ovat Opiskelijan ohjeissa.

Tilavarauksen tekijän vastuulla on:

 • huomioida varauksessa tilan turvavälin huomioiva paikkamäärä suhteessa opetuksen/tilaisuuden osallistujamäärään
 • pitää varaus ajan tasalla ja tilaisuuden peruuntuessa perua se mahdollisimman ajoissa
 • tiedottaa asianosaisia mahdollisista varaukseen liittyvistä muutoksista
 • seurata ja noudattaa voimassaolevia määräyksiä ja ohjeita

Lisätietoa