Kurssidor - instruktioner

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

VAD ÄR KURSSIDAN?

Varje studiemoment i Sisu har en egen kurssida. På sidan finns studiemomentets tidsschema och en beskrivning av momentet. Dessa uppgifter hämtas från systemet. Lärarens uppgift är att lägga till all annan väsentlig information som studenten behöver för att genomföra kursen och för att göra jämförelser mellan olika kurser och prestationssätt. 

Kurssidorna är till för studenterna. Sidorna är också öppna för besökare utanför universitetet som vill bekanta sig med undervisningen vid Helsingfors universitet. På kurssidan kan läraren presentera kursens innehåll och format samt dela anvisningar och material till kursdeltagarna.

Varje kurssida har en länk till sidorna för de studieavsnitt som kursen är en godkänd prestation för. Alla uppgifter på studieavsnittets sida kommer direkt från Sisu.

Supportbegäranden och respons på kurssidan kan skickas till opa-palvelukehitys@helsinki.fi

Vad ska läraren lägga till på kurssidan?

På kurssidan kan läraren lägga till

 • en kurspresentation
 • en länk till kursens Moodle-område
 • ett särskilt meddelande
 • viktiga länkar
 • anvisningar om hur kursen ska genomföras
 • material
 • två valfria extra sektioner
 • en bild.

 Det viktigaste innehållet som ska läggas till är kurspresentationens ingress och länken till kursens Moodle-område.

I kurspresentationen kan du fritt beskriva kursens innehåll och marknadsföra den till studenterna. Kurssidan är en offentlig webbsida som syns både för studenterna och för andra som är intresserade av kursens ämnesområde.  Presentationens ingress används i sökresultaten på sidan Studieutbud.

Om du använder Moodle eller någon annan lärmiljö på kursen ska du komma ihåg att dela länken på kurssidan. Moodle-länken placeras i en tydlig knapp på kurssidan, och tack vare länken hittar studenterna till Moodle-området också direkt från sin egen Mina studier-sida.

Om du delar ditt kursmaterial i Moodle lönar det sig inte att lägga upp det på kurssidan. Om du delar materialet på kurssidan kan du begränsa länkarnas och materialets synlighet så att de syns bara för kursdeltagarna.

På kurssidan ser studenterna automatiskt sitt eget vitsord som registrerats i Sisu, den verbala responsen och vitsordsfördelningen. 

När du redigerar kurssidan för första gången ber systemet dig välja standardspråket för sidan. Standardspråket är oftast samma som kursens undervisningsspråk. Lägg till innehåll på standardspråket först. Senare kan du göra andra språkversioner av kurssidan.

VAD KAN JAG GÖRA MER PÅ KURSSIDAN?

På kurssidan kan du också 

Hur redigerar jag min kurssida?

Du hittar länkarna till dina egna kurssidor enkelt via Flammas rollsida för lärare. När du är inloggad med ditt användarnamn och lösenord vid universitetet ser du knappen ”Redigera kurssidan” på din kurssida.

Det går enkelt att lägga till innehåll på kurssidan. I redigeringsläget får du närmare instruktioner för hur du ska göra i praktiken. Kom alltid ihåg att spara alla tillägg och ändringar du gör.

Alla kursers kurssidor finns bland studieutbudet i Studietjänsten, och där finns också utbildningsprogrammens, öppna universitetets och Språkcentrums kursutbud. Varje studiemoment i Sisu innehåller en beskrivning av momentet med en länk till momentets kurssida.

 

Skicka e-post till kursdeltagarna

I kurssidans redigeringsvy kan du skicka e-postmeddelanden till studenterna på kursen. Klicka på knappen ”+Nytt meddelande” för att skriva meddelandet.

Skärmdump: E-post till studerande

När du sparar kurssidan skickas meddelandet till alla studenter på kursen. Om du inte vill skicka meddelandet kan du radera ditt utkast genom att klicka på ”Ta bort utkastet”. Om du vill att studenterna ska kunna svara på ditt meddelande ska du lägga till din eller en annan e-postadress i fältet ”Svarsadress”.

E-postmeddelanden som du skickar kursdeltagarna syns på kurssidan så att också studenter som kommer med på kursen efter att meddelandet har skickats kan få all den information de behöver. Om du vill kan du göra så att meddelandet inte syns på kurssidan. Alla meddelanden som skickats syns emellertid i kurssidans redigeringsvy.

Är det alltid nödvändigt att skicka e-post? 

Skulle det gå att ersätta ett e-postmeddelande till studenterna med att meddela informationen direkt som innehåll på kurssidan? 

 • En Zoom-länk går enkelt att dela på kurssidan så att den syns endast för deltagarna.
 • På kurssidan finns det en egen plats för Moodle-adressen och kursnyckeln, och studenterna känner till den.
 • Du kan ge anvisningar i sektionen som beskriver hur studenten ska genomföra kursen.
 • På kurssidan har du tillgång till två sektioner som du kan namnge fritt och använda till att dela olika slags information.

Skapa ett Moodle-område för din kurs på kurssidan

Du kan enkelt skapa ett Moodle-kursområde för din kurs från kurssidan. Från Sisu läggs bekräftade kursdeltagarna då automatiskt till Moodle-området, och det går att överföra vitsorden direkt från Moodle till Sisu.

Ett Moodle-område som har skapats från kurssidan är stängt. Kom ihåg att öppna området i Moodle när du är färdig att släppa in studenterna.

a) Skapa ett nytt Moodle-område

Genom att klicka på ”Skapa ett nytt Moodle-område” när kurssidan är i redigeringsläget kan du skapa ett Moodle-område för din kurs och lägga till deltagarna från Sisu.

Skärmdump: Skapa ett nytt Moodle-område

Det kan ta en stund att skapa Moodle-området om du måste lägga till många studenter eller om det är många som skapar områden samtidigt. Om processen tar lång tid kan du uppdatera läget i användargränssnittet.

b) Länka det skapade Moodle-området till kurssidan

När du har skapat området ser du områdets adress i kurssidans redigeringsläge. Moodle-länken syns emellertid ännu inte för deltagarna på den offentliga kurssidan, utan du ska länka Moodle-området till kurssidan så att kursdeltagarna hittar den där.

Skärmdump: Länka det skapade Moodle-området till kurssidan

c) Det nya Moodle-området  användas på kurssidan

När du har länkat Moodle till kurssidan och sparat sidan, kan det nya Moodle-området användas på kurssidan. Kursdeltagaren ser då Moodle-länken både på kurssidan och på sin egen Mina studier-sida.

Skärmdump: Det nya Moodle-området användas på kurssidan

Om du vill kan du ta bort Moodle-länken från kurssidan. Observera att Moodle-området ändå finns kvar på Moodle. Om du vill att ett Moodle-område som du skapade på kurssidan ska raderas från Moodle, ska du kontakta Moodle-supporten (moodle@helsinki.fi).

Se Moodle instruktioner för mer information.

Kopiera innehåll från en tidigare kurssida

Du kan kopiera innehåll från en tidigare kurssida till den nya kurssidan. Börja kopieringen genom att gå till redigeringsläget för den kurssida du vill importera innehållet till. När du klickar på knappen ”Kopiera innehållet för denna språkversion från en annan kurssida” öppnas ett fält där du kan skriva in den tidigare kurssidans adress.

Innehållet kopieras till den nya sidan med undantag för Moodle-länken, Meddelande och Resultat. Du kan redigera de kopierade innehållen på önskat sätt innan du sparar sidan.

Skärmdump: Kopiera innehåll från en tidigare kurssida

Om du har gjort språkversioner av din kurssida ska innehållet för varje språkversion kopieras separat. Börja kopieringen med standardspråkversionen.  

Gör språkversioner av din kurssida

När du redigerar kurssidan för första gången ber systemet dig ställa in standardspråket för sidan. Standardspråket är oftast samma som kursens undervisningsspråk. Gör den första versionen av din kurssida på det språk du valt som standardspråk, och lägg till innehållet på det språket.

Skärmdump: Välja standartspråk

När du har fört in och sparat innehållet på kurssidans standardspråkversion, kan du göra ytterligare språkversioner av sidan. Välj språk (finska, svenska eller engelska) i kurssidans redigeringsläge och lägg till innehåll på det språk du har valt.

Skärmdump: Gör språkversioner av kurssidan

Obs! Material och länkar som du lade till standardspråkversionen kommer med också i de andra språkversionerna. Du kan byta ut dem mot material på samma språk som sidans språkversion, om du har material på det språket.