Vastuuhenkilön rooli ohjauksessa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Varsinaisten väitöskirjaohjaajien lisäksi kaikille tohtorikoulutettaville nimetään vastuuhenkilö, joka on opiskelijan kotitiedekunnan professori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti ja tuntee hyvin Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen vaatimukset ja käytännöt.

Vastuuhenkilön rooli ei ole varsinainen ohjaustehtävä, mutta väitöskirjan ohjaaja voidaan nimetä myös vastuuhenkilöksi, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit.

Vastuuhenkilönä tehtävänäsi on varmistaa, että tohtorikoulutettava tuntee tohtorintutkintoihin liittyvät vaatimukset ja on tietoinen kotitiedekuntansa väitöskirjojen tarkastukseen liittyvistä käytännöistä. Vastaat myös yhdessä tohtoriohjelman johtoryhmän kanssa osaltasi ohjausjärjestelyjen jatkuvuudesta ja autat tohtorikoulutettavaa tarvittaessa uuden ohjaajan löytämisessä.

Kun väitöskirjan tarkastusta ollaan käynnistämässä, sinun tehtäväsi on ohjaajien kanssa keskusteltuasi tehdä tiedekunnalle virallinen esitys väitöskirjan esitarkastajista ja myöhemmin arvosanalautakuntaan nimettävistä jäsenistä.

Joissakin tohtoriohjelmissa vastuuhenkilö myös hyväksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet.