Nätstudiemiljöer

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Här hittar du information om nätstudiemiljöerna Moodle & MOOC.

Moodle

Moodle är Helsingfors universitets mångsidigaste nätstudiemiljö. Använd den, när du vill ha en interaktiv nätarbetsmiljö för din studieperiod.

Moodle fungerar både som stöd för närundervisning som för distansstudier. Moodle erbjuder möjlighet till flexibel undervisning och flexibla studier, eftersom undervisningen inte behöver vara bunden till ett visst klockslag och föreläsningssal.

I Moodle kan du bl.a.

  • samla in inlärningsuppgifter och ge feedback på dem
  • arrangera aktiverande nätdiskussioner
  • hålla tentamina av essätyp och/eller flervalstentamina
  • handleda och följa upp studerandenas inlärningsprocess.

Beställ ett nytt Moodle kursområde (på finska / engelska)

 

Bekanta dig med Moodle

Videoinstruktioner för Moodle

Aktuellt:

MOOC

MOOC (Massive Open Online Course) avser en nätkurs som är öppen för hela världen. Som nätstudiemiljö stödd av undervisningsteknologitjänster fungerar mångsidiga och interaktiva Moodle, som administreras av Open LMS.

Obs! MOOC-kurser för avdelningen för datavetenskap finns på adressen http://mooc.fi. Avdelningen för datavetenskap vid HU ansvarar för stöd, genomförande och administration av kurser som återfinns på adressen mooc.fi.

MOOC-kurserna är t.ex.

  • skyltfönsterkurser, t.ex. presentation av ett läroämne
  • schemalagda nätkurser
  • självstudiekurser, som är öppna för alla.

MOOC-instruktioner

Om du planerar en MOOC-kurs, ta kontakt. Vi erbjuder stöd för lärare vid Helsingfors universitet i den pedagogiska planeringen och det tekniska genomförandet.

Beställ ett nytt MOOC kursområde

 

Mer information:

Stöd och utbildning för Moodle och MOOC