Muut opetustyötä tukevat välineet

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Käytössäsi on välineitä esimerkiksi yhteiseen tuottamiseen, ryhmätyöskentelyyn, opetuksen suunnitteluun sekä kyselyjen ja äänestysten toteuttamiseen.

Wiki

Wikit ovat verkkosivustoja, joissa voit helposti luoda ja muokata nettisivuja itsenäisesti tai yhdessä. Wikeillä voit tukea erityisen hyvin opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä oppimista, sillä opettajana voit esimerkiksi antaa opiskelijoillesi oikeudet muokata kurssin oppimateriaalia tai linkkilistoja tai tehdä ryhmätöitä. Voit myös julkaista wikin sisällön koko maailmalle.

Lisätietoa:
HY:n wikipalvelun tuki- ja koulutusmateriaalit
helpdesk@helsinki.fi

Presemo – helppo tapa aktivoida opiskelijoita!

Presemo on opetuksen aktivointityökalu, joka sopii opiskelijoiden aktivointiin esimerkiksi luennolla kysymyksin, äänestyksin tai keskusteluin. Presemo toimii parhaiten opetuksen aikaisessa aktivoinnissa suurillakin opiskelijaryhmillä. Opettaja saa koosteet helposti talteen. Presemoa voi tietysti hyödyntää opetuksen lisäksi myös muissa yleisötilaisuuksissa, konferensseissa, seminaareissa ynnä muissa tapahtumissa.

Presemoa käytetään verkkoselaimella, ohjelmistoasennuksia ei tarvita. Presemon käyttö onnistuu myös älypuhelimella ja tabletilla. Jokaisella opiskelijalla ei tarvitse olla omaa mobiililaitettaan, jos vastaaminen opetustilanteessa hoidetaan pienryhmissä (yksi laite per ryhmä).

Presemo-huoneita voivat hallinnoida Helsingin yliopiston (opetus)henkilökuntaan kuuluvat.

Lisätietoa:
Ohjeet opettajille
Lue käyttösäännöt ennen Presemon käyttöönottoa!
Tilaa uusi huone
opetusteknologia@helsinki.fi

Presemo instructions in English

Flinga

Flinga on eräänlainen verkkopohjainen valkotaulu, joka soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi yhteisölliseen tiedonrakentamiseen ja opiskelijoiden aktivointiin opetustapahtuman aikana. Flinga toimii verkkoselaimen kautta, joten sitä voi käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin kännykälläkin, kunhan saatavilla on verkkoyhteys.

Yliopistolaisilla on käytössään Flingan Campus-versio, joka sisältää kolme erilaista työkalua.

  • Flinga Whiteboardissa voidaan rakentaa esimerkiksi käsitekarttoja ja ryhmitellä viestejä halutulla tavalla.
  • Flinga Wall on helppokäyttöinen viestiseinä, jossa lähetetyt viestit voidaan järjestää joko saapumisjärjestyksen tai annettujen tykkäysten mukaan.
  • Activities sisältää lyhyitä pedagogisia käsikirjoituksia, jotka voidaan toteuttaa suoraan tämän toiminnon kautta. Aktiviteeteista voi ammentaa myös ideoita omien sessioiden suunnitteluun.

Flinga on kaikkien Helsingin yliopiston työntekijöiden ja opiskelijoiden käytössä. Flinga-sessioiden luominen ja hallinnointi onnistuu yliopistotunnuksilla osoitteessa hy.flinga.fi.

Sessioon osallistujat ohjataan osoitteeseen edu.flinga.fi ja annetaan heille sessiokohtainen access code, jonka Flinga luo automaattisesti.  Osassa mobiililaitteista pitää painaa ensin SEND-nappia, jotta viestin kirjoituskenttä ja muut työkalut tulevat näkyviin. Tämä koskee lähinnä kännyköitä. Katso video.

Flingan videomuotoiset käyttöohjeet:

Kirjautuminen ja valikot
Flinga Wall
Flinga Whiteboardin kattava ohjeistus (session hallintatyökalut ja viestien lähettäminen)
Flinga Whiteboardin viestien lähettäminen ja hallinnointi
Flinga-viestien lähettäminen mobiililaitteella
 

Lisätietoa:
Skriptejä ja vinkkejä Flingan käyttöön.
opetusteknologia@helsinki.fi

Sähköiset lomakkeet

E-lomake on verkkolomaketyökalu, jonka avulla voit rakentaa, julkaista, muokata ja kopioida erilaisia kyselylomakkeita. Voit kerätä lomakkeella erilaista informaatiota: ilmoittautumisia, palautetta, tutkimusaineistoa, ennakkotietoja tai liitetiedostoja.

E-lomaketta käytetään verkkoselaimella. Yhtä verkkolomaketta voi laatia, ylläpitää ja käsitellä useampi henkilö. Lomakkeista on mahdollista laatia myös erikielisiä versioita. Lomakkeelle kertyneet vastaukset voit käsitellä E-lomakkeen omassa raporttinäkymässä tai siirtää helposti talteen omalle tietokoneellesi tai jatkokäsittelyä varten esimerkiksi Excel- tai SPSS-ohjelmistoihin. E-lomakkeen vastausaineistoista voit raportoinnin yhteydessä laatia halutessasi julkisia koosteita. E-lomake on luotettava ja turvallinen tapa informaation keräämiseen opettajille, hallintohenkilöstölle, tutkijoille sekä opiskelijoille.

Office365 Formsin avulla voit tehdä erilaisia kyselyitä, tietovisoja ja äänestyksiä erilaisten kysymystyyppien avulla. Löydät Formsin HY:n Office365 palvelusta

Sosiaalisen median käyttö opetuksessa

Yleisesti sosiaalisen median ja muiden kuin yliopistolla ylläpidettyjen alustojen käyttö mahdollistaa pedagogisesti kiinnostavia toteutuksia. Monesti opiskelijat myös pitävät, että opetuksessa voi käyttää heille tuttuja välineitä. Muita kuin yliopiston tarjoamia palveluita käytettäessä tulee kuitenkin varmistua siitä että palvelua käytetään tietoturvallisesti ja että jokainen opiskelija tietää mihin tietojaan tallentaa. Tällä hetkellä HY:n tarjoamia sosiaaliseen mediaan rinnastettavia palveluita ovat Office365 pakettiin kuuluvat Skype for business, Teams ja Yammer sekä Wiki-alustat.

Huomioitavat asiat sosiaalisen median käytössä

Kurssia suorittavia opiskelijoita ei voida:

  • *velvoittaa* käyttämään omaa nimeään julkisilla some-alustoilla,
  •  yhdistämään henkilökohtaisia profiileitaan osaksi kurssin suoritusta esim. niin että opettaja ja/tai opiskelijat päätyvät väistämättä seuraamaan toisiaan palvelussa
  • luomaan uusia tilejä yliopiston ulkopuolisiin palveluihin, erityisesti jos ne edellyttävät henkilötietoja

Opiskelijoille tulee olla selvillä

  • miten ja mihin alustoja käytetään,
  •  mitä se heiltä edellyttää,
  •  ja tarvittaessa tarjota vaihtoehtoinen korvaava kurssin suoritustapa tai mahdollisuus suorittaa vastaavat opinnot jollain toisella kurssilla.

Usein opiskelijat saattavat haluta pitää opiskelu- ja henkilökohtaiset profiilinsa erillisinä, mitä tulee kunnioittaa. Kurssin nimissä perustetut yhteiskäyttöiset tilit ovat yleisiä ja yleisesti ottaen ok. Käytännössä mikään palvelu ei ole ehdottomasti poissuljettu, mutta käyttö ja yhteiset pelisäännöt pitää miettiä palvelu- ja kurssikohtaisesti.