Uuden opettajan muistilista

Tervetuloa opettamaan Helsingin yliopistoon!

Täältä löydät tietoa uuden opettajan tai esimerkiksi vierailevan luennoitsijan perehdytyksestä. Lisäksi ohjeeseen on koottu linkkejä omatoimisen perehtymisen tueksi ja opetustyön aloittamisessa tarvittavan neuvonnan saamiseksi. 

Mistä saat perehdytystä opetustyöhön?

Uuden työntekijän perehdytysvastuu kuuluu lähimmälle esimiehelle. Esimiehesi voi kuitenkin jakaa käytännön perehdytystöitä useammalle henkilölle, ja eri yliopiston yksiköissä on erilaisia käytäntöjä perehdyttämisen hoitamiseksi. Jos sinulla on perehdyttämiseen liittyviä kysymyksiä, voit kuitenkin aina esittää niitä esimiehellesi. Perehdyttäminen on yhteistyötä, jossa merkityksensä on myös itsenäisellä tutustumisella ohjeisiin ja dokumentteihin sekä aktiivisella kysymisellä. Opetustehtäviä hoitaessa voi olla hyödyllistä selvittää, kuka on koulutusohjelman johtaja ja millaisia asioita voidaan käsitellä koulutusohjelman johtoryhmässä - osallistuminen opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen tehdään koulutusohjelmien johdolla. Lisätietoa perehdytyksestä yliopistolla löydät Flammasta.

Tietoa yliopiston opetustoiminnasta löydät täältäTietoa opetuksen strategisista tavoitteista löydät puolestaan yliopiston strategiasta.

Muistilista uudelle työntekijälle

Lisää tietoa perehdyttämisestä HY:ssä saat Flammasta sekä Suffeli-henkilöstökalenterissa olevasta Yleisestä perehdytysohjelmasta, jonka avulla pääset perehtymään keskeisimpiin henkilöstöasioihin, kuten työsuhdeasioihin, sekä työsuhteen alussa hoidettaviin käytännön asioihin.

Itsenäinen perehtyminen opetusasioihin

Opetustyön ohjeista löydät tarvitsemaasi tietoa opettaessasi Helsingin yliopistolla. Päästäksesi alkuun tutustu itsenäisesti seuraaviin teemoihin (löydät kaikki teemat etusivulta):

Kun toteutat kurssia ensimmäistä kertaa, tutustu ainakin seuraaviin teemoihin (löydät kaikki teemat etusivulta):

Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan perehtyminen ja koulutusohjelman osaamistavoitteisiin tutustuminen ovat tarpeen, jotta voit suunnitella kurssisi toimivaksi osaksi koulutusohjelman kokonaisuutta. Koulutusohjelmasi opetussuunnitelman löydät WebOodista koulutusohjelman opinto-oppaasta.

Jos et löydä ohjeista etsimääsi asiaa, Yliopistopalveluiden henkilökunta auttaa sinua mielellään:

Käyttäjätunnuksen hakeminen opetustarkoitukseen

Yliopiston käyttäjätunnusta tarvitaan useimpien opetuksen työvälineiden käyttämiseen. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, noudata näitä ohjeita.

Kaikki käyttäjätunnuksen hakijat ilmoittavat hakemuksessa yhteyshenkilön, joka opetusasioissa on esimies tai vastaava. Jos et ole työsuhteessa yliopistoon, hankitaan ilmoittamaltasi yhteyshenkilöltä puolto käyttäjätunnuksen myöntämiseksi. Kurssin vastuuopettaja voi antaa puollon.

Onko kurssillesi tulossa vieraileva luennoitsija?

Kurssin vastuuopettaja yliopistolla vastaa opintojakson opetuksen toteuttamisesta opetussuunnitelman mukaisesti. Varmistathan vastuuopettajana, että vierailevalla opettajalla on riittävät tiedot kurssin opetussuunnitelmasta sekä arviointitavoista ja -kriteereistä sekä yliopiston opetusta koskevista päätöksistä.

Jos vierailevalla opettajalla ei ole yliopiston käyttäjätunnusta, voit hakea hänelle kevyttunnusta, jolla opettaja pääsee käyttämään esimerkiksi Moodlea, Wikiä, WebOodia ja Flammaa. Ohjeet kevyttunnuksen hakemiseen löydät täältä.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.