Nätstudiemiljöer

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Här hittar du information om nätstudiemiljöerna Moodle & MOOC.

Moodle

Moodle är Helsingfors universitets mångsidigaste nätstudiemiljö. Använd den, när du vill ha en interaktiv nätarbetsmiljö för din studieperiod.

Moodle fungerar både som stöd för närundervisning som för distansstudier.

Moodle erbjuder möjlighet till flexibel undervisning och flexibla studier, eftersom undervisningen inte behöver vara bunden till ett visst klockslag och föreläsningssal.

I Moodle kan du bl.a.

 • samla in inlärningsuppgifter och ge feedback på dem
 • arrangera aktiverande nätdiskussioner
 • hålla tentamina av essätyp och/eller flervalstentamina
 • handleda och följa upp studerandenas inlärningsprocess.

Läs mer Moodle hjälper med distansundervisning (Moodle News).

Beställ ett nytt Moodle kursområde. Obs. I fråga om Öppna universitetets Moodle-områden ska man be studier utbildningsexperter om dem.

Satsa på tydligheten i strukturen för ditt Moodle-område

Ett Moodle-område ska ha en tydlig struktur så att studenten inte blir frustrerad över att leta efter material och uppgifter. Oftast bygger Moodle på kursens förlopp så att den första sektion innehåller delen Allmän (innehåller bland annat information om kursförloppet), den andra sektion innehåller innehållet i kursens första huvudtema (exempelvis det första kunskapsmålet), den tredje sektion innehåller innehållet i det andra temat osv. Ge tydliga namn åt sektionerna – i bästa fall fungerar navigeringsblocket till vänster som innehållsförteckning för kursen. Namnge länkar och övrigt innehåll tydligt också med beaktande av tillgänglighetsanvisningarna. Lägg till längre texter på egna sidor, filerna i mappar och uppgifterna i samband med mapparna där studenterna lämnar in sina uppgifter för att Moodles förstasida inte ska bli för lång.

På Moodle-området lönar det sig att inkludera  

 • en länk till kurssidan som innehåller en beskrivning av kursen och av kunskapsmålen
 • kursförloppet, helst komprimerat så att det ryms på en sida: de uppgifter och det material som ingår i kursen samt hur uppgifterna påverkar kursvitsordet
 • ett diskussionsforum för meddelanden av läraren och frågor av studenterna – ofta har nätkurser ett diskussionsforum där deltagarna kan presentera sig
 • länkar till studiematerialet (beakta upphovsrätten)
 • mappar för inlämning av uppgifter där man kan se både uppgifterna och lärarens respons på dem
 • länkar till eventuella webbföreläsningar (du kan skapa Zoom-möten på Moodle) 
 • eventuella webbtentamina och lärarens bedömning.

Bekanta dig med Moodle

Aktuellt

Stöd och utbildning för Moodle

MOOC

Mooc (Massive Open Online Course) avser en nätkurs som är öppen för hela världen.

Helsingfors universitets mooc-kurser är onlinekurser som finns i Helsingfors universitets undervisningsplanen. Mooc-kurserna har ingen övre gräns för antalet studerande. Du kan börja studera genom att registrera kursen på DigiCampus / mooc.helsinki.fi. En student anmäla i slutet av kursen om han eller hon vill ha studiepoäng i Helsingfors universitets studieinformationssystem Sisu. Läs mer i Lärarens mooc-guide (på finska)Vad är en mooc? Mooc-rekommendationer vid Helsingfors universitet

Mooc-kurserna kan vara

 • schemalagda nätkurser
 • självstudiekurser, som är öppna för alla
 • skyltfönsterkurser, t.ex. presentation av studier.

Som nätstudiemiljö stödd av undervisningsteknologitjänster fungerar mångsidiga och interaktiva Moodle, som administreras av Open LMS (mooc.helsinki.fi) eller Mediamaisteri (DigiCampus).

Obs! Mooc-kurser för avdelningen för datavetenskap finns på adressen http://mooc.fi. Avdelningen för datavetenskap vid HU ansvarar för stöd, genomförande och administration av kurser som återfinns på adressen mooc.fi.

När du planerar en mooc eller beställ ett nytt mooc kursområde

Ta kontakt utbildningsspecialisten för öppna högskolestudier med detta formulär. Utbildningsspecialisten samordnar t.ex. MOOCs och hjälp med kursens pedagogiska planering och studieadministration.

Mooc-instruktioner

Mer information

Stöd och utbildning för Moodle och MOOC