Kansainvälinen opetusyhteistyö

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tähän ohjeeseen on koottu hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä kansainvälisen opetusyhteistyön toteuttamiseen.

Ohjeet kansainvälisiä vierailuja varten, joissa keskustellaan yhteistyösopimuksista

Vierailut yhteistyöyliopistossa saattavat usein sisältää keskusteluja yhteistyön jatkosta ja kansainvälisen vaihdon sopimusten laatimisesta. Liikkuvuuspalvelut on koonnut ohjeet Helsingin yliopiston henkilökunnalle kansainvälisiä vierailuja varten, joissa keskustellaan yhteistyösopimuksista. Ohjeet löytyvät Flammasta ja ne voi tulostaa myös pdf muodossa mukaan vierailulle.

Sopimusneuvotteluista ja kansainvälisen vaihtoyhteistyön aloittamisesta saa lisätietoa palveluosoitteesta exchange-agreements@helsinki.fi

Vaihtosopimuksella saapuvien opettaja- ja tutkijavierailijoiden vastaanottaminen

Saapuuko yksikköösi lyhytaikaisia vaihtovieraita ja tarvitset käytännön tietoa?

Tietoa eri vaihto-ohjelmilla Helsingin yliopistoon saapuvien vieraiden vastaanottamiseen liittyvistä käytännöistä löytyy Flammasta Vierailut-sivuilta. Ohjeet on ryhmitelty vaihto-ohjelmakohtaisesti, koska eri vaihto-ohjelmissa on erilaisia käytäntöjä ja periaatteita.

Muiden yksikköön saapuvien kansainvälisten vieraiden ja vierailuryhmien vastaanottamiseen liittyvistä käytännöistä voit tiedustella esimerkiksi tiedekunnan hallintopäälliköltä.

Lisätietoa saat palveluosoitteesta staffexchange@helsinki.fi

Opettajavaihtojen ja liikkuvuustuen hyödyntäminen kansainvälisen yhteistyön rakentamisessa

Vierailevien opettajien kutsuminen koulutusohjelmiin opettamaan

Yksi opetuksen kansainvälisyyden ja kotikansainvälistymisen edistämisen muoto on vierailevien opettajien kutsuminen opettamaan kurssille. Opettaja voi kutsua jo entuudestaan tutun yhteistyöyliopiston kollegan opettamaan kurssilleen tai koulutusohjelmat voivat laatia kurssilistan toivomistaan opetusvierailuista ja ajankohdista useammalle kurssille, jonka liikkuvuuspalvelut toimittaa yksikön yhteistyöyliopistoille.    

Kurssilistan tulisi sisältää ainakin kurssin:

  • Kurssin nimi ja lyhyt kuvaus
  • opetuksen kesto, vähintään kahdeksan tuntia
  • opetusvierailun ajankohta tai mahdolliset ajankohdat
  • vierailun vastaanottajana toimivan kurssin vastuuopettajan yhteystiedot

EU- ja ETA-maista (+Turkki) / Erasmus-alueen yliopistoista tulevien opetusvierailuiden Erasmus-apurahan maksaa lähettävä korkeakoulu. Euroopan ulkopuolelta yhteistyöyliopistoista tuleville opetusvierailijoille, joille on myönnetty Erasmus globaalin liikkuvuuden rahoitus, apurahan maksaja on Helsingin yliopisto.

Katso myös: Vaihtosopimuksella saapuvien vierailijoiden vastaanottaminen (tähän ankkurilinkki ylempänä olevaan tekstiin)

Lisätietoa opettajien kutsumisesta opetusvierailuille saa palveluosoitteesta: staffexchange@helsinki.fi

Liikkuvuustuen hyödyntäminen Erasmus+ Strategisissa kumppanuushankkeissa

Yksiköt, joilla on rahoituksen saanut Erasmus+ Key Action 2 Strateginen kumppanuushanke, voivat hyödyntää hankkeen lisätukena Erasmus+ liikkuvuustukea esimerkiksi seuraavissa hankkeiden aktiviteeteissa:

  • Transnational project meetings: Partneriyliopistossa järjestettäviin kokouksiin osallistuvien ei-akateemisten lisähenkilöiden matkakulujen kattamiseen
  • Transnational Learning/Teaching/Training activities: Opettajavaihdon tukea voidaan hyödyntää ylimääräisen opettajan lähettämiseksi aktiviteettiin, kun opettajavaihdon kriteerit täyttyvät
  • Multiplier events: Partneriyliopistossa järjestettävään tulosten levittämistilaisuuteen osallistumiseen, johon hankkeelta ei muuten ole rahoitusta.

Liikkuvuustuen käytön mahdollisuudesta tulee aina sopia etukäteen Helsingin yliopiston liikkuvuuspalveluiden sekä vastaanottavan yhteistyöyliopiston kanssa. Katso tarkemmat ohjeet opettajavaihdosta opettajan ohjeista ja henkilökuntavaihdosta Flammasta

Lisätietoa opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuudesta palveluosoitteesta staffexchange@helsinki.fi ja koulutusyhteistyöhankkeista palveluosoitteesta educationprojects@helsinki.fi

Liikkuvuustuen hyödyntäminen kapasiteetinvahvistamishankkeiden tukena

Euroopan ulkopuolelle suuntautuvissa Erasmus+ Key Action 2 kapasiteetinvahvistamishankkeissa, sekä Opetushallituksen rahoittamissa HEI-ICI hankkeissa voidaan joissain tapauksissa hyödyntää Erasmus+ globaalin liikkuvuuden tukea.

Erasmus+ globaali –ohjelmasta on mahdollisuus hakea lisärahoitusta opettajien ja henkilökunnan liikkuvuuteen, jos vierailu kestää vähintään 5 päivää. Tuesta voi olla apua esimerkiksi ennen hanketta tehtäviin tutustumis- ja suunnittelumatkoihin toiseen yliopistoon tai jo alkaneen hankkeen lisäresurssina opetusyhteistyön toteuttamiseen. Erasmus+ globaalirahoitusta voi käyttää myös opiskelijoiden yli 3 kk:n vaihtojaksoihin.

Liikkuvuuspalvelut koordinoi Erasmus+ globaalia liikkuvuutta ja hakee rahoitusta Helsingin yliopistolle keskitetysti kerran vuodessa helmikuun alussa. Hanke voi tehdä ehdotuksen haettavasta rahoituksesta e-lomakkeelle lokakuun loppuun mennessä ja liikkuvuuspalvelut on hankkeeseen yhteydessä uutta rahoitushakemusta valmisteltaessa.

Erasmus+ globaalin liikkuvuustuen käytöstä tulee aina sopia etukäteen Helsingin yliopiston liikkuvuuspalveluiden kanssa.

Lisätietoa globaalista liikkuvuudesta palveluosoitteesta: staffexchange@helsinki.fi   

Lisätietoa koulutusyhteistyöhankkeista palveluosoitteesta: educationprojects@helsinki.fi  

Ohjeita kansainvälisten yhteiskurssien järjestämiseen

Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälisten intensiivikurssien järjestämiseen

Liikkuvuuspalveluiden koulutusyhteistyöhankkeiden asiantuntijalta saa tietoa rahoitusmahdollisuuksista intensiivikurssien järjestämiseen sekä tukea intensiivikurssien rahoitushakemusten valmisteluun.

Rahoitusinstrumenttien vaatimukset kansainvälisille yhteistyökursseille ovat normaalisti viiden päivän kesto ja kurssin järjestämiseen tulee osallistua korkeakouluja vähintään kolmesta eri maasta.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa järjestettäviin intensiivikursseihin on tarjolla Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus intensiivikurssi-rahoitusta. Myös Nordplus express-liikkuvuustukea voidaan hyödyntää kansainvälisten intensiivikurssien järjestämiseen. Nordplus –rahoitusta ei voi hyödyntää jatko-opiskelijoiden intensiivikursseille.

FIRST+ rahoitus edistää Suomen ja Venäjän lähialueiden korkeakoulujen yhteistyötä. FIRST+ rahoitusta on tarjolla sekä perusopintovaiheen intensiivikursseille, että jatko-opiskelijoille tarkoitetuille intensiivikursseille.

Eurooppalaisten yhteiskurssien järjestämiseen ei ole ainoastaan tähän toimintoon kohdennettua rahoitusta, mutta Erasmus+ Key Action 2 Strategisiin kumppanuushankkeisiin voidaan sisällyttää intensiivikursseja opiskelijoille.

Kansainvälistä intensiivikurssia suunniteltaessa on muistettava, että kurssin tulee tuottaa osallistujille tutkintoon sisällytettäviä opintopisteitä.

Lisätietoa kansainvälisten intensiivikurssien rahoitusmahdollisuuksista ja tukea rahoitushakemusten valmisteluun saa liikkuvuuspalveluiden palveluosoitteesta educationprojects@helsinki.fi

Käytännön tuki kansainvälisen yhteiskurssin järjestelyihin

Jos koulutusohjelmallasi on hanke, johon kuuluu ulkomailla opiskelua, tai esimerkiksi intensiivikurssi ulkomailla, liikkuvuuspalveluista voi saada apua mm. siinä, että hankkeesi / kurssisi lähtijät saavat Kelan ulkomaan opintotukea varten tarvitsemansa todistuksen sekä Helsingin yliopiston ohjeet ulkomailla lähtevälle opiskelijalle.

Jos haluat, myös haun hankkeesi ulkomaanjaksolle / intensiivikurssillesi ulkomailla voi järjestää kv-liikkuvuuden hakujärjestely Mobility Onlinen kautta räätälöidysti sopien. Tällä tavalla hakujärjestelmän kautta voi lähettää automaattisia viestejä hakeneille ja valituille ilman että joudut itse hoitamaan viestien lähettämisen. Kyse on tailor-made exchange –liikkuvuudesta, eli esimerkiksi valintakriteerit ja viestien sisältö ovat sovittavissa toiveesi mukaisiksi.  

Ulkomaanjaksojen kirjaaminen kansainvälisen liikkuvuuden hakujärjestelmään auttaa myös siinä, että hankkeesi / intensiivikurssisi on tiedossa, kun Helsingin yliopistossa neuvotellaan vaihtosopimuksia ja haetaan rahoitusta opiskelijaliikkuvuudelle. 

Tailormade-ohjelmaa voi hyödyntää myös, jos koulutusohjelmallasi on hanke, johon kuuluu ulkomailta saapuvien opiskelijoiden intensiivikurssi Helsingin yliopistossa tai muu räätälöity opintojakso, jonne saapuu kansainvälisiä opiskelijoita. Liikkuvuuspalvelut voi auttaa siinä, että hankkeesi / kurssisi saapujat saavat Helsingin yliopiston opinto-oikeuden ja sitä kautta opiskelija-alennukset ja IT-luvat. Samalla varmistaisimme kanssasi, että myös opiskelijoiden HY:ssa suorittamansa opinnot näkyvät opintorekisterissämme.

Liikkuvuuspalveluiden tuesta kansainvälisten intensiivikurssien järjestämiseen ja lisätietoja tailor-made hakujärjestelmästä saa liikkuvuuspalveluiden palveluosoitteesta studentexchange@helsinki.fi

 

Kansainvälisten harjoittelijoiden vastaanottaminen tutkimusryhmiin

Tutkimusryhmiin tulee paljon tiedusteluja laboratorio- ja tutkimusharjoittelupaikoista. Yliopisto suosittelee ottamaan saapuvat kansainväliset opiskelijat palvelussuhteeseen solmimalla hänen kanssaan työsopimus harjoittelun ajalle.  Opiskelijoita voi ottaa harjoitteluun myös ilman palkkaa, jos hän on esim. saanut Erasmus-apurahan.

Harjoittelijoiden vastaanottamisen tarkemmat ohjeet löytyvät Flammasta sivulta.