Sisu-ohje: Opintosuorituksen arvosanan tallentaminen

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Luethan myös yleiset arvioinnin periaatteet sekä tietoa opintosuoritusten arviointiprosessista sivulta Opintosuoritusten arvosanan tallentaminen.

Lisätietoa Sisun käyttöönotosta löydät sivulta Sisu-ohjeet opettajalle.

Toiminto lyhyesti

Jos sinut on merkitty Sisussa opettajaksi toteutukselle (esim. luentokurssi tai kirjatentti), voit arvioida suorituksia. Jos sinut on merkitty toteutuksen vastuuopettajaksi, voit myös vahvistaa arvioinnit. 

 1. Siirry Sisussa Opetukseni-sivulle ja valitse toteutus. Suoritukset arvioidaan Arviointi-välilehdellä toteutuksen ylläpitonäkymässä. Voit kirjata arvioinnin tietoja yhdelle tai useammalle opiskelijalle kerrallaan. 
 2. Lisää arviointiin arvosanat ja mahdollinen lisätieto sekä mahdollinen sanallinen palaute. Tarkista ja muuta tarvittaessa Sisun ehdottama suorituskieli ja -päivämäärä. 
 3. Vahvista arvioinnit, jos sinut on merkitty toteutukselle vastuuopettajaksi.
 4. Opintojakson suoritusmerkintä näkyy opiskelijalle arvioinnin vahvistusta seuraavana päivänä. Osasuoritus näkyy opiskelijalle heti vahvistuksen jälkeen. Sisu tekee suorituksista automaattisesti arvosanajakauman, joka näkyy opiskelijalle arvioinnin yhteydessä. 

Huom! Jos opetuksesi käy osaksi useampaa opintojaksoa, tarkista ja tallenna ensiksi arvioinnin asetukset. Arvioinnin asetuksia ei voi muokata, jos yksikin arviointi on vahvistettu.  Näet Toteutuksen tiedot -välilehdellä oikeasta reunasta, toteutuksen yhteenvedosta, jos se on liitetty useampaan opintojaksoon. Asetuksissa voit päättää, haluatko arvioida eri opintojaksojen suorittajat samoilla perusteilla ja käsitellä niihin liittyvät suoritukset samalla kertaa.  

Arviointi-välilehti

Löydät Arviointi-välilehden klikkaamalla haluamaasi toteutusta Sisun Opetukseni-sivulla. Arviointi-välilehti jakautuu kahteen osaan: Vasemmalla puolella näet osallistujalistan eli opetukseen hyväksytyt opiskelijat. Oikealla puolella arvioidaan luettelosta valittujen opiskelijoiden suoritukset. Arviointilomake tulee näkyville, kun olet valinnut vähintään yhden opiskelijan listasta.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Oikean puolen yläreunasta löytyvät myös arvioinnin asetukset. Kolmesta pisteestä klikkaamalla voit tuoda Sisuun arvioinnit csv-taulukkotiedostosta sekä ladata mallipohjan csv-tiedostoa varten. Lue tarkemmat ohjeet tämän sivun luvusta Arviointien siirtäminen Excelistä Sisuun. Huom! On vahvasti suositeltavaa käyttää csv-tuonnissa mallipohjaa, koska tuontia varten tiedoston täytyy sisältää tietyt sarakkeet.  

Osallistujalista

Listasta voit valita opiskelijoita yksitellen tai kerralla kaikki opiskelijat klikkaamalla otsikkorivin vasemman reunan valintaruutua. Jos olet suodattanut osallistujalistaa, otsikkorivin valintaruudun klikkaaminen valitsee vain näkyvillä olevista opiskelijoista. Jos toteutus on liitetty useampaan eri arviointikohteeseen (suoritustavan osaan), joilla on erilaiset laajuudet tai arviointiasteikot, voit valita vain saman arviointikohteen valinneet opiskelijat kerralla. Osallistujalistaa voi myös lajitella kaikkien sarakkeiden perusteella.

Jos osallistujalistasta puuttuu opiskelija, tarkista ensin ilmoittautuneet-sivulla, onko opiskelijan status hyväksytty. Jos opiskelijan ilmoittautumista ei löydy toteutukselta lainkaan, voi hallinto tarvittaessa lisätä uuden opiskelijan toteutukselle. Lue lisää opiskelijoiden lisäämisestä toteutukselle (linkki tulossa). Avoimen yliopiston opetuksessa ole myös yhteydessä opintojakson suunnittelijaan.

Jos toteutus on liitetty vähintään kahteen opintojaksoon tai sen osaan, voit suodattaa listaa sen yläpuolella olevasta ”Näytä kaikki osallistujat” -pudotusvalikosta. Kun valitset valikosta jonkin opintojakson tai sen osan, näet listassa vain sen valinneet opiskelijat.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Jos toteutuksella on vähintään kaksi opetusryhmää, voit suodattaa listaa sen yläpuolella olevasta Ryhmät-pudotusvalikosta.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Arvioinnin lisäämisen jälkeen osallistujalistassa näkyvät arvosana ja suorituksen tila. Hyväksytyn ja vahvistetun arvioinnin kohdalla näkyy arvosana ja laakeriseppele. Jos arvioinnin arvosana on hylätty, sen vieressä näkyy punainen rasti. 

Vahvistetun arvioinnin vieressä näkyy nuoli, jos sen arvosana tai laajuus ei ylitä aiemmin samalle opintojakson osalle annettua arvostelua, tai aiempi arviointi on purettu tai merkitty virheeksi. Tällöin arvioinnin voi tehdä uudelleen, esimerkiksi uusintatentin jälkeen. Vahvistamattomien arviointien kohdalla näkyy vain arvosana ja tilasarake on tyhjä. 
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Arvioinnin asetukset

Arvioinnin asetuksia tarvitset erityisesti, jos opiskelijoita on ilmoittautunut toteutukselle useamman opintojakson tai sen osan kautta, mutta haluat lisätä arvioinnin kerralla kaikille. Näet Toteutuksen tiedot -välilehdellä oikeasta reunasta, toteutuksen yhteenvedosta, jos toteutuksella voi suorittaa useamman eri opintojakson. Arvioinnin asetuksia ei voi muokata, jos yksikin arviointi on vahvistettu.

Avaa arvioinnin asetukset Arviointi-välilehden oikeasta yläkulmasta.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Asetuksissa voit valita, haluatko antaa arvioinnin suoraan arvosanana vai antamalla yhteispisteet. Yleisimmin annetaan suoraan arvosanat, eikä asetusta tarvitse vaihtaa. Jos valitset yhteispisteet, Sisu laskee automaattisesti arvosanat tasavälein. Esim. jos asetat maksimiksi 100 pistettä, 1-19 pistettä antaa arvosanaksi 1, 20-39 antaa 2, 40-59 antaa 3, 60-79 antaa 4 ja 80-100 antaa 5.

Jos toteutuksella voi suorittaa useita opintojaksoja tai sen osia (arviointikohteita), voit valita, arvioidaanko kaikki suoritukset samoilla perusteilla. Tämä on mahdollista, jos niillä on sama laajuus ja arviointiasteikko.

Klikkaa valintaruutua ”Arvioidaan arviointikohteet samoilla arviointiperusteilla”. Nyt voit antaa kaikille arvioitaville opiskelijoille yhdellä kertaa arvioinnin tiedot. Klikkaa Tallenna, niin asetukset tulevat voimaan. 
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Suoritusten arviointi

Lisäämäsi tiedot tallentuvat Arviointi-välilehdellä jatkuvasti, joten voit edetä arvioinnissa haluamassasi järjestyksessä. Tiedot tulevat opiskelijoille näkyville vasta arviointien vahvistusta seuraavana päivänä. 

 1. Valitse opiskelijat, joiden suorituksen haluat arvioida. Jos useampi opiskelija on saamassa saman arvosanan, voit valita nämä opiskelijat osallistujalistasta. Arvosanatiedon voi syöttää kaikille valituille opiskelijoille yhdellä kertaa. Jos haluat arvioida opiskelijat ryhmä kerrallaan, voit suodattaa osallistujalistaa.
 2. Kun olet valinnut listasta vähintään yhden osallistujan, tulee sivun oikeaan reunaan Suorituksen arviointi -osioon näkyville valitun opiskelijan tiedot tai valittujen määrä, sekä arviointi ja suorituksen tiedot. Lisää nyt valittuina oleville opiskelijoille suorituksen tiedot.Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
  1. Lisää arvosana.
  2. Valitse suorituspäivä. Suorituspäivämäärä on se päivä, jolloin opiskelija on jättänyt suorituksensa eli esim. osallistunut tenttiin tai palauttanut esseen.
  3. Kirjaa halutessasi sanallinen palaute. Opiskelija näkee oman sanallisen palautteensa arvioinnin tiedoissa, mutta palaute ei näy suoritusotteella.
  4. Tarkista suorituksen laajuus. Oletuksena on opintojakson tai sen osan laajuus. Ole erityisen huolellinen, jos suorituksesta ansaittu opintopistemäärä voi vaihdella.
  5. Suorituksen lisätietoihin voit kirjata arviointiin liittyviä oleellisia lisätietoja. Esimerkiksi toteutuksen nimi, jos se poikkeaa opintojakson nimestä. Huom! Lisätietokenttä tulee näkyville opiskelijan suoritusotteelle. Varmista lisäksi, että kenttään tulee vain ymmärrettäviä kirjoitusmerkkejä.
  6. Tarkista suorituskieli ja korjaa tarvittaessa. Oletuksena on toteutuksen perustietoihin merkitty opetuskieli.
 3. Klikkaa Arvioinnin tiedot -osio auki. Lisää arviointiperusteet, jos ne eivät käy ilmi opintojakson tiedoista. Voit halutessasi antaa myös tiedon palautetilaisuuden ajasta ja paikasta. Vastuuopettajana voit muokata arvioinnista vastaavia henkilöitä. Jos olet jo kirjannut arvosanoja, näet myös arvosanajakauman. Näet sen myös Arvosanajakauma-osiossa.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 4. Jos olet toteutuksen vastuuopettaja, vahvista arvioinnit. Vahvistus -osiossa näet yhteenvedon vahvistettavista arvioinneista. Yhteenveto on jaoteltu, jos toteutuksella voi suorittaa useita opintojaksoja tai osia ja ne arvioidaan eri perusteilla. Tarkista vielä, että kaikki tiedot ovat oikein. Klikkaa sitten Vahvista-nappia, minkä jälkeen saat yhteenvedon alle ilmoituksen, jos vahvistaminen on hyväksytty. Kun arvioinnit on onnistuneesti vahvistettu, ne kirjautuvat opiskelijoille ja näkyvät osasuorituksina välittömästi. Koko opintojakson suoritus näkyy opiskelijalle heti seuraavana päivänä, jos opintojakso koostetaan automaattisesti.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Arvioidun suorituksen korottaminen tai korjaaminen

Opiskelijan suorituksen voi arvioida uudelleen, jos opiskelija

 • on saanut hylätyn arvosanan,
 • on korottanut arvosanaansa, tai
 • on suorittanut opinnon laajemmalla opintopistemäärällä

Hylätyn suorituksen voi korottaa valitsemalla opiskelijan uudestaan Arviointi-välilehdellä ja muuttamalla arvosanaa (ja mahdollisesti muita tietoja, kuten suorituspäivämäärää) osiossa Suorituksen arviointi. Uudelleen arvioitavissa olevat opiskelijat tunnistat osallistujalistassa arvosanan vieressä olevasta nuolesta. Uusi arvosana vahvistetaan normaalisti Vahvistus-osiossa.

Hyväksytyn suorituksen korottaminen tapahtuu yleensä erillisen toteutuksen kautta. Tällöin opiskelija ilmoittautuu Sisussa erikseen esimerkiksi yleiseen kuulustelutilaisuuteen, joka arvioidaan omana toteutuksenaan. 

Arvioinnin korjaus tehdään samalle toteutukselle, jos

 • arvioinnissa on tapahtunut alun perin virhe esimerkiksi arvosanan, suorituskielen tai suorituspäivän kohdalla tai
 • opiskelija laajentaa jo vahvistettua suoritusta ilman erillistä ilmoittautumista.

Jos arviointia pitää korjata samalle toteutukselle, ole yhteydessä arvioinnin tukeen: arviointi@helsinki.fi (käytössä 31.5. alkaen)

Opintojakson arviointi osasuorituksista

Opintojakson suoritusmerkintä voidaan antaa opiskelijalle osasuoritusten perusteella joko automaattisesti tai se voi vaatia vastuuopettajan tai hallintohenkilön hyväksynnän. Suoritusmerkintä opintojaksosta voidaan antaa, kun opiskelija on suorittanut kaikki valitsemansa suoritustavan pakolliset osat. Lisätietoa osasuorituksista löydät tämän sivun luvusta Mitä tarkoittavat toteutus, suoritustapa ja arviointikohde?

Sinun tulee olla merkittynä opintojakson vastuuopettajaksi, jotta voit antaa suoritusmerkinnän opintojaksosta, kun opiskelija on tehnyt tarvittavat osasuoritukset. Suoritusmerkinnät annetaan opintojakson ylläpitonäkymässä,

 1. Siirry Sisussa Opetussuunnittelu-sivulle ja valitse Opintojaksot-välilehdellä opintojakso, jolle haluat antaa suoritusmerkintöjä. Siirry sitten Arviointi-välilehdelle.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 2. Valitse Riittävät osasuoritukset -osiossa ylimmästä pudotusvalikosta suoritustapa, jonka valinneita opiskelijoita haluat arvioida. Oletuksena listassa näytetään vain opiskelijat, joilla suoritustapa on valittuna ensisijaiseen opintosuunnitelmaan. Voit myös valita opiskelijat manuaalisesti poistamalla rastin ruudusta 'Näytä vain opiskelijat, joilla suoritustapa on valittuna ensisijaisessa suunnitelmassa'.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 3. Valitse arvioitavat opiskelijat ja klikkaa Jatka arviointiin -nappia opiskelijalistan yläpuolelta.
 4. Näet opiskelijoiden osasuoritusten arvosanat luettelossa. Opintojakson arvosana on laskettu osasuoritusten keskiarvon perusteella. Voit vaihtaa arvosanaa, mutta sinun tulee antaa perustelut muutokselle. Suorituskieli päätellään osasuoritusten perusteella. Suorituspäivä on viimeisenä suoritetun osasuorituksen suorituspäivämäärä. Voit vaihtaa suorituskieltä tai -päivämäärää tarvittaessa. Klikkaa Jatka.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 5. Lisätiedot-osiossa näkyvät oletuksena opiskelijoiden osasuorituksille kirjatut lisätiedot. Voit tarvittaessa lisätä tai muokata lisätietoja. Varmista, että kenttään tulee vain ymmärrettäviä kirjoitusmerkkejä. Klikkaa Jatka.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 6. Tarkasta loppuarvioinnin tiedot ja korjaa tarvittaessa. Arvioijat ja organisaatiotieto tulevat opintojakson tiedoista. Tarkista ja tarvittaessa korjaa tietoja. Klikkaa Jatka.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 7. Vahvistus-osiossa näet vielä koosteen annettavista suoritusmerkinnöistä. Tarkista tiedot ja vahvista. Saat yläreunaan ilmoituksen, kun arvioinnit on vahvistettu onnistuneesti.

Arviointitietojen tuominen Excelillä Sisuun

Suorituksen arviointitietojen tuominen csv-tiedostolla (ts. Excel-tiedostolla) auttaa suurten opiskelijamäärien arvioinnissa. Excel-pohjainen Sisu-muunnin (SIMU) auttaa sinua opiskelijatietojen koostamisessa, arvioimisessa sekä arviointitietojen viemisessä Sisuun. Kun olet vienyt arviointitiedot Sisuun SIMU:lla, ne täytyy enää vahvistaa Sisussa. SIMU edellyttää opiskelijanumerolistaa, jotta arviointitiedot kohdistuvat oikeille opiskelijoille. Opiskelijanumerolista nimitietoineen on mahdollista saada esimerkiksi Sisusta, Moodlesta tai Examinariumista.

Lataa ensin Sisu-muunnin SIMU tästä (.xlsm)

Näin teet arvioinnin Sisusta saatavan csv-tiedoston kautta

 1. Siirry Sisussa toteutuksen Ilmoittautuneet-välilehdelle lataamaan opiskelijoiden tiedot.
 2. Paina Luo CSV-tiedosto opiskelijoista ja lataa se koneellesi. Huom. lataa aina käyttöliittymästä osallistujalista sillä kielellä, jonka SIMU-kieliversion olet koneellesi ladannut.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 3. Avaa SIMU ja paina siellä Tuo Sisun ilmoittautumistiedot csv-tiedosto. Tämä tuo opiskelijanumerot SIMUun. SIMU:n makrotoiminnot siivoavat osallistujalistasta pois kaikki muut kuin vahvistettu-statuksella olevat opiskelijat.
 4. Syötä puuttuvat arviointitiedot SIMUun (arvosana, suorituksen laajuus, suorituspäivä, suorituskieli ja vapaaehtoisena sanallinen palaute). Sisu tarkistaa tiedostoa lukiessa, että SIMU:un syötetyt opintopistemäärät ja suorituskielet täsmäävät Sisuun määriteltyjä tietoja. Voit tarkistaa toteutuksen tiedoista valittavissa olevat suorituskielet ja opintopistemäärät.
 5. Kun olet valmis, voit joko poistaa kaikki turhat rivit, joita et sillä kertaa arvioi, mutta tyhjät rivit eivät myöskään estä tietojen viemistä Sisuun. Käytä lopuksi ”Tallenna Sisun arviointitiedot CSV-tiedostona” painiketta, joka muodostaa Sisuun ladattavan tiedoston.
 6. Siirry Sisussa Arviointi-välilehdelle. Paina nappia, jossa on kolme pistettä ja valitse Tuo arviointitiedot csv-tiedostona
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 7. Valitse SIMUsta tallentamasi csv-tiedosto ja lähetä.
 8. Siirry sitten Arvioinnin tiedot -osioon lisäämään mahdolliset lisätiedot arvioinnista. Tämän jälkeen voit vahvistaa arvioinnit, jos olet toteutuksen vastuuopettaja. Katso kuvallinen ohje arvioinnin tietojen lisäämiseen ja arvioinnin vahvistukseen ylempää tältä sivulta.

Näin teet arvioinnin Examinariumista saatavan Excel-tiedoston kautta

Examinariumista voi siirtää arvosanat myös suoraan Sisuun (ohje tähän tulossa myöhemmin). Alla ohjeistettua Excel-tuontia kannattaa käyttää, jos Examinariumista saatu arvosana ei ole toteutuksen loppuarvosana.

 1. Lataa Examinarium-tentistä saatava Excel-taulukko tentin Suoritukset-välilehdeltä. Tenttisuoritusten täytyy olla lukittuja. 
 2. Avaa SIMU ja klikkaa siellä Tuo Examinariumin arvosanatiedot Excel-tiedosto.
 3. Jos arvosanat eivät ole opiskelijoiden loppuarvosanoja, päivitä arvosanat ja lisää vapaaehtoisesti palaute.
 4. Paina Tallenna Sisun arviointitiedot csv-tiedostona.
 5. Siirry Sisussa Arviointi-välilehdelle. Paina nappia, jossa on kolme pistettä ja valitse Tuo arviointitiedot csv-tiedostona.
 6. Valitse SIMUsta tallentamasi csv-tiedosto ja lähetä.
 7. Siirry sitten Arvioinnin tiedot -osioon lisäämään mahdolliset lisätiedot arvioinnista. Tämän jälkeen voit vahvistaa arvioinnit, jos olet toteutuksen vastuuopettaja. Katso kuvallinen ohje arvioinnin tietojen lisäämiseen ja arvioinnin vahvistukseen ylempää tältä sivulta.

Arviointitietojen siirtäminen Moodlesta tai MOOCista Sisuun

Ohjeet arviointien siirtämiseen MOOC-kurssialueelta Sisuun löydät opettajan MOOC-oppaasta.

Moodlen lähetystoiminnon käytön edellytykset ovat:

 • Moodle-alue on tilattu kurssisivulta (synkronoitu kurssi) ks. kurssisivun käyttöohje.
 • Moodlen arviointikirjasta Sisuun siirtyy arvosana sarakkeesta Kurssiyhteenveto.
 • Sisuun lähetettävä arvosana on Sisun ymmärtämässä muodossa (0-5, ”HYV.”, ”HYL.”, ”HT”, ”TT”). Huomioithan, että lähetettävässä numeromuotoisessa kurssiyhteenvedon arvosanassa (0-5) ei saa olla desimaaleja.

Jos edellytykset eivät täyty, ks. "Näin teet arvioinnin Moodlesta saatavan Excel-tiedoston kautta" tai vie arvosanat suoraan Sisuun (ohjeet edellä).

Avaa Moodle-alueen navigaatiovalikosta kohta Arvioinnit.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Tämä avaa Moodle-alueen arviointikirjan. Seuraavaksi klikkaa auki välilehti Vie ja valitse SISU Arviointien lähetys. Tarkista asetukset ja klikkaa lopuksi Lähetä.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Löydät lisätietoa Moodlen arviointimahdollisuuksista ja arviointikirjan käytöstä Moodlen Opettajan oppaasta.

Näin teet arvioinnin Moodlesta saatavan Excel-tiedoston kautta

Voit myös siirtää arviointitiedot suoraan Moodlesta Sisuun ks. Arviointitietojen siirtäminen Moodlesta Sisuun.

Alla ohjeistettua csv-tiedoston tuontia kannattaa käyttää, jos Moodle-alueesi ei ole synkronoitu Sisuun tai Moodlen näyttämä kurssiyhteenvedon arvosana ei ole loppuarvosana:

1. Avaa Moodle-alueelta saatava Excel-taulukko:

 • Mene kohtaan Arvioinnit.
 • Valitse välilehti Vie ja Excel-taulukko.
 • Valitse Sisällytettävät arviointikohteet -kohdasta arvosana, jonka haluat viedä Sisuun. Huomaa, että arvosanan pitää olla Sisun hyväksymässä muodossa eli 0-5 (ilman desimaaleja), ”HYV.”, ”HYL.”, ”HT” tai ”TT”.
 • Tarkista kohta Vientitiedoston asetukset. Jos käytät Arviointiasteikon arvosanaa, valitse se Todellisen sijasta. Valitse Desimaalien määräksi 0.
 • Lataa.

2. Kopioi Moodlesta saatavasta Excel-taulukosta SIMUn edellyttämät arviointitiedot (etunimet, sukunimi, opiskelijanumero, arvosana, jos Excel-taulukossa on kurssin loppuarvosana ja vapaaehtoisesti sanallinen palaute, jos Excel-taulukossa on sanallinen palaute).

3. Liitä kopioidut arviointitiedot SIMUun.

4. Syötä puuttuvat arviointitiedot SIMUun (arvosana, jos tätä ei kopioitu kohdassa 2., suorituksen laajuus, suorituspäivä, suorituskieli ja vapaaehtoisena sanallinen palaute)

5. Paina Tallenna Sisun arviointitiedot csv-tiedostona.

6. Siirry Sisussa Arviointi -välilehdelle. Paina nappia, jossa on kolme pistettä ja valitse Tuo arviointitiedot csv-tiedostona.

7. Valitse SIMU:sta tallentamasi csv-tiedosto ja lähetä.

8. Siirry sitten Arvioinnin tiedot -osioon lisäämään mahdolliset lisätiedot arvioinnista. Tämän jälkeen voit vahvistaa arvioinnit, jos olet toteutuksen vastuuopettaja. Katso kuvallinen ohje arvioinnin tietojen lisäämiseen ja arvioinnin vahvistukseen edeltä.

Mitä tarkoittavat toteutus, suoritustapa ja arviointikohde?

Toteutus voi olla kurssi, tentti, harjoittelu, essee tai mikä tahansa oppimistapahtuma, johon opiskelijat ilmoittautuvat ja jonka suorittamalla he osoittavat osaamistaan opintojaksolla.

Sisussa opintojaksoilla (esim. HY110) on useita suoritustapoja, joiden välillä opiskelija valitsee ja päättää missä muodossa haluaa opiskella opintojakson sisällöt. Opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat voivat olla esimerkiksi 1) osallistuminen opetukseen, 2) tentti ja 3) essee.

Suoritustapa voi koostua useasta suoritustavan osasta (sama kuin osasuoritus, arviointikohde), jolloin opiskelijan tulee suorittaa jokainen pakollinen osa ennen kuin voi saada suoritusmerkinnän opintojaksosta. Suoritustavan osat ovat siis kuin opintojakson osia. Esimerkiksi suoritustapa Osallistuminen opetukseen voi koostua erikseen osista luento-opetus ja harjoitukset.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Suoritustavan osia tarvitaan, jos opintojakson osasuorituksille halutaan Sisussa omat toteutukset (esimerkiksi harjoitukset ja luennot) ja ne halutaan arvioida Sisussa erikseen. Opintojakson esitteeltä voit tarkastaa, onko sillä suoritustapoja, jotka koostuvat useammasta osasta. Alla olevassa kuvassa suoritustapa 1 sisältää useita osia ja suoritustavat 2-4 koostuvat vain yhdestä osasta.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Sama toteutus voi myös olla liitettynä useampaan opintojaksoon tai suoritustavan osaan. Esimerkiksi toteutus nimeltään Harjoitusryhmä voisi liittyä sekä opintojakson HY-110 Totuus, sivistys ja vapaus että opintojakson HY-120 Oppimisen parhaat paikat suoritustapaan. Näin Harjoitusryhmä-kurssille ilmoittautuessaan opiskelijat voivat valita haluavatko suorittaa harjoitusryhmässä osan opintojaksoa HY-110 vai HY-120. Voit siis arvioida suorituksia ja ne kohdistuvat oikein opiskelijan tekemän valinnan perusteella.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

 

Jos toteutus on liitetty useampaan opintojaksoon, näet sen

 • opintojaksoesitteeltä opetuksen tiedoista
 • toteutuksen ylläpitonäkymän oikeasta reunasta, toteutuksen yhteenvedosta.

Jos toteutus on liitetty yhden opintojakson useampaan suoritustavan osaan, näet sen

 • opintojaksoesitteeltä opetuksen tiedoista
 • toteutuksen ylläpitonäkymässä Arviointi-välilehden kohdasta Arvioinnin tiedot.

Esimerkiksi tenttitilaisuudessa (toteutus) voi olla mahdollista suorittaa joko luentokurssin uusintakuulustelu (suoritustavan osa) tai kirjallisuuskuulustelu (suoritustavan osa).

Linkit muihin Sisu-ohjeisiin

Löydät Sisun käyttöohjeet opettajalle kootusti sivulta Sisu-ohjeet opettajalle.

Usein kysytyt kysymykset Sisusta

Opiskelijan käyttöohjeet löydät Opiskelijan ohjeista sivulta Sisu-ohjeet opiskelijalle.