Läsnäoloperiaatteet

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa. Kun koulutusohjelma päättää pakollisesta osallistumisesta, pitää sen samalla päättää, edellytetäänkö osallistumista 100, 90 vai 75 %:iin opetuksesta.

Opettaja voi määrätä opiskelijan korvaamaan puuttuvat osallistumiskerrat erikseen sovittavilla suorituksilla. Korvaavien tehtävien tulee vastata työmäärää, jonka opiskelija olisi tehnyt osallistuessaan opetukseen.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.