Opetustilojen käyttö koronavirustilanteessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Tällä sivulla ohjeistetaan yliopiston opetustiloista poikkeustilanteen aikana. Ohjeet ovat voimassa 31.8.2020 lukien ja niitä päivitetään tarvittaessa viranomaisten tai yliopiston mahdollisten uusien linjausten myötä. 

Opetustilat on kuvattu tilojen esittelysivuilla. Opetustilojen käytöstä, varaamisesta ja mm. varusteluista löytyy lisätietoa sivulta Opetuksessa käytettävät tilat.

Muista yliopiston tiloista poikkeustilanteen aikana ohjeistetaan yliopiston koronatiedotussivulla.

Tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet poikkeustilanteen aikana.

Poikkeusjärjestelyt opetustiloissa

Yliopiston tiloissa tulee toimia turvamääräysten mukaisesti: huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä huolehditaan siitä, että sairaana ei tulla kampuksille.

Aukiolo

Paikkamäärät

 • 31.7.2021 asti voimassa olevat päätökset: (päivitetty 5.5..2021)

  • Yliopiston tiloissa ei järjestetä tilaisuuksia ja kokoontumisia. Tämä ei koske välttämättömiä opetus- ja tenttitilaisuuksia tilannekeskusten luvalla eikä muita ehdottoman välttämättömiä korkeintaan 10 hengen kokouksia (esim. yhtiön lakisääteinen kokous). Pienryhmäopetus ja välttämättömät tentit mahdollistetaan avaamalla kiinteistöjä tilannekeskuksen ilmoittamien tarpeiden mukaisesti.
  • Opetuksessa ja tenteissä saa lähtökohtaisesti olla paikalla enintään kymmenen henkeä. Henkilömäärää voi painavista syistä nostaa tilannekeskuksen päätöksellä korkeintaan kahteenkymmeneen.
 • Kaikille opetustiloille on määritelty turvavälit huomioivat paikkamäärät, jotka on merkitty
 • Tiloissa saa olla paikalla yhden opettajan tai tilaisuuden järjestäjän lisäksi enintään kullekin tilalle määritellyn paikkamäärän verran henkilöitä. 
 • Lukujärjestysten ja opetustilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon turvavälit huomioivat paikkamäärät. (päivitetty 26.10.2020)
 • Tiloihin, joissa on kiinteät kalusteet, on merkitty paikat, joita ei tule käyttää.
 • Tiloissa, joissa on liikuteltavat kalusteet, käytetään pääsääntöisesti joka toista paikkaa huomioiden kuitenkin aina tilalle määritelty enimmäispaikkamäärä. Osassa tiloista on siirretty ylimääräiset tuolit sivuun. 

Opasteet, käsidesit ja puhdistuspyyhkeet

 • Rakennusten sisääntuloissa on tarjolla käsidesiä sekä näkyvillä opasteet muistuttamassa turvaväleistä ja hygieniasta.
 • Opetustilojen yhteyteen on merkitty tilan paikkamäärä turvavälein.
 • Opetustiloissa on käsidesiä ja näppäimistöjen puhdistusta varten puhdistuspyyhkeitä.   
 • Mikäli tiedekunnalla on ns. omia, kuukausiveloitteisia opetustiloja, vastaa se itse niiden paikkamäärätulosteista, mahdollisesti tarvittavista opasteista, käsideseistä ja puhdistuspyyhkeistä.
 • Tilojen siivousta on tehostettu.

Tilojen varaaminen

 • Opetustilojen varauksissa yliopiston opetuskäyttö on etusijalla.
 • Opetustilat ja aulat ovat yliopiston omassa käytössä 16.5.2021 asti, jona aikana ne eivät ole varattavissa ulkopuolisille toimijoille ilman tilannekeskuksen poikkeuslupaa. (päivitetty 5.5.2021)
 • Tilat varataan normaalin käytännön mukaisesti.
  • Lukujärjestyssuunnittelijat tekevät opetukseen liittyvät tilavaraukset lukujärjestysten suunnittelun yhteydessä. Mikäli opettamasi opintojakson aikatauluun tai tilatarpeeseen tulee muutos, olethan yhteydessä lukujärjestystiimiin.
  • Väitösvarauksista ohjeistetaan Opiskelijan ohjeissa. (päivitetty 4.1.2021)
  • Mikäli opetustiloja tarvitaan muuhun kuin opetukseen tai väitöstilaisuuteen, teethän tilavarauspyynnön Optimella. Mikäli varaukseesi tulee muutos, olethan yhteydessä tilavaraukseen (tilavaraus@helsinki.fi).  

Opetustiloja käyttävien vastuut

Kuva turvallisuusohjeista

Opettajan/tilaisuuden järjestäjän vastuulla on:

 • toimia turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • muistuttaa tiloissa toimimisen ohjeistuksesta esim. heijastamalla seinälle tietokoneen taustakuvana olevaa ohjeistusta
 • valvoa, että tilassa on henkilöitä enintään sille määritellyn paikkamäärän ja/tai voimassa olevien määräysten/suositusten verran (päivitetty 22.12.2020)
 • huolehtia, että kalustus jätetään samaan järjestykseen kuin aloitettaessa
 • puhdistaa käyttämänsä yhteiskäyttöiset välineet (esim. näppäimistö)
 • käyttää kasvomaskia suosituksen mukaisesti. Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • osallistujalistan kerääminen ja säilyttäminen mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämistä varten seuraavasti:
  • opetuksessa riittää Sisussa oleva lista kurssille ilmoittautumisista
  • väitöstilaisuuksista ohjeistetaan väittelijöitä ja tilaisuuden järjestäjiä erikseen
  • muussa käytössä (esim. kokoukset ja muut tapaamiset) riittää tieto kalenterikutsun saaneista

Opiskelijan/osallistujan vastuulla on:

 • toimia turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • huomioida turvavälit opetustilan lisäksi myös aulatiloissa ja opetustilaan siirryttäessä
 • asettua tilaan istumaan siten, että jokaiselle paikalle pääsee kulkematta muiden ohi (esim. kiinteäkalusteisissa tiloissa rivit täytetään toisesta päädystä tai mikäli kulku on molemmilta reunoilta, keskeltä)
 • puhdistaa käyttämänsä yhteiskäyttöiset välineet (esim. näppäimistö)
 • käyttää kasvomaskia suosituksen mukaisesti. Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • Opiskelijoille suunnatut opetukseen liittyvät ohjeet ovat Opiskelijan ohjeissa.

Tilavarauksen tekijän vastuulla on:

 • huomioida varauksessa tilan turvavälin huomioiva paikkamäärä suhteessa opetuksen/tilaisuuden osallistujamäärään
 • pitää varaus ajan tasalla ja tilaisuuden peruuntuessa perua se mahdollisimman ajoissa
 • tiedottaa asianosaisia mahdollisista varaukseen liittyvistä muutoksista
 • seurata ja noudattaa voimassaolevia määräyksiä ja ohjeita

Lisätietoa