Instruktioner för Unitube-studiorna

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Här hittar du instruktionerna för Unitube-studiorna.

Unitube-studiorna vid Universitet

Helsingfors universitet har tre Unitube-studior: i Aleksandria på Centrumcampus, i Exactum på campus Gumtäkt och i Infocentrum Korona på Campus Vik. Studiorna är i första hand utrustad för inspelning och streaming via Unitube. Bild och ljud från studioutrustning är också till buds för dator via USB för programvaror lik som Zoom och olika inspelningssoftware. Studiorna är gratis för universitetets anställda och studenter precis som Unitube-tjänsterna i övrigt. Studiorna fungerar med självbetjäning. Det innebär i praktiken att studiorna går att användas självständigt. Lärarna kan boka tider för sig själva och sina studenter i Office 365-kalendern. Om studenter vill använda studiorna ska syftet anknyta till studier, forskning eller universitetets kommunikationsbehov.

Studiorna uppehålls och stöds av enheten för Undervisningsteknologi, som även förser guidning och anvisningar till för hur studiorna kan användas. Eftersom det inte finns personal på plats i studiorna sker utbildning, vägledning och övrig support enligt överenskommelse med användaren.

Nedan ser du studiornas adresser och länkar till deras streamingsidor samt kontaktpersonernas uppgifter. Kontaktpersonerna nås antingen per e-post på opetusteknologia@helsinki.fi eller per telefon:

Centrumcampus, Aleksandria rum 233, streamingsida - Mikael Kivelä
Campus Gumtäkt, Exactum, sal DK118, streamingsida - Esko Kuittinen
Campus Vik, Infocentrum, rum 2026, streamingsida - Kristian Lindqvist

Byggnadens vaktmästare låser upp studions dörr utgående från kalenderbokningarna.

 

 

Att boka en studio

Studiorna kan bokas av alla Helsingfors universitets anställda. Studenter kan använda studiorna förutsatt att deras lärare eller någon annan anställd gör en bokning åt dem.

Studiorna kan bokas endast för de tider byggnaden är öppen. Byggnadens vaktmästare släpper endast in de som bokat studion och inom ramen för byggnadens öppettider.

Studiorna bokas via Office365-kalendern.

Lediga tider inom närmaste månader ser du via länkarna till studiornas kalender nedan. Kom ihåg att boka studion via Office365-kalendern (OWA-anvisningOutlook-anvisning

 • Studion i Aleksandria i centrum (A-studion): kalender 
 • Studion i Exactum i Gumtäkt (K-studion): kalender
 • Studion i Infocentrum Korona i Vik (V-studion): kalender

Innan du använder studion

 • I avsnittet Att arbeta i studiorna kan du läsa om studiorna, vad du kan göra i dem och deras inbördes skillnader.
 • Planera det pedagogiska utförandet för din video. Bekanta dig med olika slags undervisningsvideor.
 • Boka tid via Office 365-kalendern för ett första besök så du kan bekanta dig med studion. Sök på "Aleksandria, 233, UniTube-studio" (centrum), "Exactum, DK118, UniTube-studio" (Gumtäkt) eller "Infokeskus, 314, UniTube-studio" (Vik). Om du vill att någon från supporten är närvarande ska du komma överens om en tid som passar er båda.
 • Gör ett manuskript till din video (och öva). För manuskriptet finns det olika alternativ: du kan t.ex. rita en tabell över bilden och ljudet i videons olika faser, eller göra korta anteckningar om materialets innehåll, eller skriva en text som du läser upp ord för ord.
 • Boka en eller flera inspelningstider i O365-kalendern. Försök göra en realistisk bedömning av hur lång tid du behöver sammanlagt: t.ex. 30–40 minuter för inspelning av varje 15–20 minuters föreläsningsvideo + ofta 15–20 min. för inledande förberedelser. Boka hellre flera 1–2 timmars bokningar än enskilda längre sessioner. På så sätt undviker vi överbokningar och arbetstakten är intensivare.
 • Ta gärna med dig en vattenflaska eller annat att dricka, din laptop (eller ditt material på en minnessticka/på nätet), kanske utskrifter av diapresentationer med anteckningar. Klä dig i något ganska enfärgat (välj färg så att du framträder tydligt mot en mörk bakgrund eller grön skärm).
 • Läs användarinstruktionerna.
 • Kom ihåg att ta med dig ditt utskriftskort till studion så du kan logga in!

 

Att arbeta i studiorna

Snabbguide för bokning och användning av studiorna (Aleksandria, 2:12) allmän presentation av studion i Gumtäkt och användarguide (3:36) 360-bildpresentation av studion i Vik

Studiorna fungerar med självbetjäning precis som Unitube-tjänsterna i övrigt. Det går alltså att använda studion ensam, men beroende på användaren och vad som ska göras kan det vara praktiskt att ha en assistent med. 

I synnerhet de första gångerna du använder studion lönar det sig att reservera gott om tid. När det går snabbt kan du vara klar för inspelning inom ca en minut, men i praktiken tar förberedelserna lätt en kvart. Du kanske får en snabbare start med hjälp av dessa anvisningar, men eftersom allt påverkar allt, är det bra att ha en flexibel plan när du tar i bruk nya metoder. Arbetets olika faser och vilka möjligheter som står till buds beskrivs i videorna och bruksanvisningen (pdf).

Studiornas utrustning:

 • Studion i Gumtäkt (illustration)Panel för styrning av studions apparatur. För att kunna använda styrpanelen måste du identifiera dig med ditt utskriftskort. För att du ska kunna använda Unitube-tjänsterna ska kortet ha registrerats senast under det dygn som föregår användningen av studion. 
 • Två kameror som styrs via panelen. Kamera ett är fast monterad och kamera två har ett justerbart stativ. Stativet går att flytta och justera, men kamerorna själva ska vändas och styras från styrpanelen. 
 • En flyttbar mikrofon med stativ och minst två fast monterade mikrofoner som hänger i taket. I studion i Gumtäkt kopplas mikrofonerna på enligt det valda filmningsläget och det går att göra val via styrpanelen. I Vik och på Centrumcampus automatmixas mikrofonerna. 
 • En Windows-dator med trådlöst tangentbord och trådlös mus.
 • Förhandsvisningsskärm och hörlurar med vilka det går att övervaka materialet som spelas in eller direktsänds.
 • Belysning som regleras automatiskt enligt valet av inspelningssituation.
 • Studion i Gumtäkt har också en interaktiv skrivtavla.

Studiornas inredning och möblemang:

 • Höj- och sänkbart talarbord. Styrpanelen är inbyggd i bordet.
 • Sittgrupp med ett lågt bord och fyra stolar
 • Mörkgrå gardiner längs alla fyra väggar
 • Grön skärm för chroma key-effekter
 • Apparatskåp
 • Studion i Gumtäkt har också en flyttbar skrivtavla. 

Användarinstruktioner för studion i Aleksandria (finska/engelska, pdf)