Yliopiston opiskelijapalautteen kokonaisuus

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Opiskelijapalaute on osa yliopiston itsearviointia ja koulutuksen laatujärjestelmää. Yliopiston opiskelijapalautteen kokonaisuudessa on huomioitu opintojen eri vaiheet sekä palautteen eri tasot yksittäisistä kursseista valtakunnallisiin kyselyihin. Opintojen aikana kerätään palautetta kursseilla sekä opintojen eri vaiheissa olevilta opiskelijoilta koulutusohjelmittain (esim. HowULearn ja Kandipalaute). Opintojen jälkeen valmistuneille lähetetään valtakunnallinen Uraseurantakysely.

 
Opintojen aikana ja opintojen jälkeen kerättävät opiskelijapalautteet.
Palautetietoa hyödynnetään systemaattisesti opetustoiminnan johtamisessa, päätöksenteossa ja opetuksen kehittämisessä. Palauteprosessissa on keskeistä: tuloksista ja toimenpiteistä tiedottaminen sekä vaikutusten seuranta ja arviointi. Opintoasiainneuvosto (ONE) käsittelee vuosittain opiskelijapalautteen tuloksia. 

Opettajan keräämä palaute omasta opetuksestaan

Kaikkia opettajia kannustetaan keräämään palautetta omasta opetuksestaan. Palautteen keruu ja hyödyntäminen otetaan huomioon opetustaitoa arvioitaessa (ks. opetustaidon arviointikriteerit) sekä Opettajan Akatemian valintakriteereissä.

Vinkkejä palautteen keräämiseen löydät täältä. Tutustu myös opettajan tietosuojaohjeeseen. 

HowULearn-kyselyt

HowULearn-kyselyihin vastaaminen sisältyy kaikkien alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa 1.8.2017 alkaen suorittavien opintoihin. Kyselyiden väittämät perustuvat yliopisto-oppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. HowULearn antaa opiskelijalle tietoa ja palautetta oppimisen tueksi. Koulutusohjelmat voivat hyödyntää kyselyn tuloksia opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Laajempi kuvaus kyselyistä löytyy Flammasta. Siirry Flammaan lukemaan lisää HowULearn-kyselyistä.

HowULearn-kyselyihin vastataan UniHow-sovelluksessa, joka on Helsingin yliopiston käytössä oleva tutkimuspohjainen oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä.

Kandipalaute

Kandipalaute on yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yliopistojen koulutuksen kehittämisessä sekä valtakunnallisesti yliopistojen ohjauksessa. Kyselyn täyttävät kaikki alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat tai vastaavat opinnot suorittaneet yliopisto-opiskelijat.

Tutustu valtakunnallisiin tuloksiin Vipusessa.

Tutustu Helsingin yliopiston tuloksiin ja lue lisää kyselyistä (LINKKI tulossa)

Uraseurannat

Yliopistojen valtakunnallisten uraseurantakyselyiden tavoitteena on tuottaa kattavaa tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen ja työn suhteesta sekä yliopistokoulutuksen vastaamisesta työelämän osaamistarpeisiin. Maisterien uraseurannassa kohdejoukko on viisi vuotta aiemmin joko ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneet. Tohtorien sijoittumista tarkastellaan 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Tutustu Helsingin yliopiston tuloksiin ja lue lisää kyselyistä.

Helsingin yliopiston uraseurantakyselyvastauksiin perustuvasta Osaamistutka-applikaatiolla voit analysoida koulutuksen tuottaman osaamista ja työelämän osaamistarpeita.

Tutustu valtakunnallisiin tuloksiin yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston sivuilla ja Vipusessa.

International Student Barometer (ISB)

Ulkomaiset kandidaatti- maisteri- ja tohtoriopiskelijat sekä vaihto-opiskelijat arvioivat kokemuksiaan opinnoista, asumisesta, elämisestä ja tukipalveluista Suomessa. Kyselyn toteuttaa I-graduate, joka on koulutukseen erikoistunut kansainvälinen vertailu- ja tutkimusorganisaatio. Kyselyyn osallistuu samanaikaisesti useita yliopistoja sekä Suomessa että ulkomailla, mikä mahdollistaa opiskelijoiden kokemusten kansainvälisen vertailun.

Tutustu Helsingin yliopiston tuloksiin ja lue lisää kyselyistä (LINKKI tulossa)

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.