Ohjaajan työvälineet

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Täältä löydät tärkeimmät työvälineet opiskelijoiden ohjaukseen sekä tutkielmien arviointiin.

E-thesis

E-thesis on digitaalinen opinnäytteiden palautus-, arviointi-, arkistointi- ja julkaisujärjestelmä. Kaikki Helsingin yliopiston syventävien opintojen tutkielmat ja sitä vastaavat opinnäytteet jätetään digitaalisessa muodossa E-thesis-järjestelmään. Joissakin tiedekunnissa myös kandidaatin tutkielmat palautetaan E-thesikseen.

Lisätietoa: 
E-thesis käyttöohjeet
digitutkielmat@helsinki.fi

Katso myös
Opiskelun ohjaus
Tutkielman ohjaus

Sisu

Sisussa hops-ohjaajat voivat mm. tarkastella ohjattaviensa opinto- ja ajoitussuunnitelmia ja kommentoida niitä.

Lisätietoa:
Sisun opintojen suunnittelun ohjeet -wikisivu
sisu-info@helsinki.fi

Katso myös:
Sisu
Opiskelun ohjaus, opettajatuutorointi ja hops-ohjaus
 

Thessa

Thessa on Helsingin yliopiston sähköinen työkalu tohtoriopintojen ohjaukseen, suunnitteluun ja seurantaan. Ohjaussopimus on tohtorikoulutettavan ja ohjaajien välinen sopimus, joka solmitaan heti opintojen alussa. Sopimukseen kirjataan ohjaussuhteen yhteiset pelisäännöt ja kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Ohjaussopimus tehdään Thessassa. 

Lisätietoa:
Thessan Help-osio.
Thessan ylläpito: thessa-admin@helsinki.fi.

Katso myös:
Väitöskirjan ohjaus

Urkund

Urkundia voidaan käyttää tukemaan tieteellisen kirjoittamisen oppimista, sekä plagioinnin tunnistamiseen. Urkundin voi liittää Moodlen useisiin toimintoihin ja sitä voi helposti käyttää myös sähköpostin kautta. Urkund on integroitu myös E-thesikseen.  

Urkundiin lähetettyä dokumenttia verrataan avoimessa internetissä oleviin teksteihin, julkaisutietokantoihin sekä Urkundin tietokantaan tallennettuihin toisiin dokumentteihin. Vertailusta muodostuu tarkistusraportti, josta voi nähdä, miten paljon vastaavuutta lähetetyssä dokumentissa on muihin dokumentteihin.

Kaikki Helsingin yliopistossa valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmat tulee tarkistaa Urkundissa ennen hyväksyntää. Urkundia voidaan käyttää myös muissa pienemmissä kirjallisissa töissä tieteellisen kirjoittamisen harjoitteluun.

 

Lisätietoa 
Kirjaudu Urkundiin tai luo oma Urkund-tunnus
käyttöohje
Opetusteknologiapalvelut opetusteknologia@helsinki.fi

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.