Suoritustavat

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Valitse muu opetuksen järjestäjä

Opintojen suorittamistapoja valittaessa tavoitellaan linjakkuutta opintojakson osaamistavoitteiden ja arviointiperusteiden kanssa. Suorittamistapojen valinnalla voidaan tukea opiskelijan geneeristen ja asiantuntijataitojen kehittämistä eli esimerkiksi akateemisten ja työelämätaitojen sekä vuorovaikutustaitojen karttumista ja lisätä opetuksen vuorovaikutuksellisuutta ja opiskelijalähtöisyyttä.

Suoritustapojen valinta

Opintojakson suoritustapoja valittaessa on hyvä pitää mielessä opintojen mitoituksen arviointi ja opiskelijalle valituista suorittamistavoista muodostuva työmäärä. Täältä löydät tietoa opintojen kuormittavuuden arvioinnista ja mittaamisesta. 

Suoritustavat voivat edellyttää läsnäoloa, jota koskeviin määräyksiin voit tutustua täällä. 

Suoritustapoja suunniteltaessa on myös hyvä muistaa, että koulutusohjelmissa on tavoitteena suorittamistapojen monipuolisuus ja suunnittelu kokonaisuutena siten, että opintokokonaisuuden ja tutkinnon suorittamistavat muodostavat kokonaisuuden. Teethän siis suorittamistapojen suunnittelua ja valintaa yhteistyössä muiden koulutusohjelman opettajien kanssa.

Yhteiset pelisäännöt

Tutkintoja ja opintoja koskevien linjausten mukaisesti opiskelijan tulee noudattaa opintoihin liittyvien tehtävien määräaikoja, jotka sinun opettajana tulee ilmoittaa viimeistään opetuksen alkaessa. Palauttamisen määräaika on asetettava siten, että se on kohtuullinen sekä opiskelijan opintojen suorittamisen että töittesi ajoittamisen kannalta. Sinun tulee antaa ohjeet myös töiden palautusmuodosta.

Mikäli opiskelija ei asetetun määräajan kuluessa toimita työtään, opettajana sinulla ei ole velvollisuutta ottaa työtä vastaan myöhemmin, vaan voit edellyttää opiskelijan osallistuvan opetukseen uudelleen.

Tukea suoritustapojen suunnitteluun

Suoritustapojen toimivuudesta oppimisen edistäjänä voit saada tietoa opiskelijapalautteen avulla. Palautetta voi hyvin kerätä jo kurssin aikana. Tutustu palautteen keräämisen tapoihin ja keinoihin täällä.

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE järjestää yliopistopedagogista koulutusta, jossa opetusmenetelmien kehittämiseen omaan opetukseen sopivaksi voi saada ajatuksia.

Esimerkkejä

Suoritustapoja voivat olla esimerkiksi:                                                                                   

  • Luennoille osallistuminen
  • Esseetekstit ja seminaarityöt
  • Oppimispäiväkirja
  • Portfolio
  • Ryhmätyöt
  • Harjoitustehtävät
  • Excut ja harjoittelujaksot
  • Projekti
  • Kenttäharjoitus
  • Verkkokurssit ja verkkotyöskentely

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.