Liikkuvuussopimukset

Helsingin yliopiston yhteistyöverkosto on maailmanlaajuinen. Kansainvälisiä liikkuvuus- ja yhteistyösopimuksia solmitaan viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien, oman maansa tai alueensa johtavien ja profiililtaan tutkimuslähtöisten ulkomaisten yliopistojen kanssa. Sopimuksia solmittaessa huomioidaan Helsingin yliopiston strategiset tavoitteet ja pyritään ennakoimaan kansainvälistymistrendejä ja liikkuvuutta pidemmällä aikavälillä.

Helsingin yliopiston liikkuvuussopimuksiin liittyvä ohjeistus ja periaatteet sekä yhteystiedot sopimusasioissa on koottu Flammaan sivulle: Helsingin yliopiston liikkuvuussopimukset

Sopimusasioihin liittyvissä asioissa palvelee liikkuvuuspalvelut osoitteessa exchange-agreements@helsinki.fi