Dosentuuri ja Opettajien akatemia

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Ansioituneena opettajana voit hakea dosentuuria tai Opettajien akatemian jäsenyyttä.

Jäseneksi Opettajien akatemiaan

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia on maassamme ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto. Akatemian tavoitteena on vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä sekä mahdollistaa meritoituminen ja palkitseminen myös opetusansioiden perusteella. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on yliopiston korkein tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa.

Opettajien akatemiaan valittu saa tunnustukseksi opetusansioistaan Opettajien akatemian pysyvän jäsenyyden. Lisäksi sekä valittu ja hänen kotiyksikkönsä saavat kolmevuotisen määrärahan. Haku järjestetään joka toinen vuosi.

Hakuohjeet ja lisätietoa palkitsemisesta löydät intranet Flammasta.

Opettajien akatemian ulkoiset sivut

Dosentiksi

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Ohjeet dosentuurin hakemiseen tiedekunnittain

Löydät ohjeet tiedekuntien ulkoisilta sivuilta.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ohjeet

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ohjeet

Farmasian tiedekunnan ohjeet

Humanistinen tiedekunnan ohjeet

Kasvatustieteellisen ohjeet

Lääketieteellinen tiedekunnan ohjeet

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ohjeet

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ohjeet

Oikeustieteellisen tiedekunnan ohjeet

Teologisen tiedekunnan ohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan ohjeet