Opinnäytteiden säilytys

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tästä ohjeesta löydät tietoa opinnäytteiden säilytyksestä ja säilytysajasta. 

Alempi korkeakoulututkielma

Kandidaatintutkielmia säilytetään viisi vuotta. Digitaalisten tutkielmien säilytyspaikka on E-thesis-järjestelmä niissä tiedekunnissa, joissa tutkielmat jätetään E-thesikseen. Muissa tapauksissa digitaaliset kandidaatintutkielmat säilytetään esimerkiksi tiedekunnan kotihakemistossa (P-asema). 

 

 

Ylempi korkeakoulututkielma

Ylemmät korkeakoulututkielmat säilytetään pysyvästi (ml. eläinlääketieteen lisensiaatintutkielma, hammaslääketieteen ja lääketieteen syventävien opintojen tutkielmat). Tutkielmat kuvailutietoineen säilytetään digitaalisessa muodossa E-thesis-järjestelmässä.

Lausunnot ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvistä opinnäytetöistä säilytetään pysyvästi ja sähköisessä muodossa tiedekuntaneuvoston pöytäkirjan liitteinä. Jos tiedekuntaneuvosto on siirtänyt päätösvallan tutkielman hyväksymisestä ja arvostelusta dekaanin nimeämälle arvostelulautakunnalle tai koulutusohjelman johtoryhmälle, säilytetään lausunnot näiden toimielinten pöytäkirjojen liitteinä.