Tieteellisen kirjoittamisen tukeminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Opiskelijoilla ei aina ole riittävää tietoa ja taitoa tieteelliseen kirjoittamiseen. Opinnäytetöiden laatiminen sisältää tieteellisen kirjoittamisen harjoittelua ja siinä harjaantumista.

Hyviä käytäntöjä

Helsingin yliopisto on sitoutunut hyvän tieteellisen käytännön toteuttamiseen. Osana ohjausta voit tukea opiskelijaa tieteellisen kirjoittamisen harjoittelemisessa ja hyvän tieteellisen käytännön toteuttamisessa seuraavin tavoin:

  • Ohjaa opiskelijaa tutustumaan oman tieteenalasi tieteellisen kirjoittamisen keskeisiin piirteisiin kuten tieteenalan tiedeyhteisön ja sen julkaisijoiden käyttämään viittaamistapaan, tutkimuksen tekijöiden esittämistapaan, tulosten tallentamisen ja esittämisen tapaan, tiedeviestinnän avoimuuteen jne.
  • Käytä opetuksessasi ja ohjauksessasi Urkundia ja käy läpi opiskelijoiden kanssa raporteissa esiin tulleita ongelmakohtia. Puutu vilppiin sitä havaitessasi, toimintaohjeita opettajalle löydät vilppi ja plagiointi -sivulta
  • Anna opiskelijoille tietoa tieteellisen kirjoittamisen kursseista. Osassa koulutusohjelmista opetussuunnitelmaan kuuluu erillistä opetusta tieteelliseen kirjoittamiseen.
  • Ohjaa opiskelija tutustumaan Kopiraittilan korkeakoulun itseopiskelumateriaaleihin, jonka avulla hän saa tietoa tekijänoikeuksien asianmukaisesta huomioimisesta tieteellisessä tekstissä (esimerkiksi kuvien ja kaavioiden käyttö sekä asianmukainen siteeraaminen tekijänoikeuksien näkökulmasta).

Muita hyödyllisiä linkkejä