Nätstudiemiljöer

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Välj annan undervisningsarrangör

Här hittar du information om nätstudiemiljöerna Moodle & MOOC.

Moodle

Moodle är Helsingfors universitets mångsidigaste nätstudiemiljö. Använd den, när du vill ha en interaktiv nätarbetsmiljö för din studieperiod.

Moodle fungerar både som stöd för närundervisning som för distansstudier. Moodle erbjuder möjlighet till flexibel undervisning och flexibla studier, eftersom undervisningen inte behöver vara bunden till ett visst klockslag och föreläsningssal.

I Moodle kan du bl.a.

  • samla in inlärningsuppgifter och ge feedback på dem
  • arrangera aktiverande nätdiskussioner
  • hålla tentamina av essätyp och/eller flervalstentamina
  • handleda och följa upp studerandenas inlärningsprocess.

Beställ ett nytt Moodle kursområde (på finska / engelska)

 

Bekanta dig med Moodle

Videoinstruktioner för Moodle

Aktuellt:

MOOC

MOOC (Massive Open Online Course) avser en nätkurs som är öppen för hela världen. Som nätstudiemiljö stödd av undervisningsteknologitjänster fungerar mångsidiga och interaktiva Moodle, som administreras av Blackboard
Open LMS

(Avdelningen för datavetenskap vid HU ansvarar för stöd, genomförande och administration av kurser som återfinns på adressen mooc.fi.)

MOOC-kurserna kan vara t.ex.

  • skyltfönsterkurser, t.ex. presentation av ett läroämne
  • schemalagda nätkurser
  • självstudiekurser, som är öppna för alla.

Beställ ett nytt MOOC kursområde

MOOC-instruktioner

Om du planerar en MOOC-kurs, ta kontakt. Vi erbjuder stöd för lärare vid Helsingfors universitet i den pedagogiska planeringen och det tekniska genomförandet.

Obs! MOOC-kurser för avdelningen för datavetenskap finns på adressen http://mooc.fi.

Mer information:

Stöd och utbildning för Moodle och MOOC