Sisu

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Sisu on opiskelun, opintohallinnon ja opetuksen ydinjärjestelmä, joka valmistuessaan muodostaa opiskelun palvelukokonaisuuden opettajille, opiskelijoille ja opintohallintohenkilöstölle. Sisu  korvaa nykyisen Oodi-järjestelmän.

Mikä Sisu?

Sisu tulee sanoista Student Information System for Universities. Sisu on kuuden suomalaisen yliopiston yhdessä kehittämä järjestelmä, jonka kehitystyö aloitettiin vuonna 2013.

Opettajille Sisu tarjoaa entistä paremmat työvälineet muun muassa opiskelijoiden ohjaukseen ja henkilökohtaisen palautteen antamiseen.

Opiskelijoille Sisu tarjoaa nykyaikaisen käyttöliittymän opintojen suunnitteluun, opintoihin ilmoittautumiseen ja sähköiseen asiointiin, muun muassa hyväksilukemisten hakemiseen ja valmistumiseen.  
 

Sisuun kirjaudutaan osoitteessa https://sisu.helsinki.fi. Kirjauduttuasi sisään pääset nimen viereisestä alasvetovalikosta valitsemalla vaihtamaan  rooleja opettajasta myös opiskelijaksi. Opiskelija-näkymässä voit esimerkiksi kokeilla opintosuunnitelman laatimista.

Käyttöönoton aikataulu

Sisun käyttöönottoa on toteutettu Helsingin yliopistossa vaiheittain syksystä 2017 alkaen. Syksystä 2018 alkaen on otettu käyttöön ohjaustoiminnallisuuksia hops-ohjaajille.  Maaliskuussa 2021 Sisu korvaa kokonaan vanhan Oodi-järjestelmän.  

Käyttöönoton valmistuessa, maaliskuun 2021 jälkeen, opiskelijoille suurin muutos Sisussa on se, että opintoihin ilmoittaudutaan jatkossa Sisun opintosuunnitelman kautta. Eli voidakseen ilmoittautua opintoihin, opiskelijalle tulee olla Sisussa laadittuna opintosuunnitelma.  Kaikkien opiskelijoiden tuleekin laatia maaliskuun 2021 alkuun mennessä opintosuunnitelma Sisussa.

Lisätietoa Sisun käyttöönotosta löydät Flammasta osiosta Kehittämishankkeet ja projektit

Kaikki syksyn 2020 uudet opiskelijat laativat opintosuunnitelmansa Sisussa. Osassa koulutusohjelmia on myös jo syksyllä käytössä Sisun ohjaustoiminnallisuudet ohjaajille. Tavoitteena on, että syksyn 2020 aikana loputkin koulutusohjelmat ottavat Sisun ohjaustoiminnallisuudet käyttöön ja perustavat Sisuun ohjausryhmät opiskelijoiden ohjausta varten.

Yliopistolla on käynnistymässä Ohjausmallit näkyväksi-projekti, jonka tarkoituksena on tukea koulutusohjelmia tässä prosessissa. Projektin puitteissa toteutetaan esimerkiksi tarvittava koulutus ohjaajille. 

Muut toiminnallisuudet

Valmistuessaan Sisu tarjoaa opettajalle aiempaa selkeämmän näkymän omaan opetukseen ja vastuulla olevien opintojaksojen ja kokonaisuuksien tietoihin. Sisu mahdollistaa myös opintosuoritusten arvioinnin ja tämän yhteydessä kirjallisen palautteen antamisen opiskelijoille. Viestien lähettäminen luo uusia mahdollisuuksia opettajien ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen.  

Kysymyksiä ja palautetta?

Kysymyksiä ja palautetta Sisuun liittyen voi lähettää palveluosoitteeseen sisu-info@helsinki.fi.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.