Sähköiset tentit ja arviointi

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Sähköiset tentit tarjoavat joustavuutta opetukseen ja opiskeluun. Samalla ne mahdollistavat arviointitapojen monipuolisen hyödyntämisen, helpottavat vastausten laatimista ja arviointia sekä vähentävät paperisen työn määrää. Helsingin yliopiston tavoitteena on lisätä Moodle- ja Examinarium -tenttien määrää osana muuta digitalisaatiokehitystä.

Tutustu myös kuulusteluja koskeviin määräyksiin.

Examinarium

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä opettajan etukäteen tekemän tentin joustavana ajankohtana. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone ja tallentava tenttivalvonta. Lisäksi tiloissa tehdään pistotarkastuksia. Examinarium-tentti sopii etenkin kirjallisuuskuulusteluihin, kypsyysnäytteisiin, henkilökohtaisiin tentteihin, mutta myös perinteisen salitentin korvaamiseen. Examinarium lisää opiskelun joustavuutta, ja vapauttaa opettajan erillisten tenttitilaisuuksien järjestämisestä pitkin lukuvuotta.

Helsingin yliopiston tenttitilat:

Keskustassa 
Aleksandria 4. kerros 16 paikkaa 
Aleksandria kellarikerros K133, 16 paikkaa 
kaikkien tiedekuntien käytössä: Porthanian esteetön tenttitila (1 paikka), käytössä erityistarpeisiin
Viikissä
Biokeskus 1, 4. kerros, 8 paikkaa
Infokeskus Korona, K1-kerros, 6 paikkaa
Kumpulassa
Chemicum 1. kerros A122, 12 paikkaa
Meilahdessa
Biomedicum 2B sh15, 16 paikkaa
Mikkeli
Yliopistokeskus, 1 paikka
Lahti
Niemen kampus, 1 paikka

Tenttitilojen kapasiteetti käyttöön nähden on hyvä. Parhaimmillaan tavallisena arkipäivänä tenttitiloissa pystyisi tenttimään noin 220 kolmen tunnin tenttiä ja lyhyempiä tenttejä paljon enemmän. Tenttitilat ovat auki korkeintaan kiinteistöjen aukioloaikojen mukaan (osa myös iltaisin ja lauantaisin).

Tenttiprosessi Examinariumissa

 • Opettaja luo tentin järjestelmään ja julkaisee sen (huomioithan että toteutus tulee olla ensin luotuna Sisussa).
 • Opiskelija ilmoittautuu tenttiin tai kurssiin Sisussa tiedekunnan normaalin käytännön mukaan ja varaa sen jälkeen paikan tenttijärjestelmästä. Onnistuneesta paikan varauksesta tulee sähköpostikuittaus opiskelijalle.
 • Opiskelija käy tenttimässä tentin tenttitilassa.
 • Opettaja arvioi tentin tenttijärjestelmässä (järjestelmä lähettää viikottain viestin tenttiin ilmoittautuneista opiskelijoista ja arvioimattomista tenteistä).
 • Palaute ja arvosana tulevat sähköpostitse opiskelijalle.

Lisätiedot ja tukea exam-tenttien järjestämiseen:

Examinariumin käyttöohjeet
HY:n tenttipalvelut:
citycentre-exams@helsinki.fi
kumpula-exams@helsinki.fi
viikki-exams@helsinki.fi
meilahti-exams@helsinki.fi

Verkkotentti Moodlessa

Moodlessa pidettävä tentti on tyypillisesti ns. koti-/aineistotentti, jossa opiskelija tekee tentin vapaasti valitsemassaan paikassa omalla koneellaan ja hänellä voi olla käytössään mm. opintojakson kirjallisuus ja internet.

Tentti voi olla mm.
- esseetentti/kirjoitelma
- monivalintatentti, jonka Moodle arvioi automaattisesti
- erilaisia kysymystyyppejä sisältävä tentti

Moodle mahdollistaa erilaisten tiedostojen palauttamisen, joten opiskelijan tenttinä/tehtävänä voi myös olla vaikkapa palauttaa itse tehty video.

Lue lisää ohjesta Miten muutan kurssin tai tentin etäopetukseksi?

Lisätiedot:

Moodlen esittely
moodle@helsinki.fi

Sähköinen salitentti Moodlessa

Sähköiset salitentit toteutetaan joko avoimina tai suljettuina tentteinä. Avoimessa salitentissä opiskelijat voivat hyödyntää verkon materiaaleja ja omia tiedostoja tenttiessään joko vapaasti tai rajoitetusti. Teknisestä tukea tarvitaan vähemmän kuin suljetuissa tenteissä.  

Suljetussa tentissä opiskelija ei voi hyödyntää verkkoa, omia tiedostoja tai tekstinkäsittelyohjelmia vastatessaan, eli opiskelijan pääsy tentin Moodle-alueen ulkopuolelle on estetty. Tämä toteutetaan Safe Exam Browser (SEB) -ohjelmalla, jonka opiskelija lataa koneelleen ennen tenttiä. Ohjeet SEB:in lataamiseen löytyvät Opiskelijan ohjeista. Teknistä tukea tarvitaan SEB-tenteissä enemmän kuin avoimessa tentissä. 

Työnjako ennen tenttiä

 • Opettaja ilmoittaa sähköisestä tentistä kyseisen kampuksen tenttipalveluille (ks. yhteystiedot alla) vähintään 4 viikkoa ennen tenttiajankohtaa, mikäli tenttitilaisuuteen tarvitaan teknistä tukea tai valvojia.  
 • Opettaja luo tentin Moodleen. Opetusteknologiapalvelut (OTE) on tarvittaessa opettajan apuna kysymyspankin ja tentin laatimisessa. Ohjeita Moodle-tentin laatimiseen löytyy Moodlen opettajan oppaasta sekä Wikistä
 • Opiskelija ilmoittautuu tenttiin (tai kurssille) Sisussa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lisätietoa ilmoittautumisesta ja kuulusteluja koskevista määräyksistä löytyy täältä.  
 • Tenttipalvelut tarkistaa, että tentille varattu sali soveltuu sähköisiin salitentteihin ja koordinoi mahdollisia muutoksia. Sähköisissä salitenteissä salivarauksessa pitää olla vähintään puoli tuntia joustovaraa varauksen alussa ja lopussa mahdollisten teknisten ongelmien selvittelyyn.  
 • Opettaja lähettää valmiin tentin Moodle-alueen linkin tenttipalveluille viimeistään 3 arkipäivää ennen tenttipäivää. Tenttipalvelut tarkistaa tentin asetukset ja on tarvittaessa yhteydessä opettajaan.  
 • Tenttipalvelut lähettää viimeistään edellisenä arkipäivänä ilmoittautuneiden opiskelijoiden sähköpostiin tenttialueen linkin ja tekniset ohjeet sähköiseen salitenttiin sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin. Sähköisen salitentin ohjeet löytyvät Opiskelijan ohjeista.

Työnjako tenttisalissa

 • Tenttipalvelut huolehtii sopimuksen mukaan sähköisen tentin järjestelyistä, toimii esimerkiksi teknisenä tukena, tarkastaa opiskelijoiden henkilöllisyyden ja järjestää tilaisuuteen valvojia.  
 • Opiskelija tenttii tenttitilaisuudessa. 

Työnjako tentin jälkeen

 • Opettaja tarkistaa opiskelijoiden saamat pisteet (mm. monivalintojen, yhdistämistehtävien osalta) ja arvioi esseevastaukset. Katso lisäohjeet Moodlesta.
 • Opettaja voi määrittää Moodlessa tentille arviointiasteikon, jonka perusteella Moodle laskee tenttijöiden arvosanat. Suoritukset lähetetään opiskelijapalveluihin rekisteröitäväksi ohjeiden mukaan. 
 • Moodlen arviointiasetuksiin saa tarvittaessa apua OTE:sta. 

Lisätiedot ja tukea sähköisen salitentin järjestämiseen:

Pedagogista tukea sähköisen tentin laatimiseen ja Moodlen arvioinnin hyödyntämiseen tarjoaa Opetusteknologiapalvelut (OTE). Yhteydenotot osoitteeseen moodle@helsinki.fi.  

Moodle-koulutuksia voi hakea Suffelista. OTE järjestää koulutusohjelmille myös tarpeen mukaan koulutuksia.  

Sähköisten salitenttien järjestelyistä vastaa tenttipalvelut. Yhteydenotot kampuksesi tenttipalveluihin: 
citycentre-exams@helsinki.fi
kumpula-exams@helsinki.fi
viikki-exams@helsinki.fi
meilahti-exams@helsinki.fi

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.