Opiskelijan työmäärän mitoitus ja opintopisteet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Kun suunnittelet opetusta, huomioi, että opiskelijalle suunnittelemasi työmäärän tulee vastata suorituksesta saatavia opintopisteitä. Jos opetat koulutusohjelmassa, koulutusohjelman opetussuunnitelmassa asetetut osaamistavoitteet toimivat mitoituksen ohjenuorana.

Työmäärän mitoitus

Kun suunnittelet etäopetusta, huomioi, että etäopiskelu on opiskelijalle vaativampaa kuin lähiopetus. Huomioi työmäärän lisäksi opiskelijan opintojen vaihe ja taso. Hyödynnä alla olevia konkreettisia ohjeita tehtävien laajuudesta. Opiskelijalle antamasi työmäärän tulee vastata suorituksesta saatavia opintopisteitä. Etäopetusta varten antamiesi tehtävien ei tule lisätä opiskelijan työtä ja vaikeustasoa lähiopetuksena toteutuvaan kurssiin nähden. 

Opiskelijan työskentely tunteina

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia työtä. Esimerkiksi viiden opintopisteen suoritus vastaa siis 135 tuntia opiskelijan työtä. Allaoleviin taulukoihin on kerätty arvioita siitä, paljonko opiskelija tarvitsee aikaa lukemiseen ja kirjoittamiseen. Taulukoita ja laskuria voit käyttää työkaluna opiskelijan työmäärän mitoituksessa.

Muista huomioida mitoituksessa myös opiskelijan muuhun työskentelyyn (esimerkiksi ryhmätöihin, esitelmän tekoon, tiedonhakuun, kertaamiseen ja niin edelleen) kuluva aika. Opiskelijalle kannattaa myös kertoa kurssin ohjeissa, minkä verran oppimistyötä heidän on arvioitu tekevän kuhunkin tehtävään.

Opiskelija lukee keskimäärin

Tekstin tyyli ja tavoiteltu oppimisen taso Opiskelija lukee tunnissa
Yleisteksti, silmäilevää lukemista 13-15 sivua
Vaativa teksti, silmäilevää lukemista 10-12 sivua
Yleisteksti, syvälukemista 7-9 sivua
Vaativa teksti, syvälukemista 6-7 sivua

Opiskelija kirjoittaa keskimäärin

Tekstin tyyli ja tehtävän vaativuus Opiskelija kirjoittaa 10 tunnissa
Yleisteksti, vaatii vain vähän työstöä (esim. 
käytännönläheinen harjoitteluraportti)
7 sivua
Vaativa teksti, vaatii vain vähän työstöä (esim. tiivistelmä) 4 sivua
Yleisteksti, vaatii paljon työstöä (esim. oppimispäiväkirja) 4 sivua
Vaativa teksti, vaatii paljon työstöä (esim. tutkimusraportti, opinnäytetyö) 2 sivua

Opintopistelaskuri

Viikkipedalehtoreiden vuonna 2021 päivittämä opintopistelaskuri on Viikkipedan sivulla

(vanhentunut vuonna 2004 käytössä ollut opintopistelaskuria)