Opetussuunnitelma

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Tässä ohjeessa kerrotaan opetussuunnitelmasta, siihen liittyvästä päätöksenteosta ja miten se liittyy opetukseesi.

Flammasta löydät tietoa opetussuunnitelmasta koulutusohjelmien toiminnan näkökulmasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Mikä on opetussuunnitelma

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määritellään mm. tutkintorakenne sekä opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt ja osaamisen arviointimenetelmät. Opetussuunnitelmassa määritellään myös koko koulutusohjelman osaamistavoitteet, jotka kaikkien ohjelmasta valmistuvien odotetaan saavuttavan.

Löydät kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelmat Opiskelijan ohjeista, kandi- ja maisteriohjelmien osalta sivulta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet ja tohtoriohjelmien osalta sivulta Tohtoritutkinnon laajuus ja rakenne.

Miten opetussuunnitelma liittyy opetukseesi

Opetuksesi on toteutus opintojaksosta, joka on osa koulutusohjelman opetussuunnitelmaa. Suunnitellessasi opetustasi sinun on tunnettava sekä opettamasi opintojakson että koko koulutusohjelman opetussuunnitelma, jotta pystyt kytkemään opetuksesi osaksi laajempaa kokonaisuutta.

Opintojakson tiedoissa määritellään mm. sen osaamistavoitteet, pakollisuus, laajuus, suoritustapa, kirjallisuus, edeltävä osaaminen, arviointimenetelmät ja -asteikko. Sinun tulee noudattaa opetuksessasi sekä näitä että opetusohjelmassa määriteltyjä asioita. Opetusohjelmaan liittyvät ohjeet löydät täältä.

Opetussuunnitelman voimassaolo ja muutokset

Opetussuunnitelmat ovat voimassa 3 vuotta ja ne laaditaan kaikissa koulutusohjelmissa ja Kielikeskuksessa lukuvuosiksi 2020–2023, 2023–2026 jne.

Opetussuunnitelmista päätetään tiedekuntaneuvostoissa koulutusohjelmien johtoryhmien esitysten perusteella. Kielikeskuksen opetussuunnitelman laatimisen prosessista vastaa kehittämispäällikkö, ja opetussuunnitelman hyväksyy Kielikeskuksen johtaja. Päätös tehdään kolmivuotiskautta edeltävän lukuvuoden aikana.

Kesken kolmivuotiskauden opetussuunnitelmaan voidaan tehdä pieniä muutoksia painavista syistä. Ehdotetut muutokset käsitellään koulutusohjelman johtoryhmässä, joka voi päättää esittää niitä tiedekuntaneuvostolle. Muutoksista tulee päättää sellaisessa aikataulussa, että ne ehditään huomioida seuraavan lukuvuoden opetusohjelman suunnittelussa.

Lisätietoa löydät opetuksen suunnittelun vuosikellosta.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.