Opetuksessa käytettävät tilat

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Tässä ohjeessa esitellään opetuksessa käytettävät tilat erityisesti opetuksen näkökulmasta sekä kerrotaan niiden käytöstä, varaamisesta ja mm. varusteluista. Opetuksessa käytettävillä tiloilla tarkoitetaan ensisijaisesti varsinaisia Helsingin yliopiston opetustiloja, jotka varataan lukujärjestys- ja tilavarausohjelmisto Optimella, mutta ohjeessa sivutaan myös muita opetuksessa ajoittain käytettäviä tiloja (Unitube-studioita, Examinarium-tenttitiloja, kokoustiloja sekä laboratorioita ja vastaavia). 

Huomioithan kaikessa yliopiston tilojen käytössä tilojen käytön periaatteet, jotka löytyvät sisäiseen käyttöön Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksella) ja ulkopuolisille tilojen vuokraajille tilojen esittelysivuilta.

Opetuksessa käytettävien tilojen varaaminen

Kaikkien tilojen varaamisessa huomioitavaa 

 • Lukujärjestyssuunnittelijat tekevät kaikkien opetukseen käytettävien tilojen varaukset (pois lukien Unitube-studioiden varaukset ja muiden kuin Optimesta löytyvien kokoustilojen varaukset). Mikäli tarvitset tässä ohjeessa mainittuja tiloja muuhun kuin opetukseen, tulee sinun tehdä varaus itse.  
 • Tilan varannut henkilö on vastuussa varauksen pitämisestä ajan tasalla ja mahdollisten muutosten tiedottamisesta asianosaisille (esim. opettajille ja viime hetken muutosten osalta myös vahtimestareille).  
 • Tilavarausten tulee lähtökohtaisesti olla rakennusten aukioloaikojen puitteissa. Yliopiston rakennusten aukioloajat löydät helsinki-sivulta Rakennusten aukioloajat, ja ne näkyvät opetustilojen osalta myös Optimen tilakalenterissa (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla). 

Opetustilojen varaaminen

Opetustilat varataan lukujärjestys- ja tilavarausohjelmisto Optimella. 

Lukujärjestyssuunnittelijat tekevät opetukseen liittyvät tilavaraukset lukujärjestysten suunnittelun yhteydessä (lukujärjestyssuunnittelijoiden yhteystiedot Flammassa, vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla).

Opetustiloja käytetään opetuksen lisäksi myös muissa yliopiston tilaisuuksissa (esim. väitöstilaisuudet, konferenssit ja tapahtumat) ja osaa niistä vuokrataan myös ulkopuolisille asiakkaille. Voit varata opetustiloja muuhun kuin opetukseen opetusperiodien ajalle pääsääntöisesti vasta kun opetus on sijoiteltu. Tarkemmat kampuskohtaiset ajankohdat päivitetään Optimen etusivulle, kun seuraavan lukuvuoden opetuksen suunnittelu alkaa.  

Mikäli olet yliopiston henkilöstöä ja tarvitset opetustiloja muuhun kuin opetukseen (pl. väitöstilaisuudet ja konferenssit), tee tilavarauspyyntö itse käyttäen Optimea (ohje Flammassa). Mikäli haluat varata väitössalin, ole yhteydessä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin, josta annetaan tarkemmat ohjeet väitössalin varaamiseen. Mikäli tarvitset tiloja tieteellisiin konferensseihin, ota yhteyttä Konferenssi- ja tapahtumapalveluihin (helsinkiuniconferences@helsinki.fi). 

Yliopiston ulkopuoliset asiakkaat ovat opetustiloihin liittyvissä kysymyksissä ja niiden varaamisesta yhteydessä keskitettyyn tilavaraukseen (tilavaraus@helsinki.fi, puh. 02941 24500 ma-pe klo 12–13).  

Opetustilojen varausoikeudet ja veloitus

Opetustilat jaetaan varausoikeuksien ja veloituskäytäntöjen mukaan kahteen kategoriaan: 

 1. Yhteiskäyttöiset tilat, joista veloitetaan tuntiperustaisesti ja joita kaikki saavat varata. 
 2. Nk. omat tilat, joista yksiköt (tyypillisesti tiedekunnat) maksavat kuukausivuokraa ja joita varataan lähtökohtaisesti ainoastaan ko. yksikön tarpeisiin.  Mikäli joku muu taho haluaa käyttää tällaista tilaa, varaukseen tulee pyytää lupa kunkin tiedekunnan lukujärjestyssuunnittelijoiden kautta ja tilan käytöstä maksetaan tuntiperustaisesti. 

Tilahinnasto yliopiston sisäiselle käytölle löytyy Flammasta ja ulkopuolisille asiakkaille opetustilojen esittelysivuilta

Muiden tilojen varaaminen opetukseen

 • Kokoustilat, joita käytetään myös opetukseen, varataan lukujärjestyssuunnittelijoiden toimesta Optimella. Mikäli tarvitset opetukseen muita kuin Optimesta löytyviä kokoustiloja, varaa ne itse Office365-kalenterin kautta (OWA- ja Outlook-ohjeet Helpdeskin sivuilla). Osa kokoustiloista on varusteltu kiinteällä kameralla ja mikrofonilla sekä langattomalla kuvansiirrolla.
 • Unitube-studiot varataan itse Office365-kalenterin kautta (OWA-ja Outlook-ohje Helpdeskin sivuilla). Voit tarkistaa varaustilanteen myös Unitube-studioiden käyttöohje -sivun studioiden kalenterilinkkien kautta. Varausoikeus on yliopiston henkilöstöllä. Mikäli olet jatko-opiskelija, pyydä studion käyttöoikeutta studion yhteyshenkilöltä sähköpostitse.
 • Examinarium-tenttitilojen käyttöohjeet löydät sivulta Examinarium - käyttöohje. Tenttitiloja varaavat ainoastaan opiskelijat.  
 • Opetuksessa käytettäverikoistiloja, jotka eivät ole Optimessa, varataan usein eri tavoin (esim. Office365-kalenterin kautta tai fyysisestä varauskalenterista). Näiden tilojen varaamiseen liittyvissä asioissa voit kääntyä lukujärjestyssuunnittelijoiden puoleen.  

Optimessa varattavien yksittäisten opetustilojen perustiedot

Yksittäisten Optimessa varattavien opetustilojen perustiedot löydät opetustilojen esittelysivuilta, Optimesta ja osin myös Flammasta seuraavasti:

Opetustilojen esittelysivuilta näet yhteiskäyttöisistä tiloista nimen, paikkamäärän, tilatyypin, laitevarustelun, esteettömyyden, hinnan ulkoisille asiakkaille, osoitteen, valokuvia sekä vahtimestareiden ja rakennuksessa toimivan ravintolan yhteystiedot. Nk. omista tiloista on olemassa esittelysivut ainoastaan Siltavuorenpenkereellä sijaitsevasta kasvatustieteellisen tiedekunnan Minerva-torista.

Optimesta näet kaikkien siellä varattavien eli sekä yhteiskäyttöisten että nk. omien opetustilojen tiedot seuraavasti: 

 • Opetuskalenterissa tilan nimi  
 • Tilan kalenterissa tilan nimi ja paikkamäärä 
 • Omissa varauksissa tilan nimi 
 • Varauspyyntöä tehtäessä tilan nimi, paikkamäärä, tilatyyppi, laitevarustelu, esteettömyys sekä yhteiskäyttöisten tilojen osalta linkki tilan esittelysivulle 

Flammasta löydät lisätietoa Optimen kalentereista ja opetustilojen varaamisesta muuhun kuin opetukseen. Flamman Opetus- ja kokoustilojen sivulta löydät myös tietoa joistain yksiköiden nk. omista tiloista.

Optimessa varattavien opetustilojen paikkamäärät, tilatyypit, kalusteet ja esteettömyys

Paikkamäärä 

Opetustiloille on määritelty osallistujien istumapaikkamäärä, joka ilmoitetaan tilan tiedoissa. Paikkamäärään on laskettu mukaan pöytien ääressä olevat istumapaikat lukuun ottamatta opettajan paikkaa. Joissain tiloissa on lisäksi irtotuoleja. 

Tilatyyppi  

Opetustiloille on määritelty seuraavat tilatyypit:  

 • Luentosali: tasalattiainen opetustila 
 • Auditorio: opetustila, jonka katsomo-osan profiili on nouseva 
 • Atk-luokka: kiinteillä tai kannettavilla tietokoneilla varusteltu tila 
 • Kielistudio: kielten opetukseen soveltuva tila, jossa kuulokkeet opiskelijoille 
 • Laboratorio: laboratoriotyöskentelyyn soveltuva tila 
 • Taito- ja taideaineet: erikoisvarusteltu tila, esim. käsityöopetukseen soveltuva tila 
 • Kokoushuone: ensisijaisesti kokouskäyttöön tarkoitettu tila 
 • Muu erityistila: tilatyyppi, jota käytetään opetustiloista, jotka eivät varustelunsa ja käyttötarkoituksensa puolesta kuulu em. kategorioihin 

Kalusteet  

Opetustiloissa on kahdenlaisia kalusteita (lukuvuoden 2022-2023 tiedot):

 1. Kiinteät kalusteet: kiinteät pöydät ja penkit, jotka eivät ole siirreltävissä 
 2. Irtokalusteet: erilliset pöydät ja tuolit, osa pöydistä siirreltävissä 

Opetustilojen kalustetietoja on tarkennettu lukuvuodelle 2023-2024 seuraavasti:

 1. Kiinteä kalustus: kiinteät pöydät ja penkit, jotka eivät ole siirreltävissä
 2. Irtokalustus: erilliset pöydät ja tuolit, pöydät siirreltävissä apuvoimin
 3. Muunneltava kalustus: erilliset pöydät ja tuolit, pöydät siirreltävissä helposti (joissain tiloissa ainoastaan tuoleissa kiinni olevat pienet pöydät)

Esteettömyys  

Opetustilat on jaettu esteettömyyden suhteen kolmeen kategoriaan:  

 1. Esteellinen: tilaan ei pääse pyörätuolilla 
 2. Esteetön: tilaan pääsee pyörätuolilla 
 3. Osittain esteellinen: tilaan ei välttämättä pääse pyörätuolilla esim. kapean hissin oviaukon takia 

Otathan tilojen esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä rakennuksen vahtimestariin

Optimessa varattavien opetustilojen varustelu

Opetustilat on varusteltu vastaamaan mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita. Tiedot kunkin tilan varustelusta löytyy Optimesta ja tilojen esittelysivuilta. Kuvaus varusteluista (lukuvuoden 2022-2023 tiedot):

 • Dokumenttikamera: asiakirjojen tai esineiden kuvaamiseen tarkoitettu digitaalinen kamera, jonka kuva heijastetaan valkokankaalle  
 • Flyygeli (vain keskustakampuksella) 
 • Induktiosilmukka: Kuulorajoitteisten apuväline, jolla puhe ja muu ääni välitetään langattomasti suoraan kuulolaitteeseen  
 • Mikrofoni/summaääni: Mikrofoni (pöytä-, kapula- tai rintamikrofoni) ja valmius ohjata tilan äänet etäyhteyteen tai luennon tallenteelle
 • Projektori: Videoprojektori tietokoneen kuvan heijastamiseen valkokankaalle 
 • Tietokone: Kiinteä tai kannettava tietokone opettajan käyttöön 
 • Unitube: Unitube-tallennus- ja -suoratoistomahdollisuus, mikrofonit sekä kiinteät kamerat (ks. myös luku Hybridi- ja etäopetus). Tallenne lähetetään automaattisesti tallennuksen päätyttyä käyttäjän Unitube-lataamoon, jossa niitä voi hallinnoida.
 • Verkko/etäopetuslaitteet: tilan kiinteää kameraa ja mikrofonia voidaan käyttää videoviestintäohjelmassa, kuten Zoom (ks. myös luku Hybridi- ja etäopetus)
 • Web-kamera mikrofonilla: opettajan kuvan ja puheen välittäminen videoviestintäohjelmassa (ks. myös luku Hybridi- ja etäopetus)
 • XL-liitutaulu (vain Kumpulan kampuksella): ¾ opetustilan seinistä on varusteltu liitutaululla 
 • Äänentoisto: kaiuttimet äänentoistoa varten 
 • Älytaulu: isokokoinen näyttö interaktiivisella kosketusominaisuudella 

Opetustilojen varustelutietoja on tarkennettu lukuvuodelle 2023-2024. Löydät tarkennetut tiedot oheisesta tiedostosta (PDF)

Tiloissa kiinteästi olevien ja Optimeen merkattujen varustelujen lisäksi voit tiedustella rakennusten vahtimestareilta esim. irrallisia web-kameroita ja heittomikrofoneja. 

AV-tuki järjestää joka kampuksella kuukausittain tukiklinikoita, joihin voit tulla tutustumaan ja saamaan opastusta opetus- ja kokoustilojen AV-tekniikkaan. Löydät tietoa klinikoista Flamma-uutisesta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksella, pyydä tiedot tarvittaessa AV-tuelta av-tuki@helsinki.fi, 02941 24240).

Hybridi- ja etäopetus

Hybridiopetuksella tarkoitetaan opetustilannetta, jossa osa opiskelijoista on paikalla opetustilassa ja osa osallistuu opetukseen etäyhteyden kautta. Etäopetuksella tarkoitetaan opetustilannetta, jossa opettaja ja opiskelijat eivät ole samassa tilassa.

Osa yliopiston tiloista on varustettu toiminnan videointia, suoratoistamista sekä etäyhteyksien muodostamista silmällä pitäen. Tiloissa, joiden varustelistassa on mainittu Unitube tai verkko/etäopetusvarustus, on tarvittava laitteisto sekä hybridi- että etäopetuksen toteuttamista varten. Jos opetuksessa halutaan hyödyntää esim. Zoom-videoviestintäohjelmaa, mutta varatussa opetustilassa ei ole kiinteää kameraa ja mikrofonijärjestelmää, on opetuksen järjestäjän tuotava itse tarvittavat laitteet mukanaan (esim. web-kamera ja mikrofoni).

Alla esitellään yliopistolla tarjolla olevia tiloja ja välineitä, joiden avulla hybridi- ja etäopetusta voidaan toteuttaa. Välineistä löydät lisätietoa sivulta Opetusvideot ja luentojen suoratoistaminen.

Hybridiopetus ja siihen soveltuvat tilat

Hybridiopetuksella tarkoitetaan opetustilannetta, jossa opetustilassa on paikalla osa opiskelijoista ja osa osallistuu opetukseen etäyhteyden kautta. Hybridiopetuksen suunnittelusta löytyy lisätietoa sivulta Linjakas opetus ja opetuksen suunnittelun 10 vaihetta.

Hybridiopetusta voidaan järjestää helpoiten tiloissa, joiden kiinteä varustelu (esim. kamera ja mikit) mahdollistaa opetuksen välittämisen osallistujille Unitube-suoratoistona tai videoviestintäohjelman (esim. Zoom) avulla. Jälkimmäinen tapa mahdollistaa helpommin vuorovaikutuksen toteuttamisen ja myös etäpäästä voidaan esittää tällöin omaa sisältöä. Unitube-suoratoistossa vuorovaikutus on aina yksisuuntainen, joten kysymyksiä ja mahdollista aktivointia varten rinnalle pitää ottaa jokin taustakanava (esim. Flinga). 

Hybridiopetukseen soveltuvat tilat ovat Optimessa merkitty kategorioilla:

Näistä tiloista löytyy kiinteästi asennetut videokamerat ja mikrofonit, joilla videoviestintäyhteyksiin ja videotallenteisiin saadaan laadukasta kuvaa ja ääntä. 

Jos myös paikalla olevien osallistujien ääni halutaan välittää etäyhteyteen, tilassa olisi hyvä olla käytössä tarkoitukseen soveltuva kiinteä koko tilan kattava mikrofoniratkaisu tai heittomikrofoni (CatchBox, tiedustelut rakennusten vahtimestareilta). Mikäli kumpaakaan edellä mainittua vaihtoehtoa ei ole käytössä, tilassa pidettäville puheenvuoroille voidaan esimerkiksi sopia esityspiste, jossa hyödynnetään tarjolla olevia mikrofoniratkaisuja.

Tiloissa, joissa on koko tilan kattava mikrofoniratkaisu, on Optimessa varusteena verkko/etäopetuslaitteet. Voit tarkastella tilojen varustelutietoja tilojen esittelysivuilta tai varatessasi tilaa Optimesta (katso varausohjeet kohdasta Opetuksessa käytettävien tilojen varaaminen).

Etäopetus ja siihen soveltuvat tilat 

Etäopetuksella tarkoitetaan opetustilannetta, jossa sekä opettaja ja opiskelijat osallistuvat opetukseen pelkästään etäyhteyden kautta (esim. Unitube ja Zoom). Etäopetuksen suunnittelusta löytyy lisätietoa sivulta Linjakas opetus ja opetuksen suunnittelun 10 vaihetta.

Zoomilla toteutettavaan etäopetukseen tilan voi valita vapaasti, eikä sen tarvitse olla yliopiston opetustila. Toteutuksessa voi hyödyntää joko siirrettäviä laitteita (esim. web-kamera) tai varmistaa, että käytettävässä tilassa on tarjolla tarvittavat laitteet. Hybridiopetukseen soveltuvat tilat toimivat yhtä lailla etäopetuskäytössä. Huom. Unitube-tilat soveltuvat myös verkkoviestintävälineiden (esim. Zoom) avulla tapahtuvaan opetukseen. 

Unituben suoratoistolla toteutettavaan etäopetukseen valitaan tila, jossa varustuksena on Unitube. Tällaisia ns. Unitube-saleja löytyy kaikilta kampuksilta. Lisäksi Unitube-studioita voidaan hyödyntää etäopetuksessa. Unituben kanssa on huomioitava se, että suoratoistoyhteys on yksisuuntainen, joten esim. mahdollisille kysymyksille pitää valita jokin erillinen taustakanava (esim. Flinga tai Presemo).

Opetusvideoiden tekemiseen soveltuvat tilat

Opetusvideoita voidaan hyödyntää osana etäopetusta ja niitä voi tehdä joko erikseen tai varsinaisen opetustilanteen aikana. 

Videoiden tekeminen ennakkoon erillisenä ajankohtana on monesti suositeltavaa, koska silloin on helpompi keskittyä videon tekemiseen ja ottaa tarpeen mukaan uusia ottoja. Video kannattaa myös käsikirjoittaa, jotta voidaan varmistaa, että videon viesti on selkeästi esitetty. Videoita voidaan käyttää monella tavalla kurssin aikana: luentojen korvaajina, opetustilanteen virikkeinä, ohjeistuksena jne.  

Opetustilanteesta voi tehdä sellaisenaankin tallenteen. Kannattaa kuitenkin huomioida, etteivät parin tunnin mittaiset videot ole oppimisen kannalta välttämättä paras toteutusmuoto. Niitä voi hyvin kuitenkin hyödyntää esim. silloin, kun kaikki eivät ole pystyneet osallistumaan opetustilanteeseen tai vaikkapa tenttiin kertaamisessa. Opetustilanteen sisälle voi käsikirjoittaa myös lyhyempiä osuuksia, joista saa jälkikäteen editoitua omia erillisiä videoita myöhempää käyttöä varten. Tällä tavoin on helppo tuottaa valmista materiaalia esim. verkkokurssille.

Videon voi tehdä etukäteen 

 • Unitube-studiossa tai -salissa, josta video tallentuu Unitube-lataamoon. Lataamossa video voidaan julkaista joko Moodle-rajatusti tai laajemmalle yleisölle Unitube-katsomon kautta. Unitube-lataamossa olevan videon voi ladata itselleen, jos sitä tarvitsee esim. editoida ennen julkaisua. 
 • tallentamalla esityksen Zoomissa ja julkaisemalla sen haluamallaan tavalla. Nämäkin videot julkaistaan pääsääntöisesti Unitube-lataamossa, jossa on mahdollista rajata videon näkyminen vain valitulle Moodle-alueelle.   
 • tallentamalla esityksen Screencast-O-Matic -ruudunkaappausohjelmalla, joka mahdollistaa myös kevyen editoinnin tekemisen. Näidenkin kohdalla pääasiallisena julkaisuvälineenä toimii Unitube-lataamo. 

Opetustilanteen videointi onnistuu helpoiten opetustiloissa, joissa on Unitube-luentotallennuslaitteisto. Näissä tiloissa on yksi tai useampi kamera sekä mikrofonijärjestelmä, joita voidaan hyödyntää videoiden tallentamisessa. Unitube-järjestelmän käyttö vaatii tunnistautumisen tulostukseen käyttämälläsi kortilla (esim. henkilökortti). Tunnistautuminen ohjaa videotallenteen oikealle omistajalle tämän Unitube-lataamoon jatkokäsittelyä ja julkaisua varten.

Myös Zoomissa voidaan tehdä tallenne opetustilanteessa. Zoomin käyttöön löytyy ohjeistusta sivulta Opetusvideot ja luentojen suoratoistaminen

Lisätietoa Unitubesta löytyy Helpdeskin Unitube-sivulta.

Tietoa opetusvideoiden saavutettavuudesta löytyy sivulta Opetuksen digitaalinen saavutettavuus.

Suoratoistoon eli striimaukseen soveltuvat tilat

Opetuksen suoratoistoon eli striimaukseen sopiva tila on varustettu Unitube-luentotallennuslaitteistolla. Tilassa on kiinteä kamera sekä mikrofonijärjestelmä, joita voidaan hyödyntää sekä videoiden tallentamisessa että striimauksen (suoratoiston) toteutuksessa. Suoratoistossa yhteys on yksisuuntainen eli osallistujat eivät pääse esimerkiksi esittämään kysymyksiä ilman erillistä taustakanavaa (esim. Flinga) tai osallistumaan keskusteluun kameran välityksellä. Suoratoistoa käytettäessä on muistettava, että siinä on aina pieni viive.

Luentoja voidaan seurata suoratoistettuna (striimattuna) salin suoratoistosivulta.

Unitube-järjestelmän käyttö vaatii tunnistautumisen tulostukseen käyttämälläsi kortilla (esim. henkilökortti). Tunnistautuminen ohjaa videotallenteen oikealle omistajalle tämän Unitube-lataamoon jatkokäsittelyä ja julkaisua varten.

Huomioithan, että Unitube-studiot soveltuvat myös opetuksen suoratoistamiseen.

Lisätietoa Unitubesta löytyy Helpdeskin Unitube-sivulta.

Unitube-studiot 

Helsingin yliopistolla on kolme Unitube-studiota: keskustakampuksella Aleksandriassa, Kumpulan kampuksella Exactumissa ja Viikin kampuksella A-talossa. Ne ovat käytettävissä rakennusten aukioloaikojen mukaisesti. Rakennuksen vahtimestarit päästävät studioon vain tilan asianmukaisesti varanneet. Studioita voivat varata kaikki Helsingin yliopiston henkilökuntaan kuuluvat ja niiden käyttö on yliopistolaisille maksutonta. 

Studiot on suunniteltu toimimaan itsepalveluperiaatteella. Studioiden hallinnoinnista ja ylläpidosta vastaa yliopiston Opetusteknologiapalvelut, joilta voi tilata perehdytystä sekä tukea studion käytön aloitukseen.

Unitube-studiot ja niiden laitteisto soveltuvat erilaisten opetusvideoiden (esim. esitykset ja pienet paneelikeskustelut) sekä Unitube-suoratoistojen toteutukseen. 

Unitube-studioiden tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot löydät sivulta Unitube-studion käyttöohje

Yhteystiedot