Opetuksen ja tutkintojen tavoitteet

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan on kirjattu tutkinnon sekä sen sisältämien kokonaisuuksien osaamistavoitteet. Kielikeskuksen opetussuunnitelmaan on kirjattu Kielikeskuksen opetuksen osaamistavoitteet.

Yliopisto sopii opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tutkintotavoitteet kullekin sopimuskaudelle. Alempien korkeakoulututkintojen ja tohtorin tutkintojen tavoitteita ei ole jaoteltu koulutusaloittain. Ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteet sen sijaan sovitaan koulutusaloittain. Ministeriö käyttää Tilastokeskuksen kansainvälistä koulutusluokittelua.

Yliopisto jakaa ministeriön kanssa sovitut tutkintotavoitteet tiedekuntiensa kesken. Löydät lisätietoa kuluvan strategiakauden tavoitteita yliopiston toimeenpanosuunnitelmasta (pdf).