Opetustilojen käyttö koronavirustilanteessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Tällä sivulla ohjeistetaan yliopiston opetustiloista poikkeustilanteen aikana. Ohjetta päivitetään tarvittaessa viranomaisten tai yliopiston uusien linjausten myötä. Viimeisimmät päivitykset on tehty 12.1.2022.

Opetustilat on kuvattu tilojen esittelysivuilla. Opetustilojen käytöstä, varaamisesta ja mm. varusteluista löytyy lisätietoa sivulta Opetuksessa käytettävät tilat.

Muista yliopiston tiloista poikkeustilanteen aikana ohjeistetaan yliopiston koronatiedotussivulla.

Tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet poikkeustilanteen aikana.

Poikkeusjärjestelyt opetustiloissa

Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin.

Tartuntatautilain hygieniavaatimukset ovat voimassa asiakas-, yleisö- ja  opetustiloissa: huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä huolehditaan siitä, että sairaana ei tulla kampuksille.

Opetus järjestetään kolmannen periodin ajan pääasiassa etäopetuksena. Tiedekuntien tilannekeskukset päättävät välttämättömästä lähiopetuksesta, kuten laboratorio- ja taitokursseista. Lähiopetusta voi järjestää enintään 25 hlön ryhmissä.

Mikäli kriisin johtoryhmä toteaa helmikuussa pandemiatilanteen helpottuneen, on mahdollista järjestää myös ohjausta, opetusta ja lähitapaamisia pienissä ryhmissä (enintään 25 henkilöä) koulutusohjelman tai ohjauksen toteuttajan harkinnan mukaan.

Opiskelijoille varmistetaan riittävät ja väljät itseopiskelutilat kaikilla kampuksilla.

Tentit voidaan järjestää suunnitellusti lähi- tai etätentteinä. Lähitenteissä huolehditaan tenttitilojen riittävästä väljyydestä ja osallistujamäärää rajataan tarvittaessa enintään 50 henkilöön samassa tilassa.

Aukiolo

Opasteet, käsidesit ja puhdistuspyyhkeet

 • Rakennusten sisääntuloissa on tarjolla käsidesiä sekä näkyvillä opasteet muistuttamassa turvaväleistä ja hygieniasta.
 • Opetustiloissa on käsidesiä ja näppäimistöjen puhdistusta varten puhdistuspyyhkeitä.   
 • Mikäli tiedekunnalla on ns. omia, kuukausiveloitteisia opetustiloja, vastaa se itse niiden mahdollisesti tarvittavista opasteista, käsideseistä ja puhdistuspyyhkeistä.
 • Tilojen siivousta on tehostettu.

Tilojen varaaminen

 • Opetustilojen varauksissa yliopiston opetuskäyttö on etusijalla.
 • Yliopiston tilat ovat varattavissa myös ulkopuolisille toimijoille. Tilojen ulkopuolinen vuokraaja huolehtii viranomaismääräysten noudattamisesta.
 • Tilat varataan normaalin käytännön mukaisesti.
  • Lukujärjestyssuunnittelijat tekevät opetukseen liittyvät tilavaraukset lukujärjestysten suunnittelun yhteydessä. Mikäli opettamasi opintojakson aikatauluun tai tilatarpeeseen tulee muutos, olethan yhteydessä lukujärjestystiimiin.
  • Väitösvarauksista ohjeistetaan Opiskelijan ohjeissa.
  • Mikäli opetustiloja tarvitaan muuhun kuin opetukseen tai väitöstilaisuuteen, teethän tilavarauspyynnön Optimella. Mikäli varaukseesi tulee muutos, olethan yhteydessä tilavaraukseen (tilavaraus@helsinki.fi).  
  • Ulkopuolisten toimijoiden varaukset hoidetaan tilavarauksessa (tilavaraus@helsinki.fi, puhelinaika ma-pe klo 12-13, puh. 02941 24500).

Opetustiloja käyttävien vastuut

Kuva turvallisuusohjeista

Opettajan/tilaisuuden järjestäjän vastuulla on:

 • toimia turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • muistuttaa tiloissa toimimisen ohjeistuksesta esim. heijastamalla seinälle tietokoneen taustakuvana olevaa ohjeistusta
 • huolehtia, että kalustus jätetään samaan järjestykseen kuin aloitettaessa
 • puhdistaa käyttämänsä yhteiskäyttöiset välineet (esim. näppäimistö)
 • huolehtia, että opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Kasvomaskia käytetään myös kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin.Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille. Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • osallistujalistan kerääminen ja säilyttäminen mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämistä varten seuraavasti:
  • opetuksessa riittää Sisussa oleva lista kurssille ilmoittautumisista
  • väitöstilaisuuksissa ei tarvitse kerätä yhteystietoja. Väitöstilaisuuksista ohjeistetaan Opiskelijan ohjeissa
  • muussa käytössä (esim. kokoukset ja muut tapaamiset) riittää tieto kalenterikutsun saaneista

Opiskelijan/osallistujan vastuulla on:

 • toimia turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • puhdistaa käyttämänsä yhteiskäyttöiset välineet (esim. näppäimistö)
 • käyttää kasvomaskia opetus- ja opiskelutilanteissa. Kasvomaskia käytetään myös kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille. Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • Opiskelijoille suunnatut opetukseen liittyvät ohjeet ovat Opiskelijan ohjeissa.

Tilavarauksen tekijän vastuulla on:

 • pitää varaus ajan tasalla ja tilaisuuden peruuntuessa perua se mahdollisimman ajoissa
 • tiedottaa asianosaisia mahdollisista varaukseen liittyvistä muutoksista
 • seurata ja noudattaa voimassaolevia määräyksiä ja ohjeita

Lisätietoa