Opintosuorituksen täydentäminen henkilökohtaisella suorituksella

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Henkilökohtaista suoritusta voidaan tarvita silloin, kun opiskelijalta puuttuu osa opintojakson tai opintokokonaisuuden suorituksesta. Täydentäminen räätälöidään opiskelijakohtaisesti, jos opiskelija ei pysty täydentämään suoritustaan opetussuunnitelmassa kuvatulla tai opetusohjelman tarjoamalla opintojaksolla tai sen osalla.

Henkilökohtaista suoritusta voi hakea

 • Siirto-opiskelija, jonka tutkintoon sisältyvän opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin on jäänyt aukkoja, joita täydentäviä opintoja ei ole tarjolla.
 • Vanhoista tutkintovaatimuksista uusiin siirtynyt opiskelija, jolla opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteiden täyttyminen edellyttää opintojen täydentämistä erillisellä suorituksella.
 • Opiskelijalla on jäänyt vaihto-opinnoista tehdyistä korvaavuuksista aukkoja opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin eikä täydentäviä opintoja ole tarjolla.

Huomioithan, että henkilökohtaisella suorituksella ei voi päivittää vanhentuneita opintoja. Vanhentuneet opinnot on suoritettava uudelleen opetussuunnitelmassa määritetyllä tavalla.

Henkilökohtaisen suorituksen arviointi

Opiskelijan on suositeltavaa käydä ensin läpi opintosuunnitelmansa HOPS-ohjaajansa kanssa. Kun opintojen täydentämisen tarve on tunnistettu, opiskelija sopii henkilökohtaisesta suorituksesta opintojakson tai opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa. Opintojakson tai opintokokonaisuuden vastuuopettajana määrittelet, kuinka opiskelija voi opintonsa täydentää, noudattaen kuitenkin opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

Henkilökohtaisen suorituksen prosessi:

 1. Opiskelija sopii henkilökohtaisen suorituksen tekemisestä täydennettävän opintokokonaisuuden tai opintojakson vastuuopettajan kanssa.
 2. Vastuuopettaja määrittelee, millaisella suorituksella opiskelija voi täydentämisen tehdä. Suoritustapoja voivat olla esim. tentti, essee tai portfolio.
 3. Opiskelija kirjaa henkilökohtaisen suorituksen opintosuunnitelmaansa Sisussa opintoluonnoksena.
 4. Opiskelija suorittaa henkilökohtaiseen suoritukseen vaaditut tehtävät.
 5. Vastuuopettaja arvioi suorituksen ja lähettää hyväksytystä suorituksesta kirjauspyynnön arvioinnin tukipalveluun. Erilliskirjauksen ohjeet löydät arvioinnin ohjeista.
 6. Opiskelija tekee Sisussa henkilökohtaisen suorituksen hakemuksen (LINKKI). Opiskelijapalvelut ohjeistaa tarvittaessa opiskelijaa hakemuksen tekemisessä.
 7. Opiskelijapalvelut käsittelee henkilökohtaisen suorituksen hakemuksen ja kirjaa suorituksen vastuuopettajan ilmoittaman tiedon perusteella.
 8. Opiskelijapalvelut lähettää opettajalle kuittauksen kirjatusta henkilökohtaisesta suorituksesta.