Kurssidor - bruksanvisning

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Välj annan undervisningsarrangör

Vad är kurssidan?

Kurssidan är en offentlig vy till den undervisning som erbjuds vid Helsingfors universitet. Studerandena ska ha tillgång via kurssidan till alla uppgifter, material och verktyg som behövs för att genomföra kursen. Även information om förhörsresultat eller den plats där resultaten ges ut ska meddelas på kurssidan.

Berätta studerande om ändringar under undantagssituationen på kurssidan

Undervisningsfaciliteter finns inte tillgängliga under undantagssituationen 18.3.-31.5.2020.

Informera studerande om de ändrade undervisningsarrangemangen på kurssidan eller berätta på kurssidorna var de kan hitta information om dessa ändringar. Du kan till exempel:

 • publicera ett meddelande för studerande på kurssidan eller
 • lägga till information till kurspresentationen eller
 • skapa en egen sektion på din kurssida som förklarar de ändrade undervisningsarrangemangen.

Kom ihåg att lägga till en Moodle-länk på kurssidan, om du använder Moodle.

Hur kan jag redigera min kurssida?

Du hittar länkar till dina egna kurssidor enkelt via sidan Min undervisning (teacher.helsinki.fi). Du kan också söka kurssidor med kurssöket (courses.helsinki.fi).

Du loggar in på kurssidan med universitetets användarnamn och lösenord. Du kan redigera din kurssida något redan i visningsvyn, men du får tillgång till alla redigeringsmöjligheter genom att klicka dig till kurssidans redigeringsläge från sidans högra övre kant, under inloggningslänken.

Gör en kurspresentation och byt bilden

Ett exempel om en kurspresentation

Kurspresentationen och -bilden är en central del av den offentliga kurssidvisningen. I kurspresentationen kan du marknadsföra kursen för studerande och berätta närmare om innehållet i din undervisning samt dess genomförande och mål. Samtidigt har du ett utmärkt tillfälle att också presentera din kurs för publiken utanför universitetet. En intressant presentation och en insiktsfull bild ökar även intresset för din kurs.

 1. Gå till redigeringsläget på din kurssida och där till Introduction.
 2. Skriv en koncis presentationstext över din kurs och lägg vid behov till en kort introduktionstext och rubrik.
 3. Byt ut standardbilden till en bild som bättre lämpar sig för temat för din kurs. Vid behov kan du beskära bilden och det lönar sig att ange upphovsmansuppgifter.
 4. Spara och stäng.

Använd Rubrik-fältet endast om din presentation behöver en separat rubrik. Du gör klokt i att inte bara upprepa kursnamnet i rubriken, utan fältet kan gott och väl också lämnas tomt.

Längden på den egentliga presentationstexten är inte begränsad, men det lönar sig att försöka uttrycka sig koncist. En bra tumregel är att läsaren borde kunna se hela presentationen på skärmen i en enda blick utan att man behöver skrolla texten på skärmen. Längden på presentationens introduktionstext är högst 130 tecken.

OBS! Du lägger väl på din kurssida endast sådana bilder som du enligt upphovsrättslagstiftningen har nyttjanderätt till!

Lägg till en Moodle-länk och nyckel för inloggning

Din kurssida ska alltid ha en länk till kursens Moodle-område och vid behov en nyckel för inloggning, om du använder Moodle på din kurs. Lägg till en Moodle-länk på kurssidan så här:

 1. Gå till redigeringsläget på din kurssida och välj där Moodle.
 2. Lägg till länken till ditt Moodle-område och eventuell nyckel för inloggning i fälten i nedre kanten av sidan.
 3. Spara och stäng.

Den länk som du lagt till syns nu som en åskådlig knapp på kurssidan och det är lätt för studerandena att ta sig dit via sin Mina studier-sida.

OBS!

Om din kurs inte ännu har ett Moodle-område och om du behöver ett sådant kan du enkelt skapa ett Moodle-område direkt via kurssidan och samla deltagarna där automatiskt via WebOodi. Då uppstår automatiskt en Moodle-länk på kurssidan och man behöver inte lägga till den separat. Du hittar närmare instruktioner och mer information på kurssidan och i Moodle-instruktionerna.

Meddela resultat eller plats för publisering

Eget vitsord och vitsordsfördelning

Läraren ska meddela förhörets resultat i god tid före följande möjlighet att genomföra samma förhör o senast inom en månad efter tentamenstillfället. Om resultaten av förhöret inte publiceras på kurssidan, ska där meddelas var de ges ut.

Information om resultat automatiskt på kurssidan från undervisningstillfället

Vitsord för prestationer som registrerats för undervisningstillfällen i Oodi och vitsordsfördelningen syns automatiskt på kurssidan i avsnittet Resultat. Då behöver inte läraren göra något separat för att ge ut resultaten.

Förutom studerandena ser endast lärare och tjänstemän vitsordsfördelningen – den syns inte för andra användare. I samband med vitsordsfördelningen ser studeranden på kurssidan också sitt eget vitsord.  Vitsordsfördelningen uppdateras vid behov allt eftersom registreringen av prestationer framskrider i Oodi. Om det finns mindre än fem registrerade resultat visas inte vitsordsfördelningen.

Att lägga till resultat på kurssidan som PDF-fil

Om resultaten inte ges ut automatiskt via Oodi kan du lägga till resultaten på kurssidan som en PDF-fil. I resultaten anges vitsorden enligt studentnummer samt vitsordsfördelningen. Om flera lärare har bedömt svaren, meddelas namnen på alla lärare samt för vilka frågor varje lärare ansvarar.

Det är möjligt att lägga till flera resultat och filer på kurssidan. Filerna raderas automatiskt sex månader efter att de getts ut.

 1. Gå till redigeringsläget på din kurssida och välj där Resultat.
 2. Ge åt resultaten en rubrik som berättas vilka resultat det är fråga om.
 3. Överför resultaten som PDF-fil till kurssidan.
 4. Om du vill kan du ge resultatfilen ett nytt namn under ”Filnamn”. Det namn du gett visas på kurssidan i stället för det ursprungliga namnet.
 5. Du kan också lägga en till kort beskrivning av resultaten.
 6. Spara och stäng.

Att meddela platsen där resultaten ges ut på kurssidan

Om resultaten inte ges ut automatiskt på kurssidan eller som en fil ska man berätta på sidan var resultaten kan ses.

 1. Gå till redigeringsläget på din kurssida och välj där Resultat.
 2. Skriv på fältet ”Resultatens publiseringplats” på sidan var resultaten kan ses.
 3. Spara och stäng.

Publicera och skicka ett meddelande

Du kan publicera på kurssidan meddelanden och även skicka dessa meddelanden som e-post till studerandena på din kurs. De studerande som anmält sig till undervisningstillfället i Oodi får ett meddelande om uppdateringar av kurssidan – till exempel om nya publicerade meddelanden och material – även till sin egen meddelandeklocka på sidan Mina studier.

I kurssidans Meddelande-avsnitt kan du ge ut meddelanden som syns för alla eller meddelanden som endast syns för de studerande som anmält sig till kursen.

Om du skickar meddelandet som e-post, sänds meddelandet till de studerande som är studerande på kursen då när meddelandet sänds. Om fler studerande senare anmäler sig till kursen ser dessa studerande de meddelanden du skickat på kurssidan.

Om du vill att studerandena ska kunna svara på ditt meddelande, välj även punkt ”Lisää vastausosoite” och skriv din egen e-postadress i adressfältet. Om svarsadress inte anges, syns sidans tekniska adress som man inte kan skicka svar till adressen för den som skickar meddelandet.

Man kan inte lägga till bilagor till meddelanden, men du kan lägga avgränsat material i Material-avsnittet för studerande som anmält sig till kursen.

Dela material och länkar

Menu

Studerandena ska kunna hitta all information och allt material som behövs för att genomföra kursen med hjälp av kurssidan. Du kan lägga till materialfiler på sidan, bädda in videoklipp och lägga till länkar. Om du tidigare har använt Moodle bara för att dela material, kan du i fortsättningen i stället för Moodle dela materialet från kurssidan. På kurssidan kan du bland annat använda följande avsnitt:

Moodle: Det är viktigt att lägga till på kurssidan en Moodle-länk om du använder den på din kurs. Kom också ihåg att lägga till en eventuell nyckel för inloggning, om en sådan finns. OBS! Det lönar sig inte att kopiera på kurssidan information och material som redan finns i Moodle. Spara alltså inte information på två platser!

Wiki: Om din kurs har en wiki, lägg till länken till den i Wiki-avsnittet. Länken syns som en knapp på kurssidan och det är lätt för studerandena att ta sig dit via sin Mina studier-sida.

Interaktion: Här kan du dela en länk till exempel till en tjänst i sociala medier eller en diskussionsgrupp, om du använder en sådan på kursen.

Material: Lägg till stordior från föreläsningar samt litteratur- och länklistor osv. i detta avsnitt. Du kan begränsa materialet så att det endast syns för de studerande som anmält sig till kursen.

Video: Du kan lägga till videolänkar eller bädda in en video på kurssidan så att de kan ses där.

Uppgifterna: Du kan spara kursens uppgifter för studerandena. Det är inte möjligt att lämna in uppgifter via kurssidan. Om du vill att studerandena lämnar in sina uppgifter elektroniskt, använd Moodle.

Feedback: Lägg till här nätadressen för den feedbackblankett du använder.

Begränsa uppgifternas synlighet

Kurssidan är offentlig, men om du vill kan du begränsa en del innehåll så att de endast syns för kursdeltagarna.

Moodle-kursnyckeln

Av Moodle-kursnyckeln bildas på kurssidan en offentlig knapp, men Moodle-kursnyckeln syns endast för deltagarna på kursen i fråga.

Meddelande

Då du lägger till ett nytt meddelande och vill att ditt meddelande endast syns för kursens studerande, klicka på punkten ”Begränsas endast till kursdeltagarna” under meddelandelådan för att aktivera den.

Material

Om du vill begränsa synligheten för något material som du sparat på kurssidan, lägg till materialet som vanligt och klicka på ”Synlighet begränsas till enbart kursdeltagarna” för att aktivera den.

I materiallistan ser du vilka av dina material som är offentliga för alla och vilka du har begränsat endast för kursdeltagarna.

OBS! Dela inte konfidentiellt material, eftersom man kan få tag på filerna genom en direkt länk. Lägga endast till material som du enligt upphovsrättslagstiftningen har nyttjanderätt till.

Vilka är kursens deltagare?

På kurssidan visas det begränsade innehållet för alla de studerande som anmält sig i WebOodi och vars anmälan har status:

 • ordinarie anmälan eller
 • bekräftad.

Om kursens WebOodi-anmälan använder prioritering syns det begränsade innehållet endast för de studerande vars anmälan har bekräftats.

Det begränsade innehållet på kurssidan är också synligt för alla andra lärare och tjänstemän som registrerats för undervisningstillfället i fråga. Det begränsade innehållet ses även av de personer som har i Oodi behörighet att via handboksredigerare-rollen redigera uppgifterna för undervisningstillfället i fråga.

 

Supportbegäranden och mer information:

opetusteknologia@helsinki.fi