Vastuuhenkilön rooli ohjauksessa

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Varsinaisten väitöskirjaohjaajien lisäksi kaikille väitöskirjatutkijoille nimetään vastuuhenkilö, joka on hänen kotitiedekunnan professori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti ja tuntee hyvin Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen vaatimukset ja käytännöt.

Vastuuhenkilön rooli ei ole varsinainen ohjaustehtävä, mutta väitöskirjan ohjaaja voidaan nimetä myös vastuuhenkilöksi, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit.

Vastuuhenkilönä tehtävänäsi on varmistaa, että väitöskirjatutkija tuntee tohtorintutkintoihin liittyvät vaatimukset ja on tietoinen kotitiedekuntansa väitöskirjojen tarkastukseen liittyvistä käytännöistä. Vastaat myös yhdessä tohtoriohjelman johtoryhmän kanssa osaltasi ohjausjärjestelyjen jatkuvuudesta ja autat väitöskirjatutkijaa tarvittaessa uuden ohjaajan löytämisessä.

Kun väitöskirjan tarkastusta ollaan käynnistämässä, sinun tehtäväsi on ohjaajien kanssa keskusteltuasi tehdä tiedekunnalle virallinen esitys väitöskirjan esitarkastajista ja myöhemmin arvosanalautakuntaan nimettävistä jäsenistä.

Joissakin tohtoriohjelmissa vastuuhenkilö myös hyväksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet.