Kansainväliset koulutusyhteistyöhankkeet ja projektit

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Opettajilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen yhteistyöhön koulutusyhteistyöhankkeiden ja -projektien kautta.

Kansainvälisillä koulutusyhteistyöhankkeilla tarkoitetaan projekteja ja hankkeita, jotka toteutetaan yhteistyössä yhden tai useamman ulkomaisen yliopiston tai muun yksikön kanssa, jotka pääasiallisesti liittyvät koulutuksen kehittämiseen ja jotka rahoitetaan kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella. Koulutusyhteistyöhankkeiden rahoitus on useimmiten Erasmus+, Key Action 2 tai Nordplus -rahoitusta.

Koulutusyhteistyöhankkeiden avulla opettajilla on mahdollisuus kehittää opetustaan esimerkiksi työstämällä opetusmetodeja, uudistamalla opetusmateriaaleja tai suunnitella intensiivikursseja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tarkemmat ohjeet koulutusyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen ja rahoitushakemuksen valmisteluun sekä yliopiston sisäiset ohjeet löydät Flammasta koulutusyhteistyöhankkeiden sivulta.

Koulutusyhteistyöhankkeisiin liittyvissä asioissa palvelee liikkuvuuspalvelut osoitteessa educationprojects@helsinki.fi