Palautteen keruu ja käsittely

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Kaikkia opettajia kannustetaan keräämään palautetta omasta opetuksestaan. Kurssipalautteessa kannattaa keskittyä kysymyksiin, jotka kartoittavat opiskelijan oppimista kurssilla. Pedagogiset yliopistonlehtorit ovat laatineet esimerkkejä kysymyksiksi kurssipalautteen keruuta varten: opintojaksopalautteen esimerkki (pdf).

Helsingin yliopistossa on 1.9.2021 alkaen käytössä palauteOodin korvaava kurssipalautejärjestelmä Norppa. Järjestelmä toimii automaattisesti valikoiduilla kurssityypeillä ja sisältää oletusarvoisesti Yliopisto-tason kysymykset (lisätietoa wikissä). Näiden lisäksi koulutusohjelma ja/tai opettaja voi lisätä haluamansa omat kysymykset.

Lue täältä lisää yliopiston opiskelijapalautteen kokonaisuudesta.

Palautetta voi kerätä suullisesti, kirjallisesti tai opetusteknologiaa hyödyntäen. Palautteen keräämiseen kurssien aikana voit käyttää muun muassa:

  • Keskustelua
  • Paperilomakkeita
  • Flingaa, Presemoa
  • Moodlea, E-lomaketta

Hyödynnä keräämääsi palautetta opetuksesi kehittämisessä. Voit myös antaa opiskelijoille vastapalautetta, eli kertoa, miten aiot muuttaa opetustasi palautteen perusteella.

Palautteen keruu ja hyödyntäminen otetaan huomioon opetustaitoa arvioitaessa (Opintoasiainneuvosto ONEn kokouksessa 22.5.2017 käsitellyt opetustaidon arviointikriteerit) sekä Opettajan Akatemian valintakriteereissä.

Olennaista on kuvata konkreettisesti milloin ja miten keräät opetuksestasi palautetta ja miten kehität sen perusteella opetustasi.

Huomaathan, että opiskelijapalautteen keräämiseen ja käsittelyyn voi liittyä henkilötietojen käsittelyä, jolloin on otettava huomioon tietosuojaa koskevat määräykset. Opetustyöhön ja palautteen keräämiseen liittyvistä tietosuoja-asioista löydät tietoa täältä. Turvallisinta on kerätä opiskelijapalautetta anonyymisti, mutta myös silloin on huomattava, että itse palaute voi sisältää henkilötietoja tai myös salassapidettäviä tietoja opintosuoritusten sisällöstä.