Opintopsykologit ohjauksen tukena

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tästä ohjeesta löydät tietoa erilaisista opintopsykologien ja henkilökunnan yhteistyömuodoista.

Opintopsykologeille on kertynyt paljon tietoa opiskelun ongelmista, niiden kohtaamisesta ja niistä selviämisestä. Tavoitteemme on yhteistyössä yliopiston muun henkilökunnan kanssa vaikuttaa siihen, että yliopisto olisi opiskelijoille mahdollisimman hyvä paikka oppia ja opiskella. Olemme mukana pedagogisessa kehittämisessä ja teemme oppimiseen liittyvää tutkimusta.

Opintopsykologien ja henkilökunnan yhteistyömuotoja

 •  henkilökohtaiset konsultaatiot ja keskustelut
 •  henkilöstökoulutukset
 • yhteistyökurssit ja koulutustilaisuudet
 • tutkimusyhteistyö
 • materiaalit opetuksen ja ohjauksen tueksi

Opintopsykologit tapaavat opiskelijoita pienryhmissä ja yksilöllisesti silloin, kun nämä kaipaavat erityistä tukea opiskeluunsa. Ohjeet opintopsykologien palveluihin hakeutumisesta löytyvät Opiskelijan ohjeista. Opiskelijan ohjeissa on tietoa etäohjauksesta ja etäopiskelun haasteista. Voit myös tutustua opetustyön ohjeiden sivuihin opetuksen erityisjärjestelyistä.

Konsultoi opintopsykologia

 • Oletko huolissasi jostain opiskelijasta?
 • Tuntuuko, että oman ohjauksesi rajat ovat tulleet vastaan?
 • Oletko kohdannut opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeus?
 • Tarvitseeko opiskelija erityisjärjestelyjä?
 • Haluatko motivoida opiskelijoitasi tai auttaa heitä voimaan paremmin?
 • Etsitkö uusia keinoja ohjata ja kohdata opiskelijoita?
 • Etsitkö materiaaleja tai tehtäviä, joilla voisit tukea opiskelijoiden oppimista?
 • Haluaisitko tehdä tutkimusta opintopsykologisista aiheista?

Helsingin yliopiston työntekijänä voit soittaa tai lähettää sähköpostia opintopsykologille, mikäli haluat keskustella opiskelijoiden ongelmista. Olemme jakaneet tiedekunnat ja kampukset niin, että jokaisella opintopsykologilla on omia kummitiedekuntia, joissa teemme tiiviimpää yhteistyötä. Vastuunjako löytyy tämän sivun lopusta. Voit olla yhteydessä oman tiedekuntasi kummiopintopsykologiin tai opintopsykologiin, jonka kanssa olet tottunut asioimaan, tai kenet meistä parhaiten onnistut kulloinkin tavoittamaan.

Voit olla yhteydessä meihin myös silloin, kun kaipaat opetuksen tai ohjauksen kehittämistyössäsi keskustelu- tai yhteistyökumppania. Meille tuttuja teemoja ovat erityisesti opiskelun ongelmat liittyen motivaatioon, itsesäätelyyn, stressiin, jaksamiseen, jännittämiseen tai oppimisvaikeuksiin, mutta tuttuja meille ovat myös nuoren aikuisen kehitys ja mielenterveyden haasteet. Selvitämme kanssasi, miten voisit tukea opiskelijaa tai opiskelijaryhmää tai miten kehittää oppimisympäristöä. Teemme yhteistyötä yliopiston pedagogisten asiantuntijoiden kanssa, jolloin voimme myös tarpeen ohjata sinua ottamaan yhteyttä heihin.

Opintopsykologien työnkuvaan kuuluvat oppimisen erityisjärjestelyt. Tavoitteenamme on olla kehittämässä yhdessä muiden toimijoiden kanssa kaikille saavutettavia oppimisympäristöjä ja sellaisia pedagogisia ratkaisuja, jotka ennalta ehkäisevät erityisjärjestelyjen tarvetta. Mikäli erityisjärjestelyjä tarvitaan, voit konsultoida opintopsykologeja ja ohjata erityisjärjestelyjä tarvitsevia opiskelijoita vastaanotollemme

Opintopsykologit kouluttavat

Opintopsykologeja voi pyytää pitämään henkilöstökoulutuksia. Nämä koulutukset räätälöidään koulutusohjelmien tai tiedekunnan tarpeisiin yhteistyössä järjestävän yksikön kanssa. Yksinkertaisimmillaan koulutus voi tarkoittaa oman työmme esittelyä. Muita aiheita voivat olla esimerkiksi opiskelijoiden ohjaaminen ja kohtaaminen, aikaansaaminen, motivaatio, stressi, jännittäminen tai oppimisen vaikeudet ja niiden yhteys opetuksen järjestelyihin. Koulutustilaisuuksista on tärkeää sopia hyvissä ajoin, sillä suuri osa opintopsykologien työstä on suunnattu opiskelijoiden ohjaustyöhön ja opettajien konsultointiin.

Olemme mukana myös koko yliopiston henkilökunnalle suunnatuissa henkilöstökoulutuksissa, esimerkkinä haastavat ohjaus- ja neuvontatilanteet - koulutus, joka toteutetaan vuosittain yhdessä muiden yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Yhteydenotot

Voit ottaa yhteyttä opintopsykologeihin joko soittamalla, opintopsykologien henkilökohtaisiin sähköposteihin tai opintopsykologien yhteiseen palveluosoitteeseen opintopsykologi@helsinki.fi 

Huom! Käytä suojattua sähköpostia nimi@helsinki.fi.s , mikäli viestisi sisältää jotakin arkaluonteista tai yksilöityä tietoa.

Opintopsykologien henkilökohtaiset yhteystiedot löytyvät henkilöhausta.

Työnjakomme Helsingin yliopistossa syksyllä 2020:

Keskusta: Johanna Mikkonen (humanistinen, teologinen), Susanne Tiihonen (vägledning på svenska, kasvatustieteellinen, oikeustieteellinen), Kari Peltola (valtiotieteellinen)

Kumpula: Jasmin Kurkaa-Kivelä & Anu Lehtinen

Meilahti: Tiina Tuominen & Kari Peltola

Viikki: Fanny Hedenborg (vägledning också på svenska) & Anu Lehtinen

 

 

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.