Seurantaryhmät ja vuosiraportointi

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Tohtorikoulutettavalle nimettävän seurantaryhmän tehtävänä on seurata väitöskirjatyön edistymistä ja tutkinnon ja ohjauksen laatua. Seurantaryhmään kuuluu vähintään kaksi asiantuntijaa, joilla on riittävä asiantuntemus väitöskirjatyön etenemisen arviointiin. Vähintään yhdellä seurantaryhmän asiantuntijajäsenistä tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Tohtorikoulutettavalle nimetty vastuuhenkilö voi olla seurantaryhmän jäsen, mikäli hän ei ole väitöskirjatutkimuksen ohjaaja. Ryhmään voi kuulua myös Helsingin yliopiston ulkopuolisia jäseniä.

Tohtorikoulutettava kokoaa seurantaryhmän ensimmäisen lukukauden aikana itse oman tohtoriohjelmansa määrittelemällä tavalla. Ohjaajana tehtävänäsi on tukea ohjattavaasi seurantaryhmän koostamisessa ja auttaa häntä löytämään ryhmään sopivat henkilöt.

Seurantaryhmät ja vuosiraportointi eivät vielä ole käytössä kaikissa tohtoriohjelmissa. Näiden ohjelmien ohjaajia ja opiskelijoita ohjeistetaan seurantaryhmien käyttöönotosta myöhemmin.

Seurantaryhmän tehtävät

Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa tohtoriohjelman tarkemmin määrittelemällä tavalla. Seurantaryhmä tutustuu tohtorikoulutettavan tutkimussuunnitelmaan ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) ja keskustelee tohtorikoulutettavan kanssa tutkimustyön ja opintojen edistymisestä, etenemisen aikataulusta ja sitä mahdollisesti hidastavista tekijöistä sekä tohtorikoulutettavan urasuunnitelmista tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Seurantaryhmän tehtävänä on:

  • antaa palautetta tutkimustyön ja opintojen edistymisestä
  • tukea tohtorikoulutettavan valmistumista tavoiteajassa ja seurata, etteivät muut tehtävät estä väitöskirjatyön etenemistä tavoiteajassa
  • tehdä suosituksia työn jatkamisesta tai keskeyttämisestä ja ohjaussuhteisiin tehtävistä muutoksista
  • tukea tohtorikoulutettavaa urasuunnittelussa
  • tukea tohtorin tutkinnon laadukasta etenemistä tarjoamalla asiantuntemusta väitöskirjan aihepiiristä

Vuosiraportointi

Ohjaajat ja tohtorikoulutettava arvioivat yhdessä seurantaryhmän kanssa vuosittain väitöskirjan etenemisen vaiheen. Tohtorikoulutettava koostaa vuosiraportin väitöskirjatutkimuksen ja tohtoriopintojen etenemisestä Thessa-järjestelmään hyvissä ajoin ennen seurantaryhmän seuraavaa kokousta. Ohjaajille ja seurantaryhmän jäsenille tulee jättää riittävästi aikaa raporttiin tutustumiseen ja sen kommentointiin. Vuosiraporttiin sisällytetään arvio väitöskirjatyön etenemisen vaiheesta.

Arviossa käytetään kolmiportaista asteikkoa seuraavasti:

I vaihe: Väitöskirjatyö on alkuvaiheessa (työstä on tehty 1-49 %)

ll vaihe: Väitöskirjatyö on noin puolivälissä (työstä on tehty 50-74 %)

lll vaihe: Väitöskirja on loppuvaiheessa ja väitös on tulossa 12 kk kuluessa (työstä tehty 75-100 %)

Seurantaryhmän kokoukset

Seurantaryhmän kokouksen koolle kutsuminen on tohtorikoulutettavan tehtävä. Ohjaaja voi osallistua seurantaryhmiin tapaamiseen, mutta seurantaryhmä keskustelee tohtorikoulutettavan kanssa aina myös ilman ohjaajaa ja tarvittaessa saattaa mahdolliset ohjaussuhteeseen liittyvät ongelmat tohtoriohjelman johtoryhmän tietoon. Lisää tietoa ohjauksen ongelmatilanteiden ratkaisemisesta löydät täältä.

Vuosiraporttien johtoryhmäkäsittely

Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee vuosittain ohjelmassa opiskelevien opintojen ja tutkimustyön etenemisen tilanteen ja päättää toimenpiteistä, joilla tuetaan tohtorikoulutettavien etenemistä tavoiteaikataulussa.

Etenemisen arvioinnissa käytetään seuraavia tietoja:

  • pääohjaajan antama arvio tohtorikoulutettavan opintojen ja tutkimustyön etenemisestä
  • opintorekisteriin kirjatut opintosuoritukset
  • tohtorikoulutettavan ilmoitukset pää- ja sivutoimisuudesta
  • tohtorikoulutettavan antamat selvitykset.

Yliopistopalvelut tuottavat opintojen etenemistä koskevat tiedot johtoryhmän käsittelyä varten.

Mihin linjaukset perustuvat?

Seurantaryhmien toiminnasta ja vuosiraportoinnista on säädetty rehtorin päätöksessä 801/2017. Vuosiraportointi tulee jossain vaiheessa kokonaan korvaamaan tällä hetkellä lisäksi käytössä olevan jatko-opintojen rekisteriseurannan. 

Lisää tietoa

Lisää tietoa seurantaryhmien tehtävistä ja toimintaperiaatteista sekä tohtoriohjelmien tarkentavista ohjeista saat Opiskelijan ohjeet -palvelusta. Palvelusta löydät myös opiskelijoille annetut ohjeet Thessan käytöstä ja vuosiraportin koostamisesta. Mikäli sinulla on kysyttävää seurantaryhmien toiminnasta tai vuosiraportoinnista, voit aina olla yhteydessä tohtoriohjelman suunnittelijaan.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.