Sisu-ohje: Opintosuorituksen arvosanan tallentaminen

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Luethan myös yleiset arvioinnin periaatteet sekä tietoa opintosuoritusten arviointiprosessista sivulta Opintosuoritusten arvosanan tallentaminen.

Toiminto lyhyesti

Sinun tulee hyväksyä toiminnalliset evästeet nähdäksesi videon.
Sinun tulee hyväksyä toiminnalliset evästeet nähdäksesi videon.

Jos sinut on merkitty Sisussa opettajaksi toteutukselle (esim. luentokurssi tai kirjatentti), voit kirjata suoritusten arvosteluja toteutukselle. Jos sinut on merkitty toteutuksen vastuuopettajaksi, voit myös vahvistaa arvioinnit. 

Pikaohje:

 1. Siirry Sisussa Opetukseni-sivulle ja valitse toteutus.
 2. Valitse Arviointi-välilehti.
 3. Kirjaa arvosanat ja mahdolliset lisätiedot. Tarkista ja muuta tarvittaessa suorituskieli ja -päivämäärä. 
 4. Tarkista ja vahvista arvioinnit.
 5. Opintojakson suoritusmerkintä näkyy opiskelijalle aikaisintaan arvioinnin vahvistusta seuraavana päivänä. Opiskelija näkee myös kirjatuista arvioinneista automaattisesti syntyvän arvosanajakauman kurssisivuilla.

Voit myös katsoa Unitubessa Suoritusten arviointi Sisussa, pikaohje -tallenteen tai laajemmin arviointitoimintoja esittelevän Suoritusten arviointi Sisussa -tallenteen.

Arviointi-välilehti

Arviointi-välilehti

Löydät toteutuksen (esim. luentokurssi tai tentti) arvioinnin Sisun Opetukseni-sivulta, jossa on listattuna kaikki ne toteutukset, joille sinut on merkitty opettajaksi. Klikkaamalla toteutuksen otsikkoa pääset sen tietoihin ja Arviointi-välilehdelle, jolle arviointi kirjataan.

Voit kirjata arvostelut opiskelija kerrallaan tai kirjata kerralla saman arvostelun  joukolle opiskelijoita käyttämällä Tietojen massakirjaus -välilehteä. Voit vaihtoehtoisesti tuoda arvostelut csv-taulukkotiedostosta (excel) tai Moodle-oppimisympäristöstä.

Osallistujalistan jäsentely

Arviointi-välilehdellä näet listana maksimissaan 100 opiskelijaa yhdellä sivulla. Sivulla näytettävää maksimimäärää voit muuttaa oikean laidan alasvetovalikosta: 

Kuva osallistujalistan valikosta Sisussa.

 

Sivun yläosassa on toiminto Hae ja rajaa näytettäviä osallistujia, jolla voit rajata listassa näkyviä osallistujia. Rajaustekijöitä ovat arviointikohde, opetusryhmä, opintopisteet, suorituskieli, suorituspäivä sekä vastaavat arvioijat. Rajaus säilyy, jos siirryt massakirjaukseen tai arvioinnin vahvistukseen.

Kuva osallistujalistan valikosta Sisussa.

 

Voit myös hakea tietyn opiskelijan nimellä ja opiskelijanumerolla. Valitsemalla näytä vain vahvistamattomat voit rajata hakutuloksesta pois ne opiskelijat, joille on jo vahvistettu arviointi.

Voit myös järjestää osallistujalistaa klikkaamalla listan otsikoita nimen, opiskelijanumeron, laajuuden, arvosanan, suorituspäivän, suorituskielen ja arvioinnin tilan mukaan.

Arviointiperusteet ja palautteenanto

Arviointi-välilehdellä on Tarkista ja vahvista –välilehden vieressä kolmen pisteen valikko, jonka takaa löytyvät Arviointiperusteet ja palautteenanto.

Kuva palautteenannon napista Sisussa.

 

Avautuvaan kenttään voit halutessasi kirjata tiedon palautetilaisuuden ajasta ja paikasta. Kirjaa arviointiperusteet, jos ne eivät käy ilmi opintojakson tiedoista. Voit kirjata tiedot arviointiperusteista ja palautteenannosta myös sen jälkeen, kun olet jo vahvistanut arviointeja. Opiskelija voi tarkastella tietoja Sisussa Omat tiedot-sivulla. Suoritukset -välilehdellä opiskelija voi klikata kyseisen suorituksen riviä, josta aukeaa lisätietoikkuna.

Kuva arviointiperusteiden ja palautteen kentästä Sisussa.

Arvostelun kirjaaminen massana

Tietojen massakirjaus -toiminnolla voit kirjata kerralla saman arvioinnin joukolle opiskelijoita. Massamuokkauksessa näet vain ne opiskelijat, joille ei ole vahvistettu hyväksyttyä arviointia. Massamuokkauksessa näet myös vahvistetut hylätyt arvioinnit, joille voit antaa uuden, hyväksytyn arvioinnin. Huomioithan, että massakirjauksella tehdyt muutokset korvaavat tiedot valituilta opiskelijoilta, joiden arviointeja ei ole vielä vahvistettu.

Kuva massakirjauksen napista.

 1.  Valitse ensin opiskelijat, joille kirjaat antamasi tiedot. Voit käyttää myös Hae ja rajaa –toimintoa ja suodattaa sillä näkyviin opiskelijat, joille haluat antaa samat arviointitiedot. 
 2. Kuva massakirjauksen hakutoiminnosta.
 3. Valitse arvosana, suorituspäivä sekä suorituskieli, jotka kirjataan massana. Voit muokata myös vastaavan arvioijan tietoa ja lisätä sanallisen palautteen sekä suorituksen lisätiedot kolmen pisteen valikon takaa.Kuva massakirjauksen toiminnosta.
 4. Voit jatkaa seuraavien arviointien tallentamista palaamalla massamuokkausnäkymään. Kirjaa seuraavan joukon arvioinnit ja tallenna tiedot.
 5.  Lopuksi vahvista arvioinnit kohdassa Tarkista ja vahvista. Tarkemman ohjeen löydät alla olevasta Arvosanojen vahvistaminen -kappaleesta.

Arvostelun kirjaaminen opiskelija kerrallaan

Arviointi-välilehdellä näkyy listana opiskelijat, joiden ilmoittautuminen toteutukselle on hyväksytty ja vahvistettu. Voit kirjata arvosanan ja muut tiedot klikkaamalla kyseistä kenttää. Voit myös klikata ensimmäistä arvosteluriviä ja liikkua sitten tietokentissä ja osallistujalistan riveillä tietokoneen näppäimistön tabulaattorinäppäintä tai shift+nuoli-näppäinyhdistelmää käyttäen.

Kirjaamasi tiedot tallentuvat Arviointi-välilehdellä jatkuvasti, joten voit edetä arvioinnissa haluamassasi järjestyksessä. Tiedot tulevat opiskelijoiden näkyville vasta arvostelun vahvistamisen jälkeen.  

Jos huomaat virheen esim. toteutuksen arvosteluasteikossa, opintopistemäärässä tai suorituskielissä, ole yhteydessä Arvioinnin tukipalveluihin (arviointi@helsinki.fi) ennen kuin vahvistat arvioinnit.

Kuva osallistujalistasta Sisussa.

 1. Tarkista suorituksen laajuus. Pääsääntöisesti laajuuden tieto on kiinteä, etkä voi muuttaa sitä.
 2. Lisää arvosana. Arvosteluasteikko on myös kiinteä ja määräytyy sen mukaan, mitä opintojaksolle on määritelty opetussuunnitelmassa.
 3. Valitse suorituspäivä. Suorituspäivämäärä on se päivä, jolloin opiskelija on antanut suorituksensa eli esim. osallistunut tenttiin tai palauttanut esseen.
 4. Tarkista suorituskieli ja vaihda tarvittaessa. Suorituskielivaihtoehdot on määritetty opintojakson tiedoissa.
 5. Tarkista ja vaihda tarvittaessa suorituksen vastaava arvioija. Oletuksena kaikki toteutuksen vastuuopettajat ovat vastaavia arvioijia. Arvioijia voi olla useita.
 6. Lisätiedot –otsikon alla olevasta kolmen pisteen valikosta pääset tarvittaessa lisäämään opiskelijalle sanallisen palautteen sekä suoritusotteelle tallentuvat lisätiedot.
 7. Sanallinen palaute näkyy opiskelijalle hänen omissa tiedoissaan, muttei suoritusotteella.
 8. Lisätiedot on opiskelijan suoritusotteelle tallentuva tieto. Kenttään tulee kirjata vain suoritukseen liittyviä oleellisia lisätietoja, esimerkiksi toteutuksen nimi, jos se poikkeaa opintojakson nimestä. On suositeltavaa, että tiedot kirjataan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 9. Lopuksi vahvista arvioinnit kohdassa Tarkista ja vahvista. Tarkempi ohje löytyy alla olevasta Arvosanojen vahvistaminen -kappaleesta.

Arvosanojen vahvistaminen

 1. Kun olet kirjannut opiskelijoille tarvittavat tiedot ta tuonut arvosanat Moodlesta tai excel-tiedostosta, vahvista arvioinnit kohdassa Tarkista ja vahvista.Kuva Tarkista ja vahvista-painikkeesta Sisussa.
 2. Klikkaa ruksi niiden opiskelijoiden kohdalle, joiden arvostelut haluat vahvistaa. Tarkista vielä, että kaikki tiedot ovat oikein. Klikkaa sitten Vahvista-nappia.  Kuva suorituksen vahvistamisesta.
 3. Näkymään ilmestyy vihreä ilmoituspalkki vahvistettujen arviointien määrästä.Jos jokin arviointi ei ole vahvistunut onnistuneesti, näkymään ilmestyy punainen ilmoituspalkki. Ilmoituksen linkistä pääset avaamaan virheiden lisätiedot. Jos tarvitset apua virheen selvityksessä ja arvostelun vahvistamisessa, ole yhteydessä arvioinnin tukeen (arviointi@helsinki.fi)
  Kuva vahvistettujen suoritusten ilmoituksesta.

Kun arvioinnit on onnistuneesti vahvistettu, ne kirjautuvat opiskelijoille ja näkyvät osasuorituksina välittömästi. Suorituksista muodostuu opintosuunnitelmassa näkyviä kokonaissuorituksia vasta arviointien vahvistusta seuraavana päivänä, jos opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osasuoritukset.

Opiskelijalistan Tila-sarakkeessa näkyy seppeleen kuvake, jos opiskelijan arvostelu on vahvistettu. Hylätyissä arvosteluissa on alaspäin osoittavan nuolen ikoni. Hylätyn arvostelun päälle voit kirjata uuden, hyväksytyn arvostelun. Lisätietoa uusinnoista löydät opintosuorituksen arvostelun tallentamisen yleisohjeista.

Arvioidun suorituksen korottaminen tai korjaaminen

Korottaminen

Toteutuksen hylätyn suorituksen arvosanaa voit korottaa valitsemalla opiskelijan uudestaan Arviointi-välilehdellä ja muuttamalla arvosanaa (ja mahdollisesti muita tietoja, kuten suorituspäivämäärää). Uudelleen arvioitavissa olevat opiskelijat tunnistat osallistujalistassa rivin lopussa olevasta nuolesta. Uusi arvosana vahvistetaan normaalisti Tarkista ja vahvista -toiminnolla.

Hyväksytyn suorituksen korottaminen tapahtuu yleensä erillisen toteutuksen kautta. Tällöin opiskelija ilmoittautuu Sisussa erikseen esimerkiksi yleiseen kuulustelutilaisuuteen tai rästitenttiin, joka on oma erillinen toteutuksensa ja joka Sisussa arvioidaan erikseen. Jos korottamiseen liittyvää toteutusta ei löydy Sisusta, ole yhteydessä koulutusohjelmasi suunnittelijaan. Yhteystiedot löydät Opetustyön ohjeiden sivulta Opetusohjelma.

Lisätietoa opintosuorituksen korottamisesta löydät Opetustyön ohjeiden sivulta Ohjeet arviointiin eri järjestelmissä.

Korjaaminen

Jos havaitset virheen jo vahvistamassasi opintosuorituksen arvostelussa tai arvostelua pitää muusta syystä oikaista, ole yhteydessä Arvioinnin tukipalveluun (arviointi@helsinki.fi).

Opintojakson arviointi osasuorituksista

Opintojakson suoritusmerkintä voidaan antaa opiskelijalle osasuoritusten perusteella joko automaattisesti tai se voi vaatia vastuuopettajan tai hallintohenkilön hyväksynnän. Suoritusmerkintä opintojaksosta voidaan antaa, kun opiskelija on suorittanut kaikki valitsemansa suoritustavan pakolliset osat. Lisätietoa osasuorituksista löydät tämän sivun luvusta Mitä tarkoittavat toteutus, suoritustapa ja arviointikohde?

Sinun tulee olla merkittynä opintojakson vastuuopettajaksi, jotta voit antaa suoritusmerkinnän opintojaksosta, kun opiskelija on tehnyt tarvittavat osasuoritukset. Suoritusmerkinnät annetaan opintojakson ylläpitonäkymässä,

 1. Siirry Sisussa Opetussuunnittelu-sivulle ja valitse Opintojaksot-välilehdellä opintojakso, jolle haluat antaa suoritusmerkintöjä. Siirry sitten Arviointi-välilehdelle.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 2. Valitse Riittävät osasuoritukset -osiossa ylimmästä pudotusvalikosta suoritustapa, jonka valinneita opiskelijoita haluat arvioida. Oletuksena listassa näytetään vain opiskelijat, joilla suoritustapa on valittuna ensisijaiseen opintosuunnitelmaan. Voit myös valita opiskelijat manuaalisesti poistamalla rastin ruudusta 'Näytä vain opiskelijat, joilla suoritustapa on valittuna ensisijaisessa suunnitelmassa'.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 3. Valitse arvioitavat opiskelijat ja klikkaa Jatka arviointiin -nappia opiskelijalistan yläpuolelta.
 4. Näet opiskelijoiden osasuoritusten arvosanat luettelossa. Opintojakson arvosana on laskettu osasuoritusten keskiarvon perusteella. Voit vaihtaa arvosanaa, mutta sinun tulee antaa perustelut muutokselle. Suorituskieli päätellään osasuoritusten perusteella. Suorituspäivä on viimeisenä suoritetun osasuorituksen suorituspäivämäärä. Voit vaihtaa suorituskieltä tai -päivämäärää tarvittaessa. Klikkaa Jatka.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 5. Lisätiedot-osiossa näkyvät oletuksena opiskelijoiden osasuorituksille kirjatut lisätiedot. Voit tarvittaessa lisätä tai muokata lisätietoja. Varmista, että kenttään tulee vain ymmärrettäviä kirjoitusmerkkejä. Klikkaa Jatka.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 6. Tarkasta loppuarvioinnin tiedot ja korjaa tarvittaessa. Arvioijat ja organisaatiotieto tulevat opintojakson tiedoista. Tarkista ja tarvittaessa korjaa tietoja. Klikkaa Jatka.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 7. Vahvistus-osiossa näet vielä koosteen annettavista suoritusmerkinnöistä. Tarkista tiedot ja vahvista. Saat yläreunaan ilmoituksen, kun arvioinnit on vahvistettu onnistuneesti.

Arviointitietojen tuominen Excelillä Sisuun

Suorituksen arviointitietojen tuominen csv-tiedostolla (ts. Excel-tiedostolla) auttaa suurten opiskelijamäärien arvioinnissa. Excel-pohjainen Sisu-muunnin (SIMU) auttaa sinua opiskelijatietojen koostamisessa, arvioimisessa sekä arviointitietojen viemisessä Sisuun. Kun olet vienyt arviointitiedot Sisuun SIMUlla, ne täytyy enää vahvistaa Sisussa. SIMU edellyttää opiskelijanumerolistaa, jotta arviointitiedot kohdistuvat oikeille opiskelijoille. Opiskelijanumerolista nimitietoineen on mahdollista saada esimerkiksi Sisusta, Moodlesta tai Examinariumista.

Uutta: Jos olet tilannut kurssin osallistujalistan kurssisivujen kautta, voit hyödyntää sen toisella välilehdellä olevaa esitäytettyä SIMU-lomaketta arviointitietojen tallentamiseen.

Muussa tapauksessa lataa ensin Sisu-muunnin alta:

Lataa ensin Sisu-muunnin SIMU tästä (.xlsm)

Huom. Sisu-muuntimessa olevat makrotoiminnot vaativat Windows-käyttöjärjestelmän ja Microsoft Excelin toimiakseen. Jos sinulla ei ole näihin pääsyä, pääset kuitenkin hyödyntämään Sisu-muunninta kirjautumalla yliopiston virtuaaliselle Windows 10 -etätyöasemalle osoitteesta https://vdi.helsinki.fi. Tarkemmat ohjeet etätyöpöydän käyttämisestä Helpdeskistä.

Näin teet arvioinnin Sisusta saatavan csv-tiedoston kautta

Jos olet tilannut kurssin osallistujalistan kurssisivujen kautta, voit hypätä suoraan kohtaan 4.

 1. Siirry Sisussa toteutuksen Ilmoittautuneet-välilehdelle lataamaan opiskelijoiden tiedot.
 2. Paina Luo CSV-tiedosto opiskelijoista ja lataa se koneellesi. Huom. lataa aina käyttöliittymästä osallistujalista sillä kielellä, jonka SIMU-kieliversion olet koneellesi ladannut.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 3. Avaa SIMU ja paina siellä Tuo Sisun ilmoittautumistiedot csv-tiedosto. Tämä tuo opiskelijanumerot SIMUun. SIMU:n makrotoiminnot siivoavat osallistujalistasta pois kaikki muut kuin vahvistettu-statuksella olevat opiskelijat.
 4. Syötä puuttuvat arviointitiedot SIMUun (arvosana, suorituksen laajuus, suorituspäivä, suorituskieli ja vapaaehtoisena sanallinen palaute). Sisu tarkistaa tiedostoa lukiessa, että SIMUun syötetyt opintopistemäärät ja suorituskielet täsmäävät Sisuun määriteltyjä tietoja. Voit tarkistaa toteutuksen tiedoista valittavissa olevat suorituskielet ja opintopistemäärät.
 5. Kun olet valmis, voit joko poistaa kaikki turhat rivit, joita et sillä kertaa arvioi, mutta tyhjät rivit eivät myöskään estä tietojen viemistä Sisuun. Käytä lopuksi ”Tallenna Sisun arviointitiedot CSV-tiedostona” painiketta, joka muodostaa Sisuun ladattavan tiedoston.
 6. Siirry Sisussa Arviointi-välilehdelle. Paina nappia, jossa lukee Tuo arvioinnit.
 7. Valitse SIMUsta tallentamasi csv-tiedosto ja lähetä.
 8. Sisu ilmoittaa täydennetyistä tiedoista ja mahdollisista virheistä. Kun arvioinnit on tuotu, voit vielä täydentää mahdollisia lisätietoja arviointeihin. Tämän jälkeen voit vahvistaa arvioinnit, jos olet toteutuksen vastuuopettaja. Katso kuvallinen ohje arvioinnin tietojen lisäämiseen ja arvioinnin vahvistukseen ylempää tältä sivulta.

Näin teet arvioinnin Examinariumista saatavan Excel-tiedoston kautta

Examinariumista voi siirtää arvosanat myös suoraan Sisuun, mikä on ohjeistettu sivulla Examinarium - käyttöohje. Alla ohjeistettua Excel-tuontia kannattaa käyttää, jos Examinariumista saatu arvosana ei ole toteutuksen loppuarvosana.

 1. Lataa Examinarium-tentistä saatava Excel-taulukko tentin Suoritukset-välilehdeltä. Tenttisuoritusten täytyy olla lukittuja. 
 2. Avaa SIMU ja klikkaa siellä Tuo Examinariumin arvosanatiedot Excel-tiedosto.
 3. Jos arvosanat eivät ole opiskelijoiden loppuarvosanoja, päivitä arvosanat ja lisää vapaaehtoisesti palaute.
 4. Paina Tallenna Sisun arviointitiedot csv-tiedostona.
 5. Siirry Sisussa Arviointi-välilehdelle. Paina nappia, jossa lukee Tuo arvioinnit.
 6. Valitse SIMUsta tallentamasi csv-tiedosto ja lähetä.
 7. Siirry sitten Arvioinnin tiedot -osioon lisäämään mahdolliset lisätiedot arvioinnista. Tämän jälkeen voit vahvistaa arvioinnit, jos olet toteutuksen vastuuopettaja. Katso kuvallinen ohje arvioinnin tietojen lisäämiseen ja arvioinnin vahvistukseen ylempää tältä sivulta.

Arviointitietojen siirtäminen Moodlesta tai MOOCista Sisuun

Yleisimmät ongelmatilanteet arvosanojen tallentamisessa

Arvioitavaa toteutusta ei löydy Opetukseni -sivulta

Sinua ei luultavasti ole lisätty toteutuksen vastuuopettajaksi. Ole yhteydessä koulutusohjelmasta vastaavaan suunnittelijaan, joka voi tehdä lisäyksen. Yhteystiedot löydät opetusohjelman ohjesivulta.

Arvostelua ei ole vahvistettu

Klikkaa Arviointi-välilehden yläkulmassa olevaa Tarkista ja vahvista -painiketta ja vahvista arvostelut. Tarkemman ohjeen löydät tämän sivun kappaleesta Arvosanojen vahvistaminen.

Vastaavan arvioijan tieto puuttuu

Arvioitavien opiskelijoiden riveiltä puuttuu vastaavan arvioija tieto, mikä estää arvostelun vahvistamisen. Arvioijatieto on saattanut pudota Arviointi-välilehdeltä. Tarkista tieto ja lisää vähintään yksi vastaava arvioija osallistujille. Voit lisätä tiedon usealle osallistujalle kerralla tietojen massakirjauksen näkymässä

Opiskelija ei näy vahvistettavien arviointien listalla

Arvioitavilta opiskelijoilta puuttuu pakollisia tietoja ja siksi opiskelijat eivät ilmaannut vahvistettavien listalle. Tarkista, että kaikilla arvioitavilla osallistujilla on riveillään opintopistelaajuus, arvosana, suorituspäivä, suorituskieli sekä vastaava arvioija.

Opiskelijaa ei löydy arvioitavien listalta

Opiskelija ei ole joko ilmoittautunut toteutukselle tai hänen ilmoittautumisensa ei ole vahvistunut. Tarkista löytyykö opiskelija Ilmoittautuneet -välilehdeltä. Ilmoittautuneiden listan yläpuolella on valikot, joista näet ilmoittautumiset jotka on hylätty tai jotka eivät ole täyttäneet ilmoittautumiskriteerejä. Opiskelijalle voidaan lisätä ilmoittautuminen ko. koulutusohjelman opiskelijapalveluissa tai opiskelija voi ilmoittautua itse, jos ilmoittautuminen on vielä avoinna. Voit tarkistaa, onko ilmoittautuminen avoinna toteutuksen Ilmoittautumiset -välilehdeltä. Lisätietoa ilmoittautumisten hallinnasta löydät Sisu-ohjeesta Opetuksen ja ilmoittautuneiden hallinta.

Opintosuoritus näkyy opiskelijalla osasuorituksena

Vahvistamasi suoritukset näkyvät opiskelijan omissa tiedoissa välittömästi osasuorituksena. Suorituksista muodostuu opintosuunnitelmassa näkyviä kokonaissuorituksia vasta arviointien vahvistusta seuraavana päivänä, jos opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osasuoritukset.

Jos suoritus ei tämänkään jälkeen muutu opiskelijalla opintojakson kokonaissuoritukseksi, opiskelija ei ole mahdollisesti lisännyt opintojaksoa suunnitelmaansa, toteutukselta puuttuu Opinnot-tiedoista vastuuopettaja, tai suoritustavassa on epäselvyyksiä. Ohjeista opiskelija olemaan yhteydessä opiskelijapalveluihin, jossa ongelman syy voidaan selvittää ja osasuoritus muokata opintojakson suoritukseksi. Opiskelijoille suunnattu ohje ilmoittautumisiin löytyy Opiskelijan ohjeista.

Arvosanojen siirto Moodlesta Sisuun ei onnistu

Löydät ohjeen ja ratkaisut yleisimpiin ongelmatilanteisiin Arvosanojen vienti Moodlesta Sisuun -ohjeesta.

Mitä tarkoittavat toteutus, suoritustapa ja arviointikohde?

Toteutus voi olla kurssi, tentti, harjoittelu, essee tai mikä tahansa oppimistapahtuma, johon opiskelijat ilmoittautuvat ja jonka suorittamalla he osoittavat osaamistaan opintojaksolla.

Sisussa opintojaksoilla (esim. HY110) on useita suoritustapoja, joiden välillä opiskelija valitsee ja päättää missä muodossa haluaa opiskella opintojakson sisällöt. Opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat voivat olla esimerkiksi 1) osallistuminen opetukseen, 2) tentti ja 3) essee.

Suoritustapa voi koostua useasta suoritustavan osasta (sama kuin osasuoritus, arviointikohde), jolloin opiskelijan tulee suorittaa jokainen pakollinen osa ennen kuin voi saada suoritusmerkinnän opintojaksosta. Suoritustavan osat ovat siis kuin opintojakson osia. Esimerkiksi suoritustapa Osallistuminen opetukseen voi koostua erikseen osista luento-opetus ja harjoitukset.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Suoritustavan osia tarvitaan, jos opintojakson osasuorituksille halutaan Sisussa omat toteutukset (esimerkiksi harjoitukset ja luennot) ja ne halutaan arvioida Sisussa erikseen. Opintojakson esitteeltä voit tarkastaa, onko sillä suoritustapoja, jotka koostuvat useammasta osasta. Alla olevassa kuvassa suoritustapa 1 sisältää useita osia ja suoritustavat 2-4 koostuvat vain yhdestä osasta.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Sama toteutus voi myös olla liitettynä useampaan opintojaksoon tai suoritustavan osaan. Esimerkiksi toteutus nimeltään Harjoitusryhmä voisi liittyä sekä opintojakson HY-110 Totuus, sivistys ja vapaus että opintojakson HY-120 Oppimisen parhaat paikat suoritustapaan. Näin Harjoitusryhmä-kurssille ilmoittautuessaan opiskelijat voivat valita haluavatko suorittaa harjoitusryhmässä osan opintojaksoa HY-110 vai HY-120. Voit siis arvioida suorituksia ja ne kohdistuvat oikein opiskelijan tekemän valinnan perusteella.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

 

Jos toteutus on liitetty useampaan opintojaksoon, näet sen

 • opintojaksoesitteeltä opetuksen tiedoista
 • toteutuksen ylläpitonäkymän oikeasta reunasta, toteutuksen yhteenvedosta.

Jos toteutus on liitetty yhden opintojakson useampaan suoritustavan osaan, näet sen

 • opintojaksoesitteeltä opetuksen tiedoista
 • toteutuksen ylläpitonäkymässä Arviointi-välilehden kohdasta Arvioinnin tiedot.

Esimerkiksi tenttitilaisuudessa (toteutus) voi olla mahdollista suorittaa joko luentokurssin uusintakuulustelu (suoritustavan osa) tai kirjallisuuskuulustelu (suoritustavan osa).

Arvioinnin tuki

 

Saat tukea arviointiin ja arvioinnin eri järjestelmien käyttöön Arvioinnin tukipalveluista: arviointi@helsinki.fi.  

Linkit muihin Sisu-ohjeisiin

Löydät Sisun käyttöohjeet opettajalle kootusti sivulta Sisu-ohjeet opettajalle.

Usein kysytyt kysymykset Sisusta

Opiskelijan käyttöohjeet löydät Opiskelijan ohjeista sivulta Sisu-ohjeet opiskelijalle.