Koulutus ja pätevöityminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Yliopisto tukee opettajien osaamista monipuolisella henkilöstökoulutuksella. Lisäksi pystyt pätevöitymään opettajana suorittamalla 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot yliopistopedagogiikasta.

Työn tuki on kuitenkin lähimpänä omassa kollegiaalisessa yhteisössäsi, sillä opettajan ja ohjaajan työssä kohtaamasi haasteet ovat erittäin todennäköisesti jaettuja kokemuksia. Osallistu koulutuksen lisäksi siis keskusteluihin, joita tieteenalallasi, ohjelmassasi ja tiedekunnassasi järjestetään opetukseen ja ohjaukseen liittyen ja hakeudu kokeneiden, opetuksesta ja ohjauksesta nauttivien tai pedagogista koulutusta hankkineiden kollegoiden läheisyyteen.

Yliopistopedagoginen koulutus ja tuki

Yliopistopedagogiikan opinnot

Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuksen kohteena on yliopistokontekstissa tapahtuva pedagoginen toiminta kuten oppiminen, opiskelu, opetus, ohjaus, arviointi ja pedagoginen johtaminen. Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) kouluttaa Helsingin yliopiston opetushenkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi. Yliopistopedagogiikan keskus järjestää koulutusta kaikilla kampuksilla ja koulutusta on tarjolla kolmella kielellä.

Yliopistopedagogiikan keskuksen opintotarjonta koostuu perus- ja aineopinnoista (25 + 35 opintopistettä). Perus- ja aineopintojen (60 op) suorittaminen yliopistopedagogiikassa antaa suorittajalle laaja-alaisen opettajankelpoisuuden. Voit hakea aineopintoihin perusopintojen jälkeen.

Opinnot tukevat myös ohjaajana kehittymistä. Opiskelijoiden ohjaaminen on keskeinen osa yliopisto-opettajan tehtävänkuvaa. Voit hakeutua esimerkiksi Oman ohjauksen kehittäminen ja ohjausharjoittelu -kurssille (5 op). Lisäksi henkilöstökoulutus järjestää Haastavat ohjaustilanteet -koulutuksia (katso myös ohje Haastavat ohjaustilanteet).

Tutustu yliopistopedagogiikan koulutustarjontaan ja hae kursseille intranet Flammassa.

Pedagogiset yliopistonlehtorit

Pedagogiset yliopistonlehtorit työskentelevät eri kampuksilla koulutusohjelmien johtoryhmien ja opettajien pedagogisena tukena. He osallistuvat opetuksenkehittämishankkeisiin, järjestävät koulutuksia ja työpajoja, tiedottavat pedagogisista asioista sekä vastaavat koulutusohjelmien HowULearn -kyselyiden toteuttamisesta sekä osallistuvat UniHow-palautejärjestelmän kehittämiseen.

Tutustu Yliopistopedagogiikan keskukseen (HYPE) ulkoisilla sivuilla.

Opetusteknologiakoulutus

Yliopiston Opetusteknologiapalvelut (OTE) tarjoavat monipuolista asiantuntijatukea ja koulutusta myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. 

Löydät koulutukset Suffelin Learning -osiosta hakemalla esim. hakusanalla tai valitsemalla järjestäjäksi Opetusteknologia.

Selaa koulutuksia ja ilmoittaudu

Jos et pääse Suffeliin, vaikka olet oikeutettu osallistumaan henkilöstökoulutuksiin, käytä julkista henkilökoulutuskalenteria.

TILAA OMA KOULUTUS!
Järjestämme maksutta räätälöityjä tilaisuuksia mm. blogeista, ABC: Kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen -työpajaa ja koulutuksia OTE:n tukemista välineistä. 

  • Miettikää koulutukselle alustavat tavoitteet ja sisältötoiveet.
  • Kootkaa koulutuksen osallistujista nimilista. Koulutuksen minimiosallistujamäärä on 4-6 henkilöä.
  • Laittakaa pvm + aikaehdotus osoitteeseen opetusteknologia@helsinki.fi tai käyttäkää erillistä lomaketta.

Mitä aikaisemmin olette liikkeellä, sen varmempaa on koulutuksen toteutuminen ajoissa. Koulutuksen suunnitteluun, aikataulun selvittämiseen, valmisteluihin ym. kannattaa varata aikaa 1-4 viikkoa.

Koulutukseen, joka sisältää myös käytännön harjoittelua, kannattaa varata aikaa n. kolme tuntia. Koulutus voidaan pitää omissa tiloissanne (jolloin yksikkö vastaa tilavarauksesta) tai oppimiskeskus Aleksandriassa (OTE vastaa tilavarauksesta).

Tilaa räätälöity koulutus

Muu henkilöstökoulutus

Yliopiston henkilökunnalle on tarjolla myös muuta henkilöstökoulutusta (mm. kielikoulutusta, kirjaston tiedonhaun koulutukset). Tutustu koulutustarjontaan intranet Flammassa.