Ouriginal (Urkund)

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Ouriginal. Ouriginalia käytetään opintojen ja opinnäytetöiden tarkastamisen yhteydessä tukemaan opiskelijan tieteellistä kirjoittamista, joko suoraan sähköpostitse tai Moodlen ja E-thesiksen kautta. Opiskelija ei voi käyttää Ouriginalia itsenäisesti, vaan aina opettajan/ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti. Opettaja päättää, käytetäänkö kurssilla/oppimisen tukena Ouriginalia. Myös jatko-opinnoista toimitaan opettajan ohjeistuksen mukaan.

HUOM. Urkundin nimi vaihtui kevään 2021 aikana Ouriginaliksi. Tämän vuoksi käyttöliittymissä ja viesteissä voi näkyä molempia nimiä.

Luo analyysiosoite

Ouriginal-analyysiosoitteen voi luoda henkilö, joka on palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon ja hän tarvitsee järjestelmää työssään.

Opiskelijat (ml. jatko-opiskelijat) eivät voi luoda itselleen analyysiosoitetta, eivätkä voi käyttää Ouriginalia itsenäisesti.

Jos sinulla ei ole analyysiosoitetta, toimi seuraavasti:

  • Kirjaudu Ouriginaliin osoitteessa https://www.ouriginal.com/
  • Valitse Sign in to webinbox (global) ja alasvetovalikosta Institution – Select your institution >  University of Helsinki. Klikkaa painiketta “Sign in via institution"
  • Kirjoita seuraavalle sivulle Helsingin yliopiston pääkäyttäjätunnuksen tiedot (tunnus ja salasana). Hyväksy henkilötietojen (nimi, sähköposti ja kotiorganisaatio) luovutus.
  • Ensimmäisellä  kirjautumiskerralla luodaan käyttäjälle analyysosoite  (etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi). Tämä luomasi analyysiosoite yhdistetään HY:n pääkäyttäjätunnukseesi.
  • Aktivoituasi analyysiosoitteesi yllä oleva prosessin mukaisesti tulisi sinun nähdä tilisi sivulla oma Ouriginal-analyysiosoitteesi (etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi) joko sivun oikeassa alareunassa tai profiili kuvakkeen takaa.

Jos et näe analyysiosoitetta, et ole saanut opettajatunnusta vaan opiskelijatunnuksen. Jos kuitenkin tarvitset Ouriginalia työssäsi, ota yhteys opetusteknologia @helsinki.fi. Jatko-opiskelija ei voi saada analyysiosoitetta oman väitöskirjansa tarkistamiseen, vaan hänen tulee tarkistuttaa työnsä ohjaajansa kautta kuten perustutkinto-opiskelijoidenkin.

Jos Ouriginalia käyttää vain Moodlessa voit hyödyntää myös yleisosoitetta moodle.hy (at) analyysi.urkund.fi. Tähän osoitteeseen ei tiedostoja voi/saa palauttaa sähköpostilla!

Ouriginalin käyttö sähköpostilla

  • Kun olet luonut oman analyysiosoitteen (etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi) se liitetään yliopiston helsinki.fi –osoitteeseesi.
  • Kun aloitat Ouriginalin käytön kurssillasi, anna analyysiosoitteesi tiedoksi opiskelijoille. 
  • Kun opiskelija lähettää  dokumenttinsa tarkistettavaksi analyysiosoitteesi kautta Ouriginaliin, vie lähettämishetkestä muutamia tunteja, kun tarkistusprosessi on valmis (lupaus 24 tunnin sisällä).
  • Kun tarkistusprosessi on valmis, saat siitä ilmoituksen helsinki.fi -sähköpostiosoitteeseesi. Sähköpostiviestissä on tiivistetysti opiskelijan dokumentin vastaavuusprosentti vertailutietokantoihin sekä maininta pisimmästä  yhtenäisestä lainauksesta (kuinka monta sanaa). Samassa viestissä on www-linkki tarkistusraporttiin, mistä  pääset tarkistelemaan tekstin alkuperäisyyttä tarkemmin. Huomaa, että pelkkä vastaavuusprosentti ei vielä kerro mitään plagioinnista, vaan tekstin lähdeviittaukset on tarkistettava!

Ouriginalin käyttö Moodlessa ja E-thesiksessä

Moodle

Ouriginalia voidaan käyttää Moodlen Tehtävä- ja keskustelualue -aktiviteeteissa sekä Tentti-aktiviteetin Essee-tyyppisissä kysymyksissä. Tällöin kaikki tarkistusprosessiin liittyvät toiminnot (dokumentin palautus, tarkistusraportin katselu, tehtävän hallinnointi) tapahtuvat Moodlessa. Lisätietoja Moodlen opettajan oppaassa.

E-thesis

Kaikki Helsingin yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteet tarkistetaan Ouriginalilla. Kun opiskelija palauttaa opinnäytteensä E-thesikseen arvioitavaksi, tarkistetaan työ samalla myös Ouriginalissa. Tarkastajat näkevät analyysiraportin E-thesiksen arviointinäkymässä.

Ouriginalin käyttö käyttöliittymästä

Jokaisella analyysiosoitteen omaavalla opettajalla on mahdollisuus kirjautua omilla tunnuksillaan Ouriginalin (Urkund) www-käyttöliittymään. Tunnuksena toimii Helsingin yliopiston pääkäyttäjätunnus. Analyysiosoite näkyy käyttöliittymässä joko profiilikuvakkeen takana tai alhaalla oikealla kun vierität sivun alalaitaan.

Settings – omat asetukset
Omissa asetuksissa näet tietosi, mutta älä muuta yhteystietojasi tai salasanaa (sähköpostiosoitetta tms.) .
 

Inbox – omien tiedostojen listaus
Tässä kohdassa näet kaikki sinulle lähetetyt tiedostot.

Inboxin vasemmassa yläkulmassa on nappi create/upload, jonka kautta voit ladata tiedostoja vertailukantaan tai tehdä esim. kurssikohtaisia kansioita.

 

Ouriginal raporttinäkymä

Tutustu Ouriginalin omaan ohjeeseen raporttinäkymästä sekä videoon.

Raportin jakaminen opiskelijalle
On suotavaa, että opiskelija näkee oman tekstinsä tarkistusraportin. Raporttiin on hyvä tutustua yhdessä opiskelijan kanssa ohjaustuokiossa vastaanotolla. Raportin voi myös tallentaa Ouriginalista PDF-muotoon tai  lähettää linkkinä sähköpostilla opiskelijalle. Linkin voi kopioida selaimen osoitekentästä.

 

Urkundin käyttösäännöt

REHTORIN PÄÄTÖS  11/2013
18.1.2013

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttösäännöt Helsingin yliopistossa

Tausta

Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskus aloitti kehitysjohtajan päätöksellä 14.2.2011 selvitystyön plagiaatintunnistusjärjestelmän hankinnasta ja siitä seuraavista toimenpiteistä yliopistolla ja tiedekunnissa. Selvitystyö aloitettiin toteuttamalla pilotti vapaaehtoisten tiedekuntien, opettajien ja heidän opiskelijoidensa kanssa vuoden 2011 aikana.

Pilottiprojektin tulosten ja projektin seurantaryhmän suositusten perusteella kehitysjohtaja päätti 16.1.2012, että yliopistossa käynnistetään plagiaatintunnistusjärjestelmän hankintaprosessi. Järjestelmäksi valittiin hankintaprosessissa Urkund.

Järjestelmän käytön perusta

Hyvän tieteellisen ja opintokäytännön opettaminen on osa yliopiston ydintehtävää. Tähän liittyy se, että tutkimukseen ja opetukseen liittyvät eettiset kysymykset otetaan vakavasti. Yliopistolain mukaan yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö kuuluu yliopiston normaaliin laadunvarmistukseen.

Järjestelmän käytössä on keskeistä, että opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja että järjestelmän käyttö parantaa arvostelun laatua. Järjestelmän käyttö myös osaltaan viestittää, että Helsingin yliopistossa vilppi otetaan vakavasti eikä sitä hyväksytä.

Järjestelmän käyttö

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa Helsingin yliopiston laadunvarmistusta sekä opintojen ohjauksessa että opinnäytteiden (alemman korkeakoulututkinnon tutkielma, ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielma, lisensiaatintutkimus, väitöskirja) ja muiden opintosuoritusten arvostelussa. Järjestelmää voivat käyttää kaikki, jotka ovat palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon ja tarvitsevat järjestelmää työssään.

Järjestelmän käyttö ei ole erillinen ohjauksen tai arvostelun muoto tai tapa, vaan järjestelmä on apuväline normaalissa ohjaus- ja arvosteluprosessissa. Järjestelmän antama raportti osoittaa vain mahdollista prosentuaalista yhteneväisyyttä muihin teksteihin, ja opintosuoritusta ohjaavan tai arvostelevan opettajan on tulkittava raporttia ja vedettävä siitä johtopäätökset.

Koska plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa opintosuorituksen arvostelua, opiskelija ei voi kieltää järjestelmän käyttämistä työnsä tarkastamiseen, jos haluaa työnsä arvosteltavaksi. Sama koskee opintosuorituksen ohjausta. Työ on tallennettava järjestelmään väliaikaisesti, jotta työn tarkastaminen järjestelmässä on teknisesti mahdollista. Työtä ei kuitenkaan saa tallentaa järjestelmään vertailuaineistona käytettäväksi ilman opiskelijan nimenomaista suostumusta, koska työn järjestelmään tallentaminen vertailuaineistona käytettäväksi ei ole arvostelun tai ohjauksen kannalta välttämätöntä. Opiskelijan suostumus työn tallentamisesta järjestelmään vertailuaineistona käytettäväksi on vapaaehtoinen eikä vaikuta työn arvosteluun. Opetus- ja opintopalvelut antaa yleisen käytännön ohjeistuksen järjestelmän käytöstä sekä vastaa käyttäjien perehdyttämisestä.

Kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteet tarkastetaan järjestelmässä arvosteltavaksi luovuttamisen yhteydessä 1.8.2013 alkaen. *) Tiedekunnat ja keskushallinto antavat yhteistyössä tarvittavat menettelyohjeet.

Sekä opinnäytetöistä että muista opintosuorituksista voidaan tarpeen mukaan tarkastaa
myös keskeneräisiä versioita ohjausprosessin aikana. Tiedekunnat voivat tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita järjestelmän käyttämisestä opintosuoritusten järjestelmälliseen tarkastamiseen ja pedagogisiin tarkoituksiin sekä järjestelmän käytöstä pistokokeisiin.

Opettaja voi yliopiston ja tiedekunnan antamien ohjeiden rajoissa käyttää järjestelmää kirjallisten töiden järjestelmälliseen tarkastamiseen, yksittäisen plagiaatiksi epäillyn työn tarkastamiseen ja ohjauksen apuvälineenä. Järjestelmällisellä tarkastamisella tarkoitetaan kaikkien tiettyä opintosuoritusta varten samalla ajanjaksolla laadittujen töiden tarkastamista. Opettaja voi käyttää järjestelmää yksittäisen työn tarkastamiseen, kun hänellä on herännyt järkevä epäilys plagioinnista. Opettaja voi käyttää järjestelmää ohjauksen apuvälineenä tarpeen mukaan. Järjestelmää käytettäessä opiskelijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti, eikä järjestelmää saa käyttää mielivaltaisin perustein.

Järjestelmän käytöstä tiedottaminen opiskelijoille

Järjestelmän käyttämisestä yliopistolle tiedotetaan opiskelijoille yliopiston verkkosivuilla,
opinto-oppaissa ja muilla sopivilla tavoilla. Opettajan on suositeltavaa tiedottaa opiskelijoille
järjestelmän järjestelmällisestä käytössä opintojaksolla.

Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua järjestelmän hänen työstään antamaan raporttiin samassa yhteydessä kuin hänelle varataan tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Opiskelija saa siis pyynnöstä raportin nähdäkseen samoin kuin arvostellun opintosuorituksensa ja saa pyynnöstä linkin raporttiin. Opettaja voi myös harkintansa mukaan valita järjestelmästä vaihtoehdon, että opiskelijalle menee automaattisesti raporttilinkki. Kun kyse on ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielman tarkastamisesta, opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua raporttiin ennen arvostelun suorittamista, viimeistään siinä yhteydessä, kun hänelle ilmoitetaan arvosanaehdotuksesta.

Jos järjestelmän antaman raportin perusteella herää tai vahvistuu epäilys plagioinnista, epäily käsitellään opintosuorituksen laadun mukaan joko yliopiston sisäisessä vilppi- ja plagiointiepäilyn selvittämismenettelyssä tai noudattamalla Tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjetta hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittelemiseksi. Myös ohjauksellisen käytön yhteydessä herännyt tai vahvistunut epäily käsitellään samoin. Kun opiskelijalle ilmoitetaan häntä koskevan plagiointiepäilyn käsittelemisestä ja annetaan hänelle mahdollisuus selityksen antamiseen, hänelle on myös varattava tilaisuus tutustua järjestelmän hänen työstään antamaan raporttiin.

Järjestelmää voidaan käyttää myös opiskelijavalinnoissa, esimerkiksi tutkimussuunnitelmien tarkastamisessa, ja muissa vastaavissa yhteyksissä. Hakijaa on tällöin informoitava etukäteen, että työ tarkastetaan osana valinta- tai muuta vastaavaa prosessia.

Järjestelmää voidaan käyttää myös Helsingin yliopistossa laaditun, jo hyväksytyn opinnäytteen tarkastamiseen, jos herää perusteltu epäilys, että työ ei täytä hyvän tieteellisen käytännön vaatimuksia. Opinnäytteen laatijalle on ilmoitettava, että työ tarkastetaan hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn takia, ja hänelle on varattava tilaisuus tutustua raporttiin ja mahdollisuus selityksen antamiseen sen johdosta.

Järjestelmän tuottamien raporttien julkisuus, salassapito ja säilytys

Järjestelmän tuottamat raportit ovat julkisuuslaissa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Koska raportista selviää myös järjestelmässä tarkastetun opintosuorituksen sisältö, raportin julkisuus ja salassapito määräytyvät samoin kuin kyseisen opintosuoritusasiakirjan julkisuus ja salassapito:

kun opinnäytetyö on arvosteltu, sitä koskeva raportti on julkinen
muuta opintosuoritusta kuin opinnäytettä koskeva raportti on salassa pidettävä sekä ennen arvostelua että arvostelun jälkeen
jos opinnäytetyön arvostelu keskeytetään opiskelijan pyynnöstä, kyseistä opinnäytetyötä koskeva raportti ei ole vielä julkinen; jos kuitenkin arvostelemattomaan opinnäytteeseen epäillään sisältyvän vilppiä ja asia tutkitaan yliopiston sisäisen menettelyn tai Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukaisesti, arvostelematon opinnäyte ja sitä koskeva raportti tulevat julkisiksi, kun asiassa on tehty päätös
Raportteja säilytetään Urkund-järjestelmässä vuoden ajan opintosuorituksen tarkastamisesta järjestelmässä. Jos opintosuoritukseen kohdistuva plagiointiepäily tutkitaan yliopiston sisäisen menettelyn tai Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukaisesti, raportti säilytetään kuten muutkin kyseiseen prosessiin kuuluvat asiakirjat.

Voimaantulo
Ohje tulee voimaan välittömästi.

*) Tarkennus Rehtorin päätös  79/2013 23.4.2013
Kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteet tarkastetaan järjestelmässä arvosteltavaksi luovuttamisen yhteydessä viimeistään 1.8.2014 alkaen. Tiedekunnat voivat aloittaa opinnäytteiden kattavan plagiaatintunnistusjärjestelmässä tarkastamisen jo 1.8.2013 tai muuna ajankohtana lukuvuoden 2013 – 2014 aikana.

Ouriginal saavutettavuusseloste

Digipalvelun saavutettavuuden tila ja ei saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Ouriginal-järjestelmä täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tiedot ei saavutettavasta sisällöstä löytyvät Ouriginalin sivulta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?
Kerro saavutettavuuspuutteesta meille sähköpostitse osoitteeseen opetusteknologia@helsinki.fi

Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000 
 

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.