Opetustilojen käyttö koronavirustilanteessa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tällä sivulla ohjeistetaan yliopiston opetustiloista poikkeustilanteen aikana. Opetustilat on kuvattu tilojen esittelysivuilla. Ohjeet ovat voimassa 31.8.2020 lukien ja niitä päivitetään tarvittaessa viranomaisten tai yliopiston mahdollisten uusien linjausten myötä. 

Muista yliopiston tiloista poikkeustilanteen aikana ohjeistetaan yliopiston koronatiedotussivulla.

Tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet poikkeustilanteen aikana.

Poikkeusjärjestelyt opetustiloissa

Aukiolo

Paikkamäärät

 • Opetustiloihin voi tehdä pääasiassa alle 50 hengen varauksia. (lisätty 2.9.2020)
 • Lähiopetusta voidaan järjestää pääasiassa alle 50 hengen ryhmissä turvamääräysten mukaisesti. Tarvittaessa tilannekeskus arvioi lähiopetustarpeen ja tekee priorisointeja. (lisätty 2.9.2020)
 • Kaikille opetustiloille on määritelty turvavälit huomioivat paikkamäärät, jotka on merkitty
 • Tiloissa saa olla paikalla yhden opettajan tai tilaisuuden järjestäjän lisäksi enintään kullekin tilalle määritellyn paikkamäärän verran henkilöitä. 
 • Turvavälit huomioivat paikkamäärät ovat toistaiseksi voimassa ainakin syyslukukauden 2020 ajan. Syyslukukauden 2020 opetus on suunniteltu paikkamäärät huomioiden. Kevätlukukauden 2021 opetus ja muut tilaisuudet on toistaiseksi suunniteltu normaalien paikkamäärien mukaan.
 • Tiloihin, joissa on kiinteät kalusteet, on merkitty paikat, joita ei tule käyttää.
 • Tiloissa, joissa on liikuteltavat kalusteet, käytetään pääsääntöisesti joka toista paikkaa huomioiden kuitenkin aina tilalle määritelty enimmäispaikkamäärä. Osassa tiloista on siirretty ylimääräiset tuolit sivuun. 

Opasteet, käsidesit ja puhdistuspyyhkeet

 • Rakennusten sisääntuloissa on tarjolla käsidesiä sekä näkyvillä opasteet muistuttamassa turvaväleistä ja hygieniasta.
 • Opetustilojen yhteyteen on merkitty tilan paikkamäärä turvavälein.
 • Opetustiloissa on käsidesiä ja näppäimistöjen puhdistusta varten puhdistuspyyhkeitä.   
 • Mikäli tiedekunnalla on ns. omia, kuukausiveloitteisia opetustiloja, vastaa se itse niiden paikkamäärätulosteista, mahdollisesti tarvittavista opasteista, käsideseistä ja puhdistuspyyhkeistä.
 • Tilojen siivousta on tehostettu.

Tilojen varaaminen

 • Opetustilojen varauksissa yliopiston opetuskäyttö on etusijalla.
 • Opetustilat ja aulat ovat yliopiston omassa käytössä 31.12.2020 asti, jona aikana ne eivät ole varattavissa ulkopuolisille toimijoille.  
 • Tilat varataan normaalin käytännön mukaisesti.
  • Lukujärjestyssuunnittelijat tekevät opetukseen liittyvät tilavaraukset lukujärjestysten suunnittelun yhteydessä. Mikäli opettamasi opintojakson aikatauluun tai tilatarpeeseen tulee muutos, olethan yhteydessä lukujärjestystiimiin.
  • Väittelijä varaa väitökselle tilan tilavarauksesta (tilavaraus@helsinki.fi, puh. 02941 24500 ma-pe klo 12-13) saatuaan luvan jatko-opintopalveluista.
  • Mikäli opetustiloja tarvitaan muuhun kuin opetukseen tai väitöstilaisuuteen, teethän tilavarauspyynnön Optimella. Mikäli varaukseesi tulee muutos, olethan yhteydessä tilavaraukseen (tilavaraus@helsinki.fi).  

Opetustiloja käyttävien vastuut

Kuva turvallisuusohjeista

Opettajan/tilaisuuden järjestäjän vastuulla on:

 • toimia turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • muistuttaa tiloissa toimimisen ohjeistuksesta esim. heijastamalla seinälle tietokoneen taustakuvana olevaa ohjeistusta
 • valvoa, että tilassa on henkilöitä enintään sille määritellyn paikkamäärän verran 
 • huolehtia, että kalustus jätetään samaan järjestykseen kuin aloitettaessa
 • puhdistaa käyttämänsä yhteiskäyttöiset välineet (esim. näppäimistö)
 • käyttää kasvomaskia suosituksen mukaisesti tilanteissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa. Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä. Lisätietoa kasvomaskisuosituksesta
 • osallistujalistan kerääminen ja säilyttäminen mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämistä varten seuraavasti:
  • opetuksessa riittää WebOodissa oleva lista kurssille ilmoittautumisista
  • väitöstilaisuuksista ohjeistetaan väittelijöitä ja tilaisuuden järjestäjiä erikseen
  • muussa käytössä (esim. kokoukset ja muut tapaamiset) riittää tieto kalenterikutsun saaneista

Opiskelijan/osallistujan vastuulla on:

 • toimia turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • huomioida turvavälit opetustilan lisäksi myös aulatiloissa ja opetustilaan siirryttäessä
 • asettua tilaan istumaan siten, että jokaiselle paikalle pääsee kulkematta muiden ohi (esim. kiinteäkalusteisissa tiloissa rivit täytetään toisesta päädystä tai mikäli kulku on molemmilta reunoilta, keskeltä)
 • puhdistaa käyttämänsä yhteiskäyttöiset välineet (esim. näppäimistö)
 • käyttää kasvomaskia suosituksen mukaisesti tilanteissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa. Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä. Lisätietoa kasvomaskisuosituksesta
 • Opiskelijoille suunnatut opetukseen liittyvät ohjeet ovat Opiskelijan ohjeissa.

Tilavarauksen tekijän vastuulla on:

 • huomioida varauksessa tilan turvavälin huomioiva paikkamäärä suhteessa opetuksen/tilaisuuden osallistujamäärään
 • pitää varaus ajan tasalla ja tilaisuuden peruuntuessa perua se mahdollisimman ajoissa
 • tiedottaa asianosaisia mahdollisista varaukseen liittyvistä muutoksista
 • seurata ja noudattaa voimassaolevia määräyksiä ja ohjeita

Lisätietoa