Opetustyön ohjeet -palvelun saavutettavuusseloste

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Helsingin yliopiston tavoitteena on, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään yliopiston digitaalisia palveluja ja otamme saavutettavuuden huomioon palveluiden kehittämisessä.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin yliopiston Opetustyön ohjeet -palvelua.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio elokuussa 2020, jonka arvion perusteella saavutettavuusseloste on laadittu. Selostetta päivitetään sitä mukaa, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Seloste on laadittu 4.9.2020 ja päivitetty 9.9.2020, 22.12.2021, 30.5.2022.

Onko palvelu saavutettava?

Palvelu täyttää lain vaatimat A ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset (WCAG-2.1) suurimmalta osin. Havaitut saavutettavuuspuutteet kuvataan tarkemmin alempana.

Puutteista raportoiminen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, voit antaa palautetta seuraavilla tavoilla:

Sähköpostilla: studentinfo@helsinki.fi

Voit antaa palautetta myös henkilökohtaisesti Kaisa-talon opiskelijaneuvonnan asiakaspalvelupisteessä: Pääkirjasto Kaisan sisääntuloaula, 3. kerros, Fabianinkatu 30.

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Palvelussa oleva ei-saavutettava sisältö

Palvelun toiminnallisuudet tai sisältö ei vielä ole kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittavuuteen liittyviä puutteita:

 • Otsikoiden käytössä on paikoitellen epäjohdonmukaisuuksia (WCAG 1.3.1)
 • Sivustolla on ladattavissa joitain toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. (WCAG 1.1.1, 1.3.1 ja 1.4.3)
 • Sivustolla voi olla kuvia, joissa on tekstiä (WCAG 1.4.5)

Hallittavuuteen liittyviä puutteita:

 • Näppäimistökohdistus ei ole näkyvissä kaikkien käyttöliittymäelementtien kohdalla tai jokin toinen käyttöliittymäelementti voi estää näppäimistökohdistuksen näkymisen (WCAG 2.4.7)
 • Joidenkin sisäisten linkkien sekä ladattaviin sisältöihin tai ulkopuoliseen palveluun johtavien linkkien kuvaukset eivät ole riittäviä (WCAG 2.4.4.)
 • Palautteen antamiseen tarkoitetun ikkunan sulkemispainike ei ole saavutettavissa näppäimistöllä (WCAG 2.1.1)

Ymmärrettävyyteen liittyviä puutteita: 

 • Sivun sisällöstä voi löytyä osia, jotka poikkeavat sivulle määritellystä kielestä (WCAG 3.1.2)

Toimintavarmuuteen liittyviä puutteita:

 • Ponnahduspainikkeiden kuvauksissa on puutteita. Kaikilla ponnahduspainikkeilla ei ole nimeä ja joidenkin ponnahduspainikkeiden kohdalla puuttuu tieto, onko ponnahduspainike auki vai kiinni. (WCAG 4.1.2)

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske seuraavia sisältöjä

 • Lain mukaan video- ja äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 ei tarvitse tehdä saavutettaviksi tai poistaa. Palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joista saattaa puuttua tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus.
 • Opetuksessa voidaan käyttää tilapäisesti ja rajatussa ryhmässä opetussisältöjä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia. Tilapäiseksi käytöksi katsotaan esimerkiksi lukukauden mittainen ajanjakso. Tilapäinen käyttö ei voi jatkua ainakaan useampia vuosia.
 • Vanhoja, ennen 23.9.2018 verkossa julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi jos niitä tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia.