Ohjaussuunnitelma ja Thessa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Ohjaussuunnitelma (jota usein kutsutaan myös ohjaussopimukseksi) auttaa ohjaajaa ja tohtorikoulutettavaa sopimaan ohjauksen periaatteista ja käytännöistä niin, että kaikki osapuolet ovat selvillä tehtävistään. Ohjaussuunnitelma tehdään Thessa-työkalulla.

Ohjaussuunnitelma

Ohjaajat ja tohtorikoulutettava laativat heti ohjaussuhteen alussa ohjaussuunnitelman (l. ohjaussopimus), jossa määritellään yhdessä ohjaajien ja ohjattavan velvollisuudet, vastuut ja oikeudet, sekä ohjaajien keskinäinen työnjako. Ohjaussuunnitelmaan on hyvä sisällyttää myös suuntaa antava sopimus käytännön asioista kuten siitä, miten usein tohtorikoulutettava ja ohjaajat tapaavat ja miten ohjaustapaamisiin valmistautuminen tapahtuu. Lisää tietoa ohjaajan ja ohjattavan vastuista löydät täältä.

Ohjaussuunnitelman tarkoitus on auttaa ohjaajaa ja tohtorikoulutettavaa keskustelemaan ja sopimaan ohjauksen periaatteista ja käytännöistä niin, että kaikki osapuolet ovat selvillä tehtävistään, rooleistaan ja toistensa odotuksista. Ohjaussuunnitelmat tehdään Helsingin yliopiston tohtoriopintojen suunnitteluun ja seurantaan tarkoitetulla sähköisellä Thessa-työkalulla. Sekä tohtorikoulutettavan että kaikkien ohjaajien tulee kirjautua Thessaan ennen ohjaussuunnitelman solmimista. Ensimmäisessä tapaamisessa ohjaajat ja tohtorikoulutettava tekevät ohjaussuunnitelman yhdessä ohjaajan Thessa-profiilia käyttäen.

Ohjaussuunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä tarvittaessa.

Opintosuunnitelma

Ohjaussuunnitelman lisäksi tohtorikoulutettava ja pääohjaaja laativat ensimmäisen opiskeluvuoden kuluessa tohtorikoulutettavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka noudattaa tohtorikoulutettavan tohtoriohjelman tutkintorakennetta. Tutkintorakenteet löydät kunkin tohtoriohjelman opinto-oppaasta Weboodista.

Opintosuunnitelman voi tehdä Thessan My Thesis Project -osioon. Tutkintovaatimusten mukaisten opintojen lisäksi opintosuunnitelmaan voi kirjata väitöskirjatutkimuksen alustavan aikataulun, suunnitelmissa olevat konferenssit ja artikkelikäsikirjoitukset (myöhemmin julkaisut), sekä väitöskirjatutkimuksen rahoittamiseen saadut palkkakaudet, stipendit ja apurahat. Tohtorikoulutettavalle nimetty vastuuhenkilö tukee suunnitelman laatimisessa tarvittaessa. 

Myös opintosuunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä suunnitelmien tarkentuessa.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.